Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 11. juuni 2019 11:00

SEB Varahalduse kuukommentaar mai 2019

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND tulemus oli mais veidi negatiivne, kuid 0,25% võrra võrdlusindeksist ees. SEB Russia Fund tõusis mais 3,3%, mis oli 0,1% indeksist ees.

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Kesk-Euroopa turud langesid
  • Olulised geopoliitilised sündmused parandavad ikka Türgi olukorda
  • Fond on võrdlusindeksist ees

Turuülevaade

Meie peamised turud ei suutnud globaalsete turgude vastutuulele vastu pidada – enamik langesid.

Ungari langes kohalikus valuutas 3,8%, sest sealne kaalukas pangandusvaru korrigeeriti lõpuks. Tšehhi langes 2,3%; uudised pankade maksude kohta võeti vastu üsna rahulikult.

Rumeenia tõusis 0,6%, kuna valitsus kaotab aina tõenäolisemalt vastuolulised meetmed, nt sektori maksud, pärast muudatusi sotsialistliku partei juhtkonnas (endine liider Liviu Dragnea mõisteti korruptsiooni eest vangi).

Poola langes 3,7%. Finantssektor oli eelkõige surve all spekulatsioonide tõttu, et kahe väiksema panga päästmine riigi garantiifondi abil võib tulevikus teiste pankade jaoks tähendada suuremaid sissemakseid.

Türgi aktsiad langesid liirides 5,1%, kuna polnud kindel, kas riik ostab Venemaalt S-400 rakette ja kas president Erdoğani AKP partei valitakse uuesti võimule. Enne kuu lõppu paranes nii aktsiate kui ka liiri olukord, kuna suhted USA-ga tundusid olevat konstruktiivsed. Nafta hinna langemine parandas makromajanduse väljavaateid.

Piirkondlike vääringute olukord võrreldes euroga oli kirju: Tšehhi kroon ja forint langesid veidi, zlott ei kõikunud ja liir tõusis 2,4%.

Kõik sektorid, välja arvatud energia (+0,65%) langesid. Kõige halvem näitaja (–11%) oli tarbekaupade sektoris.

Fondi ülevaade

Meie turgude üldise nõrkuse tõttu oli fondi tulemus mais veidi negatiivne, kuid see oli 0,25% võrra võrdlusindeksist ees.

Aktsiate valimine materjali valdkonnas oli suhtelise jõudluse jaoks kõige olulisem. Rahandussektorid jäid miinusesse.

Suurimad panustajad fondi suhtelisse tulusse olid NLB, Koza Gold ja KGHM (underweight). Suurimat kahju põhjustasid EMLAK, AGHOL ja Alior Bank.

Tegime mitmeid muudatusi: finantssektoris vähendasime oma osakaalu ettevõtetes Akbank, PZU ja Moneta ning suurendasime seda ettevõtetes Garanti Bankasi, Bank Pekao, Santander Polska ja Raiffeisen Bank. Materjalides ostsime KGHMi aktsiaid ja vähendasime oma osalust ettevõttes Koza Gold. Tervishoius müüsime ettevõtete Gedeon Richter ja Krka aktsiaid. Tarbekaupades suurendasime oma osalust ettevõttes CCC. Telekommunikatsioonis vähendasime oma osalust ettevõtetes Cyfrowy Polsat ja Turk Telekom ning suurendasime seda Turkcellis.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotumine jääb meie protsessi kõrval teiseseks ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

SEB Russia Fund

Turuülevaade

Arenevad turud langesid mais 7,5%, kuid on aasta algusega võrreldes 3,3% tõusnud. Indeksile MSCI World jäädi alla. Kaubandussõda avaldas survet turgudele ja tarbekaupadele.

Mai alguses tõstis president Trump Hiina ekspordi tariife 200 miljardi dollari väärtuses 25 protsendini ning ähvardas veel 300 miljardi USA dollari suurust tõusu. Indeks LME Metals langes 9,6%, Brent oli aga 62,9 USA dollarit barreli kohta.

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika arvestuses oli MSCI Russia suhteline võitja: selle tulemus oli +3,1% ja see oli ka kõige edukam turg, isegi kui rubla nõrgenes USA dollari suhtes 1,2% võrra 65,43-ni. Nafta ja rubla nõrkust kompenseeris Gazpromi dividendide uudis: ettevõte uuendas oma dividendipoliitikat ja seadis eesmärgiks vähemalt 25-protsendilise väljamakse ning tõsta see lähiaastatel 50 protsendini. See parandas märkimisväärselt turuväärtuse hindamise alusel Venemaa suurima äriühingu investeerimise väljavaateid.

