Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

PRESSIUUDISED - 31. oktoober 2019 17:00

Muutuvad AS-i SEB Pank hinnakiri ja tingimused

AS SEB Pank muudab hinnakirja, üldtingimusi, arveldustingimusi, arvelduskonto, era- ja ärikliendi internetipanga ning mobiilimakse ja teavitamisteenuse lepingu tingimusi.

Muudatused hinnakirjas on seotud igapäevaste arveldustega ja need puudutavad nii era- kui ärikliente. Peamine muudatus on seotud erakliendi arvelduspakettidega, siiski jäävad arvelduspaketid meie klientidele soodsaimaks lahenduseks võrreldes iga toote eraldi ostmisega tavahinnakirja alusel.


Hinnakirjas muutuvad

Alates 1. detsembrist 2019:

 • ärikliendi arvelduskonto valuutahoidmistasu.

Alates 1. jaanuarist 2020 teenustasud:

 • erakliendi arvelduspakettides deebetkaardi hooldustasudes;
 • väljavõtete väljastamisel;
 • eraklientide deebet- ja krediitkaartide teenustasudes;
 • sularahatehingute teostamisel;
 • elektroonilistel teenustel;
 • Balti väärtpaberite hoidmisel;
 • väliskaubanduse toodetel (garantii, akreditiiv);
 • tõendite ja kinnituste väljastamisel.

Praeguste ja tulevaste hindade võrdluse leiate allpool olevast tabelist.Tingimuste muudatused alates 1. jaanuarist 2020

Üldtingimustes

 • täiendasime isikute loetelu, kellega pank võib lepingu sõlmimisest keelduda ja lepingu erakorralise ülesütlemise aluseid;
 • täpsustasime tingimusi, millal isikul on seos Eestiga ning teenuse blokeerimise ja teadete kättesaamise tingimusi;
 • lisasime baasintressimäärade asendamise regulatsiooni, kui kliendiga sõlmitud lepingus kokkulepitud baasintressimäär ei ole kättesaadav või seda enam ei avaldata või esineb muu asjaolu, mille tõttu seda ei saa kohaldada;
 • muutsime klientide andmete töötlemise osa: äriklientide pangasaladuse töötlemise reeglid on kirjas üldtingimustes, eraklientide isikuandmete töötlemist jääb reguleerima üldtingimuste lisaks olevad isikuandmete töötlemise tingimused.

Uued üldtingimused alates 1. jaanuarist 2020


Arvelduskontolepingu tingimustes:

 • lisasime tingimuse, et konto omanik peab tagama, et tema konto kasutajateks määratud isikud ei kasutaks tema kontot enda isiklike tehingute tegemiseks, näiteks selleks, et hoida kõrvale täitemenetlusest;
 • täpsustasime:
  • volituste kontrollimist;
  • laekuva makse kontole kandmisel kontonumbri ja saaja nime vastavuse kontrollimist;
  • maksejuhise täitmise kohta järelepärimiste esitamist ja nende eest võetavat tasu;
  • lepingu lõppemisel kontol oleva raha väljamaksmise tingimusi.

Uued arvelduskonto lepingu tingimused alates 1. jaanuarist 2020


Arveldustingimused

Arveldustingimustes täpsustame tingimusi, mis reguleerivad järelepärimisi maksejuhise täitmise kohta ja nende eest tasumist: tasulised on kõik eraklientide järelepärimised, kui makse saaja pank asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja kõik äriklientide esitatud järelepärimised.

Uued arveldustingimused alates 1. jaanuarist 2020


Era- ja ärikliendi internetipanga tingimused

Pakume oma klientidele uue teenusena kontoteabe teenust. Sellest tulenevalt täiendasime era- ja ärikliendi internetipanga tingimusi kontoteabe teenuse tingimustega. Samuti uuendasime internetipanga tingimusi seoses makseteenustele kehtestatud uute tehniliste standarditega, sh:

 • eemaldasime sätted, mis reguleerisid koodikaardiga internetipanka sisselogimist;
 • täpsustasime pangas toimingute tegemise korda, sh täpsustasime identimise ja tugeva autentimise mõisteid;
 • täiendasime internetipanga turvalise kasutamise juhiseid;
 • korrastasime ja kaasajastasime mobiilirakenduse tingimusi, sh:
  • täpsustasime mobiilinumbri põhjal algatatud makse kasutamise nõudeid ja vastutust;
  • piirasime tugeva autentimiseta tehtud maksete päevalimiidi 100 eurole;
  • täpsustasime andmete töötlemisega seonduvat.

