Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 14. mai 2020 13:15

SEB Varahalduse kuukommentaar aprill 2020

SEB Russia Fund

  • Nafta hind on äärmiselt muutlik
  • Venemaa aktsiad tõusid järsult
  • Fond oli indeksist maas

Turuülevaade
Pärast dramaatilist märtsi osutus aprill Venemaa aktsiate jaoks positiivseks kuuks. Märkimisväärset hindade volatiilsust näitasid Brenti ja WTI indeksid. Venemaa ettevõtete aktsiate hinnad võivad tähendada veidi kõrgemaid naftahindasid. Rubla püsis stabiilselt vahemikus 73–77.

Fondi ülevaade
Fond jäi indeksist 1,44% võrra maha ja tõusis pärast märtsi madalseisu 10,9%. Aasta algusega võrreldes oli fond indeksist maas 1,37%, absoluutarvudes eurodes 21,20%. Selle peamine põhjus oli fondi sularahajääk (–80 baaspunkti), mis oli tingitud meie kaitsepositsioonist aprillis, mis põhjustas energianimede taastumisel teatavat korratust. HSBK põhjustas negatiivset mõju 40 baaspunkti ulatuses. Ettevõte lükkas 2019. aasta dividendide maksmise edasi ja kannatas Kasahstani nõrkade naftahindade tõttu. Fondi underweight Surguti lihtaktsiates vähenes mõnevõrra. Suurimat kasu tõi kullatootja Petropavlovsk (55 baaspunkti), fondi underweight Alrosas ja Transneftis ning aktiivne kaal Moskva Börsis. Fond kannatas ebapiisava positsiooni tõttu kullas: nii Polyus kui ka Polymetal tõusid. Seega tõi suurimat kahju materjalide sektor. Energia- ja kommunikatsioonisektor näitasid suurimaid positiivseid tulemusi. Olime eelmistel kuudel liiga kaitsvas positsioonis, mille tõttu tulemuslikkus oli madalam.
Ostsime tuntud Venemaa firmade aktsiaid, sealhulgas Gapzromi ja Norilsk Nickeli omasid, kus näeme korralikku 2019. aasta dividendide väljamaksmise võimalust, ning vähendasime oma positsioonis Rosneftis ja Tatneftis. Ostsime aktsiaid Moskva börsil atraktiivsel tasemel ja vähendasime oma positsiooni Sberabankis, kuna pole kindel, kuidas majanduse aeglustumine Venemaa suurimat panka mõjutab.

Edasine strateegia
OPECi ja teiste naftatootjate vahelised arutelud mõjutavad suuresti meie turge. Usume, et nafta nõudlus võib 2021. aastal normaliseeruda, kuid jälgime olukorda tähelepanelikult. Kasutame fondi likviidsust, et lähikuudel atraktiivsetesse võimalustesse investeerida.


SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Pärast katastroofilist märtsi turud taastusid ja kõik indeksid tõusid
  • COVID-19 on kontrolli all ning piiranguid hakatakse järk-järgult leevendama
  • Fond oli indeksist maas

Turuülevaade
Meie turud taastusid sel kuul pärast märtsis toimunud suurt müüki.
Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks oli kohalikus valuutas +9%. Keskmise ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid tõusid vastavalt 15% ja 14,1%. Tšehhi tõusis 10,5%, Ungari 6,2% ja Rumeenia 4,6%. Ranged meetmed aitasid tõrjuda viiruse levikut Kesk-Euroopas, mis võimaldas ka majandustel hakata uuesti taastuma oodatust varem.
Türgis tõusid aktsiad liirides 12,8%, kuid võrreldes euroga nõrgenes liir 4,8%, kuna keskpank alandas intressimäärasid, samal ajal kui välisvaluutareservid langesid.
Kõik sektorid näitasid positiivseid tulemusi, va finantssektor (–0,4%). Tarbekaubasektor näitas parimat tulemust (31,4%).
Muud piirkondlikud valuutad taastusid euro suhtes veidi: zlott +0,2%, forint +2,2% ja Tšehhi kroon +0,9%.

