Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 26. november 2019 15:20

SEB Varahalduse kuukommentaar oktoober 2019

SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND

  • Venemaa ja Ungari tugevad
  • Türgi nõrk
  • Fond jäi maha suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist

Turuülevaade
Ungari (+3,8% forintides) ja Venemaa näitasid sel kuul parimaid tulemusi. MSCI Russia indeks tõusis USA dollarites 7,8%. Nafta püsis samal tasemel – 59,6 USA dollarit barreli kohta. Geopoliitiliste riskide vähenemine aitas olukorda veelgi parandada.
Venemaa on kõige madalamate kuludega turg vaadeldes hinna ja tulude suhet, mis tuleneb kõrgest dividendi tootlusest.
Türgi varad müüdi pärast sealsete vägede sisenemist Süüriasse, kuid osteti tagasi pärast lepingute sõlmimist USA ja Venemaaga. Seda peeti Türgi geopoliitiliseks võiduks, mis tõi kaasa krediidiriski vahetustehingu hinna ja võrdlusintressi tootluse paranemise võrreldes septembri lõpus saavutatud tasemega. Aktsiate hind langes aga 6,2% võrra ja liir euro suhtes 3,5%.
Inflatsioon, mis langes alla 10%, võimaldas keskpangal kärpida intressimäärasid 2,5–14%, mis peaks toetama majanduse taastumist.
Poolas võitis valitsev konservatiivne partei parlamendivalimistel 43,6% häältest. Turg keskendus endiselt Šveitsi frangi hüpoteekidele ja potentsiaalsele konsolideerimisele pangandussektoris. Suure kapitalisatsiooniga ettevõtete (large cap) indeks oli kohalikus vääringus +1% ja väikese kapitalisatsiooniga  ettevõtete (small cap) indeks –1,1%. Tšehhi tõusis 0,9% ja Rumeenia langes 0,6%. Piirkondlikud valuutad tugevnesid euro suhtes: zlott +2,5%, forint +1,9% ja Tšehhi kroon +1,1%.

Fondi ülevaade
Fond lõpetas kuu veidi kõrgemal, kuid jäi maha suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist. Indeksit toetas tugevam kindlustunne arenevate turgude suhtes. Aasta algusega võrreldes edestab fond nii suure kui väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksit.
Absoluutarvudes näitasid parimaid tulemusi Vene konglomeraat Sistema, Gazprom ja Kasahstani pank Halyk. Negatiivsemaid tulemusi absoluutnumbritesse andsid QIWI, Addiko pank ja Rumeenia veinitootja Purcari. Türgis suurendasime oma osalust ettevõtetes Tekfen ja Garanti Bankasi. Samuti ostsime konglomeraadi Sabanci Holding osakuid, kasutades ära aktsiahindade ja liiri nõrkust.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles aktsiate valimise strateegiat ja usume, et suudame leida atraktiivseid võimalusi Ida-Euroopa väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete hulgas.  Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessi mõistes teisejärguline ja on pigem aktsiate valiku tulemus.

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Ungari näitas tugevad tulemusi
  • Türgi nõrk
  • Fond võrdlusindeksist maas, kuid aasta algusega võrreldes ületab võrdlusindeksit

Turu ülevaade
Meie turgude hulgas suutis ainult Ungari sammu pidada maailmaturgude tempoga, tõustes kohalikus valuutas 3,8%.
Turvatsooni loomiseks müüdi Türgi varad maha peale riigi vägede sisenemist Süüriasse, kuid osteti tagasi pärast lepingute sõlmimist USA ja Venemaaga. Seda peeti Türgi geopoliitiliseks võiduks, mis tõi kaasa krediidiriski vahetustehingu hinna ja võrdlusintressi tootluse paranemise võrreldes septembri lõpus saavutatud tasemega. Aktsiate hind langes 6,2% võrra ja liir euro suhtes 3,5%. Inflatsioon, mis langes alla 10%, võimaldas keskpangal kärpida intressimäärasid 2,5–14%, mis peaks toetama majanduse taastumist.
Poolas võitis konservatiivne valitsev partei Õigus ja Õiglus parlamendivalimistel 43,6% häältest. Turg keskendus endiselt Šveitsi frangi hüpoteekidele ja potentsiaalsele konsolideerimisele pangandussektoris. Suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks tõusis kohalikus vääringus 1% ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks langes 1,1%.
Tšehhi tõusis 0,9% ja Rumeenia langes 0,6%.
Kesk-Euroopa valuutad tugevnesid euro suhtes: zlott +2,5%, forint +1,9% ja Tšehhi kroon +1,1%.
Sektorid näitasid sel kuul erinevaid tulemusi. Tervishoid tõusis 7,6% ja tarbekaup langes 5,1%.

