Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 30. juuli 2018 11:25

SEB Varahalduse kuukommentaar juuni 2018

SEB Russia Fund

Turuülevaade

MSCI Venemaa indeks oli dollarites 2018. aasta esimesel poolel üldiselt madal; Brent kasvas peaaegu 17%. See viivitus tuleneb USA administratsiooni kehtestatud sanktsioonidest Venemaal tegutsevate ettevõtete ja üksikisikute suhtes. Riskipreemiate tõusmisega vähenes nn carry trade (erineval tootlikkusel põhinev) ja rubla nõrgenes USA dollari suhtes 10% võrra. Üldiselt läks Venemaal võrreldes teiste suuremate Kesk- ja Ida-Euroopa turgudega üsna hästi ning kui sanktsioone poleks olnud, oleks Venemaa hõivanud liidrikoha. Valimisjärgsed muudatused – sealhulgas pensioniea ja käibemaksu tõus ning muudatused naftasektori maksustamises – hakkavad Venemaal realiseeruma. Tulevane Trumpi/Putini tippkohtumine võib kaasa tuua muudatusi, kuid ei pruugi seda teha. Venemaa makromajandust peetakse siiski konstruktiivseks: ettevõtete tulud energia ja materjalide sektoris on tänu nõrgemale rublale suuremad. Nõrk valuuta ja jätkuvalt nõrk tarbijahindade indeks toidukaupade puhul kahjustavad aga kohalike, eriti jaemüüjate olukorda.

Fondi ülevaade

Fond ületas juunis indeksit 0,9% võrra ja oli absoluutarvudes 0,5% (eurodes). Peamised panustajad olid MTSi ja Magniti aktsiate reitingud tasemel underweight ning aktiivne panus Yandexis. Kahju tõid underweight-tasemed Alrosas ja Poluysis ning aktiivne panus Sistemas. Aasta esimesel poolel ületas fond indeksit. Suurimad panustajad olid underweight-tasemed jaemüüja Magni puhul, aktiivne panus pangas Halyk Savings Bank ja underweight-tase telekommunikatsiooni ettevõttes MTS. Peamist kahju tõid meie underweight-tasemed Tatneftis ja Veonis ning Sistemas, mis kaupleb ebasoodsas olukorras. Tegime poolaasta jooksul mitmeid muudatusi. Vähendasime oma underweight-hinnangut materjalide sektoris Alrosa, Norilsk Nickeli ja Severstali kaudu. Suurendasime oma osa energiasektoris Rosnefti ja Lukoili kaudu. Müüsime Sberbanki aktsiaid atraktiivsetel tasemetel ja ostsime need tagasi, kui olukord paranes, kuna peame seda heaks investeeringuks. Vähendasime oma alakaalu pangas VTB ja suurendasime oma kaalu Sistemas (kus näeme peidetud väärtust). Meie positsioon VEONis kannatas Itaalia turu nõrkuse tõttu. Meie peamine underweight-reiting Tatenefti korral pakub atraktiivseid, kuid kalleid dividende. Oleme lahti öelnud jaemüügi suurimatest kahjutoojatest X5 või Magnit suhteliselt hea tasemega.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele ning arvame endiselt, et seda saab kõige paremini leida sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotumine jääb meie protsessi kõrval teiseseks, olles eelkõige aktsiate valimise tulemus.

SEB Eastern Europe Small Cap Fund

Turuülevaade

Juunis olid nii piirkondlikud arenevad turud kui ka piiriturud jätkuvalt languses. Piirkondlik MSCI EM Ida-Euroopa indeks (MXMU) vähenes eurodes 1,5%. Väiksemad aktsiad langesid veelgi rohkem, kuna MSCI EM Europe Small Cap MXMUSC näitas negatiivset tootlust – 5,3% eurodes. Venemaa oli piirkonna edukaim: RTS indeks tõusis 0,8% eurodes – tänu 2,4% kasvule naftas, mis ulatus kuu lõpus jällegi tasemeni 80 USD/barrel, kuna OPEC+-is suurenes tootmine korralikult. Türgi turul toimus veel üks keeruline väljamüük: indeks vähenes 5,3% eurodes. Eelmise aastaga võrreldes on Türgi turg 29% võrra maas, mis tähendab, et selle tulemused on ühed kogu maailma kõige nõrgemad. Nüüd, mil presidendivalimised on läbi, on investoritel endiselt „elame-näeme”-suhtumine uue kabineti ja selle võime suhtes käivitada äärmiselt vajalikke majandusreforme. Poolal ei ole samuti kerge olnud: WIGi indeks vähenes 3,9% eurodes, kuna kaubandussõjaga seonduv on Poola varudele avaldanud survet, kuna Poola on Saksa tööstusega tihedalt seotud.

