Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

PRESSIUUDISED - 30. oktoober 2018 09:20

1. jaanuaril 2019 muutuvad AS-i SEB Pank hinnakiri ja tingimused

1. jaanuaril 2019 jõustuvad muudatused AS-i SEB Pank hinnakirjas, arveldustingimustes, rahvusvahelise krediitkaardi ja püsimaksega krediitkaardi ning ärikliendi internetipanga lepingu tingimustes.

Muudatused hinnakirjas on seotud igapäeva arveldustega ja need puudutavad nii era- kui ärikliente. Suurimad muudatused on seotud arvelduspakettidega, siiski jäävad arvelduspaketid meie klientidele soodsaimaks lahenduseks võrreldes iga toote ostmisega eraldi tavahinnakirja alusel.

Hinnakirjas muutuvad teenustasud

 •  arvelduspakettide sõlmimisel ja kuutasudes;
 •  välismaksetel kontoris;
 •  ITIC Õpetaja, ISIC Tudeng ja ISIC Õpilane kaartide väljastamisel ja hooldustasudes;
 •   äriklientide deebet- ja krediitkaartide hooldustasudes;
 •  Eesti väärtpaberite hoidmisel;
 •  laenulepingute sõlmimisel ja muutmisel;
 •  väliskaubandus toodetel (garantii, akreditiiv, dokumentaalne inkasso);
 •  mitteresidentide kontode avamisel ja konto kuutasudes.

Praeguste ja tulevaste hindade võrdluse leiate allpool olevast tabelist.


Tingimuste muudatused

Arveldustingimused

Arveldustingimustes täpsustasime, et pank võib laekuva makse jätta kontole kandmata, kui maksejuhisel toodud kontonumber ja saaja nimi on vastuolulised.

Uued arveldustingimused alates 1. jaanuarist 2019

Krediitkaardi tingimused

 • Ühendasime krediitkaardi ja püsimaksega krediitkaardi lepingu tingimused. Nüüd on kõik krediitkaardiga seonduvad tingimused ühes dokumendis sõltumata krediitkaardi tüübist.
 • Püsimaksega krediitkaardi lepingu omanikele muutub kaardiga tehtud tehingute tagasimaksmise kord. Seni oli võimalik määrata kohustusliku tagasimakse limiidi summa, mille korral algasid kasutatud krediidi tagasimaksed alles siis, kui kasutatud krediidi osa ületas lepingus kokkulepitud tagasimakse limiiti. Muudatusena hakkavad krediidi tagasimaksed toimuma igas kuus ja kohustuslikku tagasimakse limiiti enam ei kohaldata.
 • Lõpetame erakliendile automaatse krediitkaardi tehingute väljavõtete saatmise e-postile. Krediitkaardi tehinguid saab vaadata internetipangast või küsida pangakontorist.
 • Täpsustasime tagasimakse tähtaega. Seni pidi tagasimakse laekuma maksetähtpäeva jooksul. Muudatusena peab tagasimakse laekuma maksetähtpäeval kella 18.00.
 • Lisasime tingimustesse krediitkaardi krediidilimiidi blokeerimise võimaluse. Seni blokeerisime võlgnevuse või muude kohustuste rikkumise korral krediitkaardi. Muudatusena on meil võimalik valida leebem meede ja blokeerida kaardikontol krediidilimiit.
 • Tegime muudatused seoses krediitkaardi kaardikontole täiendavate funktsionaalsuste lisamisega. Lisame kaardikontole samad funktsioonid, mis täna on arvelduskontol, nt saab hakata ka kaardikontolt tegema väljamakseid.

Uued krediitkaardi tingimused alates 1. jaanuarist 2019

Ärikliendi internetipanga tingimused

Ärikliendi internetipanga tingimuste peamiseks muudatuseks on see, et internetipanga limiitide hulka ei arvestata enam laenuväljamaksetaotluse alusel tehtud laenuväljamakseid.

Uued ärikliendi internetipanga tingimused alates 1. jaanuarist 2019


Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole Teil vaja midagi teha: sel juhul hakkavad 1. jaanuaril 2019 Teie lepingu(te)le kehtima uus hinnakiri ja uued tingimused. Kui Te ei ole hinnakirjas või tingimustes toodud muudatustega nõus, siis on Teil õigus pangaga sõlmitud leping(ud) hiljemalt 31. detsembril 2018 lõpetada.


