Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 9. august 2019 08:50

SEB Varahalduse kuukommentaar juuni 2019

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Poola, Türgi ja Rumeenia turud olid juunis tugevad
  • Ungari ja Tšehhi turud olid mõnevõrra nõrgemad
  • Fond oli võrdlusindeksist ees

Turuülevaade

Meie peamised turud olid juunis erisuguste tulemustega, kuid jäid globaalsetest arenevatest turgudest pisut maha.
Ungari jätkas nõrgenemist, kuna raskekaalu pangavaru olukord muutus veelgi. Poola tootlus oli tugev tänu pankade, kommunaalteenuste ja telekommunikatsiooniteenuste sektoris toimuvale väärtpaberite hinnatõusule. Rumeenia olukord paranes. Majandus kasvab endiselt kiiresti, aktsiate hinnad on endiselt suhteliselt odavad ja poliitiline müra on vaibumas. Türgis kaotas valitsev AKP partei Istanbuli tagasivalimised. President Erdoğani rahulik reaktsioon ja lubadus töötada koos opositsiooniga mõjutasid turgu positiivselt. Siiski püsib Venemaalt S400 rakettide ostmise osas endiselt teatav ebakindlus, mis võib viia USA sanktsioonide kehtestamiseni.
Kõik sektorid peale energia lõpetasid positiivsel noodil; tarbimissektor näitas parimat tulemust.
Piirkondlike valuutade olukord võrreldes euroga oli kirju: Poola zlott, Tšehhi kroon ja Ungari forint tugevnesid, samal ajal kui liir langes.

Fondi ülevaade

Juuni oli fondi absoluut- ja suhtelise tootluse suhtes võrreldes selle võrdlusindeksiga kindel kuu. Aktsiate valimine finantssektoris oli suhtelise jõudluse jaoks kõige olulisem. Aktsiate valimine sideteenuste sektoris halvendas olukorda.
Suurimad panustajad fondi suhtelisse tulusse olid OTP (underweight), NLB ja Vakifbank. Suurimat kahju põhjustasid Cyfrowy Polsat, Orange Polska ja Banca Transilvania.
Tegime juunis mitu muudatust: finantssektoris vähendasime oma osalust ettevõtetes NLB, PKO, Pekao, PZU ja Yapi Kredi ning suurendasime seda ettevõtetes Raiffeisen Bank, OTP ja Vakifbank. Energiasektoris vähendasime oma aktsiaid Lotoses ja lisasime neid PKN Orlenisse. Telekommunikatsioonisektoris väljusime Orange Polskast.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotumine jääb meie protsessi kõrval teiseseks ning on eelkõige aktsiate valimise tulemu

SEB Russia Fund

Turuülevaade

Juuni oli arenevate turgude ja maailmaindeksite jaoks tugev kuu. Aasta algusega võrreldes on indeks MSCI EM tõusnud 9,2%, kuid jääb maha indeksist MSCI World, mis on tõusnud 15,6%. Kuna USA-Hiina kaubandussõda vaibus – vähemalt hetkeks – oli globaalsete aktsiate seas näha elavnemist. USA president Trump võttis sõbralikuma tooni, pannes Hiina kaupade lisatariifi tõusule pausi. Globaalse majanduskasvu andmed olid siiski kehvad: ostujuhtide indeks langes veelgi. USA 10-aastased võlakirjad kauplevad taas alla 2%. Tarbekaupade hind aga kasvas, kaasa arvatud indeksi LME Metals 2% tõus. Brenti hind tõusis samuti: 1,5 USA dollarit barreli kohta, mis tähendab, et poolaasta marginaal oli 64,43 USA dollarit barreli kohta. Arenevate turgude kontekstis oli Venemaa juunis suhteline võitja 6,9% tõusuga, mis edestas Poolat (6,5%), kuid jäi pisut maha Türgist (7,5% kasv). Venemaal tulenes tugevus osaliselt rublast, mis tõusis 3,5% (63,22 1 USA dollari vastu). Venemaa on paljude juhtide jaoks endiselt ülekaal, kuna seal on parim dividenditootlus ning kõigi suuremate tärkava turuga riikide atraktiivseim hinna ja kasumi suhe. Venemaad ähvardavad hetkel sanktsioonid ja raske positsioneerimine, kuna makroolukord on väga kindel. Aktsiaturu kasumid näivad olevat indeksivoost ajendatud.

Fondi ülevaade

Fondi SEB Russia Fund jaoks oli 2019. aasta esimene pool tugev nii absoluutses kui ka suhtelises väärtuses. Fond edestas indeksit juuni lõpu seisuga 3,2% ja absoluutväärtuses (eurodes) 30,8% võrra. Suurimad panused tulid underweight’idest ettevõtetes Tanteft, Alrosa ja Magnit ning meie aktiivsest positsioonist IT-ettevõttes QIWI, mis näitas märkimisväärseid tulemusi. Aktsiaid vähendasid Gazprom, HMS Group ja MTS. Fond kasvas juunis 7,5% (0,86% indeksist ees). Peamine panus tuli investeeringutest ettevõtetes Halyk bank ja Qiwi ning underweight’idest  ettevõtetes Alrosa ja NLMK. Detraktorid olid sularaha ning underweight’idest ettevõttes MTS ja kullaettevõtetes (kullal oli tugev kuu).

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja jätkame atraktiivsete investeerimisvõimaluste otsimist meie mandaadi raames. Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele ning usume endiselt, et seda saab kõige paremini leida sektorite seest.

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Oluline:

  • Fond tõusis 6.7%
  • Suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeks tõusis 5,1% ja väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeks 7,1%.
  • Peamine panustaja oli IT, kuid energiasektor näitas halvemaid tulemusi.

Turg

Piirkondlikud turud olid juunis tugevad, kuna keskpankade konfliktide ärahoidmine mõjus investoritele positiivselt. Suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks MSCI EM EUROPE 10/40 kasvas eurodes 5,1% ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks MSCI EM 7,1%.
Poola näitas üles suhtelist mahajäämust: WIG-indeks tõusis 3,9% (eurodes 4,9%). Parimaks sektrotiks Poolas kujunes telekommunikatsioon.
Türgis, Istanbulis toimunud valimised läksid rahulikult ja investorid ootavad inflatsiooni langust, mis aitaks kaasa majanduse taastumisele. BIST100 indeks tõusis liirides 6,5% ja eurodes 5,7%

Fondi ülevaade

Fond oli ees suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist, kuid jäi maha väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist kuna väike ettevõtete aktiad hinnati riskantsemaks. Aasta algusega võrreldes on fond ees mõlemast indeksist.
Suurimad panustajad fondi suhtelisse tulusse olid Halyk Bank ja Qiwi. Halyk andis teada oma uuest dividendipoliitikas, mis võimaldus teha suuremaid väljamakseid ning arvestades liigset kapitalipositsiooni, mõjus see investoritele positivselt. Qiwi põhitegevusel läheb suurepäraselt. Ettevõtte juhatus tegeleb aktiivselt uute projektidega ning Qiwil on uus mainekas finantsjuht.

Edasine strateegia

2019. aastal jätkame alt-üles aktsiate valimise strateegiaga. Eelmise aasta oluline ebatõhusus piirkondlikes väiksemates aktsiates toob jätkuvalt korralikku tulu. Seega usume, et see ruum on atraktiivselt hinnatud.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.
Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus fondide lehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank investorkaitse lehel.

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.