Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

PRESSIUUDISED - 28. november 2013 00:00

1. veebruarist 2014 muutuvad mitmete toodete ja teenuste tingimused, samuti sularahatehingute ja maksete hinnakiri

Muudatusi oleme teinud üld- ja arveldustingimustes, püsikorralduse, rahvusvahelise deebetkaardi, rahvusvahelise krediitkaardi, püsimaksega krediitkaardi, virtuaalkaardi ja fondsäästmise tingimustes.

SEB arveldustingimuste muutmine on seotud Eesti üleminekuga üle-euroopalisele arveldusstandardile. Ühtsete standardite eesmärk on toetada elektrooniliste arvelduste arengut ja SEB toetab seda arengut, muutes sularahaarvelduste tingimusi ning soodustades makseterminalide kasutuselevõttu üle Eesti.

Seoses Eesti üleminekuga üle-euroopalisele arveldusstandardile muutuvad 1. veebruarist 2014 järgmised standardid ja teenused

 1. Kontonumbrite standard: kasutusele jääb vaid rahvusvaheline kontonumber IBAN
 2. Riigisisene makse muutub ühtse standardi kohaselt Euroopa makseks (SEPA makse)
 3. Lõpeb otsekorralduse teenus ja toimub üleminek e-arve teenusele

Eraisikud ei pea ise mingeid lisategevusi tegema — teeme vajalikud muudatused nende eest. Näiteks konverteerime internetipangas sisestatud vanas formaadis arveldusarve numbri automaatselt uuele kujule. Ka üleminek otsekorralduselt e-arvele toimub automaatselt, kui makseid vastuvõttev ettevõte on selleks soovi avaldanud.

Muudes ülalnimetatud toodete tingimustes oleme muudatusi teinud regulaarse tootetingimuste ülevaatamise käigus.

Lisaks lõpetame alates 1. veebruarist 2014 SEB kontorites sularahatehingud Šveitsi frangi (CHF), Taani krooni (DKK) ja Suurbritannia naelaga (GBP).

Uuenenud tingimuste ja hinnakirjaga on võimalik tutvuda:
AS SEB Pank üldtingimusedArveldustingimusedVirtuaalkaardi lepingu tingimusedRahvusvahelise krediitkaardi lepingu tingimusedRahvusvahelise deebetkaardi lepingu tingimusedPüsimaksega krediitkaardi lepingu tingimusedPüsikorralduse lepingu tingimusedFondsäästmise püsikorralduse tingimusedHinnakirja muudatused

Muudatustega mittenõustumisel on kliendil õigus meiega sõlmitud leping enne 31. jaanuari 2014 lõpetada. Kui klient lepingu lõpetamise soovist ei teata, loeme, et muudatustega ollakse nõustunud ja alates 1. veebruarist 2014 kehtivad sõlmitud lepingu(te)le uued tingimused ja hinnakiri.

