Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

PRESSIUUDISED - 29. september 2016 09:00

Detsembris muutuvad AS-i SEB Pank hinnakiri ja tingimused

1. detsembril 2016 jõustuvad muudatused AS-i SEB Pank hinnakirjas ning üldtingimustes, arveldustingimustes, arvelduskonto, deebetkaardi, krediitkaardi- ja püsimaksega krediitkaardi lepingu tingimustes.

Hinnakirja muudatused

Hinnakirjas oleme muutnud peamiselt teenustasusid

 • kontori sularahatehingutel ja maksetel;
 • pangakaardi väljastamisel;
 • pangakaardiga välisvaluutas tehingute tegemisel;
 • reisikindlustusel;
 • juriidiliste isikute kontode haldamisel (valuutahoidmistasu; Küprosel ja Liechtensteinis registreeritud juriidiliste isikute konto kuutasu)

Praeguste ja tulevaste hindade võrdluse leiate allpool olevast tabelist.

Tingimuste muudatused

Kõigi tingimuste puhul oleme

 • lihtsustanud sõnastust;
 • muutnud ülesehitust: tekst on nüüd paremini liigendatud ja oluline info eristub selgemalt;
 • lisanud tingimustele sisukorra, et leiaksite vajaliku info hõlpsamini üles;
 • varustanud tingimused mõistete selgitustega;
 • uuendanud kujundust ja suurendanud kirja, et näeksite tingimusi mugavalt lugeda ka nutiseadmest.

Üldtingimustes oleme

 • kohandanud makseteenuste tingimusi, sh oleme
  • kirjeldanud põhimakseteenuste mõistet ja nendega seotud tingimusi;
  • muutnud lepingu sõlmimisest keeldumise aluseid, kirjutades täpsemalt lahti, milline peab olema kontolepingu sõlmimise eelduseks olev seos Eestiga.;
  • täpsustanud need asutused, kelle poole klient võib pöörduda, kui ta ei ole rahul panga pakutud teenusega;
 • loetlenud vorminõuded, millele peavad vastama kliendilt pangale saadetavad avaldused ja teated ning reguleerinud lepingute tüüptingimuste edastamist kliendile;
 • täiendanud lepingu ülesütlemise aluseid ( nt juhul kui riik e-residendi digitaalse isikutunnistuse kehtivuse peatab või lõpetab).

Uued üldtingimused alates 1. detsembrist 2016 

Arvelduskonto tingimustes oleme

 • kirjeldanud panga õigust kehtestada maksejuhiste vastuvõtmisele ja täitmisele piirangud, mis võimaldavad järgida välispanga seatud piiranguid konkreetses valuutas või konkreetse kliendigrupi maksetele;
 • muutnud lepingu lõpetamise tingimusi, sh täpsustanud kliendi algatusel toimuva kontolepingu ülesütlemise tingimusi.

Uued arvelduskonto lepingu tingimused alates 1. detsembrist 2016

Arveldustingimustest oleme eemaldanud

 • SEB kontserni sisese makse ja kõik seda reguleerinud sätted;
 • maksete töötlemise lõpuajad. Selle asemel on viide veebilehele, kus oleme kirjutanud täpsemalt lahti, kuidas saabunud makseid töödeldakse.

Uued arveldustingimused alates 1. detsembrist 2016

Deebetkaardi tingimustes oleme

 • täiendanud kaarditehingu autoriseerimisviiside loetelu;
 • täpsustanud poolte vastutust ja lepingu alusel tasutavate summade kontolt maha arvestamise aluseid;
 • täiendanud loetelu olukordadest, millal leping lõpeb ilma ette teatamata.

Uued deebetkaardi tingimused alates 1. detsembrist 2016

Krediitkaardi tingimustes oleme muutnud tervet tingimuste dokumenti, mh oleme

 • lisanud kasutatud krediidilimiidi erinevate tagasimakse viiside tingimused, mille vahel klient saab uue lepingu sõlmimisel valida;
 • lisanud krediitkaardi uute funktsioonide mõisted ning tingimused – omavahendite kasutamine ja krediidilimiidi ülekanne kontole;
 • täiendanud kaarditehingu autoriseerimisviiside loetelu;
 • täpsustanud poolte vastutust ning lepingu alusel tasutavate summade kontolt maha arvestamise aluseid;
 • täpsustanud lepingu ülesütlemise ja laenulimiidi lõpetamise tingimusi.

