Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 27. veebruar 2019 17:15

SEB Varahalduse kuukommentaar jaanuar 2019

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Marko Daljajev

  • 2019. aasta jaanuar oli Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika jaoks ajaloo paremuselt kolmas jaanuar.
  • Fondi tulemus jaanuaris oli +10,2%. Suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks tõusis 10,8% ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks tõusis 8,9%.
  • Peamine panustaja oli finantssektor, samas kui tervishoid näitas halvemaid tulemusi.

Turg

2019. aasta jaanuar oli Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika jaoks ajaloo paremuselt kolmas jaanuar – parem kui 2006. ja 2012. aastal – ning paremuselt neljas jaanuar arenevate turgude jaoks üldiselt. Suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks MSCI EM EUROPE 10/40 kasvas eurodes 10,8% ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks MSCI EM kasvas 8,9%.

USA föderaalreserv võttis rahulikuma hoiaku, mis suurendas kõiki arenevate turgude varaklasse. USA valitsuse seisak, mis oli olnud peamine majanduslanguse risk, lõppes. USA ja Hiina kaubandusläbirääkimised olid samuti edukad. Tarbekaubad kasvatasid riskivarasid: Brenti toornafta +15% ja vask +5,83%.

Venemaa oli suhteliste võitjate hulgas – indeks RTS tõusis eurodes 13,5%. Seda toetas nafta hinna taastumine ning Rusali ja EN+ eemaldamine SDN-nimekirjast (spetsiaalselt määratud kodanike ja blokeeritud isikute nimekiri). Sberbank näitas tuntud firmade aktsiate seas häid tulemusi. Sberbankile järgnes Tatneft, kes on populaarne börsil kaubeldavate fondide seas.

Poola näitas suhtelist mahajäämust: suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks WIG20kasvas eurodes 5,6%.

Türgi piirkondlik turg näitas parimaid tulemusi, kuna investoritele sisestas julgust fakt, et keskpank ei jätkanud kärpimistega. Indeks BIST100 tõusis liirides 14% ja eurodes 16,3%.

Piirkondlike suuremate turgude hulgas oli Rumeenia ainus, kes näitas märkimisväärseid negatiivseid suundumusi. Need olid tingitud sularahapuuduses oleva valitsuse maksualastest ettepanekutest. BET-indeks langes jaanuaris eurodes 7,5%.

Fondi ülevaade

Fond oli 60 baaspunkti võrra maas suure turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist ja 130 baaspunkti võrra ees väikese turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist. Selle peamine põhjus oli asjaolu, et mõned meie panused ei liitunud jaanuaris börsil kaubeldavate fondide juhitud ralliga. Meie fondi tootluse absoluutse panuse peamine osa tuli Sberbankilt, kes sai kasu Rusalilt eemaldatud sanktsioonidest, ja Sistema ettevõttest, kus investorite huvi kasvas jälle, kuna aktsial on mitu eelseisvat katalüsaatorit.

Halyk Bank ja NLB ei liitunud börsil kaubeldavate fondide ralliga, mistõttu näitasid nemad aruandlusperioodil halvimaid tulemusi. Usume, et halvad tulemused tulenesid tehnilistest põhjustest.

Edasine strateegia

2019. aastal jätkame alt-üles aktsiate valimise strateegiaga. Eelmise aasta oluline ebatõhusus piirkondlikes väiksemates aktsiates toob jätkuvalt korralikku tulu. Seega usume, et see ruum on atraktiivselt hinnatud.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.
Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus fondide lehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank investorkaitse lehel.

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.