Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 28. september 2018 12:30

SEB Varahalduse kuukommentaar august 2018

SEB Eastern Europe Small Cap Fund

Oluline:

  • Fondi puhasväärtus langes augustis 8,8% ja aasta algusega võrreldes 15% võrra.
  • Piirkondlik väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks langes juulis 10,3% ja aasta algusega võrreldes 25,6%. Suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks langes eurodes 8,0% (aasta algusega võrreldes 12,9%) võrra.
  • Augusti tulemusi toetas enim tervishoiusektor ja suurim kahju tulenes rahandussektorist.

Turg

Piirkondlike arenevate turgude jaoks oli august nõrk ja sealne tootlikkus erines. Piirkonnaülene MSCI EM Eastern Europe indeks (MXMU) langes eurodes 8% ja väikeaktsiate indeks MSCI EM Europe Small Cap MXMUSC langes eurodes 10,3%.

Vene RTS-indeks kukkus eurodes 7,9%. Languse põhjustasid Ameerika Ühendriikide sanktsioonide ootus (mis kukutas rubla väärtust) ja riigivõlakirja tootluse kasv, mida isegi 4,7 protsendiline tõus Brenti toornafta hinnas poleks saanud hüvitada. Kõikide aktsiate arvestuses näitas halvimaid tulemusi Venemaa Sberbank.

Türgi turu olukord läks veel hullemaks: XU100 indeks langes liirides 3,8% ja eurodes valuuta languse järel tervelt 26,4%. Viimased inflatsiooniandmed näitavad, et riigi reaalne määr on nüüd ametlikult negatiivne ja keskpank on tõsise surve all: see peab 11. septembril määra tõstma vähemalt 250 baaspunkti võrra, et taastada oma usaldusväärsus. Hiljutised uudised on aga julgustavad: Türgi asendas prokuröri pastor Brunsoni kohtuasjas, mis võib viia USA-le sobiva lahenduseni.

Poola turg säilitas üleüldise hoo, kuid see oli koondatud suure kapitaliseeritusega ettevõtete aktsiatesse. WIG20 (suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeks) tõusis 2,2%, samas kui WIG80 (väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeks) langes 2%. Kohalikud investeerimisfondid vähenesid skandaalide tõttu, mis paneb investorid väikeste nimede võlakoormuse puhul muretsema.

Fondi ülevaade

Aasta algusega võrreldes on fond 15% võrra maas, mis mõjutab veidi suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeksit, kuid kõvasti ees väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeksist. Augustis tõi enim kasu üks meie peamisi panuseid – Moldova/Rumeenia veinitehas Purcari. Külastasime veinitehast augusti keskel ja kohtusime tippjuhtkonnaga, mis tugevdas meie positiivset hoiakut nii lühiajalises perspektiivis (selle aasta saak tundub taas väga korralik) kui ka keskmises perspektiivis (ettevõte võtab aktiivselt piirkonnas üle valesti hallatavaid rajatisi).

Peamine kahju tulenes sanktsioonide kartuse tõttu maha müüdud Venemaa Sberbankist, kus teeme ülevalt-alla investeeringuid. Otsust mõjutas ka tütarettevõtte Denizbanki müük, mis müüdi esialgselt välja kuulutatud hinnast odavamalt maha. Usume, et praegune hinnatase Sberbankis kujuneb ebatõenäolises negatiivses stsenaariumis. Praeguse hinna juures on 2019. aasta eelisaktsiate puhul oodata 10-protsendilist dividenditootlust.

Edasine strateegia

Meie strateegia on alt-üles aktsiate valimine ja meie portfell kujuneb meie valitud aktsiate alusel. Leiame jätkuvalt atraktiivseid võimalusi pärast hiljutist väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete olukorra korrektsiooni Ida-Euroopas.

SEB Eastern Europe ex Russia Fund

  • Türgi langes eurodes 28%
  • Ungari ja Rumeenia tõusid
  • Fond jäi viitemäärast maha

Turuülevaade

Poliitilise riski suurenemine põhjustas Türgi varade müügi – eriti liirides –, kuna investorid kaotasid usalduse president Erdoğani majanduspoliitika vastu pärast seda, kui suhted USA kui pikaajalise strateegilise partneriga halvenesid, kui Türgi ei vabastanud kinnipeetud USA pastorit.

Poola suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks tõusis 1,6%, mida toetab rahvusvaheliste viitemäärade läbivaatamine septembris, mis avaldab eeldatavasti positiivset mõju rahavoogudele. Samal ajal langesid Poola keskmise ja väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksid kohalikus vääringus vastavalt 2,6% ja 3,7%.

