Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 18. aprill 2019 16:35

SEB Varahalduse kuukommentaar märts 2019

SEB Russia Fund

Pavel Lupandin

Turuülevaade:

Märts oli arenevate turgude jaoks suhteliselt ühetaoline kuu – need kasvasid 0,7%, samas kui arenenud turud kasvasid 1%. Kõike arvestades lõppes esimene kvartal arenevate turgude investorite jaoks positiivselt, kuna indeks oli +9,6%. Ülemaailmsete voogude osas liikusid kaubandusläbirääkimised veidi edasi ja tarbekaupade hinnad olid üldiselt toetavad. Majandusnäitajad ja üllatusindeksid olid siiski nõrgad: USA 10Y langes 2,41%-ni ja Bunds langes alla nulli. Brent tõusis aeglaselt 67,5 USA dollarini barreli kohta. Terav korrektsioon Palladiumis oli märkimisväärne. Kuigi see oli augustiga võrreldes ikka veel +60%, langes see märtsis 10%. Venemaa tõusis 0,9% ja tulemused on jätkuvalt ühed parimate hulgast Kesk- ja Ida-Euroopas, Lähis-Idas ning Aafrikas. Venemaa tulemuslikkust suurendasid nii tugev rubla kui ka maksuperiood ning USAs vähendasid Muelleri aruande tulemused mõnevõrra geopoliitilisi riske.

Fondi ülevaade

Siiani on fond indeksit ületanud 0,86% võrra, mis on absoluutarvudes tõusnud eurodes 12,81%. Kolm peamist panustajat olid Sistema, Tatneft ja Magnit. Kolm peamist kahjumi toojat olid Qiwi, Novolipetsk Steel ja Moscow Stock Exchange. Hoidusime aruandeperioodi jooksul osalemast fondiga lihtaktsiate avalikes esma- ja teisestes emissioonides, sest ei pidanud taset piisavalt atraktiivseks.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja jätkame atraktiivsete investeerimisvõimaluste otsimist meie mandaadi raames. Keskendume jätkuvalt suhtelisele väärtusele ja usume, et seda saab kõige paremini leida sektorite seest.

 

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Marko Daljajev

  • Fond kukkus märtsis 0,6%
  • Suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeks langes 0,5% ja väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeks 3,8%
  • Peamine panustaja oli finantssektor, samas kui tervishoid näitas halvemaid tulemusi

Turg

Piirkondlikud turud näitasid märtsis erinevaid tulemusi, kuna Türgi, millel läks hiljuti hästi, koges valimiste eel olukorra aeglustumist. Suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeks MSCI EM Europe 10/40 langes 0,5% ja väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeks MSCI EM Small Cap langes eurodes 3,8%.

Venemaal läks suhteliselt hästi, kuna RTS-indeks tõusis eurodes 2,3% ja õli hind jätkas samuti tõusmist (Brent tõusis kuuga 3,6%). Lisaks tõi Muelleri raport kaasa mõningast optimismi, kuna Venemaa ja president Trumpi vahel ei leitud sidemeid.

Poola näitas suhtelist mahajäämust: WIG-indeks langes 0,4% (–0,4% eurodes). Suure kapitalisatsiooniga ettevõtted näitasid halvemaid tulemusi (WIG20 langes 0,9%), kuid väikese kapitalisatsiooniga ettevõtted (WIG80) tõusid 2,3%.

Müra ja ebakindlus seoses Türgi valimistega, mis toimusid märtsi viimasel päeval, koos tugeva investorite positsiooniga, tõi kaasa paanika kohalikul aktsiaturul: BIST100-indeks langes liirides 10,3% ja eurodes 13,7%.

Piirkondlike suuremate turgude hulgas näitas väga häid tulemusi Rumeenia (BET-indeks tõusis 4,8%), kuna investorid reageerisid optimistlikult pankade madalamatele maksudele.

Fondi ülevaade

Fond oli märtsis kooskõlas piirkondliku suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksiga ja ületas piirkondlike väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indekseid. Aasta algusega võrreldes on fond suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist ees 300 baaspunkti ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist 200 baaspunkti võrra.

Märtsis olid suurimad kasutoojad Sberbank ja meie Kasahstani positsioonid. Olukord ettevõttes Steppe Cement muutus tugevamaks, kui tegevdirektor teatas olulisest aktsiate ostmisest.

