Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 24. september 2018 15:15

SEB Varahalduse kuukommentaar juuli 2018

SEB Eastern Europe Small Cap Fund

Marko Daljajev, fondijuht

Oluline:

  • Fondi puhasväärtus langes juulis 0,3% ja aasta algusega võrreldes 6,7% võrra.
  • Piirkondlik väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks langes juulis 1,3% ja aasta algusega võrreldes 17,1%. Suure kapitalisatsiooniga ettevõtete indeks tõusis 2,1% (aasta algusega võrreldes langes 5,3%) võrra eurodes.
  • Juuli tulemusi toetas enim energeetikasektor ja suurim kahju tulenes rahandussektorist.

Turg

Kuigi piirkondlike arenevate turgude tulemused juulis paranesid, kõikus tootlus oluliselt. Piirkonnaülene MSCI EM Eastern Europe indeks (MXMU) tõusis eurodes 2,1%, kuid väikeaktsiate tulemused on jätkuvalt halvenemas: MSCI EM Europe Small Cap MXMUSC langes eurodes 1,3%.

Venemaa RTS-indeks tõusis eurodes 1,4% tänu Trumpi ja Putini kohtumise positiivsele mõjule ning sellele, et turg peab Venemaa olukorda turvaliseks. Türgi turg koges veel üht keerulist müügiperioodi: indeks vähenes eurodes 6,2%. Aasta algusega võrreldes on Türgi turg 33,4% võrra nõrgem, mis tähendab, et selle tulemused on ühed kogu maailma kõige halvemad. Valitsuse tegevus pärast presidendivalimisi on üleüldiselt olnud pettumust valmistav, mis on kaasa toonud kohaliku valuuta väärtuse langemise.

Poola turu olukord on oluliselt paranenud: suve aeglasemal perioodil hakkasid kaks suuremat kohalikku pensionifondi ostma esmaklassilisi ja usaldusväärseid aktsiaid, mille tulemusel tõusis kohalik indeks eurodes kuu jooksul 9,8%.

Fondi ülevaade

Aasta algusega võrreldes on fond 6,7% võrra nõrgem, mis mõjutab veidi suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeksit, kuid kõvasti ees väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeksist. Suurima panuse juuli tulemustesse andis meie positsioon Poola elumajasid arendavas ettevõttes LC Corp. Ettevõtte tulemused paranesid pärast seda, kui oluline müüja lõpetas oma osaluse vähendamise. Võrdselt tugeva panuse andis Vene raudteevagunite operaator Globaltrans. Investorid alustasid hindade reguleerimist, et vähendada uue potentsiaalse aktsionäri vaenuliku ülevõtmise tõenäosust. Suurim tootlikkuse vähendaja oli Türgi Garanti pank, mis müüdi kogu Türgi turuga koos turuandmetena. Lisaks teenis pank Halyk mõningast kasumit, kuna investorid polnud kindlad KKB ja Halyki ühinemise kõikides detailides, mis osutus vähemustesõbralikuks tehinguks. Kuu jooksul suurendasime oma osalust Venemaa teemanditootjas Alrosa, sest usume, et dividendide väljamaksmise kasv on tõenäoline. Rahastasime seda, vähendades oma osalust Türgis, kus meie arust pole valitsus täitnud investeerimiskogukonna ootusi majanduse stabiliseerimiseks.

Edasine strateegia

Meie strateegia on alt-üles aktsiate valimine ja meie portfell kujuneb meie valitud aktsiate alusel. Leiame jätkuvalt meie regioonis võimalusi – isegi pärast 2017. aasta häid tulemusi.

SEB Russia Fund

Pavel Lupandin, fondijuht

Turuülevaade

Juulis suurenes MSCI arenevate turgude indeks 1,7% võrra, mis tähendab, et see jäi maha MSCI maailma indeksist, mis tõusis 3,1% võrra. Venemaa oli 2% tõusuga arenevate turgude hulgas esikohal, kuigi jäi maha teistest arenevatest turgudest (nt Poola, mis kasvas juulis 10%). Brent langes OPECi liikmete tarnimisega seotud probleemide tõttu 6%, samas kui rubla oli eelarve reegli tõttu USA dollariga võrreldes üldiselt madal. USA-Hiina kaubandusläbirääkimised jätkusid. Türgi ulatuslikud müügid jätkusid, mistõttu jäädi vastuoluliste uudiste keskmesse. Trumpi ja Putini kohtumisel Helsingis polnud erilisi tulemusi, välja arvatud peamiselt negatiivsed pealkirjad Trumpi kohta USAs. Venemaal ei näidatud kohtumise vastu välja peaaegu mingit huvi. Samal ajal põhjustasid Venemaal toimunud jalgpalli maailmameistrivõistlused mõnevõrra üllatavalt Venemaa suhtumise järsku paranemist ELi ja USA suhtes. Venemaal võeti vastu pensionireform, mis vähendas seal Putini populaarsust peaaegu 10%, mis on märkimisväärne protsent. Pensionireform toob kaasa pensioniea tõusu. Samal ajal suurendatakse teatavate kaupade ja teenuste käibemaksu. Kumbki reform ei saanud Venemaal positiivset tagasisidet. Uusi sanktsioonidega seotud seaduseelnõusid arutatakse USAs peaaegu iga nädal ja see mõjutab negatiivselt üleüldist suhtumist Venemaasse. Samal ajal panevad madalad suvemahud valitud nimesid tegema suuremahulisi liigutusi.

