Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 15. august 2011 06:22

Juuli 2011 fondide kuukommentaarid

Finantsturgude uudisvoog oli juulis kõike muud, kui suvisele puhkuste hooajale kohaselt rahulik. Ühendriikide majandusnäitajad eesotsas juunikuu tööturu raportiga valmistasid peamiselt pettumusi. Samaaegselt Föderaalreservi majanduse ergutamiseks mõeldud kvantitatiivse rahapakkumise programmi lõppemisega ei olnud see hea uudis, sest viitab programmi ebaõnnestumisele.


Globaalne turuülevaade

Balti, Kesk-Euroopa ja Balkani aktsiaturgude ülevaade
Venemaa aktsiaturu ülevaade
Geneerilise farmaatsia sektori ülevaade
Ida-Euroopa võlakirjaturu ülevaade
Kuukommentaar juuli 2011
GLOBAALNE TURUÜLEVAADE
Vahur Madisson - fondijuht; SEB Konservatiivne Pensionifond, SEB Energiline Pensionifond, SEB Progressiivne Pensionifond, SEB Aktiivne Pensionifond, SEB Tasakaalukas Pensionifond, SEB Optimaalne pensionifond, SEB Aktiivne Fondifond, SEB Dünaamiline Fondifond, SEB Tasakaalukas Fondifond
Vahur Madisson

Finantsturgude uudisvoog oli juulis kõike muud, kui suvisele puhkuste hooajale kohaselt rahulik. Ühendriikide majandusnäitajad eesotsas juunikuu tööturu raportiga valmistasid peamiselt pettumusi. Samaaegselt Föderaalreservi majanduse ergutamiseks mõeldud kvantitatiivse rahapakkumise programmi lõppemisega ei olnud see hea uudis, sest viitab programmi ebaõnnestumisele. Eelnevale lisaks kasvas kuu edenedes üha enam turgude tähelepanu USA võlapositsiooni jõudmisele seadusandliku limiidini ja poliitikute kemplemisele limiidi tõstmise asjus. Sellega kompromiteerisid seadusandjad veelgi riigi kahanevat rahanduslikku usaldusväärsust, millest esialgu pääseti veel reitinguagentuuride hoiatustega. Euroopa majandusuudised jagunesid tavapäraselt kahte leeri. Euroala lõunariikide tööstusaktiivsus on kahanev ja ilmselgelt liiga tugeva euro valuutakursi ning rahapoliitika küüsis. Samal ajal on Saksamaa tööstusnäitajad suhteliselt paremad, kuid siiski nõrgenevad. Pikisilmi ootasid finantsturud euroala riikide poolt uuemat ja laiaulatuslikumat meetmete paketti võlakriisi leviku tõkestamiseks. Välja pakutud lahendus tundus rahuldavat turgude arvates Kreeka, Iirimaa ja Portugali vajadusi. Ent  osutus ilmselt ebapiisavaks Itaalia ja Hispaania probleeme arvestades, kuna viimaste suhtes jätkus müügisurve. Kõige eelneva tõttu olid riskantsete varade hinnad juulis surve all. Finantsturud käitusid riske vältivalt ning tugevaimad olid kõige ohutumad varad nagu Saksamaa riigivõlakirjad, kuld ja Šveitsi frank. Toorainehindade suhteliselt tugev seis hoidis plusspoolel Venemaa aktsiaturgu.

Globaalse tootmisaktiivsuse lühiajalisi arenguid peegeldavad näitajad on kahanevad, mistõttu lühiajalises perspektiivis on tõenäoline majanduskasvu aeglustumine. Samas on lühiajalise aktiivsuse potentsiaalse tagasilöögi riske pehmendamas mõnevõrra positiivsed trendid tööjõuturul. Veidi pikemas perspektiivis on oluliseks asjaoluks kõrge võlakoormaga riikide vajadus pühenduda eelarvedistsipliinile, mis avaldab survet majanduskasvu taastekkele ning hoiab üleval ootamatuid tagasilöögiriske nii majanduses kui finantsturgudel

SEB Konservatiivne Pensionifond – Fondiosaku hind kasvas kuu jooksul toetatuna kõikide fondi kuuluvate varaklasside positiivse hinnaliikumise poolt. Suurimat hinnatõusu näitasid euroala tuumikriikide ja arenevate turgude riigivõlakirjad, kuid keskmisest suurema tõusuga olid ka ettevõtete võlakirjade turule tehtud investeeringud. Euro rahaturul viimase poole aastaga tõusnud intressimäärad on eelnenud madalseisust mõnevõrra kasvatanud uute hoiuste intresse, kuid nende panus on siiski veel tagasihoidlik.

