Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 13. november 2019 17:00

SEB Varahalduse kuukommentaar september 2019

SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND

Türgi rallisid aktsiad ja valuuta
Kesk-Euroopa turud kergelt tõusutrendis
Fond jäi suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist maha, kuid edastas väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksit

Turuülevaade

Türgi aktsiad tõusid kohalikus vääringus 8,6%, mida toetasid madalamad võlakirjade tootlused ja rangem krediidiriski vahetustehingute vahel. Investorid tunnevad ennast kindlamalt, et kõige halvem aeg inflatsioonile ja majandusele on möödas ning samal ajal, geopoliitiline risk tundub vähenemas tulenedes USA ja Türgi suhete paranemises. Poolas suure kapitalisatsiooniga ettevõtete (large cap) aktsiad tõusid kohalikus vääringus 1,8%, mis võrreldes eelmise aastaga olid kõige suuremad mahajääjad. Keskmise ja väikese kapitalisatsiooniga (mid and small cap) ettevõtete aktsiad olid veidi madalamal tasemel. Kindlam makromajandus ning järjest kasvavad hinnangud on siiski jätkuvalt CHF laenude ebakindluse varjus. Rumeenias tõusid ootused 3,7% riigiettevõtete vahedividendidele ning oluline indeksikoostaja tõstatas riigi liigitust väikeselt turult arenevale turule.
Venemaa edestas arenevaid turge ja kasvas 3,3%. Suurimat edu näitas energia sektor, eelkõige Surgutneftegase aksiad mille hind tõusis 34,9%, samal ajal kui kaevandussektor jäi kaubandussõja probleemide tõttu maha.
Piirkondlike valuutad olid euro suhtes vareerusid - forint langes 1,1%, Tšehhi krooni tõusis +0,6%, liir +3,9% ja zlott +0,2%.

Fondi ülevaade

Fond lõpetas kuu veidi kõrgemal, edestades väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksit kuid jäi maha suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist. Aasta algusest edestab fond nii suure kui väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksit.
Septembris andsid suurima panuse absoluuttootlusesse Venemaa konglomeraat Sistema, Türgi Anadolu Grubu Holding ja jaemüüja Migros. Negatiivsemaid tulemusi absoluutnumbritesse andsid Kasahstani juhtiv pank Halyk, Qiwi ja Poola mobiilsideoperaator Play.
Kuu jooksul tegime mitmeid muudatusi portfellides. Türgis kasutasime teksatootjalt Mavi saadud kasumit (tänu hinna tugevusele) ja suurendasime osalust IT-ettevõttes Indeks. Samuti teenisime kasumit ettevõttes Qiwi ja sulgesime oma väikese positsiooni Yandexis atraktiivsel tasemel. Investeerisime hinnanõrkust ära kasutades  ettevõttesse Turkish Airlines ja
naftakeemiaettevõttesse Petkim.

Edasine strateegia

Jätkame alt üles aktsiate valimise strateegiat ja usume, et suudame leida atraktiivseid võimalusi Ida-Euroopa väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete hulgas.  Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessi mõistes teisejärguline ja on pigem aktsiate valiku tulemus.

SEB RUSSIA FUND

Venemaa edestab arenevaid turge
Nafta hind tõusis Saudi Araabia varude languse tõttu
Fond jäi indeksist septembris maha, kuid on aasta algusega võrreldes endiselt indeksist ees

Turg

MSCI EM kasvas 1,7%, jäädes maha indeksist MSCI World, mis tõusis 1,9%. September aeglustas globaalset hoogu ning tugevamaid tegijaid. Kuld langes 48 dollarit untsi kohta ning kulla hinnaks kujunes 1472 dollarit untsi kohta. USA 10-aastaste võlakirjade tootlus oli 1,67%. Föderaalreserv ja Euroopa Keskpank alandasid intressimäärasid. USA dollar oli tugev. Nafta hind tõusis 8%, kui droonirünnak hävitas poole Saudi Araabia naftatoodangust. Hinnad taastusid kuu lõpus, kuna varude maht taastati. USA Esindajatekoda algatas president Trumpi vastu tagandamismenetluse, kui avalikustati Trumpi ja Ukraina presidendi Zelenskõi vestlus.
Venemaal tekitab probleeme nafta hind, mis on alla 60 USA dollari barreli kohta. See tase sobib hästi Venemaa eelarvega, arvestades selle eesmärki (40 USD), mistõttu paigutatakse kogu järelejäänud tulu stabiliseerimisfondidesse. Venemaa tõusis 3,3%, edestades arenevaid turge. Edu näitasid energiavarud, eelkõige Surgutneftegas (tõusis 34,9%), samal ajal kui kaevandussektor jäi kaubandussõja probleemide tõttu maha.

