Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 13. märts 2020 15:00

SEB Varahalduse kuukommentaar veebruar 2020

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Kõik turud on viirusekartuse tõttu nõrgad
  • Suuremate turgude hulgas näitas Kreeka halvimaid ja Ungari parimaid tulemusi
  • Fondi tulemus võrreldes võrdlusindeksiga oli nõrk

Turuülevaade
Mured COVID-19 tagajärgedest tuleneva majanduslanguse pärast mõjutasid meie turge, ehkki selle dokumendi koostamise ajal on meie turgudel kinnitatud juhtumite arv piiratud.
Kõige vähem kukkus Ungari, langedes kohalikus vääringus 6,6%. Tšehhi langes 8,9% ja Rumeenia 9%. Poolas kukkus suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks 14,4%, kuna kohalikud fondid ei suutnud börsil kaubeldavate fondide kaudu müügiga hakkama saada. Poola väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid langesid 7,8%. Kõige halvemaid tulemusi näitas Kreeka, langedes 20,9%, osaliselt selle suve turismimurede tõttu.
Türgi langes 11% nii mure tõttu COVID-19 pärast kui ka Türgi ja Venemaa toetatud Süüria vägede otsese vastasseisu pärast viimases suures mässuliste keskuses Idlibis. Peame siiski Türgi suhete parandamist USA-ga toetavaks.
Kõik sektorid näitasid negatiivseid tulemusi. Materjalide sektor langes enim: 21,6%. Parimate tulemustega sektor oli sideteenused: –5,1%.
Piirkondlikud valuutad näitasid euro suhtes erinevaid tulemusi: zlott langes 0,7%, forint 0,3%, Tšehhi kroon 1,0%, Türgi liir 3,8% ja Rumeenia leu 0,7%.

Fondi ülevaade
Laia korrektsiooni tõttu kõigil meie turgudel oli fondi absoluutne tootlus sel kuul negatiivne. Suhteliselt oli see võrdlusindeksiga võrreldes siiski neutraalne.
Suhtelistele tulemustele aitas kaasa aktsiate valimine finants-, tarbekauba-, materjalide ja kinnisvara sektorites. Kommunikatsiooniteenuste, energia- ja tervishoiusektor aga kukkusid.
Fondi suhtelise tootluse suurimad panustajad olid Addiko Bank, KGHM (underweight) ja LPP. Suurimat kahju põhjustasid CD Projekt (underweight), Yapi Kredi Bankasi ja OTP (underweight).
Tegime mitmeid muudatusi. Finantssektoris vähendasime fondi positsioone PKO, Bank Pekao, Nova Ljubljanska Banka ja Vakifbanki suhtes. Ostsime aktsiaid ettevõtetes Yapi Kredi Bankasi, Akbank ja Raiffeisen Bank. Tööstussektoris teenisime kasumit Aselsanis, tervishoiusektoris ettevõttes Gedeon Richter ja kommunikatsiooniteenuste sektoris CD Projektis. Tarbekaupade sektoris ostsime LPP aktsiaid pärast selle hinna kokkuvarisemist.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning eelkõige aktsiate valimise tulemus.

SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND

  • Kõik turud on viirusekartuse tõttu nõrgad
  • Suuremate turgude hulgas näitas Kreeka halvimaid ja Ungari parimaid tulemusi
  • Fondil oli suhteliselt hea kuu

Turuülevaade
Mure COVID-19 tagajärgedest tuleneva majanduslanguse pärast mõjutas sel kuul meie turge. Selle dokumendi kirjutamise ajal on kinnitatud juhtumite arv meie turgudel piiratud. Nafta hind langes veebruaris 12%, kuna kardetakse, et viiruse tagajärjed mõjutavad energianõudlust negatiivselt. Loomulikult mõjutas see Venemaa aktsiaid, mis langesid eurodes 13%. Kullaettevõtted olid peaaegu ainsad, kelle aktsiaid järsult maha ei müüdud. Aktsiate olukord on umbes sama, mis 2019. aasta juunis–oktoobris Venemaal. Rubla langes USD suhtes 4,35%.
Kõige vähem kukkus Ungari, langedes kohalikus vääringus 6,6%. Tšehhi langes 8,9% ja Rumeenia 9%. Poolas kukkus suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks 14,4%, kuna kohalikud fondid ei suutnud börsil kaubeldavate fondide kaudu müügiga hakkama saada. Poola väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid langesid 7,8%. Kõige halvemaid tulemusi näitas Kreeka, langedes 20,9%, osaliselt selle suve turismimurede tõttu.
Türgi langes 11% nii mure tõttu COVID-19 pärast kui ka Türgi ja Venemaa toetatud Süüria vägede otsese vastasseisu pärast viimases suures mässuliste keskuses Idlibis. Peame siiski Türgi suhete parandamist USA-ga toetavaks.
Piirkondlikud valuutad euro suhtes: zlott langes 0,7%, forint 0,3%, Tšehhi kroon 1,0%, Türgi liir 3,8%, Venemaa rubla 4% ja Rumeenia leu 0,7%.

