Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Kodukindlustus

Kodukindlustus

Kodukindlustus on lihtsaim viis kaitsta oma kodu ja peret

 • Riskide maandamine ootamatute ja ettenägematute sündmuste korral
 • Ööpäevaringne PZU Koduabi teenus
 • Elektriliste või mehaaniliste rikete kindlustuskaitse kuni 4 aasta vanusele kodusele varale ja integreeritud köögitehnikale
 • Koduse vara kindlustuskaitse kindlustusvõtjale ja pereliikmetele kogu maailmas

Vahendades PZU* kodukindlustust, pakume laiaulatuslikku kindlustuskaitset.

PZU kodukindlustuse eelised:

 • Ööpäevaringne PZU Koduabi teenus
 • Lepingu saab sõlmida kuni 3 aastaks: pikema perioodi korral väiksem makse
 • Kahjud hüvitatakse taastamisväärtuses ja kulumit arvesse ei võeta¹
 • Kodune vara kindlustatakse põhimõttel "uus vana vastu" arvestades kodukindlustuse tingimustes toodud piiranguid
 • Kindlustusvõtja ja pereliikmetega kaasas olev vara on kindlustatud ka väljaspool kodu - kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas²
 • Koos koduse varaga on kindlustatud ka pangakaardi vargus või röövimine Eestis
 • Klaasid ja lukud asendatakse omavastutuseta
 • Vastutuskindlustus kehtib kogu Eesti piires, mitte ainult kindlustuskohas
 • Kindlustatud on ka sisseehitatud mööbel ja integreeritud köögitehnika, hoone juurde kuuluvad rajatised, kommunikatsioonitrassid, kuni 20 m² väikehooned ning korteri juurde kuuluv keldriboks või panipaik
 • Ajutise elukoha üürikulu 6000 euro väärtuses

PZU kodukindlustusega on hoone või korter kindlustatud koguriskikindlustuse põhimõttel ootamatult, äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahju vastu. Arvestama peab kodukindlustuse tingimustes toodud välistustega.

Ehitusjärgus olevaid hooneid kindlustatakse kui hoone karp on valminud, katusetööd lõpetatud, hoonele uksed ja aknad paigaldatud. Hoone peab olema suletud ja kaitstud selliselt, et võõrad sinna sisse ei pääse.

Teil on võimalik kodukindlustuse lepingule juurde lisada järgmised kindlustuskaitsed:

 • üleujutuse kaitse olemasolul hüvitatakse looduslikust üleujutusest, erakorralisest veetaseme tõusust ja lume sulamisest tingitud kahjud
 • koduse vara kindlustamisel on Teie vara kindlustatud ootamatult, äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahjude, sh ka murdvarguse vastu – kindlustatud on ka kindlustusvõtja ja tema pereliikmetega nii Eestis kui ka välismaal kaasas olev vara²
 • vastutuskindlustuse kaitse aitab juhul, kui kindlustusvõtjal ja/või tema pereliikmel on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus naabrite ja muude kolmandate isikute ees
 • ajutise elukoha üürikulude kaitse katab alalise koduga samaväärse ajutise elukoha leidmise, edasi-tagasi kolimise ja üürikulu, kui kodu on kindlustusjuhtumi tõttu muutunud elamiskõlbmatuks, samuti üüritulu, kui korter oli välja renditud – see lisakaitse on tasuta, kui ajutise elukoha üürikulu on kindlustatud 6000 euro väärtuses

PZU kodukindlustuse pakkumist saate küsida ning lepingu sõlmida internetipangas või igas SEB pangakontoris.

Tutvuge enne pakkumuse küsimist ning kindlustuslepingu sõlmimist kodukindlustuse kindlustusteenuse teabedokumendiga, mis annab ülevaate kindlustusteenusest, kodukindlustuse tingimustega SEB-K100/2017, PZU kindlustuslepingute üldtingimustega ning kahjuhüvitiste väljamaksmise piirangute ja välistustega. Vajaduse korral pidage nõu asjatundjaga PZU klienditeeninduse numbril (+372) 622 4545.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU poolt kindlustusagendile makstav kodukindlustuse vahendustasu on 26,7% kindlustusmaksest.