Fondi ülevaade

Fond tõusis mais 3,3%, mis oli 0,1% indeksist ees. Aasta algusega võrreldes tõusis fond 21,5%, mis oli 1,5% indeksist ees. Underweight ettevõtetes Alrosa, Tatneft ja Magnit ning kullafirmades aitasid kaasa suhtelisele jõudlusele. Negatiivse (üsna väikese) panuse andsid ettevõtted NLMK, HMS ja Unipro. Väike underweight Gazpromis sulgeti küllalt õigel ajal atraktiivsel tasemel ja see aitas kaasa aktsia väga tugevale tulemusele. Kuu lõpus nägime, et MSCI muutis nelja esimese aktsia koosseisu fondi võrdlusalust (sh asendati Tatneft Novatekiga). Seetõttu suurendasime oma riski Tatnefti suhtes. Vähendasime veidi oma riski Rosnefti suhtes ja vähendasime oluliselt fondi positsiooni Alrosas teemandituru nõrkade väljavaadete tõttu.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja jätkame atraktiivsete investeerimisvõimaluste otsimist oma mandaadi raames. Keskendume jätkuvalt suhtelisele väärtusele ja usume, et seda saab kõige paremini leida sektorite seest.

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Oluline:

  • Fond kasvas 2,8%.
  • Suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeks tõusis 1,9% ja väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeks 1,5%.
  • Peamine panustaja oli IT, kuid energiasektor näitas halvemaid tulemusi.

Turg

Piirkondlikud turud seisid kuu esimesel poolel kaubandussõja tõttu silmitsi korrigeerimisega, kuid olukord paranes tänu indeksi raskekaalude tugevale hinnangule ning tajutava turvalise staatusele võrreldes teiste globaalsete arenevate turgudega. Suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks MSCI EM EUROPE 10/40 kasvas eurodes 1,85% ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks MSCI EM 1,46%.

Venemaa oli suhteliste võitjate hulgas – RTS-indeks tõusis eurodes 3,8% vaatamata naftahinna korrektsioonile (Brent langes kuuga 11,4%). Kuu parimate tulemustega oli Gazprom, mis kuulutas välja märkimisväärselt kõrgema dividendi kui varem ja investorid ootavad ulatuslikku üleminekut turule orienteeritud ettevõttele. Seetõttu tõusis indeksi üks suurimaid nimesid kuu jooksul 31,2%.
Poola näitas üles suhtelist mahajäämust: WIG-indeks langes 3,7% (eurodes 3,6%). Suhteline avatus kaubandussõjale, probleemid väiksemate pankadega ja ebakindlus seoses pensionireformi tagajärgedega on põhjustanud huvi puudumise Poola aktsiate suhtes; turul võis aga näha passiivset väljavoolu.

Türgis mõjutab turgu jätkuvalt ebakindlus Vene S400-rakettide ostmise ja Istanbuli uute valimiste suhtes. Kuu lõpus ilmusid turule aga investorid, kes otsivad soodsaid tehinguid, kuna liir stabiliseerus. BIST100-indeks langes liirides 5%, kuid eurodes vaid 1,7%.

Fondi ülevaade

Fondi suhteline tootlus võrreldes indeksiga tõusis mais, kuna nii Halyk Bank, Qiwi kui ka Purcari olid heade tulemustega. See kompenseeris mõnevõrra meie underweight’i Gazpromis, mis on siiani olnud rahastamisaktsia, kuid kus oleme oma underweight’i oluliselt vähendanud.

Peamine positiivne panus mais tuli QIWI-lt, mis oli väga tugevate esimese kvartali näitajatega, mida me ka ootasime. Samuti oli näha kapitalidistsipliini märke: tegevjuht teatas, et võib olla nõus Sovestist lahkuma, kui tulemused pole rahuldavad. Arvame, et kapitalidistsipliini puudumine on üks peamisi põhjuseid, miks aktsia on teiste sarnaste aktsiatega võrreldes olnud tunduvalt odavam.
Purcari oli samuti väga tugevate tulemustega (vaatamata tugevale eelmisele aastale – 21% mahu kasv), mis tähendas 25% tulude kasvu ja 75% tõusu võrreldes eelmise aastaga. Arvame, et 2019. aasta jätkub tugevalt, kuna ettevõttel on märkimisväärne kogus kodumaiseid viinamarju, mis võimaldavad paremat marginaali ja kvaliteedikontrolli.

Halyk Bank saavutas esimese kvartali omakapitali tootluseks 27%, mis ületas konsensust 12%. Ehkki aktsia hinnareaktsioon on tajutava ületamise tõttu vaigistatud, oleme nime suhtes jätkuvalt positiivselt meelestatud, kuna usume, et aktsiatel peaks pärast paigutamist hästi minema.

Edasine strateegia

2019. aastal jätkame alt-üles aktsiate valimise strateegiaga. Eelmise aasta oluline ebatõhusus piirkondlikes väiksemates aktsiates toob jätkuvalt korralikku tulu. Seega usume, et see ruum on atraktiivselt hinnatud.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.
Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus fondide lehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank investorkaitse lehel.

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.