Fondi ülevaade

Eelmise aastaga võrreldes on fond 6,5% võrra nõrgem. See on üldjoontes kooskõlas suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeksiga, kuid kõvasti ees väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeksist. Suurim panustaja oli meie positsioon Kasahstani tsemendiettevõttes Steppe Cement, kus soodsad turuväljavaated on investorite tähelepanu pööranud ettevõtte teenimisvõimalustele. Tallinna Sadama IPO panustas samuti oluliselt fondi, avanedes võrreldes IPO hinnaga 13%. Sistema kahjustas aga fondi tulemuslikkust enim: Bloomberg levitas kirja kahelt USA esindajalt, kes palusid USA riigiministeeriumil Yevtushenkovi (Sistema enamusaktsionär) uurida ja potentsiaalselt sanktsioneerida. Poola ehitusfirma Budimex kahjustas samuti fondi tulemuslikkust, kuna investorid arvestasid tulevaste marginaalide olulist langust.

Edasine strateegia

Meie strateegia on aktsiate alt-üles-valimine ja meie portfell kujuneb valitud aktsiate alusel. Leiame jätkuvalt meie regioonis võimalusi – isegi pärast 2017. aasta häid tulemusi.

SEB LUX EE EX-Russia Fund

Poola ja Türgi on maas. Ungari on üleval ja Rumeenia on loid. Fond on 1,5% võrra võrdlusindeksist ees.

Turuülevaade

Meie peamised turud olid juunis segatud väga sündmusterohkesse globaalsesse keskkonda. Poola suure kapitaliseeritusega ettevõtete indeks tõusis 1% võrra, kuid keskmise ja väikese kapitaliseeritusega ettevõtete indeksid vähenesid rohkem kui 6% võrra kohalikus vääringus. Tšehhi vähenes samuti 1,1% võrra. Rumeenia jäi loiuks ja Ungari tõusis 2,2% võrra. Üldiselt püsib Kesk-Euroopa makroolukord jätkuvalt tugev, kuid suurima ekspordipartneriga, Saksamaaga seotud riskid on kasvanud. Türgi oli kuu jooksul jälle väga muutlik ja kaotas 4,1%; kuigi suur sisemine poliitiline ebakindlus kõrvaldati, kui Erdogan sai pärast enneaegseid valimisi Türgi presidendiks ja tema parteile jäi parlamendis enamus (partneriga). Sektori tulemuslikkus oli mitmekülgne: IT- ja energiasektorid teenisid tulusid, kuid ükski teine sektor seda teha ei suutnud ning tarbijate valikuvabadus oli halvima tulemusega (–13,2%). Piirkondlikud vääringud olid üldiselt euroga võrreldes nõrgemad: Tšehhi kroon nõrgenes 0,6%, zlott ja liir 1,3% ning forint 3%.

Fondi ülevaade

Fondi absoluutne tulemus oli tasane, kuid kuu lõpuks jõudis see võrdlusalusest 1,5% võrra ette, kuna valisime positiivseid aktsiad tarbijate valikuvabaduse, tööstusettevõtete, materjalide ja telekommunikatsioonisektori hulgast.
Suurim panustaja fondi suhtelisse tulusse oli Poola jalatsitootja CCC (alakaal). Suurimat kahju põhjustas Poola mänguarendaja CD Projekt. Oleme teinud mitmeid kohandusi. Finantssektoris vähendasime oma aktsiaid pankades Komercni Banka ja Bank Millennium ning suurendasime neid pangas Garanti Bankasi. Energiasektoris vähendasime oma aktsiaid PGNiGis ning lisasime neid PKN Orlenis ja Lotosis. Tööstussektoris vähendasime oma aktsiaid Koc Holdingus ja ostsime Tallinna Sadama IPO-st. Materjalisektoris vähendasime veelgi oma aktsiaid Ciechis ja Soda Sanayis ning suurendasime neid JSWs. Telekommunikatsioonisektoris vähendasime oma aktsiaid MTELis ja Digis ning ostsime neid Turkcellis. Tarbijate sektoris aga väljusime Aprangast ja ostsime Cyfrowy Polsati SPO-lt.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotumine jääb meie protsessi kõrval teiseseks ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.
Fondide eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei ole lubadus ega viide fondide järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide saavutamise kohta. Tootlus võib valuutakursi kõikumise tõttu suureneda või väheneda. Fondide võrdlusindeksite puhul on tegemist fondi tootluse võrdlemise alusega.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.
Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel www.seb.ee/fondid.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel www.seb.ee/investorkaitse.

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.