Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Foorum

Pension - 14.06.2016
pension | II sammas | III sammas

Milline osa pensioniks kogutud rahast kuulub pärandvara hulka

Milline osa pensioniks kogutud rahast kuulub pärandvara hulka Foto: SEB

II ja III sambasse kogutud raha on igaühe isiklik vara. Kui koguja ise seda mingil põhjusel välja ei võta, ei lähe see raha riigile ega kindlustusseltsile, vaid see on võimalik jätta lähedastele.

II sambasse kogudes

II samba pensionifondi kogutud raha on pärandvara, mis päritakse testamendi või pärimisseaduse alusel. Selle samba pärimine algas 2007. aastal ja Rahandusministeeriumi statistika järgi esitatakse II samba pärimiseks umbes tuhat avaldust aastas.

Kui II samba osakute pärija on ka ise selle sambaga liitunud, siis võib ta päritavad osakud rahas välja võtta või kanda need enda pensionikontole. Teisel juhul lisanduvad päritud osakud olemasolevatele ja inimene saab pensioniikka jõudes selle võrra suuremat pensioni.

Pärija, kes ei ole II sambaga liitunud, saab päritud osakud välja võtta vaid rahas.

SEB Elu- ja Pensionikindlustuse statistika kohaselt eelistavad pärijad II sambasse kogunenud suuremate summade puhul  pensionifondi osakud rahas välja võtta. Näiteks selgub SEB Elu- ja Pensionikindlustuse statistikast, et viimasel kahel aastal on lausa 94%-l juhtudest II samba fondiosakud võetud välja rahana ja  2015. aastal oli keskmine välja võetud summa 3560 eurot.

Lugege lisaks: Millal ja kuidas saab II sambasse kogutud raha välja võtta?

III sambasse kogudes

III pensionisamba kogumislahendusi on kahte tüüpi: pensionifondid ja kindlustuslepingud.

III samba pensionifondid toimivad samamoodi nagu II samba pensionifondid: kogutud vara kuulub pärandvara hulka. Need osakud võib pärija korraga rahas välja võtta või kanda oma väärtpaberikontole.

SEB Elu- ja Pensionikindlustuse statistika näitab, et päritud III samba fondiosakuid viimase viie aasta jooksul rahas välja võetud ei ole: kõigil juhtudel on pärija kandnud osakud enda väärtpaberikontole. Keskmine III sambaga päritud summa on 7000 eurot.

III samba kindlustuslepingusse kogutud raha pärandvara hulka ei kuulu, kuid lepingu sõlmimisel saab kindlustusvõtja määrata soodustatud isikud ehk lähedased, kellele kindlustatu surma korral kogutud summa välja makstakse.

Lugege lisaks: Regulaarne kogumine III sambasse aitab pensionipõlves paremini hakkama saada

Väljamaksete saamise ajal

II samba väljamakseid tehakse pensionilepingu alusel. Sellisel juhul ei ole tegemist pärandvaraga.

Samas on lepingu sõlmijal võimalik määrata soodustatud isikud, kellele ta kogutud vara oma surma korral jätab: lepingus määratakse garanteeritud väljamaksete periood ja isiku(d), kellele makstakse kokkulepitud pensionimakseid kuni garantiiperioodi lõpuni. Soodustatud isikuks võib inimene määrata ka pärijad.

III sambast tähtajalise pensioni ja garantiiperioodiga eluaegse pensioni puhul saab samuti määrata soodustatud isiku(d), kes saavad kindlustatu surma korral makstakse väljamaksmisele kuuluva summa.

Lugege lisaks: Põhjused, miks minna pensioninõustamisele

 


Kirsti Virak
SEB Elu- ja Pensionikindlustuse lepingute haldamise osakonna juhataja

 

 
Seda teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisnõustamise, investeerimissoovituse ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumise või soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks.
 
Investeering fondi on alati seotud mitmesuguste riskidega, mis võivad teostudes ebasoodsalt mõjutada investeeringu väärtust või realiseeritavust, investori õigusi ja muid selliseid asjaolusid.

III pensionisamba kindlustustooteid pakub AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus. AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus ning AS SEB Pank vahendavad AS-i SEB Varahaldus pensionifonde.

Enne investeerimisotsuse tegemist tutvuge kindlustuslepingu tingimustega ja/või fondi osakute avaliku pakkumise prospekti, lihtsustatud prospekti ning muu fondi kohta avaldatud infoga Pensionikeskuse kodulehel www.pensionikeskus.ee ning SEB toodete asjus SEB kodulehel www.seb.ee. Vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.

Veel artikleid

Arhiiv

Teadlik kogumine viib parema pensionini

Teadlik kogumine viib parema pensionini

  • Asjatundlik nõustamine
  • Isiklik plaan ja eesmärk pensioni kogumisele
  • Terviklikud lahendused pensioni kogumis- ja väljamakseperioodiks

Pensioni kogumisest lähemalt

Jälgige meid

 
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.