Uued erakliendi internetipanga tingimused alates 1. jaanuarist 2020
Uued ärikliendi internetipanga tingimused alates 1. jaanuarist 2020


Mobiilimakse ja teavitamisteenuse lepingu tingimused

Alates 1. jaanuarist 2020 lõpetame mobiilimakse teenuse pakkumise. Sellest tulenevalt muutsime mobiilimakse ja teavitamisteenuse lepingu tingimusi järgmiselt:

 • eemaldasime sätted, mis reguleerisid mobiilimakse kasutamis, sh eemaldasime pealkirjast sõna "mobiilimakse". Tingimused hakkavad kehtima uue nimega "teavitamisteenuse lepingu tingimused";
 • täiendasime teavitamisteenust reguleerivaid sätteid, sh täpsustasime vastutust puudutavaid sätteid teavitamisteenuse kasutamisel.

Uued teavitamisteenuse lepingu tingimused alates 1. jaanuarist 2020


Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole teil vaja midagi teha: sel juhul hakkab 1. detsembril 2019 ja/või 1. jaanuaril 2020 teie lepingu(te)le kehtima uus hinnakiri ja uued tingimused. Kui te ei ole hinnakirjas või tingimustes toodud muudatustega nõus, siis on teil õigus pangaga sõlmitud leping(ud) enne muudatuste jõustumist lõpetada.Muudatus AS-i SEB Pank ärikliendi hinnakirjas alates 1. detsembrist 2019

Kontod

Juriidiline isik Praegu kehtiv Alates 01.12.2019
Valuutahoidmistasu (1)    
EUR, alates jäägist 1 000 000 EUR 0,4% aastas Euroopa Keskpanga määr
SEK, alates jäägist 9 500 000 SEK 0,25% aastas Rootsi Riksbanki määr
DKK, alates jäägist 7 500 000 DKK 0,65% aastas Taani Keskpanga määr
CHF, alates jäägist 1 000 000 CHF 0,75% aastas Šveitsi Keskpanga määr

(1) Tasu arvestamisel võetakse aluseks kliendi kõikide arvelduskontode summaarne jääk antud valuutas. Tasu arvestatakse iga kalendripäeva lõpus positiivselt päevalõpu jäägilt, mis ületab vastava valuuta juures märgitud piirmäära. Tasu arvestamisel on aluseks tegelik kalendripäevade arv kuus ja 360 päevane aasta. Tasu debiteeritakse kliendi arvelduskontolt kalendrikuu esimesel dekaadil eelmise kuu eest. Tasu rakendamisest teavitatakse klienti personaalse teatega vähemalt 10 tööpäeva ette.Muudatused AS-i SEB Pank hinnakirjas alates 1. jaanuarist 2020

Paketid eraisikutele

  Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
Deebetkaardi hooldustasu (v.a VISA Goldi ja Platinumi deebetkaart) deebetkaardid kuutasuta ainult 1 deebetkaart kuutasuta


Konto väljavõtted

  Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
Pangasaalist paberkandjal    
tehingud alates 2000. aastast 0,4 eurot lk, min 4 eurot 0,6 eurot lk, min 6 eurot
E-postiga - 6 eurot


Sularahatehingud

Eurodes Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
Sissemakse (v.a müntides)    
eraisik oma kontole 0,4% summast, min 3 eurot 0,4% summast, min 5 eurot
juriidiline isik oma kontole 0,4% summast, min 3 eurot 0,4% summast, min 5 eurot
võõrale kontole SEB Pangas 0,4% summast, min 5 eurot 0,5% summast, min 5 eurot
Väljamakse (v.a mündid) 0,5% summast, min 3 eurot 0,5% summast, min 10 eurot


Deebetkaardid

Tavakaardid Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
MC deebekaart, Visa Classicu deebetkaart, VISA Electroni deebetkaart (1)    
kaardi aktiveerimine kliendikeskuse vahendusel või pangakontoris (2) kontoga seotud esimene kaart tasuta; iga järgmine kaart 3 eurot 3 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis elektroonilistes kanalitest tellituna tasuta tasuta
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või kliendikeskuse vahendusel (2) tasuta 3 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta tasuta
VISA Goldi deebetkaart    
kaardi aktiveerimine kliendikeskuse vahendusel või pangakontoris (2) kontoga seotud esimene kaart tasuta; iga järgmine kaart 3 eurot 3 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis elektroonilistes kanalitest tellituna tasuta tasuta
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või kliendikeskuse vahendusel (2) tasuta 3 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta tasuta
Pildikaart deebetkaart eraisikutele    
kaardi aktiveerimine kliendikeskuse vahendusel või pangakontoris (2) 3,20 eurot 5 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,20 eurot 3,50 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või kliendikeskuse vahendusel (2) 3,20 eurot 5 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,20 eurot 3,50 eurot
asenduskaart 3,20 eurot 5 eurot
Muud kaardid Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
Ajutine kaart 2,50 eurot 3 eurot
Deebetkaartide üldised tehingu- ja teenustasud Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
Kaardi kasutuslimiidi muutmine pangakontoris 1,60 eurot 2,50 eurot
Kaardi saatmine tavapostiga välismaale tasuta 6 eurot
Sularahaautomaadist pangakaardi väljavõtmine ja tagastamine (3) - 30 eurot

