Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 23. september 2019 14:05

SEB Varahalduse kuukommentaar august 2019

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Domineeris globaalne negatiivne mõju
  • Kõik meie peamised turud peale Rumeenia nõrgad
  • Fond ületas võrdlusindeksit

Turuülevaade

Augustis olid piirkondlikud turud nõrgad tingituna peamiselt globaalsetest probleemidest nagu kaubanduspinged USA ja Hiina vahel.
Türgi kaotas kohalikus vääringus 5,3%, pöörates juulis toimunud hinnaralli tagasi. Samas, arvestades globaalsete arenevate turgude ebakindlat meeleolu, pidas Türgi siiski üsna hästi vastu - saades toetust vähenevast inflatsioonist ja intressimääradest ja rahvusvaheliste investorite madalast positsioonist.
Ka Ungari ja Tšehhi tulemused olid veidi negatiivsed, vastavalt -2,4% ja -1,8%. 
Rumeenia turud sulgusid siiski veidi kõrgemal tasemel, 0,3%.
Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete (large cap) indeks langes kohalikus vääringus 6,2% tulenevalt CHF laenudest, mis jätkuvalt mõjuvad negatiivselt mõnele seotud pangale. Olukorda ei aidanud parandada ka Poola ettevõtete osakaalu vähenemine globaalsetes MSCI indeksites ja ebakindlus Poola pensionifondide põhjaliku uuendamise ümber. Poola keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete (mid cap) indeks kaotas 4,7%, väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete (small cap) indeks langes 2,9%. Samal ajal on makromakromajanduslik olukord endiselt tugev ja hinnad järjest atraktiivsemad.
Piirkondlikud valuutad nõrgenesid sel kuul euro suhtes - Tšehhi kroon langes -1%, forint -1,6%, liir -3,6% ja zlott -2,1%.
Kõik sektorid, v.a esmatarbekaubad ja sideteenused, mis sulgusid aruandeperioodil umbes 2% kõrgemal – näitasid suuri langusnumbreid. Materjalisektor oli -18,7%-ga kõige kehvem.

Fondi ülevaade

Tingituna meie turgude ulatuslikust nõrkusest oli fondi absoluutne tootlus negatiivne. Samas edestas fond 0,5% võrra oma võrdlusindeksit. Aktsiavalik finants- ja materjalisektoris oli fondi suhtelisesse tootlusesse suurim panustaja. Fondi investeeringud sideteenustes, tarbijasektorites ja kommunaalteenustes mõjutasid negatiivselt.
Suurima panuse fondi suhtelisse tootlusse andsid Addiko Bank, Nova Ljubljanska Banka ja KGHM (alakaalus) Suurimad kahjutoojad olid CD Projekt, Dino Polsna (mõlemad alakaalus) ja Alior Bank.
Sel kuul finantssektoris tehtud positsioonide muudatused hõlmasid osaluse vähendamist Garanti Bankasis, OTP-s, PKO-s, Raiffeisen Panga-s ning osaluse soetamist Sabanci Holdingus ja Halkbankis. Sideteenustes vähendasime me osalust Turkcellis, tarbijasektoris CCC-s. Materjalisektoris ostsime hinnanõrkust ära kasutades Ereglit, KGHM-i ja Soda Sanayiid.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse otsimisele sektorisiseselt. Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessi mõistes teisejärguline ja on pigem aktsiate valiku tulemus.

SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND

  • Domineeris globaalne negatiivne mõju
  • Kõik meie peamised turud peale Rumeenia nõrgad
  • Fond ületas võrdlusindeksit