PZU-l on õigus otsustada, kas sõlmida kindlustusleping lepingu sõlmimist taodelnud isikuga või mitte. Kohustusliku vastutuskindlustuse puhul on kindlustusandja kohustatud lepingu sõlmima, kui isik vastab kindlustusandja tüüptingimustes või seaduses sätestatud tingimustele.

 

¹ PZU ei kindlusta hooneid, mis on vanemad kui 50 aastat, juhul kui neid ei ole viimase 20 aasta jooksul renoveeritud.
² Kindlustatud ei ole kahju, mille põhjuseks on avalik vargus (k.a näiteks hoovist või rõdult varastatud vara v.a aia- ja terrassimööbli, batuudi, soojuskiirguri, suitsu- ja barbeque ahju, grilli ning robotmuruniiduki vargus, mis kuulub hüvitamisele eramu või ridaelamuboksi hoovist eeldusel, et vargus pandi toime aiaga piiratud alalt), kaotamine, kadumine või unustamine.
 

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent tegutseb agenditasu alusel, mis on kindlustusmakses sisalduv vahendustasu. PZU poolt agendile makstav vahendustasu on reisikindlustuse puhul 21% kindlustusmaksest.
 

 

Kas PZU* võtab kahju hüvitamisel arvesse ehitise kulumit?

Ei, kõik ehitisega seotud kahjud hüvitatakse kuni taastamisväärtuseni ja kulumit arvesse ei võeta. Samas ei kindlusta PZU hooneid, mis on vanemad kui 50 aastat, juhul kui neid ei ole viimase 20 aasta jooksul renoveeritud.

Kas tormist tingitud üleujutuse tagajärjel tekkinud kahju hüvitatakse?
Jah, kuid selleks peab olema valitud üleujutuse kindlustuskaitse.

Kas üleujutuse kaitse on koguriskikindlustuses sees või on seda võimalik lisariskina juurde osta?
Üleujutuse kaitset saab eraldi juurde osta. Koguriskikindlustuses üleujutuse kaitse automaatselt ei sisaldu.

Kui veeavarii tõttu kahjustatakse naabrite korterit, kas PZU hüvitab ka naabritele tekitatud kahju?
Jah, kuid selleks peab olema valitud vastutuskindlustuse kaitse. PZU hüvitab kahjunõude kuni vastutuskindlustuse hüvitispiirini.

Kas PZU hüvitab ka kahju, mille põhjuseks on vee või lume (sh sulamisvee) sissetungimine läbi hoone konstruktsioonide?
Jah, kui see juhtub tormi tagajärjel tekkinud kahju tõttu (nt kui torm vigastab katust või katusekatet). Kui vesi või lumi tungib sisse ehitusvea tõttu, siis seda kahju PZU ei hüvita.

Kas koduse vara elektririkke kaitse sisaldub ainult koguriskikindlustuses?
Jah, elektrist tingitud kahjud kaetakse koguriskikaitse alt. Pikselöögist tekkinud ülepinge hüvitatakse tulekahju kaitse alt.

Kas kindlustuslepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasneb mingi trahv?
Trahvi ei kaasne, kindlustusmakse tagastatakse pro rata ehk proportsionaalselt.

Kas lammutuse ja prahi äraveo kulud hüvitatakse?
Hüvitatakse alati, ka siis, kui kahjude ning kulude kogusumma ületab kindlustussumma (10% kindlustussummast, mitte üle 100 000 euro).

Kas rajatiste kaitse on hinna sees?
Jah, rajatiste kaitse on hinna sees kuni 10 000 euro eest. Kui rajatiste väärtus on suurem, siis tuleks nimetatud summat ületav osa eraldi juurde kindlustada.

Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga, kui jalgratas varastatakse oma kodu hoovist või siseõuest?
Ei, kindlustusjuhtumiks on murdvargus. Vargus (kui lukustamata jalgratas on hoovis) ei ole kindlustusjuhtum.

