Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 11. jaanuar 2018 11:35

SEB Varahalduse kuukommentaar detsember 2017

1. Baltimaade, Kesk-Euroopa ja Balkani aktsiaturu ülevaade

Alo Kullamaa, fondijuht

Kesk-Euroopa riikide majandused nautisid 2017. aastal kõva buumi tänu tugevale siseriiklikule tarbimisele ja ekspordile, samas kui turud jätsid ELi poliitilised pinged kahe silma vahele. Poola suurettevõtete indeks tõusis kohalikus valuutas 26,4%, kui pangad tõstsid kursse lootuses, et regulatiivne karmistamine on saavutanud oma tipu ja intressimäärad hakkavad tõusma. Iseäranis väike oli Poola väikeettevõtete tootlus (kasvas vaid 2,4%), sest kasvavad sisendkulud (nagu palgad) avaldasid survet marginaalidele. Ungari ja Tšehhi saavutasid korraliku tulemuse (suurettevõtete indeksi tõus vastavalt 23% ja 17%).

Rumeenia jäi maha (suurettevõtete indeksi tõus 9,4%) hoolimata ELi ühe kõige kõrgema SKT kasvumäära (ligi 7%) saavutamisest, sest turg ootas suuremat nähtavust võitluses korruptsiooniga ja eelarve defitsiidi katmist.
Türgi näitas pärast järjekordset volatiilset aastat kohalikus valuutas muljetavaldavat tulemust (suurettevõtete indeks tõusis 47,6%), mida mõjutasid peamiselt poliitilised tegevused nagu põhiseadusreferendum, krediidigarantiifondi loomine ja USA viisakriis, kuid liir nõrgenes euro suhtes 22,7% (20% Rootsi krooni suhtes), kui inflatsiooniprognoos halvenes.

Muude piirkondlike valuutade seas nõrgenes Rumeenia leu euro suhtes 2,8% ja Ungari forint 0,4%, samas kui Poola zlott ja Tšehhi kroon tugevnesid vastavalt 5,1% ja 5,6%.
Sektoripõhiselt näitasid energia, luksukaubad, finants, tööstus ja materjalitööstus suuri kasumeid (29–38% vahel), samas kui kommunaalteenused, tervishoid, telekommunikatsioon ja esmatarbekaubad saavutasid tagasihoidlikumaid tulemusi ning IT ja kinnisvara lõpetasid lausa miinuses.

SEB Eastern European ex Russia Fund

2017 oli absoluutväärtuses hea aasta – fond kasvas 26,3% (brutotootlus enne tasude mahaarvestamist), kuid võrdlusindeksist jäime maha 2,9% võrra. Peamine suhteliselt viletsa tootluse põhjus oli Türgi suurettevõtete (kus meil oli madala hinnataseme tõttu märkimisväärne osalus) nõrk tootlus eurodes (kui liir kokku kukkus), samas kui võrdlusindeksi Poola raskekaallased (peamiselt väikesed osalused kõrge hinnataseme tõttu) saavutasid tugeva tulemuse.

Sektoripõhiselt töötas aktsiate valimine sel aastal hästi energias, kommunaalteenustes ja tervishoius, samas kui teised sektorid, iseäranis materjalitööstus, vähendasid suhtelist tootlust.
Aktsiaturu kõige suurem panustaja suhtelisse tootlusse oli Ungari pank OTP ja kõige väiksem panustaja Poola pank PKO.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele peamiselt sektorite sees. Jaotus sektorite ja riikide järgi on meie protsessis teisejärguline ning on pigem aktsiate valimise tulemus.

SEB Eastern Europe Small Cap Fund

Marko Daljajev, fondijuht

Piirkonna võrdlusindeks lõpetas aasta kindlal alusel; seda mõjutas esmajoones Türgi turu tugev taastumine. Piirkonnaülene USA dollaril põhinev MSCI EM Eastern Europe indeks (MXMU) kasvas USA dollarites 4,9% (eurodes 4%). Väiksemad aktsiad kasvasid rohkem, kuna Türgi osakaal on neis oluliselt suurem. MSCI EM Europe Small Cap MXMUSC kasvas eurodes 4,5%.

Venemaa jäi maha, kui investorid keskendusid USA poolt uutele Venemaale kehtestatud sanktsioonidele ja nende võimalikule mõjule naftahindadele. Detsembris kasvas Brent 5,2% ja RTS indeks tõusis vaid 2% (eurodes 0,9%). Väikeettevõtete RTS indeks langes USA dollarites 3,8%. Sistema ja Rosnefti vaheline kohtuvaidlus ei parandanud investorite meeleolu. Venemaa oli 2017. aastal Ida-Euroopa turgude peamine pidur.

Türgi jaoks oli kogu aasta väga tugev. Türgi taastus jõuliselt pärast seda, kui keskpanga tegevused liiri toetama hakkasid. XU100 indeks kasvas 10,9% ja 13,7% eurodes.