Fondi ülevaade
Laia korrektsiooni tõttu kõigil meie turgudel oli fondi absoluutne tootlus sel kuul negatiivne. Suhteliselt vaadates jõudis see siiski väikese ja suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksitest ette.
Absoluutnäitajates panustasid enim Aselsan, Lokman Hekim ja fondi sularahajääk. Suurimat kahju absoluutnäitajates põhjustasid Venemaa ettevõtted Sistema, Lukoil ja Gazprom. Tegime sel kuul mitu muudatust: Türgis väljusime sõjalisest telekommunikatsiooniseadmete tootjast Aselsanist ja ostsime Yapi Kredi Bankasi aktsiaid. Poolas vähendasime aktsiaid Budimexis ja ostsime neid juurde Lotoses.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles aktsiate valimise strateegiat ja usume, et suudame leida atraktiivseid võimalusi Ida-Euroopa väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete hulgas.  Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessi mõistes teisejärguline ja on pigem aktsiate valiku tulemus.

SEB Russia Fund

  • Turud on viirusekartuse tõttu nõrgad
  • Tarbekaubad kukkusid
  • Fondi jaoks suhtelises mõttes tugev kuu, kuid mitte absoluutse tootluse mõttes

Turuülevaade
Nafta hind langes veebruaris 12%, kuna kardetakse, et viiruse tagajärjed mõjutavad energianõudlust. Loomulikult mõjutas see Venemaa aktsiaid, mis langesid eurodes 13%. Kullaettevõtted olid peaaegu ainsad, kelle aktsiaid järsult maha ei müüdud. Aktsiate olukord on umbes sama, mis 2019. aasta juunis–oktoobris Venemaal. Rubla langes USD suhtes 4,35%. Päevane likviidsus kasvas Moskvas ka veebruaris 14%. Moskva esimene juhtum leidis kinnitust märtsi alguses.

Fondi ülevaade
Fond langes veebruaris eurodes 11,78%, ületades indeksi, mis langes 13,15%. Aasta algusest oli veebruari lõpu seisuga fondi langus absoluutarvudes 9,83%, st 3,08% rohkem kui võrdlusindeksil. Absoluutnäitajate languse tingis järsk valimatu müügitegevus veebruari lõpus, mis põhines kartusel, et COVID-19 levib Euroopasse ja USA-sse. Turg üritas seda järsult hinnastada, mis tõenäoliselt tõi kaasa paljude positsioonide lisatagatise nõude. Fondi suhteline jõudlus tulenes gaasitootja Novateki märkimisväärsest underweight’ist, suhteliselt häid tulemusi näidanud Halyk Savings Banki aktiivsest kaalust ja kullatootja Petropavlovski aktiivsest positsioonist. Sularaha andis samuti aasta algusega võrreldes positiivse tulemuse. Fond teenis veebruari alguses kasumit Rosneftis, Severstalis, MMK-s ja Sberbankis. Fond müüs rubla maha soodsa vahetuskursiga. Ehkki sellest ei piisanud tugeva absoluutse jõudluse säilitamiseks, on positsioneerimine sellegipoolest toonud suhtelise positiivse tulemuse.

Edasine strateegia
Oleme jätkuvalt keskendunud aktsiate valimisele ja otsime oma volituste piires atraktiivseid investeerimisvõimalusi. Rõhutame jätkuvalt suhtelist väärtust ja usume, et see on kõige paremini leitav sektorite sees.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.