Rumeenia tulemused tõusid 3,7%, vaatamata praegusele riigisisesele poliitilisele ebastabiilsusele ning tänu odavale väärtuse hindamisele ja kõrgele dividenditootlusele.
Tšehhi kukkus 1,8% ja Ungari tõusis 4,2%.

Üldiselt näevad globaalsed arenevad turud tänu tugevale makromajandusele ja ELi „ankrule“ Kesk-Euroopa turge jätkuvalt turvalisena.

Sektorite tulemuslikkus oli mitmekülgne: tervishoid, IT ja energia teenisid tulusid, kuid ükski teine sektor seda teha ei suutnud.

Piirkondlikud vääringud olid üldiselt euroga võrreldes nõrgemad: Tšehhi kroon nõrgenes 0,7%, zlott 0,6% ja forint 1,8%.

Fondi ülevaade

Fond jäi viitemäärale 3,2% võrra alla – peamiselt aktsiate ebaõnnestunud valimise tõttu finantssektoris.

Suurim panustaja fondi suhtelisse tulusse oli Türgi Akbank (alakaal). Suurimat kahju põhjustas Türgi Garanti Bankasi.

Tegime mitmeid kohandusi. Finantssektoris vähendasime oma osalust ettevõtetes Bank Pekao ja PZY (kasutades hindade tugevust) ning suurendasime seda Bank Alioris. Energiasektoris vähendasime oma osalust ettevõtetes PKN Orlen, Lotos ja Tupras ning suurendasime seda PGNiGis. Kommunaalettevõttesektoris suurendasime oma osalust PGEs ja võtsime positsiooni Enerjisas. Tööstussektoris vähendasime oma osalust Koc Holdingus ja Elemental Holdingus. Kinnisvarasektoris vähendasime oma osalust EMLAKis. Pärast olulist hinnanõrkust võtsime positsiooni Türgi teksasid valmistavas ettevõttes Mavi (tarbekaubad). Tarbekaubasektoris ostsime Leedu mahetoodete tootja Auga teisesest avalikust pakkumisest.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele – peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotumine jääb meie protsessi kõrval teiseseks ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

SEB Russia Fund

Turuülevaade

Venemaa langes augustis 7%, ületades Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonda üldiselt, mis kukkus 7,8% Türgi (–29%) ja Lõuna-Aafrika (–10,1%) tõttu. MSCI EM kukkus 2,9%. Uudised Venemaal jätkuvate sanktsioonide kohta vähendasid investeeringuid; Sberbank kukkus 25%. Naftabarreli hind rublades tõusis kõigi aegade kõrgemaile tasemele – aasta algusega võrreldes on see tõusnud 50%. Turg hakkab arvestama USA sanktsioonidega, mis võidakse lähitulevikus rakendada. Usume, et sellel on rublale lühiajaline negatiivne mõju.

Makromajanduslikul tasandil läheb Venemaal hästi. Hiljuti avaldatud järgmise kolme aasta eelarve on täielikult tasakaalustatud. Seal esitatud nafta hinnad on palju madalamad kui praegu. Venemaa aktsiad tunduvad poliitilise riski tõttu odavamad, mis võib seletada Venemaa sektori naftaettevõtete tootlikkust.

Fondi ülevaade

Fond oli augustis aasta algusega võrreldes tõusnud 2,3% ja jäi indeksist maha 1,3% võrra. Fond kukkus 6,1% ja indeks 5,9%. Tootlikkust vähendas meie underweight Tatneftis, millega kaubeldakse edukalt tänu väga madalatele vabalt kaubeldavatele aktsiatele ja Tatnefti erakordselt suurele positsioonile indeksis. Lisaks vähendasid tootlust Sistema (mille finantsvõimendus väheneb kiiresti) ja Phosagro UW (madalad mahud).

Suurimad panustajad olid Surgutneftegasi eelisaktsiad, mis võidavad rubla devalveerimisest. Lisaks panustasid meie underweight’id ettevõtetes Transneft ja MTS. Aasta algusega võrreldes põhjustasid suurimat kahju Tatneft, Sistema ja VEON ning kasu tõid Magnit, MTS ja Transneft (kõikide puhul underweight). Aasta algusega võrreldes panustasid ka Surgutneftegasi eelisaktsiad. Augustis tehtud muudatused: ostsime Sberbanki aktsiaid, lootes neid kõrgema hinnaga müüa. Lisasime energiasektoris veidi eelisaktsiaid ettevõtetes Rosneft ja Surgutneftegas ning müüsime mõned Bashneft Prefi aktsiad.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele ning usume endiselt, et seda saab kõige paremini leida sektorite seest. Oleme jätkuvalt ettevaatlikud sanktsioonide riski suhtes.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.
Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel www.seb.ee/investorkaitse.

 

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.