Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

SEB Pank vastab klientide küsimustele makromajanduslike trendide kohta

Milline võib olla Vene ekspordituru kadumise mõju Leedule/Lätile/Eestile?

Leedu: Venemaa-suunalise ekspordi osakaal on Leedu puhul 19,8% koguekspordist, samas on Leedu päritolu toodete osakaal Vene-suunalisest ekspordist kõigest 4,8%. Kui rääkida Leedu päritolu kaupade osakaalust ekspordis, siis on Venemaa alles kaheksandal kohal ning protsentuaalselt on eksport Venemaale kaks korda väiksem kui Saksamaale, Lätti ja Eestisse. Suurem osa Leedu ekspordist on reeksport. Teisisõnu seisaksid probleemidega silmitsi välisettevõtted, kelle kaupu transporditakse Leedu territooriumi kaudu Venemaale ja transpordisektor.

Läti: Venemaa on Läti suuruselt kolmas kaubanduspartner ja teatud sektorites (nagu näiteks transiidis ja logistikas) on koostöö Venemaaga märkimisväärne. Samas on 70% Läti väliskaubandusest seotud Euroopa riikidega ja Läti ettevõtted on üle elanud 1998. aasta kriisi Venemaal, mistõttu neil on kogemus, kuidas selliste muutustega kohaneda ja uutele turgudele keskenduda.

Eestile Vene ekspordi osakaal koguekspordis on 11%, samas moodustab 40% sellest transiitkaup. Seega oleks kõige suurem mõju taaskord transpordisektorile, millel oleks oluline mõju majanduskasvule, kuna see moodustab 7% kogu sisemajanduse kogutoodangust. Venemaaga seotud transporditeenused moodustavad 15% teenuste koguekspordist. Eesti tootmisettevõtete puhul mõjutaks Vene turu kadumine kõige rohkem toiduaine- ja keemiatööstust ning mõnevõrra ka masinatööstust.

Kas riskin, kui hoiustan oma raha SEB Eesti/Läti/Leedu harus?
Kas Ukraina ebastabiilne olukord ja Venemaa halvenev majanduslik olukord võib SEB Panka negatiivselt mõjutada või põhjustada panga maksejõuetust?

SEB koduturud on Skandinaavia ja Balti riigid, seega ei toetu SEB Vene või Ukraina turgude finantsressurssidele ega klientidele. Ukrainas ja Venemaal valitseval olukorral pole SEB tegevusele Skandinaavias ja Balti riikides tõsist mõju. SEB Pank hoiab oma kapitali adekvaatsust ja likviidsust kõrgel tasemel ning tagab oma klientide varade turvalisuse.

Kas kliendid peaksid muretsema oma varade turvalisuse pärast ja kaaluma nende üle viimist SEB Rootsi pankadesse?
Kas peaksin avama arve SEB Rootsi harupangas ja kandma turvalisuse suurendamiseks oma raha sinna üle?

SEB peab Balti riike ja Rootsit oma koduturuks ning püüdleb oma klientide varade turvalisuse kõrgeima taseme poole. SEB jälgib üksikasjalikult Ukrainas ja Venemaal toimuvate sündmuste kulgu, kuid meie hinnangul pole praegu vaja karta oma klientide varade turvalisuse pärast Balti riikides. Praegust olukorda arvestades ei soovita me pangaarvete avamist teistes riikides (Rootsis), välja arvatud juhul, kui see on teie majandustegevuseks vajalik või seotud isiklikus elus toimunud muutustega.

Kas impordikeeld Vene kaupadele mõjutaks Leedu/Läti/Eesti majandust väga tõsiselt, kui EL kehtestaks Venemaale kõige karmimad sanktsioonid?

Leedu: impordikeeld mõjutaks väga tugevalt Leedu energiasüsteemi. 90% Leedu impordist Venemaalt moodustavad nafta ja gaas. Impordikeeld mõjuks laastavalt tervele energiasüsteemile: elektriimpordile ja -tootmisele, soojusenergia tootmisele ja gaasi impordile.

Läti: Balti riikide majandus kannataks vältimatult Venemaa vastu nimetatud karmide sanktsioonide kehtestamisel kõige enam. Seetõttu peab rahvusvaheline kogukond leidma viise, kuidas leevendada negatiivset mõju Läti majandusele. Samas on 70% Läti väliskaubandusest seotud Euroopa riikidega ja Läti ettevõtted on üle elanud 1998. aasta kriisi Venemaal, mistõttu neil on kogemus, kuidas selliste muutustega kohaneda ja uutele turgudele keskenduda.

Eesti: impordikeeld mõjutaks kõige rohkem nafta importi ja häiriks mõnevõrra puidutööstusele vajaliku tooraine tarneid. Keemia- ja metallitööstusele mõjuksid need vähem. Kõige suurem mõju oleks transiidiäriga seotud transpordiettevõtetele. Vene impordi osakaal koguimpordi hulgas on 6%, millest enamiku moodustavad transiitkaubad.

Kas EL-i ja USA poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonidel on SEB klientidele negatiivseid tagajärgi?

SEB jälgib Ukrainas ja Venemaal toimuvate sündmuste arengut väga pingsalt ja hetkel pole me näinud selgeid negatiivseid tendentse oma klientide äritegevuses. Samas soovitame oma klientidele, et nad peaksid pangaga nõu, kui on ette näha raskuste tekkimist, et mõlemad osapooled saaksid parimas lahenduses kokku leppida.

Võttes arvesse Venemaa majanduse olukorra halvenemist ja hiljutiste geopoliitiliste sündmustega seotud riske, soovitame Venemaal või Ukrainas ettevõtlusega tegelevatel klientidel arvesse võtta riskide suurenemist ja otsida viise, kuidas kindlustada ennast halveneva majandusliku ja poliitilise olukorra vastu nimetatud riikides.

Kontaktid

  • 665 6200

    Faks 665 7509

  • E-post

  • Aadress

    Tornimäe 2, 15010 Tallinn

 
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.