Uued krediitkaardi tingimused alates 1. detsembrist 2016

Püsimaksega krediitkaardi tingimustes oleme

 • täiendanud kaarditehingu autoriseerimisviiside loetelu;
 • lisanud võimaluse, et pangal on õigus kaardikonto jääk arvelduskontole üle kanda lepingu lõppemise kõrval ka muudel juhtudel, kui kaardikonto suletakse;
 • täpsustanud poolte vastutust ja lepingu alusel tasutavate summade kontolt maha arvestamise aluseid;
 • täpsustanud lepingu ülesütlemise tingimusi.

Uued püsimaksega krediitkaardi tingimused alates 1. detsembrist 2016

Muudatused hinnakirjas alates 1. detsember 2016

Kontod

  Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
Arvelduskonto kuutasu    
Küprosel või Liechtensteinis registreeritud juriidiline isik 1 euro

60 eurot

  Kehtib alates 15.08.2016
Valuutahoidmistasu (1)

 

EUR, alates jäägist 1 000 000 EUR eraisikule ei kohaldata, juriidilisele isikule 0,4% aastas
SEK, alates jäägist 9 500 000 SEK eraisikule ei kohaldata, juriidilisele isikule 0,5% aastas
DKK, alates jäägist 7 500 000 DKK eraisikule ei kohaldata, juriidilisele isikule 0,65% aastas
CHF, alates jäägist 1 000 000 CHF eraisikule ei kohaldata, juriidilisele isikule 0,75% aastas

(1) Tasu arvestamisel võetakse aluseks kliendi kõikide arvelduskontode summaarne jääk antud valuutas.
Tasu arvestatakse iga kalendripäeva lõpus positiivselt päevalõpu jäägilt, mis ületab vastava valuuta juures märgitud piirmäära. Tasu arvestamisel on aluseks tegelik kalendripäevade arv kuus ja 360 päevane aasta.
Tasu debiteeritakse kliendi arvelduskontolt kalendrikuu esimesel dekaadil eelmise kuu eest.
Tasu rakendamisest teavitatakse klienti personaalse teatega vähemalt 10 tööpäeva ette.

 

Sularahatehingud

  Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
Eurodes    
Sissemakse (v.a müntides)    
oma kontole    
eraisik 0,3% summast, min 2 eurot 0,4% summast, min 3 eurot
juriidiline isik 0,3% summast, min 2 eurot 0,4% summast, min 3 eurot
alaealise kontole kuni 100 eurot kalendrikuus tasuta (koos müntidega);
0,3%, kui summa ületab 100 eurot
kuni 100 eurot kalendrikuus tasuta (koos müntidega);
0,4%, kui summa ületab 100 eurot
võõrale kontole SEB Pangas 0,4% summast, min 2,60 eurot 0,4% summast, min 5 eurot
Sissemakse müntides    
oma kontole    
eraisik 3% summast, min 2 eurot 5% summast, min 5 eurot
juriidiline isik 3% summast, min 2 eurot 5% summast, min 5 eurot
võõrale kontole SEB Pangas 3 % summast, min 2,60 eurot 5% summast, min 5 eurot
Väljamakse (v.a müntides) 0,4% summast, min 2 eurot 0,5% summast, min 3 eurot
Väljamakse müntides 3% summast, min 2 eurot 5% summast, min 5 eurot
Väljamakse inkassatsioonifirma vahendusel väljamakse teenustasu 0,4% summast, min 2 eurot 0,4% summast
Müntide vahetamine kupüürideks 5% summast, min 2 eurot 5% summast, min 5 eurot
Kupüüride vahetamine müntideks 5% summast, min 2 eurot 5% summast, min 5 eurot
Kupüüride vahetamine 0,5% summast, min 1,60 eurot (arvelduskonto omanikele kuni 63,91 eurot tasuta) 0,5% summast, min 5 eurot
Müntide vahetamine 5% summast, min 2 eurot 5% summast, min 5 eurot
Sularaha broneerimisest äraütlemise tasu 47,93 eurot 50 eurot
Broneerimata sularahasummade samal päeval väljamaksmisel lisatasu 47,93 eurot 50 eurot
Välisvaluutas    
Sissemakse (konverteerimiseta)    
RUB 1,5%, min 2 eurot 2%, min 3 eurot
muu valuuta 0,5%, min 2 eurot 1,5%, min 3 eurot
Sissemakse võõrale kontole konverteerimisega 2,60 eurot 5 eurot
Väljamakse (konverteerimiseta)    
RUB 1,5%, min 2 eurot 3%, min 3 eurot
muu valuuta 0,5%, min 2 eurot 1,5%, min 3 eurot
Väljamakse inkassatsioonifirma vahendusel    
RUB väljamakse teenustasu 1,5%, min 2 eurot 1,5% summast
muu valuuta väljamakse teenustasu 0,5%, min 2 eurot 0,5% summast
Välissularaha ost-müük (valuutavahetus) 2,60 eurot 3 eurot
Sularaha broneerimisest äraütlemise tasu 47,93 eurot 50 eurot
Broneerimata sularahasummade samal päeval väljamaksmisel lisatasu 47,93 eurot 50 eurot
Sama valuuta kupüüride vahetamine 0,5%, min 3,20 eurot 0,5% summast, min 5 eurot