Fondi ülevaade
Fondi absoluutne tootlus oli nõrk ja jäi indeksist maha 2,2% võrra.
Finantssektori aktsiate valimine mõjutas fondi selle kuu suhtelisi tulemusi enim.
Fondi suhtelise tootluse suurimad panustajad olid Akbank, Garanti Bankasi ja Tupras (underweight). Suurimat kahju tõid Alior Bank, Addiko Bank ja EMLAK.

Tegime sel kuul mitu muudatust: Pangandussektoris vähendasime oma osalust ettevõtetes Bank Pekao, Nova Ljubljanska Banka, PZU ja Halkbank. Suurendasime oma osalust ettevõtetes Garanti Bankasi, Vakifbank ja Sabanci Holding. Energiasektoris vähendasime oma osalust ettevõttes PKN Orlen ja suurendasime seda ettevõttes Tupras. Tööstuskaupade sektoris ostsime Tekfeni aktsiaid ja materjalide sektoris Petkimi aktsiaid. Müüsime ettevõtete KGHM (materjalide sektor) ja Play (telekommunikatsiooni sektori) aktsiaid.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse otsimisele sektorisiseselt. Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessi mõistes teisejärguline ja on pigem aktsiate valiku tulemus.

SEB Russia Fund

Turuülevaade
MSCI EM indeksil oli tugev kuu, tõustes 4,1% ja edestades indeksit MSCI World, mis tõusis 2,5%. See näitas globaalse kasvu mõningase stabiliseerumise märke ning Hiina ja USA vaheliste kaubanduspingete vähenemist. Aasia tööstustoodangu näitajad tõusid samuti natuke. Selles kontekstis näitab Venemaa endiselt parimaid tulemusi: MSCI Russia tõusis USA dollarites 7,8%, mis jäi CEEMEA regioonis maha vaid Ungarist. Võrdluseks: Türgi jäi maha 8,5%. Rubla tugevneb jätkuvalt. Oktoobri lõpuks oli rubla 64,14, mis on 1,1% rohkem kui USD. Brent oli suures osas tasane – umbes 59,55 USD barreli kohta. Geopoliitiline rinne oli vahelduseks üsna vaikne, kuna Venemaast oli vähem juttu. See põhjustas ootuste paranemist, osaliselt vastusena turu tugevatele tulemustele võrreldes aasta algusega.

Fondi ülevaade
SEB Russia Fund kasvas oktoobris absoluutnäitajates 3,08%. See jäi pisut allapoole indeksit, mis tõusis 3,39%. Surgutneftegasi lihtaktsiate ralli jätkub vaatamata uudiste puudumisele. Seda õhutavad kuuldused investeeringutest, mis on olukorda negatiivselt mõjutanud. Usume, et kuuldused sularaha investeerimisest on ebatõenäolised. Absoluutse tootluse tõttu vähenes fondi underweight suhtelises arvestuses. Üldiselt näeme rahvusvaheliste investorite tugevat uuenenud huvi Venemaa vastu. Ehkki see mõjutab suurte indeksite raskekaalu hindasid, jäävad väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete võrdlusnäitajad laias laastus maha. See mõjutab loomulikult fondi tootlust. Sellegipoolest kasvas fond eurodes aasta algusega võrreldes 40,53% ja on indeksist 4,53% kõrgem. Tegime oktoobris mõned muudatused: investeerisime ettevõtetesse Mail.RU ja MTS – mõlemad tegutsevad tehnoloogia-, meedia- ja telekommunikatsioonisektoris.

Edasine strateegia
Keskendume endiselt aktsiate valimisele ja jätkame atraktiivsete investeerimisvõimaluste otsimist meie mandaadi raames. Rõhume suhtelisele väärtusele ning usume, et seda leidub kõige enam sektorite seest.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes. Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele. AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel www.seb.ee/fondid.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel www.seb.ee/investorkaitse.

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.