Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 25. juuni 2020 13:00

SEB Varahalduse kuukommentaar mai 2020

SEB Russia Fund

  • Meie turud elavnesid ja kõik indeksid tõusid
  • COVID-19 on riikides kontrolli all, nüüd peab keskenduma majanduse taastamisele
  • Fond jäi mais võrdlusindeksist maha, kuid on sellest 2020. aasta arvestuses ees

Turuülevaade
Kesk- ja Ida-Euroopa ning Venemaa turud taastusid, jõudes järele arenenud turgudele ja läksid ette arenevatest turgudest. Tundub, et COVID-19 olukord on kogu piirkonnas kontrolli all. Venemaa aktsiad tõusid eurodes 6,8% tänu kasvavatele nafta ja rubla hindadele. Rubla hind tõusis 4,3%. Venemaa võib ajutiselt peatada eelarvereegli, mis on varasemalt ära hoidnud valuuta kallinemist, kui Brenti toornafta hind on kõrgem kui 42 USA dollarit barreli kohta. See kahjustaks eksportijaid ja tooks kasu kodumaistele varudele.

Fondi ülevaade
Fondi absoluutne tootlus oli hea ning fond tõusis mais 5%. Suhteliselt jäi fond võrdlusindeksist samal perioodil 80 baaspunktiga maha. Aasta algusega võrreldes oli fond indeksist maas 2%. Suurendasime osalust ettevõtetes Qiwi ja Halyk. Ostsime ka Sberbanki aktsiaid, mis olid atraktiivsel tasemel. Samuti suurendasime fondi overweight’i Tatneftis tänu naftahinna taastumisele. Seda rahastab väike underweight ettevõtetes Norilsk Nickel, Gazprom ja Lukoil.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles suunatud aktsiate valimist ja usume, et leiame Ida-Euroopa väikeste ja keskmise kapitalisatsioonidega ettevõtetes atraktiivsed võimalused. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.


SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Meie turud elavnesid ja kõik indeksid tõusid
  • COVID-19 on riikides kontrolli all, nüüd peab keskenduma majanduse taastamisele
  • Fond jäi mais võrdlusindeksist maha

Turuülevaade
Kesk- ja Ida-Euroopa ning Venemaa turud taastusid, jõudes järele arenenud turgudele ja läksid ette arenevatest turgudest. Tundub, et COVID-19 olukord on riigisiseselt kontrolli all ning nüüd peab keskenduma majanduse taastumisele.
Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks oli kohalikus valuutas +4,4%. Keskmise ja suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid tõusid vastavalt 2,5% ja 6,2%. Tänu majanduslikele ja rahalistele stiimulitele tundub, et Poolal õnnestub viirusekriisi rahalisest kaotusest suuresti pääseda – seal on ELi väikseim majanduslangus. Tšehhi tõusis +2,6%, Ungari +2,0% ja Rumeenia +9,1%. Türgi tõusis 4,4%, hoolimata haprast majanduslikust olukorrast. Sealsed kohalikud loodavad, et halvim on möödas.
Kõigi sektorite tulemused olid positiivsed. Suurimat kasvu näitas materjalide sektor – 11,8%.
Piirkondlikud valuutad tugevnesid euro suhtes: zlott 2,2%, forint +1,7%, liir +1% ja Tšehhi kroon +0,7%.

Fondi ülevaade
Fondi absoluutne tootlus oli positiivne, kuid suhteliselt jäi see võrdlusindeksist 1% võrra maha. Suhtelistele tulemustele aitas kaasa aktsiate valimine tarbekauba- ja tervishoiusektoris. Kahjustajateks olid tehnoloogia ja telekommunikatsiooni, materjali- ja rahandussektor.
Fondi suhtelise tootluse suurimad panustajad olid BRD, PZU ja Gedeon Richter. Suurimat kahju tõid  CD Projektis ja Addiko Bankis.
Tegime mais mitu muudatust: finantssektoris vähendasime osakaalu Yapi Kredis ja OTP-s ning suurendasime Bank Pekaos, Garanti Bankasis, Komercni Bankas ja Monetas. Energiasektoris vähendasime oma osalust ettevõttes PKN Orlen ja ostsime tagasi Tuprase aktsiaid. Tarbekaubasektoris teenisime kasumit teksafirmas MAVI ja ostsime toidu jaemüüja Dino aktsiaid. Telekommunikatsioonisektoris ostsime Turk Telekomi ja Poola mobiilioperaatori Play aktsiaid (hea hinna tõttu). Kinnisvarasektoris ostsime Türgi elamuarendaja EMLAKi aktsiaid.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.


SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND

  • Meie turud elavnesid ja kõik indeksid tõusid
  • COVID-19 on riikides kontrolli all, nüüd peab keskenduma majanduse taastamisele
  • Fond jäi võrdlusindeksist mais maha, kuid on sellest 2020. aasta arvestuses siiski ees

Turuülevaade
Meie turud jätkasid sel kuul taastumist, jõudes järele arenenud turgudele ja ette arenevatest turgudest. Tundub, et COVID-19 olukord on kogu piirkonnas kontrolli all.
Venemaa aktsiad tõusid eurodes +6,8% tänu kasvavatele nafta ja rubla hindadele. Venemaa võib ajutiselt peatada eelarvereegli, mis kipub valuutat nõrgendama, kui Brenti toornafta hind on kõrgem kui 42 USA dollarit barreli kohta. See kahjustaks eksportijaid ja tooks kasu kodumaistele varudele.
Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks oli kohalikus valuutas +4,4%. Keskmise ja suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid tõusid vastavalt +2,5% ja +6,2%. Tänu majanduslikele ja rahalistele stiimulitele näib, et Poola majanduslangus on ELis kõige väiksem. Tšehhi tõusis +2,6%, Ungari +2,0% ja Rumeenia +9,1%. Türgi majanduskasv oli hoolimata haprast majandusolukorrast 4,4%.
Kõigi sektorite tulemused olid positiivsed. Suurimat kasvu näitas tööstussektor – 11,2%.
Piirkondlikud valuutad tugevnesid euro suhtes: rubla 4,3%, zlott 2,2%, forint +1,7%, liir +1% ja Tšehhi kroon +0,7%.

Fondi ülevaade
Fondi absoluutne tootlus oli positiivne tänu meie peamiste panuste edule. Suhteliselt langes fond suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksiga võrreldes 1%, kuid edestas väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksit.
Suurimad panustajad absoluutarvudes olid Kasahstani pank Halyk, Venemaa valdusettevõte Sistema ja QIWI. Suurimat kahju tõid absoluutarvudes HMS Grupp, Addiko pank ja Petropavlovsk.
Meie selle kuu muudatused: Poolas ostsime atraktiivse hinna tõttu mobiilioperaatori Play aktsiaid. Türgis vähendasime osalust IT-seadmete turustamise ettevõttes Indeks, Yapi Kredi Bankasis ja Turkish Airlinesis (kasutades ära hinna tugevust) ning ostsime Lokman Hekimi aktsiaid. Rumeenias vähendasime oma positsiooni Purcari veinitehases. Venemaa poolel suuri muudatusi polnud, kuna fondi põhipositsioonid Halykis, Sistemas ja Qiwis on juba sinna koondunud.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles suunatud aktsiate valimist ja usume, et leiame Ida-Euroopa väikeste ja keskmise kapitalisatsioonidega ettevõtetes atraktiivsed võimalused. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.