Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 30. mai 2019 10:55

SEB Varahalduse kuukommentaar aprill 2019

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund langes 0,3%. SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND jäi võrdlusindeksist veidi maha. SEB Russia Fund tõusis 4,3% ja oli indeksist 40 baaspunkti võrra ees.

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Oluline:

  • Fond langes 0,3%
  • Suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeks tõusis 2,8% ja väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeks 2,3%
  • Peamine panustaja oli finantssektor, kuid telekommunikatsioon näitas halvemaid tulemusi.

Turuülevaade

Piirkondlikud turud olid aprillis üldiselt tugevad. Ainus erand oli Türgi, kus poliitilised pinged avaldasid ka turgudele survet. Regiooniülene suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeks MSCI EM Europe 10/40 tõusis 2,8%, kuid MSCI EM Small Cap langes eurodes 2,3%.

Venemaa oli suhteliste võitjate hulgas – indeks RTS tõusis eurodes 4,2%, kuna nafta hind on pidevas tõusujoones (Brent tõusis eelmise kuuga võrreldes 6,4%). Mõõdukas optimism Gazpromi juhatuse muudatuste suhtes aitas tulemusele kaasa.

Poola näitas üles suhtelist mahajäämust: indeks WIG tõusis 0,8% (eurodes 1,3%). Poola majandususaldusindeks (ESI) langes aprillis 101,1 punktini, saavutades seega madalaima taseme alates 2017. aasta augustist.

Türgi keskpankade rahumeelsed signaalid, S400-mürskude ost Venemaalt, mis rikub suhteid USA ja NATOga, ning AKP tahtmatus kohalikel valimistel kaotust tunnistada avaldasid valuutale survet. Indeks BIST100 tõusis liirides 1,7%, kuid eurodes langes 4%.

Suuremate piirkondlike turgude hulgast paistsid silma Rumeenia ja Kreeka: indeks BET tõusis 4,9% ja ASE 7,2%.

Fondi ülevaade

Fond jäi maha nii suure kui ka väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist, kuna suurema osakaaluga ettevõtete tulemus erines turu üldisest tulemusest. Aasta algusega võrreldes jääb fond maha nii suure kui ka väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist.

Aprillis olid olulisimad kasutoojad Sberbank ja Bank St. Petersburg. Viimases jätkus väiksema tajutava poliitilise riski tõttu ümberhindamine. Nõrgimate tulemustega olid Sistema, mille investorid muutusid portfelli varade rahaks vahetamise asjus kannatamatuks, ja HMS-i kontsern, milles korrigeeriti madalaid mahte ja midagi uut ei toimunud. Fondi suhteline tulemuslikkus sai suurima hoo sisse tänu Lukoili underweight’ile – tagasiost hakkab varsti lõppema. Suhteliselt negatiivne tulemus oli peamiselt Gazpromi underweight’i süü – investorite kangekaelsus juhatuse vahetamise teemal kaalub jätkuvalt üles väga nõrkasid gaasiturge.

Edasine strateegia

2019. aastal jätkame alt-üles aktsiate valimise strateegiaga. 2018. aastal nägime piirkondlike väiksemate aktsiate, mis toovad jätkuvalt korralikku tulu, olulist ebatõhusust. Seega usume, et ruumi tuleb atraktiivselt hinnata.

 

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Rumeenia jätkas paranemist
  • Türgi aktsiad tõusid, aga valuuta langes
  • Fond jäi võrdlusindeksist veidi maha

Turuülevaade

Detsembrikuu langusest taastuv Rumeenia oli suuremate turgude hulgas taas edukaim ning tõusis kohalikus valuutas 4,9%. Turg kohandab hindu, et seista vastu sektori maksudele ja muudele ränkadele valitsuse ettepanekutele eelarve puudujäägi kahandamiseks; hiljuti on olukord olnud üsna vaikne, kuna lõplik tulemus on endiselt teadmata.
Ungari kasvas tänu suure farmaatsiaettevõtte edule 2%.

Tšehhi langes 0,5%, kuna valitsuskoalitsioon plaanib kehtestada valitud sektoritele, sealhulgas pankadele erimaksud.