Fondi ülevaade

Fond jäi indeksist maha 1% võrra. Börsil kaubeldava fondi (ETF) puhul oli märgata suure indeksiga osaliste eelistamist, samas kui mõned piirmäärast maha jäänud väikese või keskmise kapitalisatsiooniga äriühingud tundsid jätkuvat survet. Juunis põhjustasid peamist kahju HSBK, Unipro ja Tatnefti alakaal. Kasu tõid Magniti ja X5 alakaalud ning aktiivne panus Surgutneftegaz Preferredi aktsiatesse. Sularaha tõi samuti kasu. Me ei teinud juulis portfelli positsioonis olulisi muudatusi.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele ning usume endiselt, et seda saab kõige paremini leida sektorite seest. Oleme jätkuvalt ettevaatlikud sanktsiooniriski suhtes.


SEB Eastern Europe ex Russia Fund

Alo Kullamaa, fondijuht

Turuülevaade

Meie investeerimiskeskkonna suurimate turgude hulgas ületas Poola suhteliselt sel kuul tootmisnäitajaid: suure kapitalisatsiooniga äriühingud on taastumast hiljutistest kahjudest ja WIG20 indeks tõusis kohalikus valuutas 7,8%. Väikese või keskmise kapitalisatsiooniga äriühingute indeksid kasvasid samuti: vastavalt 2,9% ja 2,8% võrra.
Kaitsepositsioonis olev Tšehhi näitas samuti 2,6%-st tõusu, samas kui Ungari ja Rumeenia tulemused langesid vastavalt 1,1% ja 1,4% võrra.

Türgi tulemused olid liiri vaatepunktist mõnevõrra paremad, kuid jäid eurost alla 6,5% võrra, kuna turud polnud kindlad president Erdoğani otsuses määrata oma väimees majandusministriks. Lisaks üllatas investoreid keskpanga otsus hoolimata inflatsiooni puudutavast prognoosi halvenemisest mitte intressimäärasid tõsta. Positiivsena saab välja tuua, et hädaolukord (mis kuulutati välja pärast riigipööret 2016. aasta juulis ja mida pikendati 7 korda) lõppes.
Sektori tulemuslikkus oli erinev. IT (mida esindab ainult üks Poola mängude arendaja) tõusis 24,7% võrra, samas kui teised sektorid näitasid samuti arvestatavad ühekohalisi tõuse. Tarbekaubad ja kinnisvara näitajad aga langesid.

Euroga võrreldes olid piirkondlike vääringute muutused erinevad: Kesk-Euroopa (Tšehhi kroon, Poola zlott, Ungari forint ja Rumeenia leu) vääringud tugevnesid 0,9–2,6% ulatuses, samas kui Türgi liir nõrgenes 7% võrra.

Fondi ülevaade

Fondi absoluutne tulemus oli positiivne, kuid jäi võrdlusindeksist maha 4,2% võrra. Seda põhjustas ebaõnnestunud osakute valimine finantsturgude, kinnisvara ja IT-sektorite seas.

Suurim panustaja fondi suhtelisse tulusse oli Türgi AKbank (alakaal). Suurimat kahju põhjustas Türgi pank Garanti.

Tegime mitmeid kohandusi. Finantssektoris vähendasime oma aktsiaid ettevõtetes OTP, Komercni Banka, Moneta ja PZU ning suurendasime neid Garanti Bankasi pangas. Energiasektoris vähendasime oma aktsiaid PGNiGis ja Petromis ning ostsime Tuprase. Tööstussektoris vähendasime oma aktsiaid Tallinna Sadamas ja ostsime Koc Holdingu. Materjalide sektoris vähendasime oma aktsiaid ettevõttes Soda Sanayii ja kommunaalteenuste sektoris ettevõttes CEZ. Tarbijate sektoris kehtestasime positsiooni ettevõttes Jeronimo Martins, kasutades hinna nõrkust.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotumine jääb meie protsessi kõrval teiseseks ning on eelkõige aktsiate valimise, mitte strateegilise positsioneerimise tulemus.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.
Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel www.seb.ee/investorkaitse.

 

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.