Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 18. august 2020 13:00

SEB Varahalduse kuukommentaar juuli 2020

SEB Russia Fund

  • Kulla hind tõusis
  • Indeks on languses
  • Fond oli võrdlusindeksist juulis veidi maas

Turuülevaade
Juulis mängis Vene turul peamist rolli kuld. Kuld muudab kõige muu arvelt kogu Kesk- ja Ida-Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regiooni fookust. USA dollari jaoks oli juuli halvim kuu pärast 2010. aastat, kuna USA dollari indeks langes 4,2%.
Arenevate turgude valuutabörsi jaoks oli juuli selle aasta parim kuu (2,7% tõus). COVID-19 seisaku tõttu avalikustati teise kvartali SKP-näitajad viivitusega; nii USAs kui ka Euroopas oli näha ajaloolisi langusi.
Hiina SKP näitas head tõusu, kuld aga tõusis hüppeliselt, jõudes peaaegu 2000 dollarini untsi kohta. Brenti toornafta hind ei muutunud, jäädes 42 USA dollarini barreli kohta. Venemaa jaoks oli juuli üsna sündmustevaene kuu; turg tõusis USA dollari suhtes, kuid näitas euro osas 3% langust, jäädes arenevatest turgudest maha.

Fondi ülevaade
Fondi tootlus oli aruandeperioodil neutraalne, kuna investeeringuid tehnoloogiasse, meediasse ja telekommunikatsiooni tasakaalustas kulla hinna tõus, mis on fondis alakaalus. Fondi netotulemus juulis oli -0,14%. Tagantjärele mõistame, et alahindasime kulla hinna tõusu. Absoluutnäitajates oli fondi tootlus -0,57%. Juuli lõpu seisuga oli fond aasta algusega võrreldes indeksist 0,55% võrra ees ja absoluutnäitajates eurodes 16% võrra maas, kuna energiasektor on jätkuvalt kriitilises seisus.
Suurimat kahju tõi Poluys Gold (-1,4%). Ettevõte on maailmas suuruselt neljas kullatootja, mis kaupleb täiskordsetes. Suurimat kasu tõi väike kullakaevandusettevõte Petropavlovsk (+0,8%).
Mõnevõrra kahjustasid meie positsiooni ka fondi sularaha ja osalused maailma suuruselt üheksandas kullatootjas Polymetal.
Juulis tõid kasu kolm kommunikatsiooniettevõtet: Mail.ru, Yandex ja Sistema panustasid suhteliselt võrdselt, mis aitas mõnevõrra kaasa Poluyse alakaalu vähendamisele.
Ostsime Polymetali aktsiaid, mis jäi Poluysest maha. Selle finantseerimiseks vähendasime osalust Petropavlovskis, mis näitas häid tulemusi. Samuti vähendasime veidi osalust Moskva börsilpärast tugevat tõusu osalust. Vähendasime veidi oma osalust Halykis pärast dividendide saamist ning suurendasime enda osalust ettevõtetes Yandex ja Mail.ru, kuna need näitavad positiivsemat pikemaajalist väljavaadet.


SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Turud langesid COVID-19 teise laine kartuses
  • Suurte turgude hulgas tõusis eurodes ainult Poola; Türgi kandis suuri kaotusi
  • Fond jäi võrdlusindeksist maha

Turuülevaade
Turud langesid, sest kardetakse, et viiruse teise laine mõju pärsib majanduse taastumist.
Türgi langes liirides -3,3% ja eurodes -10%. Liiri nõrgenemise taga oli ebakindlus keskpankade reservide suhtes.
Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks oli kohalikus valuutas +0,5%. Keskmise ja suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid tõusid vastavalt +2,7% ja +7,6%. Ootuspäraselt kindlustas president Duda, keda toetab praegune valitsus, valimistel napilt teise ametiaja.
Tšehhi Vabariik langes -3,8%, Ungari -3,1% ja Rumeenia -3,3%, vaatamata autotööstuse kiire taastumise märkidele, mis on väga oluline kõigis kolmes riigis.
EL kiitis heaks ulatusliku pandeemiast taastumise paketi ja eelarve aastateks 2021–2027; mitmed meile olulised riigid peaksid sellest tehingust rahalist kasu saama.
Muud regionaalsed valuutad tugevnesid euro suhtes: forint +2,9%, Tšehhi kroon +1,6% ja zlott +0,7%.
Sektorite tulemused erinesid; parimat tulemust näitas materjalisektor (+31,6%) ja halvimattööstussektor (–9%).