SEB Optimaalne Pensionifond – Fondiosaku hind kasvas kuu jooksul toetatuna peaaegu kõikide fondi kuuluvate varaklasside positiivsest hinnaliikumisest. Suurimat hinnatõusu näitasid euroala tuumikriikide ja arenevate turgude riigivõlakirjad. Aktsiapaigutuste osas olid liikumised erisuunalised. Ühendriikide ja Euroopa aktsiafondide hinnad panustasid negatiivselt, kuid arenevate turgude Aasia- ja Venemaasuunalised, samuti Jaapani aktsiafondid andsid positiivse impulsi kuu tulemusele.

SEB Progressiivne Pensionifond – Fondiosaku hind kasvas kuu jooksul toetatuna peaaegu kõikide fondi kuuluvate varaklasside positiivsest hinnaliikumisest. Suurimat hinnatõusu näitasid euroala tuumikriikide ja arenevate turgude riigivõlakirjad. Aktsiapaigutuste osas olid liikumised erisuunalised. Ühendriikide ja Euroopa aktsiafondide hinnad panustasid negatiivselt, kuid arenevate turgude Aasia- ja Venemaasuunalised, samuti Jaapani aktsiafondid andsid positiivse impulsi kuu tulemusele.

SEB Energiline Pensionifond – Fondiosaku hind kasvas kuu jooksul toetatuna peaaegu kõikide fondi kuuluvate varaklasside positiivsest hinnaliikumisest. Suurimat hinnatõusu näitasid euroala tuumikriikide ja arenevate turgude riigivõlakirjad. Aktsiapaigutuste osas olid liikumised erisuunalised ja tulenevalt nende suuremast osakaalust fondis mõjutasid need fondi tulemust võlakirjadest enam. Ühendriikide ja Euroopa aktsiafondide hinnad panustasid negatiivselt, kuid arenevate turgude Aasia- ja Venemaasuunalised, samuti Jaapani aktsiafondid andsid positiivse impulsi kuu tulemusele.

SEB Tasakaalukas Pensionifond – Fondiosaku hind kasvas kuu jooksul toetatuna peaaegu kõikide fondi kuuluvate varaklasside positiivse hinnaliikumise poolt. Suurimat hinnatõusu näitasid euroala tuumikriikide ja arenevate turgude riigivõlakirjad. Aktsiapaigutuste osas olid liikumised erisuunalised. Ühendriikide ja Euroopa aktsiafondide hinnad panustasid negatiivselt, kuid arenevate turgude Aasia- ja Venemaasuunalised, samuti Jaapani aktsiafondid andsid positiivse impulsi kuu tulemusele.

SEB Aktiivne Pensionifond – Fondiosaku hind kasvas kuu jooksul toetatuna peamiselt Venemaa ja Aasia aktsiafondide hinnatõusust, kuid hinnaliikumised regioonide lõikes olid erisuunalised. Ühendriikide, Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu, sh. Ida-Euroopa aktsiafondide hinnad valdavalt kahanesid. Positiivselt mõjutasid fondi tulemust ka investeeringud Jaapani aktsiafondidesse.

SEB Tasakaalukas Fondifond – Fondiosaku hind kasvas kuu jooksul toetatuna peaaegu kõikide fondi kuuluvate varaklasside positiivsest hinnaliikumisest. Suurimat hinnatõusu näitasid Saksa riigivõlakirjad ja ettevõtete võlakirjafondid. Aktsiapaigutuste osas olid liikumised erisuunalised. Ühendriikide ja Euroopa aktsiafondide hinnad panustasid negatiivselt, kuid arenevate turgude Aasia- ja Venemaasuunalised, samuti Jaapani aktsiafondid andsid positiivse impulsi kuu tulemusele.

