Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Ühekordne investeering

See lahendus sobib juhul, kui teil on olemas vaba raha, mida soovite investeerida ja mida te ei plaani lähima kolme aasta jooksul kasutada.

Pärast investeerimist võiks jääda teile rahatagavara, mis katab vähemalt kolme kuu kulud. Lisaks peaksite olema valmis selleks, et investeeringu väärtus kõigub.

Ühekordseks paigutamiseks sobivad:

Investeerimisfond

 • Igapäevaseid investeerimisotsuseid teevad fondijuhid.
 • Ühe paigutusega saate teha hajutatud investeeringu.
 • Üleilmse haardega ja eri varaklasse kombineerivate fondide kõrval võite valida ka fonde, mis investeerivad kindlasse piirkonda, varaklassi või majandusharusse.
Loen veel

Investeerimisfond on investorite rahaga moodustatud ühiste investeeringute portfell, mille valitsemise eesmärk on teenida fondi vara paigutustelt investoritele tulu.

Investoritele fondiosakute müügist kogutud raha eest soetatakse vara kogum, mis on hajutatud eri finantsinstrumentide vahel. Hajutatud investeerimisportfell maandab üksikute instrumentidega seotud riske. Olenevalt fondi investeerimispoliitikast võite fondiosakute omandamise kaudu pääseda ühe ostuga ligi mitmesugustele maailma finantsturgudele ja investeerida korraga paljudesse eri väärtpaberitesse, kuhu ükshaaval otse investeerida oleks kulukas ning sageli ka keeruline.

Fondi vara väärtuse kasv või kahanemine, mis on saavutatud investeerimistegevusega, kajastub osaku puhasväärtuse kasvus või kahanemises. Oma investeeringult saate kasu või kahju osakuid müües. Kui osaku tagasivõtmise hind ületab selle soetusmaksumuse (koos teenustasudega), siis olete teeninud fondist tulu, vastasel juhul aga kahju.

Üks investeerimisfondi iseärasus on asjaolu, et fonditehinguid tehakse pimepakkumisena: tehingukorralduse edastamise hetkel pole fondiosaku tehinguhind veel teada, sest tehingupäeva hind arvutatakse vastava päeva fondi varade hulka kuuluvate väärtpaberite sulgemishinna põhjal alles järgmisel pangapäeval.

Täpsema ülevaate saamiseks tutvuge hoolikalt fondi osakute avaliku pakkumise prospekti, põhiteabe või lihtsustatud prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannete ning muude fondi kohta avaldatud andmete ja dokumentidega aadressil www.seb.ee/fondid.

 
1.

Valige välja investeerimisfond

Üleilmse haardega ja eri varaklasse kombineerivate fondide kõrval saate valida ka fonde, mis investeerivad kindlasse piirkonda, varaklassi või majandusharusse.
 

Tutvun fondide valikuga
 
2.

Valige rahatoiminguteks konto

 • Kui teil veel ei ole investeerimiskontot, siis saate selle avada kas internetipangas, valides „Investeerimine“ → „Investeerimiskontod“, või pangakontoris.
 • Kui te juba teete investeeringuid tavalise arvelduskonto kaudu, siis kasutage sama lahendust edasi.
Loen lähemalt

Investeerimiskonto on eraisikust investorile mõeldud rahakonto, mille kaudu investeerides on võimalik tulumaksu tasumist edasi lükata. Selleks tuleb kõik rahapaigutused teha investeerimiskontolt. Kandke investeeringuteks mõeldud raha arvelduskontolt investeerimiskontole ja kasutage arvelduskontot vaid igapäevatehinguteks.

Investeerimiskonto kasutamisel tuleb esitada tuludeklaratsioon, kui kontol on tehtud kandeid, mis ei ole investeerimisega otse seotud (näiteks olete kandnud investeerimiskontole raha juurde, võtnud osa raha tarbimisse või maksnud investeerimiskontolt väärtpaberikonto hooldustasu). Tuludeklaratsiooni andmete esitamiseks on hea kasutada SEB internetipangas olevat juhendit „Investeerimistulude deklareerimise abimees“.

Ühel isikul võib olla mitu investeerimiskontot, kuid arvestust tuleb pidada kõikide investeerimiskontode kohta ühiselt. Tulumaksukohustus tekib siis, kui võtate oma investeerimiskonto(de)lt välja rohkem raha, kui olete sinna maksnud.

 
3.

Avage fondiosakute hoidmiseks pangasisene väärtpaberikonto

Kui teil pangasisest väärtpaberikontot veel ei ole, siis saate selle avada internetipangas, valides „Investeerimine“ → „Väärtpaberikontod“.