Fondi ülevaade

Ehkki fond tõusis eurodes 2,98%, jäi see septembris indeksist 1,16% võrra maha. Aasta algusega võrreldes on fondi väärtus eurodes siiski tõusnud 36,5% ja on indeksist 4,8% eespool.
Peamine tootluse vähendaja oli fondi underweight ettevõttes Surgutneftegasis, mis kasvas järsku. Fond piiras oma haavatavust lihtaktsiate suhtes – meil on eelistatud aktsiates overweight – dividendiväljavaate puudumise tõttu.
34,9-protsendiline tõus on aga fondi tootlust mõjutanud. Meie peamised aktiivsed kaalud ettevõtetes Halyk ja Qiwi kahanesid Halyki paigutusteatise, USA tehnikasektori probleemide ja Qiwi paigutusega seotud kuulujuttude tõttu.
Selle kuu tulemustele panustasid enim overweight ettevõttes Tatneft, aktiivne kaal ettevõttes Sistemas ja underweight NLKMis. Fond on neutraalne ettevõttes Norilsk Nickel. Materjalide sektoris on märkimisväärne underweight ja energiasektoris pigem neutraalne kaal (või väike underweight).

Edasine strateegia

Keskendume endiselt aktsiate valimisele ja jätkame atraktiivsete investeerimisvõimaluste otsimist meie mandaadi raames. Rõhume suhtelisele väärtusele ning usume, et seda leidub kõige enam sektorite seest.

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

Türgis tõusid aktsiad ja valuuta
Kesk-Euroopa turud tõusid veidi
Fond ületas võrdlusindeksit

Turuülevaade

Türgi aktsiad tõusid kohalikus vääringus 8,6%, mida toetasid madalamad võlakirjade tootlused ja rangem krediidiriski vahetustehingute vahe. Investorid tunnevad ennast kindlamalt, et kõige halvem aeg inflatsioonile ja majandusele on möödas ning samal ajal, geopoliitiline risk tundub vähenemas tulenedes USA ja Türgi suhete paranemises. Poolas suure kapitalisatsiooniga ettevõtete (large cap) aktsiad tõusid kohalikus vääringus 1,8%, mis võrreldes eelmise aastaga olid kõige suuremad mahajääjad. Keskmise ja väikese kapitalisatsiooniga (mid and small cap) ettevõtete aktsiad olid veidi madalamal tasemel.
Kindlam makromajandus ning järjest kasvavad hinnangud on siiski jätkuvalt CHF laenude ebakindluse varjus. Rumeenias tõusid ootused 3,7% riigiettevõtete vahedividendidele ning oluline indeksikoostaja tõstatas riigi liigitust väikeselt turult arenevale turule.
Venemaa edestas arenevaid turge ja kasvas 3,3%. Suurimat edu näitas energia sektor, eelkõige Surgutneftegase aksiad mille hind tõusis 34,9%, samal ajal kui kaevandussektor jäi kaubandussõja probleemide tõttu maha.
Piirkondlike valuutad olid euro suhtes vareerusid - forint langes 1,1%, Tšehhi krooni tõusis +0,6%, liir +3,9% ja zlott +0,2%.

Fondi ülevaade

Fondi absoluutne tootlus oli septembris positiivne. Fond oli võrdlusindeksist 0,3% võrra ees.
Fondi suhtelise tootluse suurim mõju oli aktsiate valimine tööstus-, finants-, kommunikatsiooniteenuste ja tarbijate sektoris. Fondi positsioon tarbekauba sektoris kahanes.
Suurima panuse fondi suhtelisse tootlusse andsid EMLAK, CD Projekt (underweight) ja Cyfrowy Polsat (underweight). Suurimad kahjutoojad olid Nova Ljubljanska Banka, Play ja Akbank.
Sel kuul finantssektoris tehtud positsioonide muudatused hõlmasid osaluse vähendamist PKO, Pekao, Raiffeisen, Vakifbank ja Garanti. Suurendasime osalust ettevõtetes PZU ja Komercni Banka. Kinnisvarasektoris väljusime ettevõttest Echo ja suurendasime osalust ettevõttes EMLAK. Tarbijasektoris vähendasime osalust ettevõttes LPP. Energiasektoris vähendasime oma osalust ettevõtetes Tupras ja PKN Orlen. Telekommunikatsiooni sektoris ostsime ettevõtte Play aktsiaid.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse otsimisele sektorisiseselt. Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessi mõistes teisejärguline ja on pigem aktsiate valiku tulemus.

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes. Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele. AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.

AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel.

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.