Turuülevaade

Augustis olid piirkondlikud turud nõrgad tingituna peamiselt globaalsetest probleemidest nagu kaubanduspinged USA ja Hiina vahel.
Piirkondlik suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks MSCI EM Eastern Europe 10/40 langes eurodes 4,9% ja MSCI EM Small Cap indeks 4,7%.
Venemaa aktsiate tootlus rublades oli nullilähedane, kuid eurodes oli langus 3,8%, edestades siiski piirkonda üldiselt. Venemaa suurimad liikujad olid kullasektori ettevõtted, mis olid ajendatud defensiivsemate varaklasside kallinemisest.
Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete (large cap) indeks langes kohalikus vääringus 6,2% tulenevalt CHF laenudest, mis jätkuvalt mõjuvad negatiivselt mõnele  seotud pangale. Olukorda ei aidanud parandada ka Poola ettevõtete osakaalu vähenemine globaalsetes MSCI indeksites ja ebakindlus Poola pensionifondide põhjaliku uuendamise ümber. Poola keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete (mid cap) indeks kaotas 4,7%, väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete (small cap) indeks langes 2,9%. Samal ajal on makromakromajanduslik olukord endiselt tugev ja hinnad on järjest atraktiivsemad.
Ka Ungari ja Tšehhi tulemused olid kergelt negatiivsed samas, kui Rumeenia suutis lõpetada kuu kõrgemal tasemel.
Türgi kaotas kohalikus vääringus 5,3%, pöörates juulis toimunud hinnaralli tagasi. Samas, arvestades globaalsete arenevate turgude ebakindlat meeleolu, pidas Türgi siiski üsna hästi vastu - saades toetust vähenevast inflatsioonist ja intressimääradest ja rahvusvaheliste investorite madalast positsioonist.
Piirkondlikud valuutad nõrgenesid sel kuul euro suhtes - rubla kaotas 4%, liir 3,6% ja zlott 2,1%.

Fondi ülevaade

Fond lõpetas kuu pisut madalamal, kuid edestas regiooniüleseid suure ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indekseid, sest mitmed meie olulised investeeringud näitasid head tootlust. Aasta algusest edestab fond nii suure kui väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksit.
Augustis andsid suurima panuse absoluuttootlusesse QIWI, hiljuti börsile tulnud Balkani väiksemasuurusega pank Addiko ja Türgi kullatootja Koza Altin. Suurimad kahjutoojad absoluutnumbrites olid Venemaa konglomeraat Sistema, Venemaa kingatootja Obuv Rossii ja Sberbank.
Kuu jooksul tegime mitmeid muudatusi portfellides. Türgis vähendasime osalust jaemüüjas Migros, mille hind on tugevalt rallinud, sest investorid muretsevad vähem ettevõtte suure eurovõla pärast. Taastasime oma osaluse Türgi soodatootjas Soda Sanayii sest pärast hiljutist nõrkust aktsiahindades tundub see taas atraktiivne.

Edasine strateegia

Me jätkame aktsiate valimise strateegiat ja usume, et suudame leida atraktiivseid võimalusi Ida-Euroopa väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete hulgast. Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessi mõistes teisejärguline ja on pigem aktsiate valiku tulemus.

SEB Russia Fund

Turg

Kaubandussõda jõudis uuele tasemele, kui USA lisas Hiina kaupadele uusi tariife ja  Hiina vastas samaga.  Kahe riigi omavaheline suhtlemine on endiselt keerulise iseloomuga ja muudab seetõttu ka turud volatiilsemaks. Kui töötleva tööstuse ostujuhtide indeks tundus siiski veel mõistlik, võtab ilmselt aega, enne kui kaubandussõja mõju reaalmajandusele täielikult end ilmutab, kuid turg hakkas seda hindades juba kajastama. EMEA langes 7,4%, MSCI EM 4,9% ja MSCI World 2% (dollarites). Uudiste pealkirjad ja turu volatiilsus näitasid Venemaa turgu sellega võrreldes natuke igavana. Venemaa langus oli 4,7%, edestades arenevaid turge ja EMEA-d, kui naftahind kahanes peaaegu 5 dollarit barreli kohta ja ka rubla nõrgenes 4,7%. Augustis andsid tootlusele suurima panuse kullaettevõtted.

Fondi tootlus:

Augusti lõpu seisuga on fond aasta algusest tõusnud 6,07% ja absoluutnäitajates 32,88%. Aasta algusest on  suurima panuse suhtelisse tootlusesseandnud Qiwi, Tatneft ja alakaal Alrosas. Peamised kahjutoojad on olnud Polys, HMS Group ja Mail.RU. Meie positsioon kullas on olnud tagasihoidlik, mistõttu kannatas sellest pisut augustikuine tootlus ajal, kui kuld küllaltki palju tõusis. Qiwi seevastu näitas suurepärast kasumiaruannet ja aktsia tõusis oluliselt, 32% võrra. 

Edasine strateegia

Keskendume endiselt aktsiate valimisele ja jätkame atraktiivsete investeerimisvõimaluste otsimist meie mandaadi raames. Rõhume suhtelisele väärtusele ning usume, et seda leidub kõige enam sektorite seest.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes. Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele. AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel www.seb.ee/fondid.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel www.seb.ee/investorkaitse.
 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.