 

Maksed

Väljaminev makse (pangakontor, telefonipanga operaator) Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
Pangasisene makse    
eurodes 1,80 eurot

2,30 eurot

välisvaluutas 2 eurot 3 eurot
Euroopa makse    
tavaline makse 2,70 eurot 3,50 eurot
Välismakse    
tavaline makse    

täissummas saajale

29 eurot 30 eurot
ekspressmakse eurodes    
kulud kahasse 50 eurot 35 eurot
täissummas saajale 70 eurot 55 eurot
Makse SEB gruppi 2,70/5/10 eurot teenuse pakkumine lõpetatud
Väljaminev makse (elektroonilised kanalid (1), k.a püsikorraldus) Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
Pangasisene makse    
välisvaluutas 1,92 eurot 2 eurot
Välismakse    
tavaline makse    
kulud kahasse 5,75 eurot 6 eurot
täissummas saajale 24,92 eurot 26 eurot
kiirmakse    
kulud kahasse 12,78 eurot 14 eurot
täissummas saajale 31,95 eurot 34 eurot
ekspressmakse eurodes    
kulud kahasse 38,35 eurot 30 eurot
täissummas saajale 57,52 eurot 50 eurot
ekspressmakse välisvaluutas    
kulud kahasse 38,35 eurot 39 eurot
täissummas saajale 57,52 eurot 59 eurot
makse SEB gruppi 0,38/1,92/6,39 eurot teenuse pakkumine lõpetatud

Kui välismakse töötlemise protsessis osalevate teiste makseteenuse pakkujate tegelikud kulud on suuremad kui 20 eurot, võib pank teenustasude vahe kliendi kontolt hiljem täiendavalt maha arvestada, kuid mitte suuremas summas kui 75 eurot. Pank tagab välismakse täissummana edasikandmise panga korrespondentkontolt, kuid ei garanteeri, et makse jõuab täissummana ka saaja kontole.

(1) alates 01.04.2017 kohaldatakse elektroonilistes kanalites tehtud maksete hindasid ka pangalingi kaudu tehtavatele vastavatele maksetele.

  Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
Maksetehingu täitmiseks kasutatavad valuutakursid summale alates 6500 eurost või selle ekvivalent muus valuutas kasutatakse panga määratud turukurssi, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17 summale alates 10 000 eurost või selle ekvivalent muus valuutas kasutatakse panga määratud turukurssi, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17

 

Deebetkaardid

Tavakaardid Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
MC deebetkaart, VISA Electroni deebetkaart, Maestro deebetkaart (1)    
kontoga seotud iga järgmine kaart 2,50 eurot

3 eurot

asenduskaart 2,50 eurot 3 eurot
MC Businessi deebetkaart, VISA Businessi deebetkaart    
kontoga seotud iga järgmine kaart 2,50 eurot 3 eurot
asenduskaart 2,50 eurot 3 eurot
VISA Goldi deebetkaart    
kontoga seotud iga järgmine kaart 2,50 eurot 3 eurot
asenduskaart 2,50 eurot 3 eurot
hooldustasu kuus 1 euro / paketis 0,64 eurot 1,50 eurot/paketis 1 euro
Pildikaart deebetkaart juriidilistele isikutele    
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 3,20 eurot 5 eurot
ISIC ja ITIC kaardid Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
ISIC Tudeng (Student)    
hooldustasu kuus 0,32 eurot 0,50 eurot
ISIC Õpilane (Scholar)    
hooldustasu kuus 0,32 eurot 0,50 eurot
ITIC Õpetaja (Teacher)    
hooldustasu kuus 0,64 eurot 1 euro
Muud kaardid Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
Virtuaalkaart    
vormistamine 1 euro 2 eurot
Deebetkaartide üldised tehingu- ja teenustasud Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
Sularaha sissemakse SEB Eesti sularahaautomaatides 0,25% sissemakstavast summast, kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 5000 eurot 0,3% sissemakstavast summast, kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 5000 eurot
Saldopäring (saldo; viimased tehingud)    
teiste pankade pangaautomaatidest 0,32 eurot päring 0,4 eurot päring
Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest    
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1% tehingu summast 1,5 % tehingu summast
Reisikindlustus Gold (VISA Goldi deebetkaardi valdajale) 44,48 eurot 69 eurot

(1) Alates 10.03.2014 ei saa tellida Maestro deebetkaarti.