Loen lähemalt

Pangasisesel väärtpaberikontol hoitakse välisaktsiaid (v.a Läti ja Leedu aktsiad), ETF-i osakuid ning SEB Investment Management AB valitsetava fondi osakuid.

SEB fondide osakuid hoitakse väärtpaberikontol tasuta. Teiste väärtpaberite hoidmise tasu leiate hinnakirjast.

Tutvun väärtpaberikonto lepingu tingimustega

 
4.

Kandke raha arvelduskontolt investeerimiskontole

Ülekande saate teha internetipanga valikus „Maksed“.

Loen lähemalt

Kui kasutate investeerimiskontot, siis peab investeeritav raha liikuma selle konto kaudu ehk investeering tuleb soetada investeerimiskontol oleva rahaga.

 
5.

Ostke soovitud fondiosakud

Ostu saate teha internetipangas, valides „Investeerimine“ → „Fondid“.

Loen lähemalt

Ostes määrate summa, mille tahate fondi paigutada. Fondiosaku täpse hinna saate teada mõne päeva jooksul pärast tehingut.

Pärast ostu toimumist näete ostetud fondiosakuid internetipangas, valides „Investeerimine“ → „Investeerimisportfell“. Oma investeeringu tootlust saate jälgida sama valiku alammenüüst „Tootlus“.

Börsil kaubeldav fond (ETF)

 • Ühe paigutusega saate teha hajutatud investeeringu.
 • Võite investeerida konkreetsesse piirkonda, sektorisse või varaklassi.
 • Haldustasu on väiksem kui investeerimisfondi puhul, samas kehtib kauplemisel aktsiatehingu teenustasu.
Loen veel

ETF sarnaneb investeerimisfondiga, sest kujutab endast väärtpaberite või muu alusvara kogumit. Ühte ETF-i investeerides võite saavutada positsiooni suures hulgas eri väärtpaberites, nii nagu investeerimisfondigi puhul. Samas kaubeldakse (erinevalt tavalisest investeerimisfondist) ETF-i osakutega börsil nagu aktsiatega. Nende väärtus kujuneb börsil ostu- ja müügitehingute mõjul ning nendega kauplemisel rakendub aktsiatehingu tasu.

Haldustasu on ETF-il investeerimisfondiga võrreldes soodsam. Seda põhjusel, et ETF-i ei juhita aktiivselt: pole fondijuhte, kes teeks pidevalt ostu-müügiotsuseid. Selle asemel jäljendab ETF mõnda indeksit või muud reeglite järgi kindlaks määratud väärtpaberite kogumit.

ETF-ide kaudu saate suunatult investeerida eri piirkondadesse, majandussektoritesse või varaklassidesse (näiteks kuld, nafta, valuutad, kinnisvara, riigivõlakirjad, aktsiad jne).

Lisaks sellele on mõne ETF-i puhul võimalik

 • kasutada finantsvõimendust: tekitada efekt, kus kasum ja ka kahjum on võrreldes alusvara hinna liikumisega mitmekordistatud;
 • müüa lühikeseks: panustada alusvara hinna langusele, mitte tõusule;
 • maandada valuutariski: vähendada omavaluuta ja investeeringuvaluuta vahel toimuvast liikumisest tulenevaid investeeringu väärtuse muutuseid.
 
1.

Valige välja ETF

Üleilmse haardega ja eri varaklasse kombineerivate fondide kõrval saate valida ka fonde, mis investeerivad kindlasse piirkonda, varaklassi või majandusharusse.
 

 
2.

Valige rahatoiminguteks konto

 • Kui teil veel ei ole investeerimiskontot, siis saate selle avada kas internetipangas, valides „Investeerimine“ → „Investeerimiskontod“, või pangakontoris.
 • Kui te juba teete investeeringuid ja ei kasuta investeerimiskontot, siis kasutage edasi tavalist arvelduskontot.
Loen lähemalt

Investeerimiskonto on eraisikust investorile mõeldud rahakonto, mille kaudu investeerides on võimalik tulumaksu tasumist edasi lükata. Selleks tuleb kõik rahapaigutused teha investeerimiskontolt. Kandke investeeringuteks mõeldud raha arvelduskontolt investeerimiskontole ja kasutage arvelduskontot vaid igapäevatehinguteks.

Investeerimiskonto kasutamisel tuleb esitada tuludeklaratsioon, kui kontol on tehtud kandeid, mis ei ole investeerimisega otse seotud (näiteks olete kandnud investeerimiskontole raha juurde, võtnud osa raha tarbimisse või maksnud investeerimiskontolt väärtpaberikonto hooldustasu). Tuludeklaratsiooni andmete esitamiseks on hea kasutada SEB internetipangas olevat juhendit „Investeerimistulude deklareerimise abimees“.