Fondi ülevaade
Fondi absoluutne tootlus oli negatiivne ja jäi indeksist maha 2,7% võrra. Meie aktsiate valimine tööstus- ja kommunaalteenuste sektoris aitas suhtelisele tulemusele kaasa. Materjali-, finants- ja tervishoiusektorid langesid.
Fondi suhtelise tootluse suurimad panustajad olid mBank, Bank Santander Polska ja Banca Transilvania (kõik alakaalus). Suurimat kahju tõid KGHM, Garanti Bankasi ja Gideon Richter.
Meie selle kuu muudatused: Poolas ostsime CD Projekti aktsiaid, kasutades ära kuusisest hinnanõrkust. Türgis teenisime kasumit ettevõtetes Tekfen ja Anadolu Grubu Holding. Kasvatasime fondi positsiooni piirkondlikus kinnisvarakontsernis Immofinanz atraktiivse hinna tõttu esmasel aktsiaemissioonil. Väljusime piirkondlikust pangast Raiffeisen.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.


SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND

  • Turud langesid COVID-19 teise laine kartuses
  • Suurte turgude hulgas tõusis eurodes ainult Poola; Türgi kandis suuri kaotusi
  • Fondi tootlus oli suhteliselt hea

Turuülevaade
Turud langesid, sest kardetakse, et viiruse teise laine mõju pärsib majanduse taastumist. Venemaa aktsiad olid USA dollarites +1,8%, eurodes aga -3%. Rubla nõrgenes dividendide konverteerimisel ja langes oluliselt euro suhtes, kuna ka USA dollar nõrgenes. Türgi langes liirides -3,3% ja eurodes -10%. Liiri nõrgenemise taga oli ebakindlus Türgi keskpanga reservide suhtes. Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks oli kohalikus valuutas +0,5%. Keskmise ja suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid tõusid vastavalt +2,7% ja +7,6%.
Tšehhi Vabariik langes -3,8%, Ungari -3,1% ja Rumeenia -3,3%, vaatamata autotööstuse kiire taastumise märkidele, mis on väga oluline kõigis kolmesriigis.
EL kiitis heaks ulatusliku pandeemiast taastumise paketi ja eelarve aastateks 2021–2027; mitmed meile olulised riigid peaksid sellest tehingust rahalist kasu saama. Muud regionaalsed valuutad tugevnesid euro suhtes: forint +2,9%, Tšehhi kroon +1,6% ja zlott +0,7%. Sektorite tulemused olid erinevad. Parimat tulemust näitas tervishoiusektor (+6,9%) ja halvimat tööstussektor (–11,8%).

Fondi ülevaade
Fondi absoluutne tootlus oli pisut negatiivne, kuna meie turud olid üldiselt nõrgad. Suhtelises mõttes oli fond suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist 1% võrra ees, kuid jäi kohalikust väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist maha. Suurimad panustajad absoluutnäitajates olid Venemaa kullatootja Petropavlovsk, kindlustusvaldusettevõtja Sistema ja fondi sularahapositsioon. Absoluutnäitajates põhjustasid suurimat kahju Garanti Bankasi, Gazprom ja Lotos. Venemaal vähendasime  osalust Sistemas ja Petropavlovskis (kasutades ära hinna tugevust). Müüsime mõned Kasahstani Halyki panga aktsiad seoses nende väljavaatega 2021. aasta väljamaksetele. Türgis teenisime kasumit ettevõtetes Tekfen ja Anadolu Grubu Holding. Ostsime aktsiaid piirkondlikus kinnisvarakontsernis Immofinanz atraktiivse hinna tõttu esmasel aktsiaemissioonil.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles suunatud aktsiate valimist ja usume, et leiame Ida-Euroopa väikeste ja keskmise kapitalisatsioonidega ettevõtetes atraktiivsed võimalused. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.