Ülevaade olulisematest muudatustest

Muudatused panga üldtingimustes
 

 1. Oleme täpsemalt reguleerinud, millistel juhtudel lahendatakse vaidlused Eesti kohtus ja millal välisriigi kohtus (p. 1.2.3-1.2.5).
  • Vaidlused Euroopa Liidu liikmesriigis elava kliendiga lahendatakse kliendi elukohajärgses kohtus, teiste klientidega on vaidluste lahendamise kohaks Eesti kohus.
  • Kui lepingu sõlmimise ajal oli kliendi elu- ja asukoht Eestis, kuid pärast lepingu sõlmimist asub klient elama välisriiki või kui hagi esitamise ajal ei ole kliendi elu- või asukoht pangale teada, siis lahendatakse vaidlus Eesti kohtus.
 2. Täpsustame pangasaladuse ja isikuandmete töötlemise sätteid (p.4).
  • Täpsemalt on kirjeldatud kliendiandmete töötlemise eesmärgid (lepingu sõlmimise osutamine; lepingu täitmine; kvaliteedi hindamine; analüüside tegemine; riskide juhtimine; grupi teenuste pakkumine; seadusest tulenevate nõuete täitmine).
  • Lisaks on välja toodud, millistel erinevatel õiguslikel alustel toimub kliendiandmete töötlemine. Parema arusaadavuse tagamiseks on eraldi punktis välja toodud kliendiandmete töötlemine seadusest tuleneval alusel (nt rahapesu tõkestamiseks või krediidivõimelisuse hindamiseks) ja kliendiandmete töötlemine nõusoleku alusel, et tagada kliendile kvaliteetse teenuse osutamine ning riskide juhtimine ja maandamine.
 3. Täpsustame USA isikutele teenuste osutamise erisusi (p. 3.1.8; 5.4; 8.1; 11.3).
  • Pangal õigus keelduda lepingu sõlmimisest või blokeerida teenuse osutamine või teenuse osutamise leping üles öelda, kui ilmneb, et klient on USA isik. Täienduste eesmärk on vältida vastuolu USA-s kehtivate õigusaktidega, mis panevad finantsinstitutsioonidele kohustusi raporteerida USA isikutele teenuste osutamisest või piirata USA isikutele teatud teenuste osutamine üldse.
 4. Lisaks oleme teinud üldtingimustesse täiendusi seoses rahapesu tõkestamise nõuete täitmisega ja lisanud, et kliendisuhte loomisest keeldumise või kliendisuhte lõpetamise aluseks võib olla kohaldamisele kuuluv rahvusvaheline sanktsioon. Kontode pärimise osas rõhutame seadusest tulenevat nõuet, et piiratud teovõimega pärijate puhul saab pank pärandaja kontolt pärijatele väljamakseid teha vaid kohtu nõusolekul.


Arveldustingimused


 1. Täpsustasime termineid (eelkõige maksete nimetusi) ja nende definitsioone.
  • Suurima muudatusena ei ole enam eraldi maksena riigisisest pankadevahelist makset.
  • Teise Eesti panka tehtava makse puhul tuleb algatada kas Euroopa tavamakse (täna tuntud kui SEPA makse), Euroopa ekspressmakse (makse saaja pank peab asuma euroalas) või välismakse, sõltuvalt sellest, millistel tingimustel (tähtaeg, valuuta, teenustasud) klient makset teha soovib.
  • Sularahas saab klient teise panka teha vaid Euroopa ekspressmakset.
 2. Täpsustasime maksete tegemise tähtaegasid.
  • Suurim muudatus tuleneb kasutatava maksesüsteemi muutusest ja on seotud riigisiseste pankadevaheliste maksete tähtaegadega- maksete liikumine Eesti pankade vahel muutub aeglasemaks. Siseriiklik maksesüsteem suletakse 31. jaanuaril 2014 (see on ka viimaseks päevaks riigisiseste maksete arveldamiseks selle süsteemi kaudu). Alates 1. veebruarist 2014 hakkavad arveldused toimuma üleeuroopalise maksesüsteemi kaudu, mis tähendab ühtlasi, et senise 10 korra asemel liiguvad maksed viis korda päevas ja senise 1,5 tunni asemel jõuavad maksed saaja panka 3-5 tunni jooksul.
  • Kliendile muutub ka hiliseim aeg sama päeva maksete töötlemiseks. Elektroonilise kanali kaudu tehtud riigisisese makse edastame praegu teise panka siis, kui makse on meile jõudnud enne kella 17.00. Alates 1. veebruarist 2014 on hiliseim makse vastuvõtmise aeg, et see jõuaks saaja panka veel samal päeval, kell 16.30. Kontoris algatatud maksed jõuavad saaja panga kontole samal päeval, kui makse on algatatud enne kella 15.00, aga 1. veebruarist 2014 on kontoris algatatud maksete töötlemise hiliseim aeg sarnaselt elektroonilistes kanalites algatatud maksetega kell 16.30.


