Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 12. detsember 2018 14:15

SEB Varahalduse kuukommentaar november 2018

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

Alo Kullamaa, fondijuht

  • Ungari ja Poola tõusid märgatavalt, samas Tšehhi ja Rumeenia on jäänud muutumatuks
  • Nii Türgi aktsiad kui ka valuuta taastusid oluliselt
  • Fond püsib võrdlusindeksist ees, nüüd ka perioodil majandusaasta algusest kuni aruande kuupäevani

Turuülevaade

Ungari oli täht meie suurte turgude seas – see tõusis 8%, samas kui 3 indeksi raskekaallast näitasid mitmetel põhjustel häid tulemusi.

Kaitsev Tšehhi jäi muutumatuks, kuna juhtiv telekommunikatsioonifirma taastus indeksist väljajätmisega kaasnenud kahjudest.

Rumeenia tõusis 1,7% tänu pankadele, aga riigi juhtiv naftaettevõte Petrom kannatas oluliselt madalama naftahinna taseme tõttu.

Poolas tõusis kõrge turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeks oodatust enam (+6,5%) ja ka keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeks tõusis tublisti (+3,3%), samas kui madala turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeks langes (-0,3%). Kommunaalteenustel oli tugev tulemus tänu energiaturu enampakkumistele, aga pangandussektori aktsiad olid väga volatiilsed, kuna üks oligarh süüdistas keskpanga esindajat altkäemaksu võtmises oma kahe hädasoleva panga edasi töötamise nimel.

Üleüldiselt on Kesk-Euroopa majandused langemas, aga väljavaade 2019. aastaks on siiski kindel ja ohud on enamasti välised (nt kaubandussõda või „kõva“ Brexit) ning aktsiate hinnatasemed on ikka atraktiivsed.

Türgi indeks tõusis liirides 5,8% pärast väga volatiilset kaubandust ja liir tugevnes 6,6% ka euro suhtes. Inflatsioon võib olla juba haripunkti jõudnud, suhted USAga paranevad ja parem suhtumine arenevate turgude vastu maailmas aitas ka kaasa.

Kõik sektorid kasvasid: tarbekaubad, rahandussektor, kommunikatsiooniteenused, kommunaalteenused ja energiasektor kasvasid tootluses 10% või enam; esmatarbekaubad ja materjalisektor jäid natuke maha.

Ka zlott ja forint tugevnesid euro suhtes (1,2% ja 0,3%), Tšehhi kroon aga nõrgenes vähesel määral.

Fondi ülevaade

November oli väga edukas kuu: fond kasvas 9,4% ja püsib võrdlusindeksist 1,8% ees. Aktsiate valimine rahandussektoris, kommunikatsiooniteenustes, kommunaalteenustes ja tarbekaupades aitasid kaasa suhtelise tootluse kasvule, samas kui energiasektor ja esmatarbekaubad kahjustasid seda.

Fondi suhtelise tulususe edukaimad suurendajad olid CD Projekt, NLB ja Turk Telekom. Olulisimad vähendajad olid PKN, Garanti ja Alior Bank.

Tegime palju muutusi. Rahandussektoris lõikasime kasu Poola juhtivate pankade PKO ja Pekao kuusisesest nõrkusest, et aktsiaid lisada, ja lahkusime Bank Milleniumist. Türgis vähendasime osalust Sabanci Holdingus ja lahkusime Kalkbankist. Me võtsime suure riski Sloveenia juhtiva panga NLB-ga selle väga ahvatleva aktsiahinna tõttu esmasel avalikul pakkumisel. Kommunikatsiooniteenustes vähendasime osalust Turk Telekomis ja ostsime Telefonia O2 Czech aktsiaid. Nafta puhul vähendasime osalust PKN Orlenis ja ostsime Tuprase aktsiaid.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele peamiselt sektorite seest. Jaotus sektorite ja riikide järgi on meie protsessis teisejärguline ning on pigem aktsiate valimise tulemus.