Poola jätkas detsembris tugevat tootlust, kui WIG indeks kasvas kohalikus valuutas 2,1% ja eurodes 2,8%. Tervikuna oli 2017. aasta Poola jaoks hea – majanduse hea hoog viis Poola zloti kallinemiseni ja tugevdas kohalikule nõudlusele orienteeritud sektorite tootlust. Poola aktsiaturg oli Ida-Euroopa suurimate aktsiaturgude seas 2017. aastal parima tootlusega.

SEB Eastern Europe Small Cap Fund

Fondi puhasväärtus kasvas 4%, kui fond järgis olulisi arenguid oma põhiturgudel.  Peamine panustaja oli meie parim valik Koza Gold, mis kasvas detsembris peaaegu 30%, kui investorid ootasid majandusaasta aruannete avaldamist – see näitab tegelikku tulupotentsiaali ja bilansi tugevust. Paremuselt järgmine panustaja fondi tootlusse oli Kasahstani naftaettevõte KMG – investoritele pakuti väljaostu ligi 20 protsendise ülekursiga. Peamised tootluse vähendajad olid Poola inkassofirma GetBack ja Venemaa jalatsite jaemüüja Obuv Rossii.

2017. aastal andis Morningstar fondile 10 aasta kategoorias viienda tähe. Lisaks sellele saab fond kõige kõrgemaid hindeid ka 3 ja 5 aasta kategooriates.

Edasine strateegia

Meie strateegia on alt üles aktsiate valimine ja meie portfell on meie valitud aktsiate tulemus. Leiame jätkuvalt oma piirkonnas võimalusi, isegi pärast 2017. aasta tugevat tootlust.
 

2. Venemaa aktsiaturu ülevaade

Pavel Lupandin, fondijuht

2017. aasta detsembri lõppedes sai öelda, et Venemaa aktsiaturg oli sel aastal üleüldiselt stabiilne. Mõnel läks väga hästi, mõnel väga halvasti. Nafta, mille positsioon oli aasta alguses nõrk, tõusis aasta lõpuks jõudsalt 15% võrra. Russia MSCI indeks tõusis kõigest 1% võrra. 2017. aasta lõpus räägiti sanktsioonidest, mis tegi investorid suurte panuste tegemise suhtes mõnevõrra ettevaatlikuks. Investorid, kes otsisid aga kiiret kasumit, lahkusid turult juba aasta alguses. Avalike pakkumiste puhul oli 2017 üsna märkimisväärne aasta. Venemaa väljus 2017. aasta majanduslangusest ja on tänu naftale saavutanud uuel aastal hea positsiooni.

SEB Russia Fund

2017. aasta oli SEB Russia Fundi jaoks positiivne. Aasta lõpuks oli fondi tootlus 11,6% võrra MSCI Russia 10-40 NET TR võrdlusindeksist ees. Fondi tootlus jäi aasta lõikes suhteliselt tasaseks, langedes -0,2% eurodes arvestatuna. Detsembris jäi fond indeksile alla, kui mõnedel ettevõtetel, kuhu indeks, aga mitte fond, oli investeerinud, läks hästi.

Kogu 2017. aastaga seoses aitas meie edule kaasa alakaal ettevõtetes Magnit ja VTB, aga ka meie aktiivsed panused ettevõtetesse Aeroflot, KMG ja HSBK. Kõige kehvemat mõju avaldasid materjalide sektoris tegutsevad NLMK ja Severstal. Samuti mobiilioperaator MTS. Suhtelised panustajad sektorite lõikes kogu aasta jooksul olid finantssektor (3,4%), tarbekaupade sektor (3%), tööstussektor (2%) ja materjalide sektor (1%). Telekommunikatsioon oli ainus kehva mõjuga sektor (–0,15%). Absoluutväärtuses nägi energiasektor suurimat langust (–4%), kuid suhteline tootlus oli positiivne (1%). Meie positsioonimuutused 2017. aastal olid enamasti spetsiifiliste pakkumiste tulemused, kuna otsime jätkuvalt väärtust meile valitseda antud vara paigutamisel.

Edasine strateegia

2018. aastale mõeldes tuleb mainida Venemaa presidendivalimisi – ei ole võimalik ette näha, milliseid muudatusi need valimised kaasa toovad ja kas neil on mingi mõju turule. Lisaks jätkame jaemüügisektori arenemisvõimaluste otsimist – see sektor on olnud nõrk ning jäänud tugevate finants- ja materjalide sektori varju. Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele ning usume, et seda saab kõige paremini leida sektoritest. Sektorite ja riikide jaotumine jääb meie protsessi kõrval teiseseks ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.

Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.

Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.

AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel www.seb.ee/fondid.

AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel www.seb.ee/investorkaitse.

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.