Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 5. veebruar 2020 12:00

SEB Varahalduse kuukommentaar detsember 2019

Ülevaade fondidest: SEB Russia Fund, SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND ja Eastern Europe Small and Mid Cap Fund.

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Tugev aasta lõpp tarbekaupade jaoks
  • Nafta ja rubla tõusid
  • Fond ületas 2019. aastal indeksi

Turuülevaade
USA dollari nõrkus aasta lõpus parandas tarbekaupade ja selle kaudu ka Venemaa aktsiate olukorda. Venemaa turu tulemused olid 2018. aastaga võrreldes vastandlikud: sanktsioonide vähesus tähendas aktsiaturu hinna langust, mis turgutas kogu Venemaa turgu; nafta hind oli keskmisest madalam, kuid tõusis aasta lõpus tugevalt; hirm põlevkivi tootmise kasvu pärast taandus. Rubla kurss tugevnes aasta lõpuks, mis oli samuti vastupidine võrreldes eelmise aasta lõpuga. Tänu suurepärasele aastale näitas head tulemust RTS USA dollari indeks, olles taaskord parem 2016. aasta lõpu väärtusest. Välisinvestorid naasid massiliselt Venemaale pärast keskpärast 2017. ja 2018. aastat.

Fondi ülevaade
See oli SEB Russia Fundi jaoks hea aasta: detsembris tõusis fond eurodes 6,12%, olles ees võrdlusindeksist. Terve aasta tootlus oli eurodes 51,6%, mis omakorda oli 6,1% võrra ees MSCI Russia 10-40 NR indeksist. Parimaid tulemusi näitasid naftatootja Tatneft, emafirma Sistema ja IT-ettevõte Qiwi. Täiendavat kasu tõid underweight’id jaeettevõttes Magnit, energiaettevõttes Novatek, teemantitootjas Alrosa ja terasetootjas NLMK. Peamised tootluse vähendajad olid aktiivsed positsioonid IT-ettevõttes Mail.RU, nafta- ja gaasiteenuseid osutavas ettevõttes HMS ning kommunaalteenuste ettevõttes Unipro kahandasid tootlust.
Samuti vähendas tulemuslikkust Tehfundi underweight naftaettevõttes Surgutneftgas, kullafirmas Poluys ja Moskva börsil.

Edasine strateegia
Oleme jätkuvalt keskendunud aktsiate valimisele ja otsime oma volituste piires atraktiivseid investeerimisvõimalusi. Rõhutame jätkuvalt suhtelisele väärtusele ja usume, et seda leidub kõige enam sektorite seest.

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Ungari näitas parimaid tulemusi
  • Ka muud turud tõusid eurodes
  • Fond jäi võrdlusindeksist maha

Turuülevaade
Ida-Euroopa turud jäid arenevatest turgudest detsembris maha.
Langevad intressimäärad koos endiselt madalate hindadega viisid Türgi aktsiate hinnad üles (+7% kohaliku valuuta järgi), kuid liir nõrgenes euroga võrreldes 5,2%.
Poolas saavutasid väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid (small and mid cap index) väikese kasumi. Suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks (large cap index) langes 0,4%, kuna turule mõjus negatiivselt juhtiva naftatöötlemistehase kavatsus omandada väiksem elektritootja, ehkki väga madala väärtusega.
Ungari kasvas kohalikus vääringus 5,4%, Tšehhi 3,2% ja Rumeenia 0,9%.
Kesk-Euroopa valuutad tugevnesid euro suhtes: zlott oli +1,4%, forint +1,1% ja Tšehhi kroon +0,5%.
Sektorid näitasid sel kuul erinevaid tulemusi. Energia- ja tarbimissektorid vähenesid veidi, tööstusettevõtete olukord jäi samaks ning teised sektorid teenisid kasumit (parimat tulemust näitas tervishoiusektor: 8,6%).

Fondi ülevaade:
Fond jäi detsembris võrdlusindeksist (mis tõusis 2,3%) maha, kuid 2019. aasta üldarvestuses edastas siiski võrdlusindeksit.
Fondi suhtelise tootluse suurim mõju oli aktsiate valimine kommunaal- ja tööstusettevõtetes, kuid aktsiad sideteenuse sektoris, finantssektoris ja tervishoiusektoris vähendasid tulemuslikkust.
Suurima panuse fondi suhtelisse tootlusse andis Nova Ljubljanska Banka ja suurimaks kahju tõi OTP (underweight).
Sel kuul finantssektoris tehtud positsioonide muudatused hõlmasid osaluse vähendamist ettevõtetes NLB, OTP, Banka Handlowy ja PZU. Suurendasime osalust ettevõtetes ettevõtetes Bank Pekao ja Addiko. Telekommunikatsiooni sektoris väljusime ettevõttest Orange Polska. Energiasektoris ostsime tänu madalale hinnale PKN Orleni aktsiaid.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse otsimisele sektorisiseselt. Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessi mõistes teisejärguline ja on pigem aktsiate valiku tulemus.

SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND

  • Fondi parimad tulemused saavutasid Venemaa ja Ungari
  • Teised turud tõusid eurodes
  • Fondil oli absoluutses ja suhtelises mõttes tugev aasta

Turuülevaade
Venemaa turu tulemused olid 2018. aastaga võrreldes vastandlikud: sanktsioonide vähesus tähendas aktsiaturu hinna langust, mis turgutas kogu Venemaa turgu; nafta hind oli keskmisest madalam, kuid tõusis aasta lõpus tugevalt; hirm põlevkivi tootmise kasvu pärast taandus. Rubla kurss tugevnes aasta lõpuks, mis oli samuti vastupidine võrreldes eelmise aasta lõpuga. Tänu suurepärasele aastale näitas head tulemust RTS USA dollari indeks, olles taaskord parem 2016. aasta lõpu väärtusest. Välisinvestorid naasid massiliselt Venemaale pärast keskpärast 2017. ja 2018. aastat.
Langevad intressimäärad koos endiselt madalate hindadega tõid detsembris kaasa Türgi aktsiate järjekordse tõusu (+7% kohalikus valuutas). Liir nõrgenes aga euroga võrreldes 5,2%.
Poolas saavutasid väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid (small and mid cap index) väikese kasumi. Suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks (large cap index) langes 0,4%, kuna turule mõjus negatiivselt juhtiva naftatöötlemistehase kavatsus omandada väiksem elektritootja, ehkki väga madala väärtusega.
Ungari kasvas kohalikus vääringus 5,4%, Tšehhi 3,2% ja Rumeenia 0,9%.
Kesk-Euroopa valuutad tugevnesid euro suhtes: zlott oli +1,4%, forint +1,1% ja Tšehhi kroon +0,5%.

Fondi ülevaade
Fond lõpetas kuu veidi kõrgemal, kuid jäi maha suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist. 2019. aasta koondtulemustes edestas fond nii suure kui väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksit.
Detsembris andsid suurima panuse absoluuttootlusesse ettevõtted Steppe Cement, Sberbank ja Norilsk Nickel. Negatiivsemaid tulemusi absoluutnumbritesse andsid QIWI, Kasahstani pank Halyk ja VEON.
Türgis vähendasime osalust kullatootja Koza Goldi suhtes, kasutades ära aktsia hinna tugevust, mis kauples kõigi aegade kõrgeimal tasemel.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles aktsiate valimise strateegiat ja usume, et suudame leida atraktiivseid võimalusi Ida-Euroopa väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete hulgas.  Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessi mõistes teisejärguline ja on pigem aktsiate valiku tulemus.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.