Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Foorum

Pension - 17.10.2017
pensionikogumine

Isikliku pensionivara kasv ja fondi tootlus on erinevad

Isikliku pensionivara kasv ja fondi tootlus on erinevad Foto: SEB

Tavaliselt räägitakse fondi tootlusest aastate või kuude lõikes. Selliste valitud perioodide tulemus aga ei näita teie isikliku pensionivara kasvu, kuna teie kogumisperiood võib olla teine. Isikliku pensionivara käekäiku on teil kõige kindlam vaadata oma internetipangas.

Pensionifondi osaku hind on muutuv

Sama fondi 1 päeva, 1 kuu ja 1 aasta tulemus võib väga erinev olla. Pensionifondide tootlusest rääkides keskendutakse tavaliselt fondiosaku puhasväärtuse muutustele ehk osaku hinnale, millest on haldustasu maha arvestatud. Puhasväärtus muutub iga päev, mistõttu ka mineviku perioodide keskmised tootlused aasta kohta muutuvad veidi iga päev - iga päevaga nihkub edasi ajavahemik, mille kohta tulemust arvutatakse.

Näiteks SEB Energilise Pensionifondi osaku puhasväärtus oli viis aastat tagasi 0,72576 ja käesoleva aasta märtsis 0,89021 ehk osaku hind on tõusnud 22,66%. Fondi tootlust arvutatakse tavaliselt aasta kohta ja 22,66% tõus tähendab seega keskmist aastast tootlust +4,16%. Homme võivad need numbrid olla juba veidi muutunud. SEB fondide mineviku tootlusi saate vaadata fondikursside tabelist. Valitud perioodide tulemuse põhjal ei tasu enda kogumise edukust hinnata.

Igakuise investeerimise tulemus erineb fondi tulemusest

Puhasväärtuse igapäevane muutus mõjutab ka kogutud raha väärtust, kuid isikliku pensionivara kasvu ja fondi tulemuste erinevust põhjustab regulaarne investeerimine. Teie palgast suunatakse maksed pensionifondi kord kuus ja ostetakse osakuid sellel hetkel kehtiva hinnaga. Kui te alustasite kogumist viis aastat tagasi, siis osteti esimesed osakud tollase hinnaga. Äsja ostetud osakud on teie heaks töötanud vaid loetud päevad või nädalad.

Pensionivara väärtus leitakse teile kuuluvate pensionifondi osakute koguse igapäevasel korrutamisel osaku puhasväärtusega. Kui teil on mitme pensionifondi osakuid, siis iga fondi osakute kogus korrutatakse vastava fondi osaku puhasväärtusega ja summeeritakse.

Minu pension = minu osakute arv x osaku puhasväärtus

Palk mõjutab pensioni

II samba pensionimakse on 2% teie palgast, millele riik lisab 4% palgast (2017. aasta lõpuni on sellest reeglist erandeid). Sellepärast mängib palga suurus olulist rolli pensionivara lõpliku summa kujunemisel. Pensionimakse laekumisel ostetakse teatud kogus teie poolt valitud fondi osakuid. Kuna erinevate fondide osakuhinnad on erinevad, siis sama suure makse eest saavad erinevate fondide kliendid erineva arvu osakuid. Vara edasine käekäik sõltub osaku hinna käekäigust.

Selge ülevaate oma pensionivara käekäigust saate internetipangast

Kõige kindlam on oma kogutud pensionivara tulemust vaadata oma internetipangast. Seal on personaalne tulemus, mis arvestab täpselt teie ostetud osakute hinda, arvu ja käekäiku.

Olge tähelepanelikud väidete osas mineviku tootluste kohta. Ärge tehke otsust kiirustades, mõelge asjad läbi ja heitke internetipangas pilk oma pensionikontole – pilt võib teie jaoks olla positiivselt üllatav.

Lugege lisaks: Kui palju raha on tuleviku kindlustamiseks vaja?

 


Endriko Võrklaev
fondijuht, SEB Varahaldus

 


Eeltoodud teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamise, investeerimissoovituse ega toote või teenuse pakkumisena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumise või soovitusena lepingu sõlmimiseks.

Fondi varasem tootlus ja tegevus ei ole lubadus ega viide fondi tuleviku tootluse või tegevuseesmärkide täitmise kohta. Fondi investeerimisega kaasnevad riskid ja võimalused, mis võivad tuua nii kahjumit kui kasumit, investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

SEB pensionifonde valitseb  SEB Varahaldus. III samba kindlustustooteid pakub SEB Elu- ja Pensionikindlustus. SEB Elu- ja Pensionikindlustus ja SEB Pank vahendavad SEB Varahalduse pensionifonde.

Enne investeerimisotsuse tegemist palun tutvuge hoolikalt toote kohta avalikustatud teabega, sh tingimuste ja fondi prospektiga. SEB toodete kohta leiate teabe SEB kodulehelt www.seb.ee, teiste fondide kohta www.pensionikeskus.ee. Vajadusel registreeruge nõustamisele SEB kodulehel www.seb.ee.


Veel artikleid

Arhiiv

Teadlik kogumine viib parema pensionini

Teadlik kogumine viib parema pensionini

  • Asjatundlik nõustamine
  • Isiklik plaan ja eesmärk pensioni kogumisele
  • Terviklikud lahendused pensioni kogumis- ja väljamakseperioodiks

Pensioni kogumisest lähemalt

Jälgige meid

 
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.