Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 5. märts 2020 12:00

SEB Varahalduse kuukommentaar jaanuar 2020

SEB Russia Fund

  • Fond tõusis eurodes ning ületas võrdlusindeksit
  • Nafta ja rubla hind langesid
  • Kuu lõpus turg nõrgenes

Turuülevaade
Jaanuari esimeses pooles oli turg Venemaa aktsiate suhtes äärmiselt optimistlik, kuid kuu teises pooles kadusid peaaegu kõik tulud, kuna ärevus koroonaviiruse puhangu pärast koos naftahinna järsu langusega tõi paljude jaoks kaasa kasumi. Indeks RTSI langes 2%, rubla 3% ja nafta 11%. Venemaa turg koges aga aasta algusest palju positiivseid muudatusi: valitsus astus tagasi ja kuulutati välja uus tehnokraatlik peaminister, kellel võib olla suurem riigisisene mandaat. Eeldatakse, et tarbijasektorile on uus peaminister kasulik, kuna president otsib aktiivselt tarbimissektori kasvu enne valitsuse võimuvahetust 2024. aastal. Kvartaliaruannete aeg on selle ülevaate kirjutamise ajal alles algamas, mistõttu ei ole me veel palju tulemusi näinud, kuid jääb mulje, et jaanuar oli tugev – 2019. aasta lõpp näitas optimismi tõusu.

Fondi ülevaade
Vaatamata absoluutse tootluse langusele tõusis fond eurodes 2,2% ja edastas indeksit 1,93% võrra. Jaanuaris me portfellis olulisi muudatusi ei teinud, kuid suurendasime teemanditurule keskendunud välireisi järel riskipositsiooni materjalisektoris (Norilsk Nickel) ja vähendasime Alrosa riskipositsioone. Vähendasime oma underweight’i Magnitis pärast viimase paari aasta märkimisväärset suhtelist tootlust. Suur underweight vähendas aga jaanuaris tulemuslikkust. Kullaettevõtted Poluys ja Polymetal põhjustasid aruandeperioodil suurimat kahju. Parimaid tulemusi näitas kullatootja Petropavlovsk ning Halyk Savings Bank ning suurimat kahju tõi  Novatekis, mis kannatab nõrkade gaasihindade all.

Edasine strateegia
Oleme jätkuvalt keskendunud aktsiate valimisele ja otsime oma volituste piires atraktiivseid investeerimisvõimalusi. Rõhutame jätkuvalt suhtelisele väärtusele ja usume, et seda leidub kõige enam sektorite seest.

SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND

  • Venemaa ja Türgi üsna vastupidavad
  • Kesk-Euroopa turud olid nõrgad
  • Tugev kuu fondi ablsoluuttootluse osas

Turuülevaade
Jaanuar oli kogu maailmas väga sündmusterikas kuu, kuid meie turud olid seotud vaid kaudselt ja neid mõjutasid peamiselt ainult toormehindade muutused.
Venemaal alustas turg tugevalt, kuid koroonaviiruse puhang Hiinas survestas toormehindasid ja nendega seotud Vene ettevõtteid. Nõrgem surve oli suure ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksile. RSTI dollariindeks langes kuu lõpuks 2%. Pärast järjekordset väga volatiilset kuud kasvas Türgi liir 4,1% võrra, kuna nii välis- kui ka kodumaised investorid näivad üha kindlamad, et majandus elavneb sel aastal tugevalt, kuna nafta hind on madal. Poolas oli suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks jälle nõrk, langedes 3,9% – peamiselt liigse kapitalikulude suurenemise ja riigiettevõtete halva valitsemise pärast. Poola keskmise ja suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid tõusid vastavalt 2,6% ja 4,8%.
Ungari näitas sellel kuul halvimaid tulemusi, langedes kohalikus vääringus 6,5%, kuna OTP Bank kukkus pärast tugevat eelmist aastat. Ka Tšehhi oli nõrk, langedes 3,9%. Kreekas oli langus 0,6% ja Rumeenias tõus 0,5%.
Piirkondlikud valuutad näitasid euro suhtes erinevaid tulemusi: zlott oli –1,0%, forint –2,0%, Tšehhi kroon tugevnes 0,8%, Türgi liir 0,5% ja Rumeenia leu 0,1%. Rubla nõrgenes USA dollari suhtes 3%.

