Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Foorum

Investeerimine - 20.04.2019
investeerimine

Milliseid küsimusi enne investeerima asumist küsida

Ei ole tähtsust, kas olete algaja investor või investeerite juba aastaid: kunagi pole küsimuste esitamiseks hilja. Rumalaid
küsimusi ei ole, küsimist ei tasu karta. Tegemist on ju Teie rahaga. Investeerimisfi rma – olgu selleks pank, maaklerfi rma või investeerimisnõu pakkuv ettevõte – peab andma Teile piisavat teavet, sh informeerima, kes tema tegevust reguleerib ja milliseid teenuseid on tal lubatud osutada.

Selle teabe eesmärk on aidata Teil mõista pakutavate teenuste ning toodete olemust ja nendega seonduvaid riske. Siin artiklis esitame mõne põhilised asjaolud, mida tuleb täpsustada enne mistahes investeerimisotsust, olgu see tehtud kas nõustaja kaasabil või iseseisvalt.

Enne toote ostmist tuleb seda tundma õppida

Toodetest ja nendega seonduvatest riskidest aru saamiseks esitage küsimusi. Kuna investeerimisotsused teete Teie, siis peate olema kindel, et mõistate eri investeeringutüüpide kõiki eeliseid, puudusi ja riske.Paljud edukad investorid järgivad rusikareeglit: ära kunagi investeeri sellesse, millest sa aru ei saa. Mõnikord võivad isegi lihtsaid nimetusi kandvad tooted või investeerimisvõimalused olla päris keerulise ülesehitusega. Lugege alati investeeringuga seotud olulist teavet sisaldavaid dokumente.

Kui Te ei saa investeeringust täielikult aru ja ei mõista, kuidas sellega on võimalik teenida, siis kasutage usaldusväärsete asjatundjate abi. Nõuandjad selgitavad Teile selle toote olemust ning sellega kaasnevaid kulusid ja riske. See teave sisaldab muu hulgas riskide täpsemat kirjeldust ja seda, kui suures ulatuses võib investeeringu väärtus tõenäoliselt kõikuda.
Info hulk oleneb toote tüübist, keerukusest ja riskiprofiilist. Meeles tuleb pidada, et mistahes investeeringud on seotud kindla riskitasemega: kui riskite rohkem, siis kasvab ka tõenäosus, et võite algse rahasumma või osa sellest kaotada. Oluline on mõista, millised on Teie investeerimise valikud ja kuidas eri tüüpi investeeringud töötavad. Olenevalt investeeringust võivad riskid ja oodatav tulu suuresti erineda. Iga konkreetse investeeringu puhul selgitage välja, milline on riski ja oodatava tulu omavaheline tasakaal ning kui palju oma algsest rahapaigutusest võite kaotada, juhul kui asjaolud muutuvad ebasoodsaks.

Investeeringu puhul on oluline ka selle likviidsus. Likviidsus tähendab võimalust müüa investeering kiiresti ja väikese kuluga. Likviidsuse vajadus oleneb investeerimise eesmärkidest. Näiteks päevakauplejale on hea likviidsus väga oluline. Samas on see pikaajaliste säästmis- ja investeerimiseesmärkide puhul, nagu näiteks lapsele haridusraha kogumine, vähem tähtis. Sellegipoolest võiksite alati küsida, kui kiiresti saate oma investeeringu müüdud ja kui palju kulu kaasneb raha võimalikult kiire kättesaamisega.

Uurige investeeringuga seotud tasude kohta

Investeeringuga seotud tasud on väga olulised, sest need mõjutavad otseselt Teie investeeringu tootlust. Küsige teenusepakkujalt teavet kõikide tasude kohta. Kui Te millestki aru ei saa, siis paluge selgitust. Toodetega seotud tasud on väga erinevad, need olenevad investeerimistootest ja teenusepakkujast. Kõige tavalisemad tasud on investeeringu
soetamisega seotud tasu, haldustasu ja võõrandamisega seotud tasu.