Muudatused AS-i SEB Pank hinnakirjas alates 1. jaanuarist 2019

Kontod

  Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Arvelduskonto avamine    
Eraisik    
muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident 250 eurot tasuta
Juriidiline isik    
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident 100 eurot tasuta
muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident 400 eurot tasuta
Arvelduskonto avamiseks esitatud dokumentide käsitlustasu (1)    
Eraisik    
Eesti resident - tasuta
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident - tasuta
muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident - 250 eurot
Juriidiline isik    
Eesti resident, v.a Eestis registreeritud juriidiline isik, keda esindab või kelle omandistruktuuris või tegelike kasusaajate hulgas on mitteresident - tasuta
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident, sh Eestis registreeritud juriidiline isik, keda esindab või kelle omandistruktuuris või tegelike kasusaajate hulgas on mitteresident - 500 eurot
muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident - 750 eurot
Arvelduskonto kuutasud (2,3,4)    
Eraisik    
muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident 0,30 eurot 5 eurot
Juriidiline isik    
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident (v.a Eesti resident) 1 euro v.a Küprosel ja Liechtensteinis registreeritud juriidiline isik 20 eurot

(1) Pank alustab dokumentide läbivaatamist, kui dokumentide käsitlustasu on tasutud. Tasu ei tagastata, kui pank otsustab esmast arvelduskontot mitte avada. Iga järgneva arvelduskonto avamisel tasu ei kohaldu.
(2) Arvelduskonto avamise kuu eest ei võeta kuutasu, kui konto on avatud pärast 15. kuupäeva.
(3) Pakette omavatele klientidele kuutasu ei rakendu. Paketi lõppemise kuu eest võetakse arvelduskonto kuutasu täissummas.
(4) Kuutasu ei kohaldata klientidele, kes on kuni 19-aastased (k.a) või vanemad kui 65-aastased (k.a).


Paketid eraisikutele

Paketi nimetus Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
SEB+ pakett (1) vormistamine ja kuutasu 1,60 eurot vormistamine ja kuutasu 1,95 eurot
SEB Super+ pakett (1) vormistamine ja kuutasu 2,45 eurot vormistamine ja kuutasu 2,95 eurot
SEB Perepakett (1,2) vormistamine ja kuutasu 2,95 eurot vormistamine ja kuutasu 3,50 eurot

(1) Vormistamise kuu eest kliendilt kuutasu ei võeta.
(2) SEB Perepaketi vormistaja saab kutsuda paketti kuni 7 liiget. Liikmetele kuutasu ei laiene.


Paketid äriklientidele (1)

Paketi nimetus Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Pakett S (2) kuutasu tavahind 6 eurot
kuutasu soodushind 4,80 eurot
kuutasu tavahind 7 eurot
kuutasu soodushind 6 eurot
Pakett M (2) kuutasu tavahind 12 eurot
kuutasu soodushind 9,60 eurot
kuutasu tavahind 14 eurot
kuutasu soodushind 12 eurot
Pakett L (2) kuutasu tavahind 22 eurot
kuutasu soodushind 17,60 eurot
kuutasu tavahind 26 eurot
kuutasu soodushind 22 eurot
Pakett XL (2) kuutasu tavahind 40 eurot
kuutasu soodushind 32 eurot
kuutasu tavahind 48 eurot
kuutasu soodushind 40 eurot

(1) Toodet ei pakuta mitteresidentidest juriidilistele isikutele.
(2) Soodushind rakendub ärikliendile, kellel on sõlmitud pangalingi leping, maksekaartide teenindamise leping, krediitkaardi leping, laenu-, liising- või faktooringleping.


Konto väljavõtted

  Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Regulaarne kontoväljavõte, maksete/ laekumiste aruanne e-postiga tasuta teenuse pakkumine lõpetatud


Maksed

Väljaminev makse pangakontoris Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Välismakse    
tavaline makse    
kulud kahasse (1) 10 eurot 25 eurot
täissummas saajale (2) 30 eurot 45 eurot
kiirmakse    
kulud kahasse (1) 16 eurot 35 eurot
täissummas saajale (2) 36 eurot 55 eurot
ekspressmakse eurodes    
kulud kahasse (1) 35 eurot 55 eurot
täissummas saajale (2) 55 eurot 75 eurot
ekspressmakse välisvaluutas (3)    
kulud kahasse (1) 50 eurot 60 eurot
täissummas saajale (2) 70 eurot 80 eurot

(1) Kui mis tahes valuutas makse tehakse Euroopa Liidu liikmesriiki, Islandile, Norrasse, Liechtensteini, Šveitsi, Andorrasse, San Marinosse või Monacosse ja maksejuhisel ei ole saaja kontonumber esitatud IBAN-i kujul, võib lisaks eeltoodud teenustasudele lisanduda teenustasu summas, mis vastab 12 eurole.
(2) Saab teha ainult väljaspool lepinguriiki asuvasse saaja panka. Kui välismakse töötlemise protsessis osalevate teiste makseteenuse pakkujate tegelikud kulud on suuremad kui 20 eurot, võib pank teenustasude vahe kliendi kontolt hiljem täiendavalt maha arvestada, kuid mitte suuremas summas kui 75 eurot. Pank tagab välismakse täissummana edasikandmise panga korrespondentkontolt, kuid ei garanteeri, et makse jõuab täissummana ka saaja kontole.
(3) Kokkuleppel Markets osakonnaga.