Ühel isikul võib olla mitu investeerimiskontot, kuid arvestust tuleb pidada kõikide investeerimiskontode kohta ühiselt. Tulumaksukohustus tekib siis, kui võtate oma investeerimiskonto(de)lt välja rohkem raha, kui olete sinna maksnud.

 
3.

Avage fondiosakute hoidmiseks pangasisene väärtpaberikonto

Kui teil pangasisest väärtpaberikontot veel ei ole, siis saate selle avada internetipangas, valides „Investeerimine“ → „Väärtpaberikontod“.

Loen lähemalt

Pangasisesel väärtpaberikontol hoitakse välisaktsiaid (v.a Läti ja Leedu aktsiad), ETF-i osakuid ning SEB Investment Management AB valitsetava fondi osakuid.

SEB fondide osakuid hoitakse väärtpaberikontol tasuta. Teiste väärtpaberite hoidmise tasu leiate hinnakirjast.

Tutvun väärtpaberikonto lepingu tingimustega

 
4.

Kandke raha arvelduskontolt investeerimiskontole

Ülekande saate teha internetipanga valikus „Maksed“.

Loen lähemalt

Kui kasutate investeerimiskontot, siis peab investeeritav raha liikuma selle konto kaudu ehk investeering tuleb soetada investeerimiskontol oleva rahaga.

 
5.

Ostke soovitud ETF-i osakud

Ostu saate teha internetipangas, valides „Investeerimine“ → „Aktsiad ja ETF-id“.

Loen lähemalt

Ostutehingut vormistades määrate koguse ja hinna, mille eest tahate ETF-i osakuid soetada. Oma tehingu täpse hinna saate teada peale tehingut, valides internetipangas „Investeerimine“ → „Aktsiate ja ETFide korralduste loetelu“.

Kui näete ostetud ETF-i osakuid internetipanga valikus „Investeerimine“ → „Minu portfell“, siis saate nendega juba tehinguid teha. Oma investeeringu tootlust võite jälgida sama valiku alammenüüst „Tootlus“.

 

Aktsia

 • Eeldab teadmisi ja pühendumist ning valmisolekut teha investeerimisotsuseid ise.
 • Selleks et investeeringuid hajutada, peate tegema rohkem paigutusi.
 • Vajate arvestatavat summat, kuna üksikaktsiatesse investeerimine on tehingukulude tõttu kallim.
Loen veel

Aktsia on väärtpaber, mis annab võimaluse ettevõttesse investeerida osaluse omandamise kaudu, saades osa ettevõtte väärtuse kasvust ja jaotatavast kasumist. Ajalooliselt on aktsiaturud pakkunud kõige kõrgemat tootlust, samas on aktsiainvesteeringu puhul (võrreldes näiteks investeerimisfondiga) üldjuhul ka suurem risk raha kaotada.

Aktsionärina ei ole teile tulu garanteeritud. Tulu on võimalik teenida kas dividendina, kui ettevõtte aktsionäride koosolek otsustab osa kasumist dividendina välja maksta, või aktsia kursi tõusu pealt. Samas võib aktsia hind näiteks ettevõtte kehvade majandustulemuste ja/või maailmamajanduse halva olukorra tõttu langeda. Samuti võidakse dividendi mitte maksta, kui otsustatakse kasum hoopis ettevõtte arengusse investeerida või kui kasumit ei ole. Nii peate arvestama võimalusega, et teie investeeringu väärtus vahepeal hoopis väheneb. Kui ettevõte peaks pankrotti minema, võite kogu rahast ilma jääda.

Piisava hajutatuse saavutamiseks tuleks investeerida vähemalt kümne eri aladel tegutseva ettevõtte aktsiatesse.

Ettevõtet analüüsides hinnake selle kvaliteeti ja väärtust. Kvaliteedi hindamisel tutvuge firma tegevuskeskkonna, ärimudeli ja finantsnäitajatega. Väärtuse hindamisel vaadake, kas ettevõte on turu küsitavat hinda väärt.

SEB vahendusel saate omandada vabalt kaubeldavaid aktsiaid rohkem kui 20 aktsiaturult.

Balti börsiettevõtete kohta leiate infot lehelt www.nasdaqbaltic.com ning kaugemate börsiettevõtete kohta lehtedelt www.reuters.com ja www.bloomberg.com.

 
1.