Fondi ülevaade
Fondi absoluutne tootlus oli positiivne, kuid suhteliselt jäi võrdlusindeksist 2,3% võrra maha. Suhtelistele tulemustele aitas kaasa aktsiate valimine esmatarbekaupade ja energiasektoris. Tehnoloogia, telekommunikatsiooni, tarbekauba ja tervishoiu sektorid näitasid kõik negatiivseid tulemusi.
Fondi suhtelise tootluse suurimad panustajad olid osalused ettevõtetes OTP, PZU ja Ciech. Suurimat kahju põhjustasid positsioonid ettevõtetes CD Projekt, KGHM ja Addiko Bank.
Tegime mitmeid muudatusi: finantssektoris vähendasime oma positsiooni ettevõtetes Raiffeisen, Yapi Kredi, PZU ja OTP ning suurendasime seda Bank Pekaos. Energiasektoris kasutasime ära hinna tugevust ja vähendasime oma positsiooni PKN Orlenis, Lotoses ja Tupras. Materjalide sektoris väljusime Poola ettevõttest Ciech. Kommunaalteenuste sektoris müüsime ülevõtu pakkumise teel Energa pärast seda, kui PKN tõstis ülevõtmise hinda. Tarbekauba sektoris ostsime Poola rõivaste jaemüüja LPP ja Türgi MAVI aktsiaid. Türgis ostsime ka juhtiva mobiilioperaatori Turkcelli ja konglomeraadi Koc aktsiaid ning teenisime kasumit Torunlar REITis.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning eelkõige aktsiate valimise tulemus.


SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND

  • Pärast katastroofilist märtsi turud taastusid ja kõik indeksid tõusid
  • COVID-19 on kontrolli all ning piiranguid hakatakse järk-järgult leevendama
  • Fond jäi võrdlusindeksist maha, kuid on sellest 2020. aasta arvestuses siiski ees

Turuülevaade
Meie turud taastusid sel kuul pärast märtsis toimunud suurt müüki. Venemaa aktsiad tõusid eurodes 11,6%, millest peaaegu pool oli tänu rubla taastumisele, hoolimata naftahindade hinnamuutustest ja riiki tabanud COVID-19st. Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks oli kohalikus valuutas +9%. Keskmise ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid tõusid vastavalt 15% ja 14,1%. Tšehhi tõusis 10,5%, Ungari +6,2% ja Rumeenia +4,6%. Ranged meetmed aitasid tõrjuda viiruse levikut Kesk-Euroopas, mis võimaldas ka majandustel hakata oodatust varem taastuma. Türgis tõusid aktsiad liirides 12,8%, kuid võrreldes euroga nõrgenes liir 4,8%, kuna keskpank alandas intressimäärasid, samal ajal kui välisvaluutareservid langesid. Kõik sektorid näitasid positiivseid tulemusi. Tarbekaubasektor näitas parimat tulemust (+23,1%). Muud piirkondlikud valuutad taastusid euro suhtes veidi: zlott +0,2%, forint 2,2% ja Tšehhi kroon +0,9%.

Fondi ülevaade
Fondi absoluutne tootlus oli positiivne. Suhteliselt jäi fond piirkondliku väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist maha kuid jõudis suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksile peaaegu järele.
Suurimad panustajad absoluutarvudes olid Venemaa valdusettevõtja Sistema, meie sularahapositsioon ja Kasahstani pank Halyk. Suurimat kahju tõid absoluutarvudes Steppe Cement, Addiko Bank ja Nova Ljublanska Banka.
Meie selle kuu muudatused: Venemaal vähendasime positsiooni valdusettevõttes Sistema ja mitmetes teistes olulistes nimedes ning suurendasime oma positsioonile Moskva börsil. Poolas väljusime Ciechist, kasutades hinna taastumist. Türgis vähendasime oma positsiooni Yapi Kredi Bankasis ja Soda Sanajiis. Samuti vähendasime riskipositsiooni Balkani panga Addiko suhtes.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles suunatud aktsiate valimist ja usume, et leiame Ida-Euroopa väikeste ja keskmise kapitalisatsioonidega ettevõtete indeksites atraktiivsed võimalused. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning eelkõige aktsiate valimise tulemus.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.