 

Krediitkaardid

  Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
Eraisik    
VISA Classicu, MC Standardi ja MercedesCardi (2) krediitkaart    

asenduskaart, lisakaart

tasuta 5 eurot
MC Goldi ja VISA Goldi (3) krediitkaart    

asenduskaart, lisakaart

tasuta 5 eurot
hooldustasu kuus 3,20 eurot 3,50 eurot
MasterCard Platinum (koos Priority Passi kaardiga ja reisikindlustusega Gold)    
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 19,17 eurot 20 eurot
asenduskaart 6,39 eurot 10 eurot
lisakaart 19,17 eurot 20 eurot
hooldustasu kuus 8,95 eurot 10 eurot
Pildikaart krediitkaart    
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 3,20 eurot 5 eurot
asenduskaart, lisakaart 3,20 eurot 5 eurot
Juriidiline isik    
MC Businessi, VISA Businessi ja MC Standardi krediitkaart (4)    
kaardi väljastamine (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) tasuta 2 eurot
lisakaart tasuta 2 eurot
asenduskaart tasuta 5 eurot
hooldustasu kuus 1,92 eurot 2 eurot
MC Goldi krediitkaart ja VISA Goldi (3) krediitkaart    
kaardi väljastamine (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) tasuta 5 eurot
asenduskaart, lisakaart tasuta 5 eurot
hooldustasu kuus 4,79 eurot 7 eurot
MasterCard Platinum (koos Priority Passi kaardiga ja reisikindlustusega Gold)    
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi teenusega, ka pikendamisel) 19,17 eurot 20 eurot
asenduskaart 6,39 eurot 10 eurot
lisakaart 19,17 eurot 20 eurot
hooldustasu kuus 8,95 eurot 12 eurot
Pildikaart krediitkaart    
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 3,20 eurot 5 eurot
asenduskaart, lisakaart 3,20 eurot 5 eurot
hooldustasu kuus 1,92 eurot 2 eurot
Krediitkaartide üldised tehingu- ja teenustasud Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
Saldopäring (saldo; viimased tehingud)    
teiste pankade pangaautomaatidest 0,32 eurot päring 0,4 eurot päring
Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest    
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1% tehingu summast 1,5 % tehingu summast
Reisikindlustus Gold (VISA Goldi krediitkaardi ja MC Goldi krediitkaardi valdajale) 44,48 eurot 69 eurot
Reisikindlustus Credit 63,66 eurot 78 eurot
Reisikindlustus Child 19 eurot 25 eurot

(2) Alates 19.03.2014 ei saa tellida MercedesCard krediitkaarti.
(3) Alates 10.03.2014 ei saa tellida VISA Gold krediitkaarti.
(4) Alates 10.03.2014 ei saa tellida VISA Business ja MC Standard krediitkaarti.

 

Elektroonilised tooted ja teenused

  Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
Pangalink    
liitumine 60 eurot

65 eurot

kuuhooldustasu kokkuleppel, min 12,78 eurot kokkuleppel, min 15 eurot
lepingu muutmine - 15 eurot
autentimine    
liitumine - 65 eurot
lepingu muutmine - 15 eurot
kuuhooldustasu - kokkuleppel, min 20 eurot

Täiendavad teenused

  Praegu kehtiv Alates 01.12.2016
Sularaha tšekiraamatu väljastamine 10 eurot teenuse pakkumine lõpetatud

Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole Teil vaja midagi teha: sel juhul hakkavad 1. detsembril 2016 kehtima Teie lepingu(te)le uued tingimused ja uus hinnakiri. Kui Te ei ole muudatustega nõus, siis on Teil õigus pangaga sõlmitud lepingu(d) hiljemalt 30. novembril 2016 lõpetada.

Lisainfo klienditoe telefonil 665 5100 või Skype’i teel (kasutajanimi: seb.eesti).

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.