SEB Dünaamiline Fondifond – Fondiosaku hind kasvas kuu jooksul toetatuna peaaegu kõikide fondi kuuluvate varaklasside positiivsest hinnaliikumisest. Suurimat hinnatõusu näitasid Saksa riigivõlakirjad ja ettevõtete võlakirjafondid. Aktsiapaigutuste osas olid liikumised erisuunalised. Ühendriikide ja Euroopa aktsiafondide hinnad panustasid negatiivselt, kuid arenevate turgude Aasia- ja Venemaasuunalised, samuti Jaapani aktsiafondid andsid positiivse tõuke kuu tulemusele.

SEB Aktiivne Fondifond – Fondiosaku hind jäi kuu jooksul sisuliselt muutumatuks. Hinnaliikumised eri regioonide aktsiafondide lõikes olid erisuunalised. Ühendriikide, Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu, sh. Ida-Euroopa aktsiafondide hinnad valdavalt kahanesid ning  tõusid Jaapani, Venemaa ja Aasia aktsiafondide hinnad.

BALTI, KESK-EUROOPA JA BALKANI AKTSIATURGUDE ÜLEVAADE
Alo Kullamaa, fondijuht; SEB Kasvufond, SEB Eastern-Europe Ex-Russia Fund
Alo Kullamaa

Juuli oli heitlik kuu piirkonna aktsiaturgudel, mis on suvel tavapärasest „õhemad“ ja ei suutnud vastu seista peamiselt negatiivsele globaalsele uudisvoole. Loodame mõningast tuge peagi avaldatavatest 2. kvartali majandustulemustest, mis peaksid tulema head.

Piirkonna suuremate turgude seas langes Poola 2,6%, Ungari 4,7% ning Tšehhi 4,1% arvestatuna kohalikus valuutas. Poola väikeettevõtete indeks kukkus 7,9%. Pärast kõikumisi lõpetas Türgi kuu üsna väikese langusega - vaid 1,5%, kuid liir kaotas euro vastu 3,5%, kuna keskpank hoiab intresse madalal ning turud on mures jooksevkonto defitsiidi pärast. Väiksemad turud liikusid erisuunaliselt - Eesti tõusis 5%, Leedu 0,5% ja Bulgaaria 0,7% samas kui Sloveenia langes 2%, Horvaatia 2,6%, Rumeenia 3,0% ja Serbia 4,8%.

SEB Kasvufond
Kuu jooksul tegime parima suhtelise väärtuse otsingul muudatusi peamiselt finantssektori positsioneeringus. Osalesime kütusetootja Petromi aktsiapakkumisel, kuid Rumeenia valitsus ei olnud nõus neid müüma hinnaga, mida piisav arv investoreid, sealhulgas meie, oleks olnud nõus maksma ning tehing jäi ära.

Strateegias on fookus jätkuvalt aktiivsel aktsiatevalimisel ja üritame leida suhtelist väärtust peamiselt sektorite seest. Sektorijaotuses on meil hetkel vaid piiratud ulatuses väljavaateid.

Üldine olukord tundub hea, sest majandused jätkavad taastumist kogu piirkonnas (välja arvatud Balkanil), samas tunduvad aktsiaturgude hinnatasemed atraktiivsed pea kõigis sektorites ja riikides.

SEB Eastern Europe ex-Russia Fund
Fond jäi juulis võrdlusindeksile pisut alla ning turgude üldise languse tõttu oli absoluuttootlus negatiivne. Samas on fondi pikemaajaline tootlus võrreldes nii indeks kui ka teiste sarnaste fondidega on jätkuvalt soliidne.

Positiivselt aitas suhtelisele tootlusele kaasa edukas aktsiavalik telekommunikatsiooni sektoris ning negatiivne panus tuli peamiselt toorainetesektorist ja tööstusettevõtetest. Üksikutest aktsiatest tootis kõige rohkem suhtelist tootlust juulis Getin Holding ning kaotas AIK Banka.