Halyk Bank näitas neljandas kvartalis tugevaid tulemusi ja 50-protsendiline väljamakse ettepanek tähendab meie jaoks kahekohalist dividenditootlust.

Nõrgemaid tulemusi näitasid Ciech, kus investorid teenisid pärast tugevat perioodi kasumit, ja Koza Gold, kus peeti negatiivseks ametnike teateid selle kohta, et neil pole otsest lahendust omandiõigusele.

Edasine strateegia

2019. aastal jätkame alt-üles aktsiate valimise strateegiaga. 2018. aastal nägime piirkondlike väiksemate aktsiate, mis toovad jätkuvalt korralikku tulu, olulist ebatõhusust. Seega usume, et ruumi tuleb atraktiivselt hinnata.

 

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

Alo Kullamaa

  • Rumeenia jätkuv tagasitulek
  • Türgi olukord muutus valimiste ees hullemaks
  • Fond jäi võrdlusindeksist maha

Turuülevaade

Rumeenia näitas pärast kahjumlikku jaanuari teist kuud järjest parimaid tulemusi, kasvades kohalikus valuutas 4,8%. Valitsus andis survele järele ja taganes algsetest karmidest maksualastest ettepanekutest (pangandus- ja energeetikasektoris) ning ka muudest algatustest (nt gaasihinna ülempiir ja teise samba pensionifondide reform).

Ungari kasvas 3,3% tänu olulise panga edule.

Tšehhi olukord oli sel kuul peaaegu muutumatu.

Poola suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeks langes 0,4%, kuid keskmise ja väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeksid tõusid vastavalt 0,4% ja 2,3%. Sisemajandus on endiselt tugev, sest eelseisvate valimiste fiskaalstiimulid annavad täiendava tõuke.

Türgi turg kaotas enne 31. märtsi kohalikke valimisi liirides 10,3%, kuna rahaturu intressimäärad ja krediidiriski vahetustehingud tõusid järsult. Valimistulemus ei olnud üllatav: president Erdoğani AK-parteil on rahva üldine toetus, kuid ta kaotas populaarsust mõnes suures linnas. Eeldatakse, et sisepoliitiline müra vaigistub, kuna järgmised valimised on 4,5 aasta pärast ja valitsus keskendub nüüd majandusele.

Sektori tulemuslikkus sel kuul oli kirju: tarbekaubad, rahalised vahendid ja materjalid teenisid väikest kasumit ning kõik muud sektorid jäid kahjumisse. Tööstussektor näitas kõige halvemat tulemust (–10,6%).

Piirkondlikud valuutad olid euro suhtes nõrgemad. Türgi liir nõrgenes 3,0%, Ungari forint 1,7%, Tšehhi kroon 0,7% ja Rumeenia leu 0,6%, samas kui Poola zlott jäi muutumatuks.

Fondi ülevaade

Märtsis andis fond väikese miinuse ja jäi võrdlusindeksist maha 0,9% võrra.

Negatiivne tulemus finantssektoris ning materjali- ja kommunaalteenuste sektoris toimunud varude valikul oli suhtelise tulemuslikkuse peamine vähendaja, samas kui energiasektor teenis kasumi.
Suurimad panustajad fondi suhtelisse tulusse olid Akbank, BIM, Koc Holding ja Turkcell (underweight). Suurimat kahju põhjustasid Raiffeisen, OTP (underweight) ja KGHM (underweight).

Tegime mitmeid kohandusi. Finantssektoris vähendasime oma positsiooni pankades Vakifbank ja Isbank ning suurendasime seda ettevõtetes Santander Polska, Akbank ja Sabanci Holding. Materjalide sektoris väljusime ettevõtetest KGHM ja Eregli ning suurendasime oma positsiooni Türgi kullatootjas Kozal. Telekommunikatsiooni sektoris taastasime oma positsioone Turkcellis ja Turk Telekomis, kasutades varude ja liiri nõrkust enne kuu lõppu. Samuti vähendasime oma positsiooni tervishoiusektoris (ettevõttes Slovenian Krka).

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele – peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotumine jääb meie protsessi kõrval teiseseks ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.
Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus fondide lehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank investorkaitse lehel.

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.