(1) Alates 08.01.2019 ei saa tellida Visa Electroni deebetkaarti.
(2) Kontorisse tellitud kaart aktiveeritakse alati pangakontori töötaja poolt kaardi väljastamisel.
(3) Konfiskeeritud kaarte tagastatakse pangakontori lahtiolekuaegadel. Tagastatakse ainult teiste pankade pangakaarte.


Krediitkaardid

Krediitkaartide üldised tehingu- ja teenustasud Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
Kaardi saatmine tavapostiga välismaale tasuta 6 eurot
Sularahaautomaadist pangakaardi väljavõtmine ja tagastamine (1) - 30 eurot

(1) Konfiskeeritud kaarte tagastatakse pangakontori lahtiolekuaegadel. Tagastatakse ainult teiste pankade pangakaarte.


Elektroonilised tooted ja teenused

  Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
SEB ärikliendi internetipank    
lepingu muutmine    
pangakontoris - 10 eurot
internetipangas - tasuta
Muud teenused mobiiltelefonis    
mobiilimakse eraisikule vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis teenuse pakkumine lõpetatud
ettemakse teenusepakkujale (Telia, Tele2, Elisa) 0,19 eurot teenuse pakkumine lõpetatud
Pangalink    
tehingutasu 1% ostu summast, min 0,13 eurot tehing 1% ostu summast, min 0,13 eurot tehing, max 3,20 eurot tehing
Muud teenused    
PIN-kalkulaatori väljavahetamine 4 eurot 8 eurot


Garantiid

AS-i SEB Pank kliendile saabunud garantiikiri Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused - tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi


Akreditiivid

Ekspordiakreditiiv Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused - tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi


Väärtpaberitehingud

Väärtpaberikonto Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
Eraisik    
tühja Balti väärtpaberikonto kuuhooldustasu 0,64 eurot 0,80 eurot


Täiendavad teenused

  Praegu kehtiv Alates 01.01.2020
Koopia pangadokumendist ja selle edastamine (1) 2 eurot dokument 3 eurot dokument
Dokumendi arhiivipäring (1, 2) 20 eurot dokument 30 eurot dokument
Tõendi, kinnituse väljastamine ja edastamine (1)    
konto olemasolu ja konto seisu kohta (saldokinnitus) 6 eurot 9 eurot
tõend äriregistrile (osakapitali kohta) 6 eurot 9 eurot
tõend intressidelt kinni peetud tulumaksu kohta (3) 4 eurot 9 eurot
tõend kohustuste olemasolu/puudumise kohta 6 eurot 9 eurot
tehingu kinnitamine (pitser maksekorraldusele) 1 eurot 3 eurot
soovituskiri teisele pangale esitamiseks (4) 6 eurot 9 eurot
tõend kaarditehingu toimumise kohta - 9 eurot
Laekumiste päringuprogrammi kasutamine 0,32 eurot kuus kasutaja kohta teenuse pakkumine lõpetatud
Kaardiga tasumine maksemooduli vahendusel (sh riigilõivu tasumine riigiasutustes) 0,58 eurot teenuse pakkumine lõpetatud
Makstud tasude ülevaade erakliendi internetipangas ja pangakontoris (5) - tasuta

(1) Hinnale lisandub edastustasu:
     - tavapost Eestisse – 2 eurot;
     - tavapost välismaale – 5 eurot.
(2) Hind sisaldab dokumendist koopia tegemise tasu.
(3) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).
(4) Pangal on õigus soovituskirja väljastamisest keelduda.
(5) Dokument eraklientidele, mis sisaldab infot arvelduskonto ja kaardikontoga seotud tüüpiliste makseteenuste eest makstud teenustasudest, valitud perioodil teenitud intressist ning arvelduslaenu limiidi kasutamise eest arvestatud intressist. Võimalikud perioodid on eelmine kalendriaasta ja käimasolev aasta.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.