Kuu jooksul tegime muudatusi mõnede sektorite, sh. finantssektori positsioneeringus parima suhtelise väärtuse otsingul. Riigipõhiselt Türgi osakaal suurenes, sest kasutasime nõrkust valitud aktsiates ning positsioonide suurendamiseks liiris.

Strateegias on fookus jätkuvalt aktiivsel aktsiatevalimisel ja üritame leida suhtelist väärtust peamiselt sektorite seest. Sektorijaotuses on meil hetkel väljavaated piiratud. Eelistame finants- ja tööstussektorit telekommunikatsiooni- ning kommunaalettevõtetele.

Üldine väljavaade tundub hea, sest majandused jätkavad taastumist kogu piirkonnas (välja arvatud Balkanil), samas tunduvad aktsiaturgude hinnatasemed atraktiivsed pea kõigis sektorites ja riikides.

Sander Danil - fondijuht; SEB Eastern Europe Small Cap Fund
Sander Danil

SEB Eastern Europe Small Cap Fund
Ida-Euroopa aktsiaturud liikusid juulis erinevalt. Suurematest turgudest oli eelmise kuu „täheks“ Venemaa, mis suutis hoolimata eurotsooni ja USA kasvavatest võlaprobleemidest näidata tugevat tulemust. Seda toetatuna kõrgetest toormehindadest ning positiivsetest signaalidest makronäitajates. Teised regiooni suuremad turud jäid aga kõik miinusesse, kusjuures peamisteks mõjuriteks olid jätkuvalt globaalsed teemad. Seda eelkõige eurotsooni ja USA võlakriisi tõttu, millele lisandusid USA ja Hiina nõrgenevad majandusnäitajad. Selles valguses on paraku üha suurenenud riskid maailmamajanduse aeglustumise osas. 

Väike- ja keskmiste ettevõtete aktsiad näitasid regioonis (v.a. Venemaa) eelmisel kuul keskmiselt oluliselt nõrgemat tulemust kui suurfirmade omad. Riskikartlikkus sundis investoreid üldiselt eelistama suuremaid ja likviidsemaid aktsiaid. Euroopa arenevaid turge kajastav MSCI EM Eastern Europe indeks lõpetas kuu euros arvestatuna 1.2% plussis. Samas väikefirmasid esindav MSCI EM EE Small Cap indeks kukkus 3.5%. Vene turg näitas head tulemust - Micex indeks kerkis kuuga euros arvestatuna 4.2% ning Micex Small Cap indeks koguni 6.2%. Poolas näiteks aga olid väikefirmad suurimad kaotajad. Kui laiem WIG indeks kaotas kuuga 2.6%, siis väiksemaid firmasid esindav WIG80 kukkus 7.9% kohalikus valuutas mõõdetuna. Suurematest turgudest jäid miinusesse ka Ungari (-4.7%), Kasahstan (-2.2%) ja Türgi (-1.5%). Sealjuures Türgi tulemus oli euros arvestatuna veel oluliselt nõrgem, kuna liir kukkus euro suhtes kuuga 3.5%. Väheste tõusjate seas olid Eesti 5% ja Leedu 0.5%-ga. Regiooni valuutade liikumised euro suhtes toimusid üldjoontes samas suunas aktsiaturuga. Lisaks Türgi liirile langes näiteks ka Poola zlott 0.5%. Samas Vene rubla tugevnes 1.9%. 

Fondiosaku puhasväärtus kasvas juulis euro baasil 1.2%. Vene aktsiate positiivse liikumise tasandas suuresti ära langus muudel turgudel. Kõige negatiivsemat mõju avaldas Poola väikefirmade aktsiate kukkumine. Veidi toetas fondi tulemust USA dollari 0.7%-line tugevnemine euro suhtes.

