Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Foorum

Pension - 29.06.2020

Mida küsida endalt ja pangalt pensionifondi vahetamisel?

Mida küsida endalt ja pangalt pensionifondi vahetamisel?

Pensioniraha kogumine on pikaajaline tegevus. Seega tasub Teil eri eluetappidel üle vaadata, kas kunagi valitud II samba fond Teie pensionieesmärgi saavutamist endiselt toetab. Kui soovite olla oma valikutes kindel, arutage see teema läbi koos SEB eksperdiga.

Enne meie töötajaga kohtumist ja pensionifondi vahetamist mõelge järgmistele teemadele.

1. Otsustage, millist tüüpi pensionifond Teile sobib

Kuna II samba pensionifondid erinevad üksteisest nii juhtimise (aktiivselt vs. passiivselt juhitud fondid)  kui ka investeerimisstrateegia poolest (eri varaklassidesse (näiteks võlakirjadesse, hoiustesse, aktsiatesse jne) investeeritakse eri mahus), pöörake tähelepanu fondi riskitasemele ning kõrvutage seda isikliku riskitaluvusega.

 • Kõrgema riskitasemega fond sobib investorile, kes on noorem ja riskialtim. Sellise fondi osaku väärtus kõigub küll suurtes piirides, kuid ka aastate ja aastakümnete keskmine oodatav tulu on kõrgem ning riskimine seega õigustatud.
 • Konservatiivsema suunitlusega fondid on mõeldud eelkõige selleks, et kogutud pensionivara väärtust hoida ja lühiajaliste turukõikumiste eest kaitsta. Nagu 2020. aasta esimene pool meile näitas, võivad need kõikumised olla küllaltki ulatuslikud.

Mõelge ka kogumisperioodi pikkusele ja oma tootluseesmärgile.
Sellest kõigest võivad anda täpse ülevaate meie investeerimiseksperdid, aga oleme loonud ka väga mugava fondivalija.

2. Arvestage, et varem teenitud tootlus ei ole tulevikus tagatud

Pensionifondide pakkujad rõhutavad sageli senist tootlust, kuid selle põhjal ei tohiks teha järeldusi tulevikutootluse kohta. Mõnel fondil võis olla teatud perioodil väga hea tootlus, kuid see ei tähenda, et järgnevatel perioodidel suudab fond samasugust tulemust näidata.

Tasub meeles pidada, et fondi tootluse kohta avaldatavad näitajad iseloomustavad selle fondi osakute üldist käekäiku. Konkreetse kliendi pensionivara kogunemist ja tootlust mõjutab see, millal on tehtud sissemaksed ning kui suur on kogunenud pensionivara.

3. Tutvuge fondile makstavate tasudega

Fondi valides pöörake tähelepanu kõigile kaasnevatele kuludele, muu hulgas jooksvatele tasudele, mis sisaldavad

 • valitsemistasu;
 • fondi arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid;
 • investeeringute jooksvaid tasusid ning
 • muid fondi tingimustes või prospektis nimetatud valitsemistasusid ja -kulusid.

Oluline on teada, et jooksvad tasud on tootlusse sisse arvestatud: kui tootlus on näiteks 4% ja fondile makstav tasu 1%, siis Teile kätte jääb ikka 4%. II samba pensionifondide jooksvate tasude võrdluse leiate Pensionikeskuse veebilehelt.

4. Uurige, kuhu pensionifond investeerib

Selgitage välja, kas pensionifondi investeerimisportfell

 • on globaalne, hajutades investeeringuid ja riske eri piirkondade ning majandussektorite vahel, või
 • toetab kohalikku majandust.

Tähtis on veel teada, kas pensionifondi investeeringud toetavad eetilist äri ajavaid ettevõtteid, kelle tegevus ei saasta keskkonda ega tekita kliima soojenemist, kes peavad kinni töö- ja inimõigustest ning kes ei ole seotud altkäemaksude ja korruptsiooniga.

SEB pensionifondide aktsiainvesteeringutest on juba umbes veerand paigutatud rangemate kriteeriumite põhjal ettevõtetesse, kes hoiavad keskkonda ja tegutsevad sotsiaalse vastutustundega. Meie ambitsioon on vastutustundlike investeeringute osa nii aktsia- ja võlakirja- kui ka kinnisvarainvesteeringutes veelgi suurendada.

5. Veenduge, et Teie pension ei oleks kauplemisobjekt

Kogumispensionide seaduse § 14 lõike 5.1 järgi ei või valikuavalduse esitamine või kohustusliku pensionifondi osaku omamine olla kindlustus-, finants- või investeerimisteenuste lepingu sõlmimise või muutmise või muu kohustusliku pensionifondi välise kasu saamise eeltingimus. Teisisõnu ei tohi pank pakkuda Teile paremaid tingimusi või kingitusi eeldusel, et toote pensioni II samba üle sellesse panka või hoiate pensioni II sammast juba selles pangas.

Kui Teie ei kontrolli oma raha, siis kontrollib raha Teid

Ärge jääge lootma parema tuleviku peale, planeerige seda teadlikult. Pikaajaline kogumine on oluline tegevus, millega saate oma tulevikku kindlustada. Nii tagate endale soovitud sissetuleku ajaks, kui Te enam tööl ei käi.

Vaatame Teie pensioni kogumise üle

Käesolevat teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisnõustamise või -soovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumise või soovitusena mis tahes lepingu sõlmimiseks.

Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta.

Investeering fondi on alati seotud mitmesuguste riskidega, mis võivad teostudes ebasoodsalt mõjutada investeeringu väärtust või realiseeritavust, investori õigusi ja muid taolisi asjaolusid.

SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal ja AS SEB Pank vahendavad AS-i SEB Varahaldus pensionifonde.
Enne investeerimisotsuse tegemist tutvuge hoolikalt kindlustuslepingu tingimustega ja/või pensionifondi osakute avaliku pakkumise prospekti, lihtsustatud prospekti ning fondi kohta avaldatud muu teabega Pensionikeskuse veebilehel või SEB toodete asjus SEB veebilehel. Vajaduse korral pidage nõu AS-i SEB Pank või SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali töötajaga.


Veel artikleid

Arhiiv

Teadlik kogumine viib parema pensionini

Teadlik kogumine viib parema pensionini

 • Asjatundlik nõustamine
 • Isiklik plaan ja eesmärk pensioni kogumisele
 • Terviklikud lahendused pensioni kogumis- ja väljamakseperioodiks

Pensioni kogumisest lähemalt

Jälgige meid

 
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.