Muuda keelt:

Arvepettust on võimalik vältida tähelepanelikkusega