Olulisi muutusi varade struktuuris eelmisel kuul ei toimunud. Keskpikas perspektiivis näeme endiselt enim atraktiivseid võimalusi Vene väike- ja keskmiste firmade segmendis. Kõrge naftahind parandab oluliselt Venemaa eelarvepositsiooni ning avaldab kaudselt positiivset mõju kodumaise nõudlusega seotud sektoritele. Aktsiate väärtuse seisukohalt on palju huvitavaid võimalusi ka väiksemates Balkani riikides, kuid takistavaks asjaoluks on tihti turu vähene likviidsus. Sektoripõhiselt jätkab fond suhteliselt hajutatud portfelliga, kus suurima osakaaluga on infrastruktuurile keskendunud ehitus-, tööstus- ja transpordiettevõtted.

VENEMAA AKTSIATURU ÜLEVAADE
Sulev Raik - fondijuht; SEB Kasvufond, SEB Russia Fund
Sulev Raik

Vene aktsiate hinnad edenesid juulis kenasti tänu tugevale naftale. Brent kallines 3,8% lõpetades kuu tasemel 116 dollarit barreli eest. Indeksite tootlused jäid dollaris vahemikku 3-4%. Väiksema ja keskmise suurusega ettevõtted edestasid seekord suuremaid. Üldiselt oli kuu suhteliselt uudistevaene ja hindasid liigutasid pigem ettevõttespetsiifilised arengud. Juuli „staar“ aktsiateks tõusid Uralkali ja Novatek tõustes vastavalt 12 ja 9 protsendiga. Pärast konkurendi Silvinit ülevõtmist maailma suurimate väetisetootjate seltskonnaga liitunud Uralkali on olnud investorite huviorbiidis juba pikemat aega. Novatek sai hoo üles pärast seda, kui hakkasid liikuma jutud, et ettevõte otsib võimalust hakata gaasi müüma Saksamaale, mis oleks pretsedent, sest praegu on gaasi eksportimise õigus ainult Gazpromil (välja arvatud LNG –liquefied natural gas).

SEB Kasvufond
Kasvufondis jätkasime sama positsioneeringuga, kus Venemaale ja teistesse SRÜ riikidesse investeeritud keskeltläbi 35%. Suuremate positsioonide hulgas on sellised nimed nagu Sberbank, Gazprom, Lukoil, Norilsk Nickel ja Rosneft. Kuu jooksul olulisi muutusi portfellis ei toimunud.

SEB Russia Fund
Fondi tootlus jäi võrdlusindeksile pisut alla. Fondiportfell töötas üldiselt hästi, aga oli paar investeeringut – Avangard ja AFI Development – millel ei läinud kõige paremini. Sektorite järgi võttes oli teistest üle tarbesektor, kuhu ka meie oleme rohkesti panustanud. Näiteks Mvideo aktsia hind tõusis kuuga 10%. Mvideo on koduelektroonika jaekett ning üks meie lemmikutest. Aktsiavalik materjalisektoris töötas samuti hästi. Olime võrdlusindeksiga võrreldes ülekaalus Evraz’i (+6%) ja alakaalus Novolipetsk Steel aktsiates (-8%).

GENEERILISE FARMAATSIA SEKTORI ÜLEVAADE
Meelis Angerma - fondijuht; SEB Geneerilise Farmaatsia Fond
Meelis Angerma

Fondiosaku puhasväärtus alanes juulis 1,71% võrra. Juulikuu möödus globaalsete aktsiaturgude langustrendis. USA tervishoiusektori aktsiahindade langus kiirenes juuli lõpus ja augusti alguses seoses võlalae tõstmisel arutusele tulnud kulukärbetega, mis puudutavad teisel etapil ka Medicare programmi. Kõige rohkem said kannatada meditsiiniteenuste pakkujad ja originaalravimitootjate aktsiahinnad. Kulude kärpimine peaks jätkuvalt suunama tarbijaid odavamate geneeriliste ravimite suunas.

Juulis jätkusid ülevõtmisuudised. Juunis soetatud Medco Health Solutions aktsia hinna tõukas üles Express Scripts’i poolt tehtud ülevõtmispakkumine. Ülevõtmise läbiviimiseks vajaliku kooskõlastuse saamine konkurentsiregulaatorilt võib olla riskantne, sest pärast tehingut jääks sellele turule tegutsema vaid kaks suurt ettevõtet. Kuu lõpus lennutas Rootsi Meda aktsia üles informatsioon, mille järgi hiljuti Leedu Sanitas’es kontrollpaki omandanud agressiivsete ülevõtmistega silma paistnud Kanada ettevõte Valeant Pharmaceuticals on teinud mitteametliku ülevõtmispakkumise Medale. Arvestades mõlema ettevõtte keskendumist dermatoloogilistele ja neuroloogilistele ravimitele ning nende ettevõtete vahel sõlmitud arvukatele koostöölepetele, oleks tehingul mõtet. Meda ei pruugi aga pakkumist vastu võtta.

