Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Foorum

Varia - 10.02.2020
ettevõtlus

Rohepesu asemel tuleks otsida ärihuvi

Rohepesu asemel tuleks otsida ärihuvi Pangal on andmed ja kompetentsus, millega muutustesse panustada

Poliitikast, kodanikuühiskonnast ning tarbijaeelistustest tuleneva surve tõttu mõjutavad jätkusuutlikkuse ja keskkonnateemad üha enam ettevõtete äritegevust. Üldine teadlikkuse kasv on tervitatav, kuid oluline on see, et kommunikatsioon ei neelaks sisu.

Niisiis peaksid ettevõtted eeskätt mõtlema sellele, kuidas saaks jätkusuutlikkus olla osa nende strateegilisest ärist, mitte pelgalt kõrvaltegevus. Kuna SEB jaoks on pikaajalised kliendisuhted keskne eesmärk, siis pole jätkusuutlikkus ja vastutustundlikkus panga jaoks olulised pelgalt mainekujunduse aspektist, vaid väga otsene ärihuvi.

17 eesmärgi mõju

2015. aastal seati ÜRO tasandil 17 säästva arengu eesmärki, millega soovitakse maandada inimtegevusest tulenevaid riske ja negatiivseid keskkonnamõjusid. Näiteks tahetakse antud raamistikuga soodustada üha keskkonnasõbralikumate tehnoloogiate arendamist ja võimaldamist ettevõtetele ning tavainimestele.

Samas pangana eelistame me pikaajalisi suhteid, sest nii tunneme põhjalikumalt oma kliente ning oskame neid paremini nõustada. Sestap ongi organisatsiooni eesmärgiks luua oma tegevusega pikaajalist lisandväärtust, positiivset mõju kliendile, keskkonnale ja kogukonnale. Pidades silmas, et pikaajalised kliendisuhted ongi panga ärihuvi, siis on igati loogiline, et kohaldame jätkusuutlikkusest tulenevaid põhimõtteid kõigis oma äriprotsessides, nii ettevõttesiseselt kui ka töös klientide ja koostööpartneritega. See lihtsalt ongi meie pikaajaline ärihuvi.

Pangal on andmed ja kompetentsus, millega muutustesse panustada

Ei ole kellelegi saladus, et meil on pangana hulgaliselt infot oma klientide kohta. Siinkohal näeme seda oma võimaluse ja vastutusena kasutada seda andmestikku paremate finantseerimislahenduste ning nõustamise pakkumiseks. Andmed on väärtus, mida mõistlikult kasutades ja analüüsides saamegi omakorda panustada reaalsesse muutusesse, näiteks jätkusuutlike finantseerimislahenduste ja (pensioni)fondide kaudu. Meie kogemus kinnitab, et klientide teadlikkus, ootused ja huvi jätkusuutlikumate ning keskkonnasäästlikumate toodete vastu kasvab pidevalt, ning selliseid tooteid pakkudes tuleme ühest küljest vastu klientide ootustele ning samas saame toetada näiteks puhtama elukeskkonna kujunemist. Ning loomulikult on see ka klientide õigustatud ootus, kuna finantsvaldkond saab palju kaasa aidata positiivsetele muutustele.

Lisaks väärtuslike andmete omamisele on loomulikult panga üks põhipädevusi riskide mõistmine ja hindamine, mistõttu arvestame äris ja otsustes ka keskkonnaalaste ja sotsiaalsete faktoritega. Ettevõtted, kes seavad oma äritegevuses jätkusuutlikkuse eesmärgiks, on pikemas perspektiivis edukamad, mistõttu tahame toetada koostöö ja nõustamise kaudu neid kliente, kes soovivad oma tegevuse abil tekitada positiivset mõju. Ettevõtlus vajab värsket mõtteviisi, innovatsiooni ja uusi lahendusi ning pangana on meil ainulaadne positsioon sellist arengut soodustada. Samamoodi oleme ka ise keskendunud jätkusuutlikule finantseerimisele – uute keskkonda toetavate toodete ja teenuste väljatöötamisele, aga ka sotsiaalset arengut edendavale koostööle.

