Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 16. aprill 2020 13:00

SEB Varahalduse kuukommentaar märts 2020

SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND

  • Meie turud on COVID-19 tõttu langenud, kuid viiruse levik näib olevat kontrolli all
  • Rumeenia näitas eurodes parimat tulemust ja Tšehhi halvimat
  • Fond jäi võrdlusindeksist maha, kuid on sellest 2020. aasta üldarvestuses siiski ees

Turuülevaade
COVID-19 tagajärgede mõju meie turgudele oli sel kuul väga negatiivne. Enamik valitsusi on siiski reageerinud õigeaegselt ja asjakohaste meetmetega. Näib, et meie turud suudavad vältida COVID-19 leviku halvimaid stsenaariume, mis on ettevõtete taasavamiseks ja majanduse taastumiseks vajalik.
Venemaa aktsiad langesid märtsis rublades vaid 9,9%, kuid rubla nõrgenes euroga võrreldes 16,2% viiruseprobleemide ja järsult langenud naftahindade tõttu. Mitmed naftaettevõtted langesid rohkem kui 30%.
Kohalikus valuutas langes Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks –14,5%, keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks –20,4% ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks –11,8%. Ungari –17,6%, Tšehhi –19,2%, Rumeenia –16,4%. Kesk-Euroopa riigid võiksid tänu suhteliselt madalale võlale kiiresti käivitada ulatuslikud toetuspaketid majanduse elavdamiseks COVID-19 kriisi ajal.
Türgi, üks suurimatest naftaimportijatest, sai kasu naftahindade järsust langusest, kuid kaotas liiris nõrga makroolukorra tõttu 15,4%, hoolimata liiri suhtelisest vastupidavusest.
Kõik sektorid näitasid negatiivseid tulemusi. Tarbekaubasektor näitas halvimat tulemust, kukkudes 35,1%.
Piirkondlikud valuutad nõrgenesid euro suhtes, kuna keskpangad kärpisid majanduse elavdamiseks intressimäärasid: zlott –5,2%, forint –6,6%, Tšehhi kroon –7,4%, Türgi liir –5,9%, Rumeenia leu –0,4%.

Fondi ülevaade
Laia korrektsiooni tõttu kõigil meie turgudel oli fondi absoluutne tootlus sel kuul tugevalt negatiivne. Suhtelist tootlust arvestades jäi fond märtsis nii piirkondliku väikese kui ka suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist maha, kuid on aasta algusega võrreldes siiski ees.
Absoluutnäitajates panustasid enim Venemaa kullatootja Petropavlovsk, Lokman Hekim ja Petkim. Suurimat kahju tõid absoluutnäitajates Kasahstani pank Halyk, QIWI ja Addiko Bank.
Tegime sel kuul mitu muudatust: Venemaal vähendasime oma osalust energiaettevõtetes, et saavutada piisav likviidsus, sealhulgas Sberbankis, mis tõenäoliselt kannatab majanduse aeglustumise all. Samuti vähendasime fondi positsiooni Qiwi suhtes, kuigi pikas perspektiivis võib see siiski kasu tuua. Kasahstanis vähendasime aktsiad Halyki pangas. Gruusias ostsime TBC panga aktsiaid. Poolas väljusime Budimexist ja Varssavi börsist. Türgis müüsime Petkimi ja Lokman Hekimi aktsiaid ning Rumeenias Digi omasid.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles suunatud aktsiate valimist ja usume, et leiame Ida-Euroopa väikeste ja keskmise kapitalisatsioonidega ettevõtete indeksites atraktiivsed võimalused. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning eelkõige aktsiate valimise tulemus.

 

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Meie turud on COVID-19 tõttu langenud, kuid viiruse levik näib olevat kontrolli all
  • Rumeenia näitas eurodes parimat tulemust ja Tšehhi halvimat
  • Fond jäi võrdlusindeksist veidi maha

Turuülevaade
COVID-19 tagajärjed mõjutasid sel kuul meie turge väga negatiivselt. Enamik valitsusi (va Türgi) on siiski reageerinud õigeaegselt ja asjakohaste meetmetega. Näib, et meie turud suudavad vältida COVID-19 leviku halvimaid stsenaariume, mis on ettevõtete taasavamiseks ja majanduse võimalikuks taastumiseks vajalik.
Kohalikus vääringus kukkus Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks 14,5%. Keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks langes 20,4% ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks 11,8%. Ungari kukkus 17,6%, Tšehhi 19,2% ja Rumeenia 16,4%.
Kesk-Euroopa riigid sattusid kriisi ilma suurema makrotasandi tasakaalustamatuse ja suure võlakoormuseta. See on võimaldanud valitsustel majanduste toetamiseks kiiresti käivitada suured eelarvepaketid.
Türgit kui olulist importijat toetas tugevalt naftahindade järsk langus. Ometi kukkus see nõrga makroolukorra tõttu liirides 15,4%, ehkki liir oli suhteliselt vastupidav.
Kõik sektorid, va esmatarbekaubad, näitasid negatiivseid tulemusi. Tarbekaubasektor näitas halvimat tulemust, kukkudes 38,3%.
Kõik piirkondlikud valuutad nõrgenesid euro suhtes, kuna keskpangad kärpisid majanduse elavdamiseks intressimäärasid: zlott –5,2%, forint –6,6%, Tšehhi kroon –7,4%, Türgi liir –5,9% ja Rumeenia leu –0,4%.