Poolas tõusid suure ja väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeksid 1%, kuid keskmise kapitaliseeritusega ettevõtete indeks langes 0,3%. Valitsus esitles pensionisüsteemi reformi lõplikku versiooni, mis tundub turule rahavoogude poolest neutraalne. Vaikimisi kantakse teise sambaga liitunute varad üle kolmandasse, erasambasse (15% tasu eest) ja esimesse, riigi hallatavasse sambasse üle kanda soovijad peavad tegema vastava avalduse.

Türgi tõusis liirides 1,7%, kuid liir langes euro suhtes 6,9% – valitsusele tundub majandusele keskendumisest olulisem olevat võimalike kordusvalimiste toimumine Istanbulis ja Venemaa S400-mürskude ostmise õigustamine lääneliitlastele. Paljud kitsaskohad on aga juba hinna sisse arvestatud, kuna Türgi turu hinna ja kasumi suhe on 6,4 (34% allpool pikaaegset keskmist ja 50% madalam kui praegune GEM-hinnang).

Teised piirkonna valuutad muutusid kuuga euro suhtes vähem kui 1%.

Selle kuu sektorite tulemused olid kirjud: tarbe- ja esmatarbekaubad, tervishoid ning finantssektor teenisid väikest kasumit, kuid materjalid, kommunaalteenused ja energiasektor väikest kahjumit.

Fondi ülevaade

Märtsis teenis fond väikest kasumit, kuid jäi võrdlusindeksist 0,46% jagu maha.

Negatiivne tulemus kommunikatsiooniteenuste ja tarbekaupade sektoris toimunud varude valikul oli suhtelise tulemuslikkuse peamine vähendaja, samas kui esmatarbekaubad ja energia aitasid kaasa kasumile.

Suurimad panustajad fondi suhtelisse tulusse olid Raiffeisen, CCC ja KGHM (UW). Suurimat kahju põhjustasid Vakifbank, CD Projekt (UW) ja EMLAK.

Tegime mitmeid kohandusi. Finantssektoris vähendasime oma positsiooni pankades Akbank, Yapi Kredi Bankasi, Bank Pekao, Raiffeisen Bank ja Kruk ning suurendasime positsiooni pangas Garanti Bankasi. Hindade tugevuse ärakasutamisega väljusime tarbekaupade sektoris Poola jalatsitootjast CCC ning taastasime positsiooni 15% madalamal tasemel. Tööstussektoris vähendasime Turkish Airlinesi, telekommunikatsioonis Turkcelli ja tervishoiusektoris Gedeon Richteri osakaalu.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotumine jääb meie protsessi kõrval teiseseks ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

 

SEB Russia Fund

Turuülevaade

Aprill oli arenevate turgude aktsiate jaoks tugev kuu – need kasvasid aasta algusega võrreldes 11,7% ja aprillikuu jooksul 2%. Aasta algusega võrreldes oli Venemaa tulemus arenevatest turgudest kindlalt ees –3,8-protsendilist tõusu aitasid saavutada nafta hind, suurenenud tulud, piirkonna parimad korrigeerimised ja madalaimad hinnangud, mis on positiivne märk, kui poliitilised riskid ka edaspidi hääbuvad. Venemaa on piirkonnas endiselt edukas, kuigi 10-aastase keskmisega võrreldes kauplevad Kesk- ja Ida-Euroopa Lähis-Ida ja Aafrika väikese kasuga. Venemaal on endiselt kõigist suurtest areneva turuga riikidest tugevaim dividenditootlus ning madalaim hinna ja kasumi suhe.

Fondi ülevaade

Aasta algusega võrreldes on fond võrdlusindeksist 1,3% ning absoluutväärtuses eurodes 17,6% ees. Aprillis tõusis fond 4,3% ja oli indeksist 40 baaspunkti võrra ees. Aasta algusega võrreldes on tõusu enim panustanud fondi underweight ettevõtetes Tatneft, Polymetal ja Magnit ning absoluutne tootlus Yandexilt ja overweight Sberbankis. Enim kahju tõid Qiwi, HMS ja NLMK; viimasel oli underweight. Kuu jooksul kohandasime portfelli ning vähendasime selleks underweight’i X5-s ja Novatekis sobivate tasemeteni. Vähendasime underweight’i saavutamiseks ka fondi osakuid Rosneftis.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja jätkame atraktiivsete investeerimisvõimaluste otsimist oma mandaadi raames. Keskendume jätkuvalt suhtelisele väärtusele ja usume, et seda saab kõige paremini leida sektorite seest.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.
Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus fondide lehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank investorkaitse lehel.

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.