Deebetkaardid

Tavakaardid Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
MC Businessi deebetkaart, VISA Businessi deebetkaart    
hooldustasu kuus (1) 1,50 eurot 2 eurot
Pildikaart deebetkaart juriidilistele isikutele    
hooldustasu kuus 1,50 eurot 2 eurot
ISIC ja ITIC kaardid Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
ISIC Tudeng (Student)    
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 6,33 eurot 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine 4 eurot 6 eurot
hooldustasu kuus (1) 0,50 eurot 1 euro
ISIC Õpilane (Scholar)    
väljastamine, asendus-, pikenduskaart alates 20. eluaastast 6,33 eurot 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine alates 20. eluaastast 4 eurot 6 eurot
hooldustasu kuus (1) 0,50 eurot 1 euro
ITIC Õpetaja (Teacher)    
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 6,33 eurot 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine 4 eurot 6 eurot
Muud kaardid Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Postipanga kaart tasuta teenuse pakkumine lõpetatud
Deebetkaartide üldised tehingu- ja teenustasud Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Sularaha sissemakse limiit SEB Eesti sularahaautomaatides - maksimaalne sissemakse limiit kalendrikuus erakliendi (konto(de) omaniku) kohta 10 000 eurot, ärikliendi (konto(de) omaniku) kohta 15 000 eurot
Sularaha väljavõtmine SEB Eesti sularahaautomaatides postipanga kaardiga 0,58 eurot tehing teenuse pakkumine lõpetatud

(1) Paketis tasuta.


Krediitkaardid

Juriidiline isik Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
MC Businessi krediitkaart    
hooldustasu kuus 2 eurot 3 eurot
Pildikaart krediitkaart    
hooldustasu kuus 2 eurot 3 eurot
Krediitkaartide üldised tehingu- ja teenustasud Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Sularaha sissemakse limiit SEB Eesti sularahaautomaatides - maksimaalne sissemakse limiit kalendrikuus erakliendi (konto(de) omaniku) kohta 10 000 eurot, ärikliendi (konto(de) omaniku) kohta 15 000 eurot
Regulaarne väljavõte eraisikule e-postiga tasuta teenuse pakkumine lõpetatud


Elektroonilised tooted ja teenused

  Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
SEB ärikliendi internetipank    
kuuhooldustasu mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile 9,59 eurot 10 eurot
Muud teenused mobiiltelefonis    
mobiilimakse eraisikule 0,06 eurot vastava makse tasu elektroonilises kanalis
mobiilimakse kaupmehele tasuta teenuse pakkumine lõpetatud
Kiirteavitamine    
teade SMS-iga 0,19 eurot teade 0,20 eurot teade
Pangalink    
autentimine    
liitumine 65 eurot 65 eurot + käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele
lepingu muutmine 15 eurot 15 eurot + käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele
kuuhooldustasu 20 eurot või kokkuleppel kliendiga 20 eurot või kokkuleppel kliendiga + käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele
Pangaliides    
lepingu sõlmimine 63,91 eurot 65 eurot
lepingu kuuhooldustasu min 47,96 eurot min 50 eurot


Laenud

Eraisik Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Kodulaen, hüpoteeklaen    
lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 250 eurot/min 190 eurot 1% laenusummast, min 250 eurot
lepingu muutmine (1) kuni 1% laenujäägist, min 190 eurot kuni 1% laenujäägist, min 250 eurot
maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul 20 eurot tasuta
maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot 20 eurot
Väikelaen    
maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul 20 eurot tasuta
maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot 20 eurot
Arvelduslaen    
maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul 20 eurot tasuta
maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot 20 eurot
Preemialaen    
lepingu muutmine (1) kuni 1% laenujäägist, min 190 eurot kuni 1% laenujäägist, min 250 eurot
maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul 20 eurot tasuta
maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot 20 eurot
Limiidilaen    
maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul 20 eurot tasuta
maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot 20 eurot
Muud laenudega seotud teenused    
tõend tasutud intresside kohta (2) - 4 eurot

(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).
(2) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).