Fondi ülevaade
Fond tõusis kuu lõpuks 4,3%, samal ajal kui piirkondliku suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks langes 2,2%.
Absoluutnäitajates panustasid enim Venemaa Sistema, kullatootja Petropavlovsk ja Kasahstani pank Halyk. Absoluutnäitajates põhjustasid suurimat kahju Gazprom, Steppe Cement ja QIWI.
Vähendasime fondi positsiooni Türgi tarbeelektroonika turustaja Indeki suhtes, kasutades hinna tugevust, ja suurendasime positsiooni Poola pangas Alior, kasutades hinna nõrkust.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles aktsiate valimise strateegiat ja usume, et suudame leida atraktiivseid võimalusi Ida-Euroopa väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete hulgas.  Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessi mõistes teisejärguline ja on pigem aktsiate valiku tulemus.

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Fond oli ees võrdlusindeksist
  • Türgi ületas ootuseid
  • Ungari oli nõrk

Turuülevaade
Kuigi jaanuar oli kogu maailmas väga sündmusterikas kuu, olid meie turud seotud vaid kaudselt ja neid mõjutasid peamiselt ainult toormehindade muutused.
Pärast järjekordset väga volatiilset kuud kasvas Türgi liir 4,1% võrra, kuna nii välis- kui ka kodumaised investorid näivad üha kindlamad, et majandus elavneb sel aastal tugevalt, kuna nafta hind on madal.
Poolas oli suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks jälle nõrk, langedes 3,9%, peamiselt liigse kapitalikulude suurenemise ja riigiettevõtete halva valitsemise pärast. Poola keskmise ja suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid tõusid vastavalt 2,6% ja 4,8%.
Ungari näitas sellel kuul halvimaid tulemusi, langedes kohalikus vääringus 6,5%, kuna OTP Bank kukkus pärast tugevat eelmist aastat. Ka Tšehhi oli nõrk, langedes 3,9%. Kreekas oli langus 0,6% ja Rumeenias tõus 0,5%.
Paljud sektorid näitasid negatiivseid tulemusi. Energiasektor langes enim: 12,2%. Parimat tootlust näitas tarbekaupade sektor, mis tõusis 9,1%.
Piirkondlikud valuutad näitasid euro suhtes erinevaid tulemusi: zlott oli –1,0%, forint –2,0%, Tšehhi kroon tugevnes 0,8%, Türgi liir 0,5% ja Rumeenia leu 0,1%.

Fondi ülevaade
Fond oli võrdlusindeksist 0,7% võrra ees, kuid lõpetas kuu absoluutarvestuses miinuses.
Suhtelistele tulemustele aitas kaasa aktsiate valimine finants-, kinnisvara- ja tööstussektoris, kuid tarbimissektor, energeetika ja tervishoid langesid.
Fondi suhtelise tootluse suurimad panustajad olid OTP Bank (underweight), Vakifbank ja Nova Ljubljanska Banka. Suurimat kahju tõid Dino Polska (underweight), Alior Bank ja Krka (underweight).
Sel kuul tegime muudatusi fondi osakutes finantssektoris, vähendades oma investeeringuid PZU-sse, Vakifbanki ja Yapi Kredi Bankasisse, kasutades hinna tugevust. Lisaks suurendasime osalust ettevõtetes PKO, Raiffeisen Bank ja Akbank. Energiasektoris vähendasime oma osalust ettevõttes PKN Orlen ja suurendasime seda ettevõttes MOL. Ostsime telekommunikatsiooni valdkonnas ettevõtte Cyfrowy Polsat osakuid ja väljusime materjalisektoris Sisecamist ning vähendasime tarbekaupade sektoris osalust ettevõttes CCC.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse otsimisele sektorisiseselt. Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessi mõistes teisejärguline ja on pigem aktsiate valiku tulemus.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel.

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.