Kas lukustatud jalgratas, mis varastatakse poe ukse eest, on kodukindlustusega kaetud?
Kindlustatud ei ole kahju, mille põhjuseks on vargus, kaotamine, kadumine või unustamine. Lukustatud või lukustamata jalgratta vargus poe eest on vargus. Kindlustusjuhtumiks on murdvargus või röövimine. Lukustatud või lukustamata jalgratta vargus autost, kodust, garaažist või keldrist on murdvargus ja jalgratta väevõimuga omanikult äravõtmine on röövimine.

Kas koduloomade tegevuse tagajärjel tekkinud kahju hüvitatakse?
PZU ei hüvita koguriskikindlustuse puhul kahjusid, mille tekitavad mikroorganismid (seened, vamm jms), koduloomad, linnud, taimed, kahjurid või putukad.

Kodukindlustuse kahjujuhtumite näiteid

 • Vandalismi kaitse
  Majja üritati sisse murda, mille tagajärjel rikuti ka ust. PZU hüvitas ukse remondiks tehtud kulutused.

 • Elektrooniliste seadmete ja koduse vara kaitse
  1. Elektrikerise termostaat läks rikki, mille tagajärjel kuumenes keris üle ja tekkis tulekahju. PZU hüvitas terve korteri siseviimistluse uuenduse, saunaruumide taastamise, sisustuse puhastamise ja osalise vahetuse.
  2. Suurendusklaasiga peegel oli jäetud puidust aknalauale, mis päikese mõjul süütas aknalaua – tahma kahjustusi sai terve tuba. PZU hüvitas tekkinud kahjud.
  3. Maasoojuspumba rike, käsitluse käigus selgus, et lekkis maa sees olev torustik. PZU hüvitas remondikulud.
  4. Kolme aasta vanusel arvutil tekkis emaplaadi rike, mis remonditi ja PZU hüvitas remondikulu.
  5. Välismaal reisil olles murti sisse sõiduki pagasiruumi ja varastati isiklikke esemeid üle 3000 euro väärtuses. Juhtum oli kohaliku politsei poolt registreeritud ning PZU hüvitas tekkinud kahju.
  6. Äikesetormi ajal tekkinud elektri ülepinge tõttu läksid rivist välja nii digiboks, ruuter kui ka arvuti. PZU hüvitas kahju.

 • Üleujutuse kaitse
  Pika ja tugeva vihmaperioodi ajal tekkinud üleujutuse tagajärjel tungis pinnasevesi majja, ujutades maja üle u 40 cm kõrguselt maapinnast. Klient oli lisanud üleujutuskindlustuskaitse ning PZU hüvitas kahju, mis oli üleujutuse tõttu tekkinud majale ja kodusele varale.

 

PZU ei kindlusta hooneid, mis on vanemad kui 50 aastat, juhul kui neid ei ole viimase 20 aasta jooksul renoveeritud.

Kindlustatud ei ole kahju, mille põhjuseks on vargus (k.a näiteks hoovist või rõdult varastatud vara v.a aia- ja terrassimööbli, batuudi, soojuskiirguri, suitsu- ja barbeque ahju, grilli ning robotmuruniiduki vargus, mis kuulub hüvitamisele eramu või ridaelamuboksi hoovist eeldusel, et vargus pandi toime aiaga piiratud alalt), kaotamine, kadumine või unustamine

 

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent tegutseb agenditasu alusel, mis on kindlustusmakses sisalduv vahendustasu. PZU poolt agendile makstav vahendustasu on reisikindlustuse puhul 21% kindlustusmaksest.
 

 

 

Tutvuge enne pakkumuse küsimist ning kindlustuslepingu sõlmimist PZU* kodukindlustuse kindlustusteenuse teabedokumendiga, kodukindlustuse tingimustega SEB-K100/2017, PZU kindlustuslepingute üldtingimustega ning kahjuhüvitiste väljamaksmise piirangute ja välistustega. Vajaduse korral pidage nõu asjatundjaga PZU klienditeeninduse numbril (+372) 622 4545.

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent tegutseb agenditasu alusel, mis on kindlustusmakses sisalduv vahendustasu. PZU poolt agendile makstav vahendustasu on reisikindlustuse puhul 21% kindlustusmaksest.
 

 

Kontaktid

 • Uue lepingu sõlmimine
  SEB klienditugi
  665 5100
   

  Olemasolevad lepingud
  PZU klienditugi
  622 4545

 • E-post

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.