 

SEB Russia fund

Pavel Lupandin, fondijuht

Turuülevaade

MSCI EM tõusis 4,1%, edestades MSCI Worldi (+1%). Nafta see-eest langes ja USA Föderaalreserv nihkus mõõdukamale positsioonile. Venemaa välisvaluuta ja finantstuletusinstrumendid jäid muutumatuks, hoolimata finantstuletusinstrumentides võetud meetmetest. Finantstuletusinstrumentide müük põhjustas Venemaa mahajäämuse CEEMEA riikide seas, samal ajal kui Türgil olid eriti head tulemused. Siiski on välisvaluutaturg tugev: Vene rubla langes pisut (-1,2%) ja Brent langes 20,9%, mis oli üllatav, arvestades uut eelarvereeglit, mis on vähendanud naftahinna mõju valuutale. Geopoliitiline oht tõstis jälle pead, kuna Venemaa ja Ukraina konflikt sai taas kajastust.

Fondi ülevaade

Meie fond sai novembris võrdlusnäitajast umbes 1% võrra ette. Fond püsis eurodes muutumatuna ja indeks oli madalamal naftasektori nõrkuse tõttu. Kõige suuremat kasu tõid Tatnefti ja MBT underweight’id ning Qiwi ja Sistema aktiivsed panused. Kahju tõid Polys ja X5 grupp, millel mõlemal on underweight. Ka Obuv Rossii tõi kahju, vaatamata headele tulemustele. Ettevõte on keerulise jaekaubanduskeskkonna tõttu ikka surve all. Aasta algusega võrreldes on fond tõusnud eurodes 8%, jäädes võrdlusnäitajast 0,8% maha. Aruandlusperioodil lisasime oma positsiooni Surgutneftegas Prefsis, suurendasime osalust Qiwis ja vähendasime osalust Rosneftis. Pidades silmas detsembri alguses toimuvat OPECi kohtumist, otsime turul atraktiivseid võimalusi.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja jätkame atraktiivsete investeerimisvõimaluste otsimist meie mandaadi raames. Samuti keskendume aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele ning usume endiselt, et seda saab kõige paremini leida sektorite seest.

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Marko Daljajev, fondijuht

Turg

Piirkondlike arenevate turgude jaoks oli november optimistlik. Piirkondlik MSCI EM Europe 10/40 Index (Net Total Return)(MN40MUE) kasvas eurodes 2,7%. Väikeste ettevõtete aktsiate indeks MSCI EM Europe Small Cap (Net Return) (MSLUEEUN) kasvas eurodes 5,1%.

Venemaa RTS-indeks oli piirkonna jõudluse jaoks kõige kahjulikum. RTS langes eelmise kuuga võrreldes eurodes 10 baaspunkti. Languse põhjustas 22,2-protsendiline langus Brenti naftahinnas, mis mõjutas energiasektori varusid. Rubla püsis aga märkimisväärselt tugev.

Poolas paranes turu olukord, kui WIG-indeks tõusis 5,4% võrra tänu Poola zloti tulu 6,4-protsendilisele suurenemisele europõhiste investorite jaoks.

Olukord Türgis paraneb europõhiste investorite jaoks kolmandat kuud järjest. Istanbul 100 indeks tõusis Türgi liirides 5,8% ja eurodes 13%.

Fondi ülevaade

Fondi tulemus oli suure turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist 10 baaspunkti võrra parem, kuid jäi väikese turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist alla. Eelmise aastaga võrreldes on fond 13% võrra ees väikese turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist ja 4,7% võrra maas suure turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeksist.

Qiwi oli novembris peamine panustaja. Ettevõtte tulemused 3. kvartalis olid head. Panustame jätkuvalt Qiwile, kuna see peidab kiiresti areneval Venemaa maksesüsteemide turul olulist pikaajalist kasvupotentsiaali. Lisaks on selle hind hetkel madal.

Aruandeperioodil oli peamine negatiivne panustaja Obuv Rosii. Kuigi selle tulemused olid 3. kvartalis tugevad, on ettevõte jätkuvalt ebasoodsas olukorras negatiivuse tõttu, mis seostub laiema Venemaa jaekaubandussektoriga. Sellegipoolest usume, et aktsia praegune hind tähendab pikaajalises perspektiivis positiivset väljavaadet.


Edasine strateegia

Meie strateegia on alt-üles aktsiate valimine ja meie portfell kujuneb meie valitud aktsiate alusel. Leiame jätkuvalt atraktiivseid võimalusi pärast hiljutist väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete olukorra korrektsiooni Ida-Euroopas.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.
Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus fondide lehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank investorkaitse lehel.

 

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.