Muuda keelt:

Üle 300 miljoni euro SEB II ja III samba pensionifondide investeeringutest vastavad kõrgeimatele vastutustundlikkuse nõuetele