Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Foorum

Pension - 20.10.2015
pension | pensionikogumine

Millega tasub arvestada II samba pensionifondi vahetamisel?

Millega tasub arvestada II samba pensionifondi vahetamisel? Foto: SEB

Raha kogumine pensioniks on pikaajaline teekond, mis kestab aastakümneid. Erinevatel eluetappidel tasub üle vaadata, kas valitud II samba pensionifond võimaldab soovitud kogumiseesmärki saavutada. Järgnevalt toome välja, millele peaks enne pensionifondi vahetamist tähelepanu pöörama.

Millises pensionifondis koguda?

II samba pensionifondid erinevad üksteisest eelkõige investeerimisstrateegia poolest. See tähendab, et erinevatesse varaklassidesse (nt võlakirjadesse, aktsiatesse jne) investeeritakse erinevas mahus. Üldjuhul suudavad suuremat tootlust pakkuda kõrgema aktsiaosakaaluga fondid ning tagasihoidlikumat tootlust suurema võlakirjade ja hoiuste osakaaluga fondid. Arvestama peab sellega, et kõrgem aktsiate osakaal tähendab suuremat riski, mistõttu on mõistlik fondi valikul lähtuda isiklikust riskitaluvusest.

Kuidas valida endale sobivat pensionifondi

Miks pensionifondi vahetada?

Aeg-ajal tasub valitud II samba pensionifondi strateegia üle vaadata, sest vanusega võib isiklik riskitase muutuda. Samuti väheneb pensioniks kogumise aastate arv ehk investeerimishorisont. Selleks, et võimalik aktsiaturgude langus kogutud pensionivarale liiga ei saaks teha, oleks mõistlik pensionifondi valik regulaarselt üle vaadata ning mõned aastad enne pensionile jäämist kaaluda pensionifondi vahetamist konservatiivsema fondi vastu.

Kes pakub kõrgemat tootlust?

Pensionifondide pakkumisel rõhutatakse sageli ajaloolist tootlust, kuid selle põhjal ei tohiks teha järeldusi tuleviku tootluse osas. Mõnel fondil võis olla teatud perioodil väga hea tootlus, kuid see ei tähenda, et järgnevatel perioodidel suudab fond samasugust tulemust näidata. Lisaks tasub meeles pidada, et fondide tootluse kohta avaldatavad näitajad iseloomustavad fondide tootlust teatud perioodil üldiselt, mitte konkreetse kliendi fondiosakute käekäiku. Isikliku pensionivara kogunemist ja pensionivara tootlust mõjutab see, millal on tehtud sissemaksed ja kui suur on kogunenud pensionivara.

Kuhu pensionifond investeerib?

Pensionifondid investeerivad erinevatesse varaklassidesse erinevas mahus. Vastavalt fondi riskiastmele on määratud maksimaalne aktsiariski kandvate väärtpaberite osakaal. Lisaks maksimaalsele aktsiate osakaalule tasub jälgida ka nende reaalset osakaalu, sest teatud turuolukordades võib fondijuht muuta strateegiat ja otsustada vähem ja teinekord jälle rohkem aktsiatesse investeerida.

Teiseks tasub teada, millistesse piirkondadesse pensionifond investeerib. Kui pensionifond investeerib suure osa oma varast kitsasse piirkonda (näiteks Ida-Euroopa või Ladina-Ameerika), siis nende turgude languse korral võib see pensionifond kaotada olulise osa oma investeeringute väärtusest. Pigem tasuks kaaluda fondi, kus investeerimisportfell on globaalsem ehk investeeringud ja riskid on hajutatud erinevate piirkondade ja majandussektorite vahel.
Täpse info pensionifondide investeeringute kohta saab investeeringute aruandest, mis on kättesaadavad iga teenusepakkuja kodulehel.

Millised tasud kaasnevad pensionifondi vahetamisega?

II samba pensionifondi vahetamisel mõne teise fondivalitseja pensionifondi vastu, võtab senine fondivalitseja fondiosakute puhasväärtusest kuni 1% tagasivõtmistasu. Seda tasu ei rakendata, kui vahetada oma pensionifondi SEB pensionifondide piires (näiteks SEB Optimaalse pensionifondi vahetamine SEB Energilise pensionifondi vastu). Kui suunata ainult edasised sissemaksed mõnda teise fondi, siis sellega tagasivõtmise tasusid ei kaasne.

 


Jarno Edur
SEB Varahaldus, müügijuht

 

Oluline info:


Käesolevat teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena või soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks.

Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta.

Investeering fondi on alati seotud mitmesuguste riskidega, mis võivad teostudes ebasoodsalt mõjutada investeeringu väärtust või realiseeritavust, investorite õigusi ja muid taolisi asjaolusid.

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus ja AS SEB Pank vahendavad AS-i SEB Varahaldus pensionifonde.

Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda kindlustuslepingu tingimustega ja/või pensionifondi osakute avaliku pakkumise prospekti, lihtsustatud prospekti ning muu fondi kohta avaldatud teabega Pensionikeskuse kodulehel või SEB toodete osas SEB kodulehel. Vajadusel pidage nõu AS-i SEB Pank või AS-i SEB Elu- ja Pensionikindlustus töötajaga.


Veel artikleid

Arhiiv

Teadlik kogumine viib parema pensionini

Teadlik kogumine viib parema pensionini

  • Asjatundlik nõustamine
  • Isiklik plaan ja eesmärk pensioni kogumisele
  • Terviklikud lahendused pensioni kogumis- ja väljamakseperioodiks

Pensioni kogumisest lähemalt

Jälgige meid

 
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.