Sisenemistasu võetakse investeeringu alguses ja see on ühekordne. Sisenemistasu vähendab Teie investeeritavat summat ja seeläbi ka investeeringu väärtust. Haldustasu arvestatakse igal aastal ja sellega kaetakse fondi juhtimise ja investeeringuga seotud üldkulusid. Seda tasu võetakse protsendina Teie investeeringu väärtusest. Niisiis, kui Teie investeeringul läheb hästi ja see kasvab, siis suureneb ka iga-aastane haldustasu.

Väljumistasu võetakse tavaliselt siis, kui Te oma investeeringu maha müüte. Ennetähtaegse lõpetamise tasu võib lisanduda mõne pikaajalise toote puhul, kui müüte osa või kogu investeeringu esimestel aastatel. Kui hoiate investeeringut tähtajani, siis seda tasu ei rakendata.

Kulud ja tasud on toodetel erinevad. Aktsiate ja võlakirjade puhul peate maksma ostmise ja müümisega seotud ühekordset tehingutasu. Teiste toodete puhul (näiteks investeerimisfondid) võetakse mõnda tasu kindlate toimingute puhul (näiteks ostmine või müümine) ja mõni tasu oleneb investeerimise perioodist. Tasusid on täpsemalt kirjeldatud fondi investeerimisprospektis, millega peaksite enne investeeringut kindlasti tutvuma. Palju tooteid hoitakse väärtpaberikontol, mille haldustasu tuleb samuti Teil maksta.

Tundke teenusepakkujat

Küsige investeerimisteenust pakkuva fi rma kohta rohkem infot. Teenuste osutamiseks peab investeerimisettevõttel olema tegevusluba. Kui ettevõttel sellekohane tegevusluba puudub, siis ta ei tohi investeerimisteenuseid pakkuda. Igas riigis on järelevalveasutus, kes väljastab investeerimisettevõtetelelubasid ja litsentse. Eestis on selleks Finantsinspektsioon. Kindlasti tuleb enne investeerima asumist heita pilk järelevalveasutuse andmebaasi. Nii saate veenduda, et investeerimisettevõte on järelevalve all ja tal on vajalik tegevusluba.

Alati kontrollige, kas investeerimisettevõttel on Teie riigis tegevusluba. Vaadake seda Eestist investeerides Finantsinspektsiooni kodulehelt http://www.fi.ee/index.php?id=11672 ja muude Euroopa riikide puhul aadressilt http://www.esma.europa.eu/page/Investment-Firms.

Küsige ettevõtte korralduste täitmise reeglite ja huvikonflikti kohta

Toote ostmisel või müümisel peab ettevõte tagama Teile parima tulemuse. Ettevõtte tehingukorralduste täitmise poliitika sisaldab teavet selle kohta, kuidas ja millistel tingimustel ettevõte täidab klientide korraldusi, ning tegureid, mis võivad mõjutada korralduse täitmist. Investeerimisettevõtted peavad tegutsema kliendi parimates huvides. Selleks peavad neil olema kasutusele võetud tõhusad abinõud huvikonflikti vältimiseks.

Kokkuvõte

Investeerimine algab põhitõdede järgimisest. Kõigepealt tuleb Teil välja selgitada oma peamised rahalised vajadused ja eesmärgid, et saada aru, milleks Te üldse investeerima hakkate. Eesmärki teades on oluline ennast harida, et leida parim viis selle saavutamiseks. Investeeringu tundmine ja sellest aru saamine on väga tähtis. Pidage alati meeles: kui Teil on kahtlusi, kui midagi jääb ebaselgeks või kui vajate rohkem teavet, siis küsige.


Allikas: European Securities and Markets Authority (ESMA)

 


Ovidijus Sačilka
SEB Baltikumi kogumis- ja investeerimisvaldkonna strateeg

 

Eelnev teave on informatiivse iseloomuga. Seda teavet ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav SEB kodulehel www.seb.ee/investorkaitse.


Veel artikleid

Arhiiv

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.