Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Foorum

Pension - 16.01.2020
pension | seenior | II sammas | III sammas

Pensioni pärimisel on mitmeid olulisi nüansse

Pensioni pärimisel on mitmeid olulisi nüansse Foto: SEB

Kas pensioni II ja III sammas on päritav, on üks sagedasemaid küsimusi, mida esitatakse. Anname lihtsaid soovitusi, millele pensioni pärimisel tähelepanu pöörata.

II pensionisammas on päritav

II samba pensionifondiosakud on päritavad nii kogumis- kui ka üldjuhul väljamaksefaasis.

Kui pärija on liitunud II sambaga, siis on tal ühe aasta jooksul, arvates pärimistunnistuse väljastamisest, õigus esitada avaldus kõigi päritud pensionifondi osakute tagasivõtmiseks (pensionifond ostab osakud tagasi ja pärija saab raha) või kandmiseks oma pensionikontole. Kui aasta on möödas, siis on võimalik esitada avaldus üksnes päritud osakute kandmiseks oma pensionikontole.

Kui pärija ei ole liitunud II sambaga, on õigus nõuda osakute tagasivõtmist kümne aasta jooksul arvates pärimistunnistuse väljastamisest.

Oluline on veel tähele panna, et

  • osakute tagasivõtmisel ehk osakute rahas väljavõtmisel tuleb väljamakse summalt tasuda tulumaksu
  • kui pärandaja on sõlminud II sambast väljamaksete saamiseks fondipensioni, siis on fondiosakud päritavad. Kui pensionilepingule garantiiperioodi ei ole lisatud, siis pensionivara pole päritav;
  • juriidilisest isikust pärija saab taotleda ainult osakute tagasivõtmist.

Kui pärijaid on mitu, siis kuulub pärandvara neile ühiselt ja seda tuleb ka ühiselt käsutada. Siiski ei või pensionifondi osak kuuluda samaaegselt mitmele isikule, mistõttu peavad pärijad sõlmima kokkuleppe pärandvara hulka kuuluvate osakute jagamiseks. Osakute jagamise kokkuleppe saab sõlmida pangas kohapeal või notari juures. Kokkuleppe sõlmimisel peavad kohal viibima kõik pärijad.

Ka III sammast saab pärandada

Ka III samba fondi osakud on päritavad. Fondiosaku pärimisel on võimalik teha kõigi või osa osakute ülekandmine pärija väärtpaberikontole või teha päritud osakute tagasivõtt ning saada raha.

III samba kindlustuslepingu puhul on võimalik kindlustatu surma korraks määrata soodustatud isik, kellele lepingujärgne summa välja makstakse. Tuleb arvestada sellega, et väljamaksed pärijatele maksustatakse tulumaksuga. Kui pärandaja on sõlminud III sambast väljamaksete saamiseks lepingu, tasub pöörduda panka või kindlustusseltsi poole, et saada infot garantiiperioodi ja soodustatud isiku(te) kohta.

 


Jaanika Reinmann
SEB Elu- ja Pensionikindlustuse turundusjuht

 

Eeltoodud teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamise, investeerimissoovituse ega toote või teenuse pakkumisena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumise või soovitusena lepingu sõlmimiseks.
Maksusüsteemi õigusaktid võivad muutuda. Maksustamine oleneb isikuga seonduvatest asjaoludest, sealhulgas tema residentsusest jms.


Veel artikleid

Arhiiv

Teadlik kogumine viib parema pensionini

Teadlik kogumine viib parema pensionini

  • Asjatundlik nõustamine
  • Isiklik plaan ja eesmärk pensioni kogumisele
  • Terviklikud lahendused pensioni kogumis- ja väljamakseperioodiks

Pensioni kogumisest lähemalt

Jälgige meid

 
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.