Valige välja aktsia

Aktsiaid saate valida rohkem kui 20 aktsiaturult:

 • Baltimaad: Eesti, Läti, Leedu;
 • Euroopa: Soome, Rootsi, Taani, Norra, Poola, Ungari, Tšehhi, Holland (Euronext), Portugal (Euronext), Belgia (Euronext), Prantsusmaa (Euronext), Šveits (VIRT-X), Suurbritannia (SETS), Iirimaa (SETS), Saksamaa (XETRA), Austria, Itaalia, Hispaania, Venemaa (MOEX);
 • Põhja-Ameerika: USA (NASDAQ, Amex, NYSE), Kanada.
 
2.

Valige rahatoiminguteks konto

 • Kui teil veel ei ole investeerimiskontot, siis saate selle avada kas internetipangas, valides „Investeerimine“ → „Investeerimiskontod“, või pangakontoris.
 • Kui te juba teete investeeringuid ja ei kasuta investeerimiskontot, siis kasutage edasi tavalist arvelduskontot.
Loen lähemalt

Investeerimiskonto on eraisikust investorile mõeldud rahakonto, mille kaudu investeerides on võimalik tulumaksu tasumist edasi lükata. Selleks tuleb kõik rahapaigutused teha investeerimiskontolt. Kandke investeeringuteks mõeldud raha arvelduskontolt investeerimiskontole ja kasutage arvelduskontot vaid igapäevatehinguteks.

Investeerimiskonto kasutamisel tuleb esitada tuludeklaratsioon, kui kontol on tehtud kandeid, mis ei ole investeerimisega otse seotud (näiteks olete kandnud investeerimiskontole raha juurde, võtnud osa raha tarbimisse või maksnud investeerimiskontolt väärtpaberikonto hooldustasu). Tuludeklaratsiooni andmete esitamiseks on hea kasutada SEB internetipangas olevat juhendit „Investeerimistulude deklareerimise abimees“.

Ühel isikul võib olla mitu investeerimiskontot, kuid arvestust tuleb pidada kõikide investeerimiskontode kohta ühiselt. Tulumaksukohustus tekib siis, kui võtate oma investeerimiskonto(de)lt välja rohkem raha, kui olete sinna maksnud.

 
3.

Avage avage aktsiate hoidmiseks väärtpaberikonto

Baltimaade aktsiaid saate hoida Eesti Väärtpaberikeskuse (EVK) väärtpaberikontol ja välisaktsiaid pangasisesel väärtpaberikontol.

Kui teil vastavat kontot ei ole, siis saate selle avada internetipangas, valides „Investeerimine“ → „Väärtpaberikontod“.

Loen lähemalt

Eesti Väärtpaberikeskuse (EVK) väärtpaberikontot on teil vaja näiteks selleks, et teha tehinguid Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete aktsiatega, ning ka selleks, et omandada vabatahtliku pensionifondi osakuid.

Pangasisesel väärtpaberikontol hoitakse väärtpabereid, mille registrit peavad teised registripidajad. Pank on avanud neis registrites esindajakonto kõigi oma klientide väärtpaberite hoidmiseks ning peab ise pangasisest arvestust iga kliendi positsiooni üle. Pangasisest väärtpaberikontot vajate näiteks välisaktsiate (v.a Läti ja Leedu aktsiad), ETF-i osakute ning SEB Investment Management AB valitsetava fondi osakute omandamiseks.

Hoidmistasu leiate hinnakirjast ja see oleneb turust, kus aktsiatega kaubeldakse.

Tutvun väärtpaberikonto lepingu tingimustega

 
4.

Kandke raha arvelduskontolt investeerimiskontole

Ülekande saate teha internetipanga valikus „Maksed“.

Loen lähemalt

Kui kasutate investeerimiskontot, siis peab investeeritav raha liikuma selle konto kaudu ehk investeering tuleb soetada investeerimiskontol oleva rahaga.

 
5.

Ostke soovitud aktsiad

Ostu saate teha internetipangas, valides „Investeerimine“ → „Aktsiad ja ETF-id“.

Loen lähemalt

Ostutehingut vormistades määrate koguse ja hinna, mille eest tahate aktsiaid soetada. Oma tehingu täpse hinna saate teada peale tehingut, valides internetipangas „Investeerimine“ → „Aktsiate ja ETFide korralduste loetelu“.

Kui näete ostetud aktsiat oma internetipanga valikus „Investeerimine“ → „Minu portfell“, siis saate selle aktsiaga juba tehinguid teha. Oma investeeringu tootlust võite jälgida sama valiku alammenüüst „Tootlus“.

 

Kui soovite enne investeerimisotsuste langetamist oma võimalusi arutada, siis tulge terviknõustamisele. Nõustamise tulemusena valmib sammsammuline plaan, mis aitab Teil teha eesmärkide saavutamiseks õigeid otsuseid.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.