Kas minu raha teenib ainult minu huve?

Paljud inimesed on meile usaldanud oma pensioniinvesteeringud, aga üha enam mõistame, kuidas nendel investeeringutel saab olla positiivne mõju kogukondadele ja keskkonnale. Pensioni- ja investeerimisfondi kaudu saame lisaks ettevõtetele aidata ka eraisikutel anda oma panus paremasse ja puhtamasse homsesse. Paljud pensionikogujad tahavad teada, kuhu pank nende raha paigutab ning kas nende pensionisäästud teenivad suuremat eesmärki – puhtam ja kestlikum keskkond, tegusam kogukond. Juba täna saamegi pakkuda oma klientidele jätkusuutlikke ja eetilisi pensionifonde, mis on fokusseeritud keskkonna- ja sotsiaalvaldkondadele, pidades silmas finantseeritavate ettevõtete laiemat äristrateegiat.

Meil on võimekus ja võimalus

Oluline ongi mõista, et Eesti tingimustes on suurtel ettevõtetel ja tööandjatel eriline positsioon ning vastutus majanduskeskkonna jätkusuutlikumaks muutmisel. Sealjuures on SEB-l võimekus tõsta teadlikkust ning trende suunata, võttes jätkusuutlikkuse põhimõtted aluseks nii investeeringutes kui ka uute toodete ja teenuste arendamisel, olgu nendeks siis e-kanalid, vastutustundlikud pensioni- ja investeerimisfondid või äriklientide toetamine nende ambitsioonides liikuda vastutustundlikuma ja jätkusuutlikuma tootmisprotsessi poole.

Mida SEB teeb, et olla kliimapositiivne:

  • Meie kontorid ja pangaautomaadid töötavad rohelisel energial.
  • Me mõõdame igakuiselt oma ökoloogilist jalajälge: kui palju me käime komandeeringus, sh kui palju lendame, kasutame kütet-elektrit, kraanivett. Meil on eesmärk vähendada oma CO2 jalajälge 20% sel aastal.
  • SEB kontorid pakuvad paberivaba teenindust, tänu millele säästame üsna suure hulga puid.
  • SEB kontorites sorteeritakse prügi, meie kontorikostüümid, tehnika ja mööbel läheb alati taaskasutusse.
  • SEB on pakkunud aastaid Rohelist Liisingut, et panna kliente mõtlema keskkonnasäästlikuma auto liisimisele.
  • Meil on plaanis tulevikus disainida ainult keskkonda hoidvaid või taastavaid tooteid ja teenuseid.
  • SEB töötajad on teadlikud kogukonda panustajad ja meile meeldib kaasa lüüa vabatahtlikus töös SEB Heategevusfondi või finantskirjaoskuse õpetamise kaudu koolides üle Eesti.
  • SEB toetab innovatsiooni: esimese SEB Innovatsioonikeskuse avasime 2017. aasta kevadel Tallinnas. Keskust on külastanud peaaegu 25 000 inimest ning lisaks on jälgitud virtuaalselt ka ürituste videoülekandeid, mistõttu võime öelda, et kokku üle 200 000 inimese on saanud osa innovatsioonikeskuse loengutest, seminaridest, töötubadest ja arenguprogrammidest. Peagi avame Tartus oma innovatsioonikeskuse.
  • SEB toetab noori ettevõtlikke inimesi Junior Achievementi ja Ajujahi kaudu, eesmärgiks anda tugev tõuge ettevõtlikkuse toetuseks.
  • Oleme aktiivsed kaasarääkijad Eesti elus ja alati valmis jagama SEB teadmiste ja kogemuste pagasit.


Evelin Allas
SEB kommunikatsioonijuht

 


Veel artikleid

Arhiiv

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.