Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 25. juuli 2020 13:00

SEB Varahalduse kuukommentaar juuni 2020

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Türgil ja Poolal oli tugev kuu
  • COVID-19 on kontrolli all, nüüd peab keskenduma majanduse taastamisele
  • Fond tõusis ja edestas juunis võrdlusindeksit

Turuülevaade
Meie turgude tootlused olid sel kuul ebaühtlased, jäädes alla arenevatele turgudele. COVID-19 olukord tundub olevat riikides kontrolli all, kuid ebakindlus püsib seoses ekspordi ja tugevalt kahjustada saanud sektoritega turism, lennundus kui ka hotelli-, restorani- ja toitlustusäri.
Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks tõusis kohalikus valuutas +2,1%. Keskmise ja madala kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid tõusid vastavalt +3,2% ja +7,8%. Tšehhi tõusis +2,5%, Ungari -0,2% ja Rumeenia -0,5%.
Vaatamata riigi haprale majandusele tõusis Türgi +10,4% ja on liirides sel aastal seni kasvanud. Samas on liir euroga võrreldes langenud -15,4%.
Sektori tulemused olid ebaühtlased, parima tootlusega olid kommunaalteenused +14,8% ja halvima tootlusega laiatarbekaubad -10,2%.
Piirkondlike valuutade suhe euroga oli ebaühtlane: liir -1,6%, forint -2,2%, samas kui Tšehhi kroon tõusis +1,0% ja Rumeenia leu +0,2%.

Fondi ülevaade
Fondi absoluutne tootlus oli positiivne ja edestas võrdlusindeksit 0,3%. Suhtelistele tulemustele aitas kaasa aktsiate valimine tehnoloogia ja telekommunikatsiooni, kommunaalteenuste ja tervishoiusektoris. Laiatarbekaubad ja finantssektor langesid.
Suurima panuse fondi suhtelisse tootlusse andsid: CD Projekt ja Gedeon Richter (mõlemad alakaalus) ja Alior Bank. Suurimad kahjustajad: Addiko Bank, Dino Polska ja Nova Ljubljanska Banka.
Tegime mitmeid korrektsioone: finantsvaldkonnas suurendasime oma osakaalu PZU-s ja Garanti Bankasis.
Kommunaalteenustes vähendasime oma osalust PGE-s, kasutades selle hinnatugevust. Energiasektoris vähendasime Romgazi aktsiaid. Kinnisvaras teenisime kasumit Türgi elamuarendajalt EMLAK ja ostsime piirkonnaülese Immofinanzi aktsiaid.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.


SEB Russia Fund

  • Fond edestas tugevalt indeksit
  • Turg ja nafta stabiliseeruvad
  • Mahud tagasihoidlikud

Turuülevaade
Tugev taastumine jätkus kogu Venemaal, kui naftahinnad stabiliseerusid 35–40 dollari tasemel, mida kaubatootjate jaoks loetakse kogu spektri ulatuses aktsepteeritavaks. Juuli alguses hääletas Venemaa muudatuste üle konstitutsioonis, millega sooviti kõrvaldada Putini presidendiaja pikkuse piirangud. Üldjoontes vastasid hääletuse tulemused ootustele. Venemaa keskpank alandas taaskord peamist intressimäära tugeva raha- ja fiskaalpoliitikaga, mis seni on toetanud Venemaa valuutat ja väljavaadet. Tundub, et COVID-19 nakatumisete haripunkt on möödas ning riik on asunud aeglaselt piiranguid leevendama. Nendel põhjustel usume, et Venemaa on jätkuvalt atraktiivne, kuigi näeme taas esile kerkimas riske, mis tulenevad Venemaa ja  eelseisvate USA presidendivalmiste seostamisega. Me ei välista edasist ebastabiilsust sanktsioonide rindel sel aastal.

