Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Foorum

Pension - 05.10.2020
indeksfondid | pensionikogumine

Kas indeksfondid toovad murrangulise muutuse?

Kas indeksfondid toovad murrangulise muutuse?

Viimastel aastatel on Eesti pensionisüsteemis toimunud nii mõndagi põnevat: muudetud on pensionifondide investeerimisreegleid ja noori, alles kogumist alustavaid kliente, suunatakse aktsiapõhistesse fondidesse. Lisaks on toimunud tuliseid arutelusid süsteemi järjepidevuse kohta.

Eesti üheks uue pensioniajastu alguspunktiks võib pidada 2017. aastat, mil lansseeriti Eestis uudne pensionifondi kategooria: passiivselt juhitud pensionifondid ehk indeksfondid. Pensionikeskuse andmetel on uudne lahendus võitnud usalduse üle 7% Eesti kogujate hulgas võrdlemisi lühikese ajaga.

Kas tegu on finantsmaailmas toimuva revolutsioonilise vastupanuliikumisega?

Kuigi võrreldes aktiivselt juhitud fondidega ei ole indeksfondid Eestis veel saavutanud suurt populaarsust, muutub nende lend üha kõrgemaks. Eriti noorte hulgas, kes oma tuleviku kindlustamist alles alustavad. See on ka loogiline: uudse lahenduse menule aitab kaasa asjaolu, et noorte investeerimisteadlikkus kasvab ja indeksfondid on loodud just neile, kelle investeerimisperiood on pikk.

Indeksfondid on tulnud, et jääda

Kindel on see, et lähiaastatel suureneb nii indeksfondi pakkujate kui ka indeksfondiga kogujate arv. Kliendid hindavad üha enam passiivse pensionifondi eeliseid: madalaid tasusid ja korralikku kasvupotentsiaali.
Siiski tuleks igal kogujal enne pea ees indeksfondidesse sukeldumist mõelda kolmele aspektile.

1. Juhtimine

Indeksfond on investeerimisfondi eritüüp, mille eesmärk on investeerimisel passiivselt järgida kindlat aktsia- või võlakirjaindeksit. Selline indeks peaks olema laialdaselt tuntud, peegeldama mingi turu liikumist ning olema avalik.
Indeksfondi juht ei lähtu fondi varaga tehinguid tehes finantsturgude võimalikust tulevikusuundumusest. Selle asemel kopeerib ta mudelportfelli koostist, mis on fondi tingimustes ette antud. Nii püüdleb fondijuht olukorra poole, kus tema juhitud fondi osaku hind liiguks täpselt samamoodi nagu fondi võrdlusindeks.

2. Riskid

Nii aktiivsel kui ka passiivsel fondil on sarnased riskid, mis seonduvad eelkõige turu liikumisega. Turu langus on mõlema fondi kliendile ebameeldiv. Ometi ei tee passiivse fondi juht turu oodatava languse eel midagi, mis võiks kaotust pehmendada. Seepärast võib osaku hind langeda indeksfondi puhul rohkem kui aktiivselt juhitud fondil.

3. Tasud

Passiivselt juhitud fond ei tee kulukat turuanalüüsi, vaid sooritab fondi varaga tehinguid etteantud algoritmi järgi. Selle arvelt saab ta fondi juhtimise kulu hoida võimalikult madalal. 30–40 aasta pikkustel kogumisperioodidel võib kokkuhoid osutuda märkimisväärseks.

Kas totaalne revolutsioon või valiku laienemine?

Ajal, mil Eestis võeti kasutusele esimesed passiivselt juhitud pensionifondid, tundus see sama murranguline nagu elektriauto või mõni Silicon Valleys loodud uuenduslik lahendus, mille loojad oponeerisid traditsioonilisele elukorraldusele, soovides maailma jäädavalt muuta.
Indeksfondide puhul on tegelikkus aga palju proosalisem: need fondid on vaid üks finantslahendus paljudest ja väiksemas mahus rakendatakse passiivselt juhitud fonde maailmas juba 1960. aastatest alates. Seega ei ole tegu revolutsioonilise lahendusega, mis oleks leiutatud aktiivselt juhitud pensionifonde kukutama. Indeksfondid on lihtsalt üks hea valik paljudest, mida pensionikoguja võib enda tuleviku kindlustamisel kaaluda ja sobivuse korral kasutada.

 

Käesolevat teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisnõustamise või -soovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumise või soovitusena mis tahes lepingu sõlmimiseks.
Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta.
Investeering fondi on alati seotud mitmesuguste riskidega, mis võivad teostudes ebasoodsalt mõjutada investeeringu väärtust või realiseeritavust, investori õigusi ja muid taolisi asjaolusid.
SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal ja AS SEB Pank vahendavad AS-i SEB Varahaldus pensionifonde.
Enne investeerimisotsuse tegemist tutvuge hoolikalt kindlustuslepingu tingimustega ja/või pensionifondi osakute avaliku pakkumise prospekti, lihtsustatud prospekti ning fondi kohta avaldatud muu teabega Pensionikeskuse veebilehel või SEB toodete asjus SEB veebilehel. Vajaduse korral pidage nõu AS-i SEB Pank või SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali töötajaga.


Veel artikleid

Arhiiv

Teadlik kogumine viib parema pensionini

Teadlik kogumine viib parema pensionini

  • Asjatundlik nõustamine
  • Isiklik plaan ja eesmärk pensioni kogumisele
  • Terviklikud lahendused pensioni kogumis- ja väljamakseperioodiks

Pensioni kogumisest lähemalt

Jälgige meid

 
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.