Juulis olid suurimad tõusjad Hiina China Sky One Medical (+39,40%), Rootsi Meda (+12,94%) ja USA Medco Health Solutions (+11,25%). China Sky One Medical’i suhtes kahanesid kahtlused, sest kohus lükkas juuni lõpus tagasi peamise ründaja John Bird’i hagi ettevõtte audiitori vastu. Lisaks pole USA väärtpaberijärelevalve suutnud ligi kaheaastase uurimisega võimaliku pettuse paljastamiseni jõuda. Aktsia arvukatel lühikeseksmüüjatel on nüüd põhjust mõelda positsiooni katmisele. Meda ja Medco Health Solutions’i ümber toimuvat kirjeldati eespool.

Suuremad langejad olid Türgi EastPharma (-22,86%), Poola Neuca (-12,84%) ja Poola Farmacol (-10,81%). EastPharma nõrkus oli seletatav Türgi aktsiaturu jätkuva nõrkuse ja aktsia volatiilsusega. Neuca ja Farmacol said osa Poola väikese turukapitalisatsiooniga ettevõtete tugevast allamüügist.

Juulis teatas Valeant Pharmaceuticals Johnson & Johnson’i dermatoloogiatoodete üksuse Ortho Dermatologics omandamisest. Sellega jätkas Valeant oma kiiret kasvustrateegiat. Jaapani Fujifilm kavatseb koostöös Dr Reddy Laboratories’ga hakata Jaapani turul geneerilisi ravimeid müüma. Teva teise kvartali tulemused ei meeldinud turgudele, sest uute geneeriliste ravimite puudusel kahanes teises kvartalis USA turul geneeriliste ravimite müük 40%. Seda kompenseeris eelmisel aastal tehtud Ratiopharm’i ost. Euroopa ravimiturg püsis üldiselt valitsuste kulukärbete tõttu raske ja vähetulus.

Lähikuud näitavad, kas globaalse majanduskasvu aeglustumine kevadise Jaapani maavärina põhjusel jätkub või järgneb oodatav tõus. Geneerilise farmaatsia sektoris hakkab tõenäoliselt investorite tähelepanu liikuma selle aasta lõpus ja järgmise aasta alguses toimuvatele originaalravimite patentide aegumisele – näiteks üle $10 mld globaalse müügiga Lipitor’ile.

Globaalsete aktsiaturgude märtsikuise korrektsiooni ulatus oli alla keskmise. See võib suurendada riski, et lähemate kuude jooksul võib spekulatiivsete kauplejate survel tabada turge uued ootamatud tagasilöögid. Teiselt poolt tulevad investorid ettevõtete heade majandustulemuste toel aktsiatesse tagasi ja aasta võib kokkuvõttes heaks kujuneda. Ida-Euroopa majanduste kasv on taas lubamas ravimieelarvete kasvu ja tähelepanu on liikunud kulude kokkuhoiult uute turgude hõivamisele ja tooteportfellide laiendamisele.

IDA-EUROOPA VÕLAKIRJATURU ÜLEVAADE
Endriko Võrklaev - fondijuht; SEB Likviidsusfond, SEB Ida- Euroopa Võlakirjafond
Endriko Võrklaev