Juriidiline isik Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Stardilaen    
lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min. 200 eurot 1,5% laenusummast


Garantiid

AS-i SEB Pank poolt väljastatav garantiikiri Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Garantiikirja või selle muudatuse näidise koostamine min 65 eurot 70 eurot
Garantiikirja tühistamine 65 eurot 70 eurot
Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu - 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
AS-i SEB Pank kliendile saabunud garantiikiri Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Teatamine 65 eurot 70 eurot
Muudatuse teatamine 65 eurot 70 eurot
Kliendi taotlusel maksenõude esitamine garantii väljastanud pangale 65 eurot 100 eurot
Garantiikirja, selle muudatuse või nõude näidise koostamine vastavalt kuludele, min 65 eurot vastavalt kuludele, min 70 eurot
Garantiikirja autentsuse kontrollimine 65 eurot 70 eurot
Garantiikirja tühistamise teatamine teise panka 65 eurot 70 eurot
Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu - 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot


Dokumentaalne inkasso

  Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Osalise maksmise tasu alates teisest maksest 65 eurot 70 eurot
Keeldumise või tühistamise tasu 65 eurot 70 eurot


Akreditiivid

Impordiakreditiiv Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine vastavalt kuludele, min 65 eurot 70 eurot
Muudatuse tasu 65 eurot 70 eurot
Ekspordiakreditiiv Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Teatamise tasu 65 eurot 70 eurot
Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine vastavalt kuludele, min 65 eurot vastavalt kuludele, min 70 eurot
Maksmistasu dokumentide summa väljamaksmisel enne akreditiivi maksepäeva 0,1% väljamakstavast summast, min 65 eurot 0,1% väljamakstavast summast, min 70 eurot
Edasilükatud makse tasu 65 eurot 70 eurot
Laekumise loovutamise tasu 65 eurot 150 eurot
Muudatusest teatamine 65 eurot 70 eurot
Keeldumis- ja/või tühistamistasu 65 eurot 70 eurot


Väärtpaberitehingud

Väärtpaberikonto Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Eraisik    
Balti väärtpaberikonto avamine 1,60 eurot internetipangas tasuta
pangakontoris 3 eurot
Baltikumi väärtpaberid Praegu kehtiv Alates 01.01.2019
Kuuhooldustasu (1,2,3)    
Eraisik    
Eesti väärtpaberid kuni 6500 eurot 0,64 eurot 0,80 eurot
Eesti väärtpaberid 6500 – 65 000 eurot 2 eurot 2,50 eurot
Eesti väärtpaberid üle 65 000 euro 4 eurot 5 eurot
Juriidiline isik    
Eesti väärtpaberid kuni 320 000 eurot 8 eurot Eesti väärtpaberid kuni 2 000 000 eurot - 0,004%, min 8 eurot;
Eesti väärtpaberid üle 2 000 000 euro - 80 eurot + 0,001% 2 000 000 eurot ületatavast mahust
Eesti väärtpaberid 320 000 – 3 000 000 eurot 0,0025%
Eesti väärtpaberid üle 3 000 000 euro 80 eurot + 0,001% 3 000 000 eurot ületatavast mahust

(1) Hooldustasu arvutatakse üks kord kuus ühe rahakontoga seotud väärtpaberikontodel hoitavate väärtpaberite viimase pangapäeva summaarse väärtuse alusel. Sealjuures rakendatakse tühjale Balti väärtpaberikontole hinnakirjas välja toodud minimaalset hooldustasu. Väärtpaberite väärtuse arvutamisel lähtub pank fondiosakute puhul fondiosaku puhasväärtusest (NAV), võlakirjade puhul nominaalväärtusest, kaubeldavate aktsiate puhul turuväärtusest või pangale viimasest teadaolevast hinnast. Ülejäänud väärtpaberite puhul lähtub pank väärtpaberi nimiväärtusest või väärtpaberi arvestuslikust nimiväärtusest. Kui infotarnesüsteemis puudub info nimiväärtuse kohta puudub, arvestatakse nimiväärtuseks 1. Väärtpaberikonto hooldustasu ja väljavõtte tasu arvestatakse maha kliendi väärtpaberikontoga seotud rahakontolt kord kuus hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. kuupäevaks.
(2) Teenustasule lisatakse käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele. Kuuhooldustasule käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol on ainult investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakud või aktsiad.
(3) Kuuhooldustasust vabastatakse Balti keskdepositooriumilt saadud andmete põhjal kontod, millel hoitakse ainult pankrotis või likvideerimisel olevate Eesti äriühingute väärtpabereid. Kuuhooldustasu ei arvestata juhul, kui terve kalendrikuu jooksul on väärtpaberikontol hoitud vaid pankrotis või likvideerimisel olevaid Eesti äriühingute väärtpabereid.
 

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.