Fondi ülevaade
Laia korrektsiooni tõttu kõigil meie turgudel oli fondi absoluutne tootlus sel kuul negatiivne. Suhteliselt jäi see võrdlusindeksist veidi maha.
Suhtelistele tulemustele aitas kaasa aktsiate valimine tarbekauba- ja energiasektoris. Finants-, side- ja tervishoiuteenuste sektorid kukkusid.
Fondi suhtelise tootluse suurimad panustajad olid OTP, Amrest ja Bank Santander Polska (kõikides underweight). Suurimat kahju põhjustasid CD Projekt (underweight), Dino Polska (underweight) ja Addiko Bank.
Tegime mitmeid muudatusi. Finantssektoris vähendasime oma osalust ettevõttes Raiffeisen ning suurendasime seda ettevõttes OTP. Energiasektoris müüsime PGNiGi aktsiaid, kasutades hinna tugevust. Materjalisektoris müüsime KGHM-i ja ostsime Türgi kullatootja Kozali aktsiaid. Telekommunikatsioonisektoris ostsime Orange Polska aktsiaid. Kommunaalteenuste sektoris väljusime Energast ja ostsime selle aktsiaid odavamalt tagasi.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning eelkõige aktsiate valimise tulemus.


Russia Fund

  • Nafta hind kukkus järsult
  • Ülemaailmne müümine viiruse tõttu
  • Fond on võrdlusindeksist veidi maas

Turg
Venemaa aktsiate tulemus oli ülemaailmse turuga võrreldes nõrk (pärast esimese kvartali lõppu aasta algusega võrreldes –30%) naftahindade järsu languse ja sellega seotud valuuta devalveerimise ning seejärel COVID-19 kriisi tõttu toimunud dramaatilise müügi tõttu. See tegi Venemaa turust tormi keskpunkti. Volatiilsus oli kuu keskpaigas äärmiselt kõrge – kõrgem kui mõne aasta taguse finantskriisi ajal. Naftaettevõtted kukkusid järsult: aasta algusega võrreldes enam kui 30–40%. OPECi riigid ja Venemaa – kellel kõigil on erinevad strateegiad – olid üllatunud, kui Saudi Araabia teatas, et suurendab agressiivselt tootmist ja võtab tagasi turuosa.

Fond
Fond langes märtsis suhteliselt 3,16% ja I kvartalis 28,94% (30 baaspunkti maas indeksist, mis kukkus 28,63%). Fondi madal positsioon kullaettevõtetes tõi märtsis kaasa suurima kahju. Teine oluline kahjutooja oli meie positsioon Halyki pangas. Panka tabas naftahindade kokkuvarisemine, nõrgendades Kasahstani positsiooni Venemaa suhtes. Fondi kombineeritud underweight’id ettevõtetes Poluys ja Polymetal ning HSBK-s vähendasid suhtelist tootlust umbes 3% võrra. Meie positsioon väikese kapitalisatsiooniga kullaettevõttes Petropavlovsk panustas suhtelisse tootlusesse 0,8%-ga. Lisaks parandas meie olukorda sularaha ja underweight Rosneftis. Yandex aitas samuti kaasa, nagu ka meie õigeaegne lahkumine ja sellele järgnenud positsiooni taasavamine atraktiivsemate hindadega. Tegime järgmised muudatused: kasutasime osa sularaha atraktiivsema hinnaga ostmiseks. Me ei ostnud kuu lõpus palju aktsiaid, mistõttu kannatasime veidi. Selle ülevaate kirjutamise ajal oli fond esimese kvartali lõpus võrdlusindeksi tasemel.

Edasine strateegia
OPECi ja teiste naftatootjate vaheliste arutelude tulemused mõjutavad suuresti meie turge. Venemaa on näidanud oma valmisolekut taluda nafta hindu lühiajaliselt, et tulevikus turuosa saada. Usume, et nafta nõudlus võib 2021. aastal normaliseeruda. Rublal on veel ruumi nõrgenemiseks ja sellega väiksemate eelarvetulude kompenseerimiseks – see on meie mõneti ettevaatliku hoiaku peamine põhjus. Kasutame fondi likviidsust, et investeerida lähikuudel atraktiivsetesse võimalustesse.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.