Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Investeerimisfondidest teenitava tulu maksustamise ülevaade

Ülevaate on koostanud AS SEB Pank (edaspidi: SEB) selleks, et anda oma klientidele esmane teave investeerimisfondidest teenitava tulu maksustamise kohta Eestis. Ülevaates sisalduvad põhimõtted ja andmed on esitatud seisuga 01.05.2016.

Et selgitada investeerimisfondidest teenitava tulu maksustamise asjaolusid, on soovitatav konsulteerida professionaalse maksunõustajaga. Siin esitatud ülevaade kirjeldab vaid kõige üldisemaid maksustamispõhimõtteid ega pruugi käsitleda aspekte, mis on olulised konkreetse osakuomaniku tulu maksustamisel.

SEB ei tegutse maksuküsimustes osakuomaniku nõustajana ja see kehtib ka juhul, kui siin ülevaates, investeerimisfondide dokumentides või muudes teabematerjalides on viidatud konkreetsele maksukäitumisele. Maksustamist reguleerivad õigusaktid võivad tulevikus muutuda.

Täpsem teave SEB vahendatavate investeerimisfondide kohta, sealhulgas investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid, finantsaruanded ja muu oluline info, on kättesaadav kodulehelt aadressil www.seb.ee/fondid.

Investeerimisfondist teenitud tulu maksustamine oleneb näiteks investori residentsusest ja juriidilisest vormist, aga ka fondi ja tulu liigist ning mitmest muust asjaolust. Lisaks võimaldavad õigusaktid teatud liiki fondide puhul mõnele investorile mitmeid olulisi maksusoodustusi või kehtestavad tavapärasest erinevaid maksustamistingimusi.

Maksureeglite kohaldamiseks on vaja esmajärjekorras teada, kas investori tulu on tekkinud nn kasvuosakutest või tuluosakutest. Maksustamise erisusi tuleb jälgidakohustuslikest ja vabatahtlikest pensionifondidest kui ka välismaistest investeerimisfondidest teenitud tulu korral.

Kasvuosakute puhul väljendub fondi teenitud tulu või saadud kahju fondi osakute või aktsiate (edaspidi: osakud) puhasväärtuse muutumises: osaku puhasväärtus kas suureneb või väheneb. Investor on fondist saanud tulu, kui tema osaku tagasivõtmishind ületab soetamismaksumust.

Tuluosakute puhul jaotab fond teenitud tulu või osa sellest investoritele väljamaksetena ilma osakuid tagasi võtmata. Väljamaksed tehakse üldjuhul rahas, kuid neid võidakse investorile teha ka fondi tulu arvel lisaosakuid (tasuta) välja lastes.
Füüsilise isiku tulu võetakse tulumaksustamisel arvesse sellel maksustamisperioodil, millal tulu laekus. Maksustatavast tulust tehtavad mahaarvamised võetakse arvesse sellel maksustamisperioodil, millal need tasuti. Siin ülevaates käsitletud tululiikide maksustamisperiood on kalendriaasta.

Investeerimisfondi tasemel maksustatud tulu. Alates 2014. aastast on lepinguline investeerimisfond (v.a pensionifondid) Eesti kinnisvaratulu osas Eestis maksumaksjaks (vt tulumaksuseaduse 51. peatükk). Kui osakuomanikele tehakse fondist väljamakseid või võetakse osakuid tagasi, tuleb fondil investorit teavitada fondi tasemel maksustatud kinnisvaratulust ja esitada väljamakse saaja nõudmisel juba maksustatud osakuomaniku tuluosa kohta tõend, et see tuluosa osakuomaniku tuluna topelt maksustamisele ei läheks.

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.