Change language:

Mida suurem leibkond, seda rohkem mõeldakse ettevõtlusega alustamise peale