Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 9. november 2018 13:35

SEB Varahalduse kuukommentaar oktoober 2018

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

Oluline:

  • Ida-Euroopa turgude seisud vahelduvad
  • Türgi langes liirides 9,8%, kuid eurodes tõusis tänu vääringu taastumisele
  • Fond on võrdlusindeksist ees

Turuülevaade

Suurematest turgudest tõusis ainult Rumeenia (1,3%) ja seda peamiselt tänu riigi juhtiva kütuse ja gaasi tootja Petromi tugevatele aktsiatele.

Ungari püsis sel kuul muutumatu tänu riigi neljale suuremale ettevõttele.

Kaitsepositsioonil Tšehhi kaotas kohalikus valuutas 3,2%, sest välisinvestorid liikusid edasi kasumlikumate turgude juurde

Kesk-Euroopa turgudest oli kõige nõrgem Poola, mille kõrge turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeks langes 5,8%, keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeks 8,4% ja madala turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeks 4,5%. Makromajandusliku languse hirm koos suurema energiakuluga ja kohalikest fondidest väljaostudega on viinud arvestatava hinnalanguseni võrreldes riigi varasema seisuga, kuid dividendidest saadud suurem toetus piirab edasist langust.

Türgi indeks langes liirides 9,8%, kuid eurodes veidi tõusis, sest vääring on taastunud. Valitsust on taas hakatud vaikselt usaldama, sest pärast pastori vabastamist on Türgi suhted USA-ga paranenud, eelarve püsib hetkel plussis ning inflatsiooni takistamiseks ning pankade ja ettevõtete toetamiseks rakendatakse uusi meetmeid.

Sektorid muutusid erinevalt: kinnisvara, kommunaalteenuste ja tervishoiu sektorid kasvasid veidi, kuid ülejäänud sektorid langesid, kusjuures tarbekaupade ja IT-sektor olid kõige suuremas languses – vastavalt 10,4% ja 17,6%.

Liir tugevnes euro suhtes 10,2%, kuid muude riikide valuutad olid nõrgemad – zlott langes 1,4%, Tšehhi kroon 0,6% ja Ungari forint 0,4%.

Fondi ülevaade

Fond langes 2,6%, kuid püsib võrdlusindeksist 2,4% ees peamiselt tänu rahandus-, tarbekaupade ja IT-sektoris tehtud valikutele.

Fondi suhteline kasum tulenes enim CD Projekti, CCC ja Sabanci Holdingu aktsiatest. Suurimat kahju põhjustasid Tupras, BIM ja Gedeon Richter.

Tegime portfellis mitmeid muudatusi. Rahandussektoris vähendasime oma aktsiaid Garanti Bankasis ning suurendasime Vakifbankis, Halkbankis ja Raiffeisenis. Tarbekaupade sektoris müüsime Tofase aktsiaid ning ostsime madalat hinda ära kasutades CCC ja LPP aktsiaid. Esmatarbekaupade sektoris lahkusime Eurocashist ning ostsime Jeronimo Martinsi ja Ilkeri aktsiaid. Telekommunikatsioonisektoris lahkusime Turkcellist, kuid suurendasime osalust Plays. Kommunaalteenuste sektoris kärpisime PGE osalust ning tervishoiusektoris lõikasime kasu MedicalParkist. Tööstussektoris saime miinuse Turkish Airlinesist ja materjalide sektoris Ereglist.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele peamiselt sektorite sees. Jaotus sektorite ja riikide järgi on meie protsessis teisejärguline ning on pigem aktsiate valimise tulemus.

SEB Russia Fund

Turuülevaade

Venemaa ületas oktoobris arenevaid turge (–5,3%), mis langesid 8,8%. Kokkuvõttes oli see arenevate ja arenenud indeksite jaoks raske kuu. Oktoober oli kõige nõrgem kuu arenevate turgude aktsiate jaoks alates 2015. aasta augustist. Tarbekaupade tulemused olid erinevad: nafta langes 11%, makstes nüüd 73,9 USA dollarit barreli kohta, mis on kõige järsum langus enam kui kahe aasta jooksul. Rubla suhe USA dollarisse muutus samuti mõnevõrra nõrgemaks. Iraani sanktsioonid, mis kehtestati novembri alguses, näivad hõlmavat arvukaid sätteid olemasolevate partnerite nafta ostmise jätkumiseks, mis tähendas, et suur osa naftahinna tõusust oli hajutatud. Samal ajal arutleb OPEC taas võimalikke kärpeid 2019. aastal. Ometi ei usu me, et Venemaa seda arutelu juhiks, kuna praegune eelarveseadus võimaldab mugavamat eelarvet allpool praegust taset. Arvestades, et demokraadid võitsid viimastel USA valimistel alamkoja, usume, et uudised jäävad volatiilseks, mis mõjutab aktsiakaubandust Venemaal sel ja järgmisel aastal.

Fondi ülevaade

Selle aasta esimese kümne kuu lõpuks oli fond võrdlusindeksist 1,7% võrra maas (absoluutarvudes tõus 8,6%). Peamist kahju põhjustasid ettevõtted Tatneft UW, Sistema ja Veon. Positiivselt mõjusid fondile ettevõtted Magnit, MTS ja Rushydro. Peamist kahju põhjustasid X5, HMS Group ja Polyus. Põhiliste panustajate seas oli meie aktiivne panus ettevõtetes HSBK, NLMK ja Ruhydro. Vähendasime oma overweight’i ettevõttes Rosneft neutraalse kaaluni ja suurendasime oma overweight’i ettevõttes Surgutneftegas, mis oli üks suuremaid kohandusi. Meie positsioon jääb mõnevõrra kaitsvaks – keskendume Lukoili ja Gazpromi kaudu rohkem energeetikale. Samuti jätkame overweight’iga Sberbankis, mis on sel aastal liialt odavnenud. Sberbank jääb vaatamata sel aastal teenitud väikesele tulule absoluutsetes ja suhtelistes numbrites panustajaks fondi tulemuslikkusesse. Fondi mahajäämine võrdlusindeksist viimastel kuudel on põhjustatud energeetika indeksinimede headest tulemustest. Energeetikas on aga ülekaalu keeruline säilitada 10–40 indeksi tõttu.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja jätkame atraktiivsete investeerimisvõimaluste otsimist meie mandaadi raames. Samuti keskendume aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele ning usume endiselt, et seda saab kõige paremini leida sektorite seest.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.
Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus fondide lehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank investorkaitse lehel.

 

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.