Juulikuu oli riskantsematele varaklassidele heitlik ning negatiivseid uudiseid saabus nii siit kui sealtpoolt Atlandi ookeani. Ehkki USA Kongress suutis viimasel minutil riigivõla suurendamises kokkuleppele jõuda, suurendas poliitikute otsustamatus ometigi turuosaliste närvilisust. Euroopas pöördus investorite tähelepanu Itaalia riigirahandusele ning Itaalia valitsusvõlakirjade järsk nõrgenemine tõstis Itaalia tulumäärad ja riskipreemiad Hispaania omadest kõrgemaks. Globaalsete riskipreemiate tõus mõjutas Ida-Euroopa regioonis eelkõige mõningaid valuutasid ning kõrgema võlakoormusega Ungari valitsusvõlakirju. Kokkuvõttes oli aga juulikuu arenevatele võlakirjaturgudele positiivse tulemiga, sest mõningate valuutade nõrgenemist kompenseeris valitsusvõlakirjade hindade tõus. Ka raha sissevool arenevate turgude võlakirjafondidesse jätkus.

Ida-Euroopa regiooni turgudest oli suurima surve all Ungari, kus sealne forint kaotas väärtust Šveitsi frangi suhtes. Šveitsi frangi kurss on ungarlaste jaoks oluline seetõttu, et selles valuutas on võetud suur osa kohalikest eluasemelaenudest. Kallinev frank tähendab suuremaid laenumakseid arvestatuna kohalikus forintis ning suuremad laenumaksed omakorda pidurdavad eraisikute tarbimist ja majandusaktiivsust laiemalt. Ungari keskpank jälgib forinti kurssi ning on minevikus seda mitmel korral toetanud erakorraliste intressikergitamistega. Praegusel juhul on aga forinti nõrkuse põhjuseks pigem rahvusvahelistel turgudel toimuv mitte aga Ungari kohalikud probleemid. Ungari ametivõimud jätkavad eelarveprobleemide korrastamist ning Ungari majanduse välistasakaal on jätkuvalt plussis. Näeme rahvusvaheliste turgude nõrkust kui Ungari võlakirjade ja valuuta ostuvõimalust ning kaalume positsioonide suurendamist Ungaris.

Poola ja Tšehhi valitsusvõlakirjad püsisid juulikuus tugevad ning jätkuvalt läks hästi pikema tähtajaga võlakirjadel. Lõuna-Euroopa võlakriisi taustal peetakse Poolat ja iseäranis Tšehhit üha rohkem nn. turvaliseks sadamaks ning nende riikide valitsusvõlakirju kaitsvaks investeeringuks. Poola keskpank on teinud intressitõstmistes pausi ning Tšehhi keskpank on ilmselt sunnitud intressitõstmise plaane edasi lükkama. Arvestades juba toimunud hinnatõusu ei pea me siiski Tšehhi valitsusvõlakirju praegustelt tasemetelt enam atraktiivseks.

Venemaa võlakirju toetas jätkuvalt kõrgel püsiv nafta hind ning riigieelarve plaanipärane täitmine. Ehkki ka Venemaa riskipreemiad pisut tõusid, oli kuutulemus võlakirjainvestoritele siiski positiivne. Ka rublavõlakirjade hinnad tõusid. Oleme rublavõlakirjade suhtes endiselt positiivselt meelestatud tänu aeglustuvale inflatsioonile, kõrgetele tulumääradele ning rublavõlakirjade väiksemale tundlikkusele rahvusvaheliste sündmuste suhtes.

SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond
SEB Ida-Euroopa Võlakirjafondi fondiosaku puhasväärtus tõusis juulis 1,00%, 2011. aasta algusest oli tulemus juuli lõpu seisuga +4,00%. Juuli tulemusse andsid suurema positiivse panuse Venemaa, Slovakkia ja Poola võlakirjad. Negatiivselt mõjutasid kuu tulemust Ungari forinti ja Poola zloti nõrgenemine. 75% fondi portfellist on paigutatud investeerimisjärgu valitsusvõlakirjadesse, 6% mitte-investeerimisjärgu valitsusvõlakirjadesse ning 12% investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjadesse. Juuli lõpu seisuga oli tavapärasest suurem 7% portfellist rahas. Fondi intressiriski näitav keskmine duratsioon oli kuu lõpus 3,60, mis on mõnevõrra väiksem võrdlusindeksi vastavast näitajast. Fondi portfelli keskmine krediidireiting oli A- ning ettevaatav tulusus tähtajani 4,90%.

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.