Püsikorralduse tingimused


 1. Tingimuste sisuline osa ei muutunud. Täpsustasime sõnastust arusaadavamaks ja ühtlustasime mõisteid arveldustingimustes olevatega. Seniste püsikorralduse ja välispüsikorralduse tingimuste asemel on nüüdsest kasutusel ainult püsikorralduse tingimused.


Rahvusvahelise deebetkaardi lepingu tingimused


 1. Täiendasime panga õigusi piirata erandjuhtudel kaardi kasutamist täies ulatuses või osaliselt teatud toimingute tegemiseks.
  • Parema arusaadavuse huvides täpsustasime, et piirame kaardi kasutamist täiendavalt juhul, kui pangale on saanud teatavaks asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et kaarti võidakse kasutada konto omaniku tahteta.
  • Lisasime, et pangal on õigus kaardi kasutamine blokeerida, kui kaardi valdaja ei ole kaarti vähemalt kuuel järjestikusel kuul kasutanud.
  • Õpilase või õpetaja staatuse tõendamise funktsiooniga kaarti võib saada ja kasutada ainult vastavat staatust omav kaardi valdaja.
 2. Täpsustasime lepingu jõustumise hetke internetipangas sõlmitud lepingutel. Leping jõustub internetipangas hetkel, mil konto omanik annab lepingu sõlmimiseks oma nõusoleku lepingu allkirjastamise teel.
 3. Deebetkaardi tingimustesse lisasime kliendi volituse, mille alusel saab pank teatud juhtudel (nt õpilase staatuse kontrollimiseks) teostada päringuid riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogule.


Rahvusvahelise krediitkaardi, Püsimaksega krediitkaardi ja Virtuaalkaardi lepingu tingimused


 1. Täiendasime panga õigusi piirata erandjuhtudel kaardi kasutamist täies ulatuses või osaliselt teatud toimingute tegemiseks. Parema arusaadavuse huvides täpsustasime, et piirame kaardi kasutamist täiendavalt juhul, kui pangale on saanud teatavaks asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et kaarti võidakse kasutada konto omaniku tahteta. Lisasime, et pangal on õigus kaardi kasutamine blokeerida, kui kaardi valdaja ei ole kaarti vähemalt kuuel järjestikusel kuul kasutanud.
 2. Täpsustasime lepingu jõustumise hetke internetipangas sõlmitud lepingutel. Leping jõustub internetipangas hetkel, mil konto omanik annab lepingu sõlmimiseks nõusoleku.


Fondsäästmise tingimused


 1. Fondsäästmise püsikorralduse andmete osas oleme täpsustanud investeeringupäeva määramise ja ostukorralduse täitmise iseärasusi.
 2. Selgemalt oleme määratlenud raha broneerimise ja kontolt maha arvestamisega seonduvat, muuhulgas olukorrad, kus korraldust ei ole võimalik täita.
 3. Oleme viinud kehtiva tarbijaõiguse sätetega kooskõlla kliendi pretensiooni esitamise korra ja püsikorralduse ühepoolse lõpetamise tingimused.
 4. Samuti oleme täiendanud püsikorralduse lõppemise aluseid eelkõige olukorras, kui näiteks korralduse täitmine on muutunud võimatuks korralduses oleva fondi likvideerimise, osakute väljalaske peatamise, aga ka näiteks kliendi poolt arvelduskonto või väärtpaberikonto sulgemise tõttu. Ühtlasi oleme täpsustanud eelpool kirjeldatud sündmustest teavitamise korda.

Fondsäästmise tingimused ei muutu klientidel, kes on lepingu sõlminud enne 14. aprilli 2008.


Valuutatehingud


Lõpetame alates 1. veebruarist 2014 SEB kontorites sularahatehingud Šveitsi franki (CHF), Taani krooni (DKK) ja Suurbritannia naelaga (GBP). Edaspidi saab nendes valuutades teha kontode kaudu ainult ülekandeid.

 

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.