Fondi ülevaade
II kvartali viimasel kuul oli fondi suhteline tootlus jõuline, edestades aasta algusest 2% langenud indeksit 3,5% võrra. Sellest tingituna lõpetas fond esimese poolaasta 0,82% edumaaga indeksi ees, kuigi absoluutarvudes oli mahajäämus 15,7%.
Juunis andsid suurima panuse meie aktiivsete aktsiate valikud Mail.Ru-s, kes teatas oma plaanidest Moskvas börsile tulla – meie positsioon on enne seda optimistlik. Teine panustaja on Qiwi, kelle tulemused olid tugevad ja hinnati madalast ümber. Halyk Savings Bank teatas samuti tugevatest tulemustest, kui ta otsustas maksta 2019. aasta eest dividende, olles seeläbi üks väheseid panku piirkonnas, kes nii tegi. Indeksiväliste panuse andjate seas on Yandex ja Petropavlovsk. Fondis on alakaalus Norilskis, mis kandis kahju tingituna diislikütuse lekkimisest Arktikas. See andis panuse suhtelisele tootlusele. Väärtust vähendasid muuhulgas alakaal sellistes tarbijatele tuttavates nimedes nagu Magnit ja X5. Kullaga seotud instrumentide alakaal vähenes fondis. Osalesime Detsky Mir teisesel pakkumisel, võttes positsiooni selles juhtivas lastekaupade jaemüüjas Venemaal.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles suunatud aktsiate valimist ja usume, et leiame Ida-Euroopa väikeste ja keskmise kapitalisatsioonidega ettevõtetes atraktiivseid võimalusi. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.


SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND

  • Türgi ja Poola tõusid, Venemaa veidi langes
  • COVID-19 on kontrolli all, nüüd peab keskenduma majanduse taastamisele
  • Nii fondi absoluutne kui suhteline tootlus oli tugev.

Turuülevaade
Meie turgude tootlused olid sel kuul ebaühtlased, jäädes alla arenevatele turgudele. COVID-19 olukord tundub olevat riikides kontrolli all, kuid ebakindlus püsib seoses ekspordi ja tugevalt kahjustada saanud sektoritega nagu turism, lennundus kui ka hotelli-, restorani- ja toitlustusäri.
Venemaa aktsiad langesid eurodes -1,9%.
Tegurid, mis hetkel Venemaa majandust toetavad, on muuhulgas piisav ressurss täiendavateks kärbeteks, suured välisvaluuta reservid, paindlik valuuta ja tugev fiskaalpoliitika.
Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks tõusis kohalikus vääringus +2,1%. Keskmise ja madala kapitaliseeritusega ettevõtete indeksid tõusid vastavalt +3,2% ja +7,8%. Tšehhi tõusis +2,5%, Ungari -0,2% ja Rumeenia -0,5%. Vaatamata riigi haprale majandusele tõusis Türgi 10,4%.
Sektori tulemused olid ebaühtlased: parima tootlusega olid laiatarbekaubad +11,7% ja halvima tootlusega materjalid -8,1%.
Piirkondlike valuutade suhe euroga oli ebaühtlane: rubla -2,6%, liir -1,6%, forint -2,2%, samas kui Tšehhi kroon tõusis +1,0% ja Rumeenia leu +0,2%.

Fondi ülevaade
Fondi absoluutne tootlus oli tugev tänu meie peamiste panuste ulatuslikule taastumisele. Suhtelises mõttes edestas fond umbes 5% ulatuses suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksit, kuid jäi maha väikese kapitalisatsiooniga piirkondlike ettevõtete indeksi osas.
Fondi absoluutse tootluse suurimad panustajad olid QIWI, Kasahstani pank Halyk ja Venemaa valdusettevõte Sistema. Suurimat kahju tõid absoluutarvudes Norilsk Nickel, Addiko Bank ja Gazprom.
Meie korrektsioonid sel kuul: Venemaal vähendasime me osalust QIWI-s, Sistemas ja Petropavlovskis (kasutades ära hinna tugevust) ning müüsime ka osa Halyk pangast Kasahstanis. Lisandus Detski Mir. Türgis lisandus Garanti Bankasi ja Sloveenias Nova Ljubljanska Banka.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles suunatud aktsiate valimist ja usume, et leiame Ida-Euroopa väikeste ja keskmise kapitalisatsioonidega ettevõtetes atraktiivsed võimalused. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.