Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Foorum

Ettevõtlus - 03.06.2015
töötaja | motivatsioon

Mida motivatsioonipaketi koostamisel tähele panna?

Mida motivatsioonipaketi koostamisel tähele panna? Foto: SEB

Motivatsioonil on suur tähtsus nii ettevõttele kui ka töötajatele. Inimeste pühendumusest ja tulemustest sõltub paljuski ettevõtte edu. Motiveeritud töötajal on isiklik soov pingutada heade tulemuste nimel ja seeläbi tõuseb nii töö kvaliteet kui efektiivsus.

Paljude töötajate jaoks ei ole iga kuu laekuv palk alati ainus või küllaldane motivaator. Rahaliste motivaatorite (palk, boonused, soodustused jne) kõrval peetakse järjest olulisemaks ka üldist ettevõtte suhtumist töötajatesse, nende tunnustamist ja väärtustamist. Panustamine heasse töötajasse ja tema kindlustunde tõstmisesse on investeering ettevõtte tulevikku.

Motivatsioonipaketid peaksid olema mitmekülgsed

Üldiselt sisaldavad motivatsioonipaketid lisaks konkurentsivõimelisele palgale soodustusi ettevõtte või partnerite toodetele ja teenustele, sporditoetusi, ühisüritusi, auto- ja mobiiltelefoni kompensatsiooni. Sellised soodustused on ettevõtetes üsna sarnased ja muutunud seega nn standard- või miinimummotivatsioonipaketiks. Seetõttu on raske seda näiteks uute töötajate värbamisel või hinnatud spetsialistide hoidmisel argumendiks tuua. Tööstusgaaside tootmise ja müügiga tegeleva ettevõtte Eesti AGA kommunikatsioonijuht Marii Martinson põhjendab motivatsioonipaketi täiendamist elukindlustusega nii: „Töö iseloomust olenemata ei ole keegi meist ootamatu õnnetuse eest kaitstud. Peame oluliseks, et iga meie töötaja elu oleks kindlustatud.“

Standardpaketist lähtudes jäetakse sageli kõrvale tõsiasi, et inimesi motiveerivad erinevad asjad ning seda ka rahaliste motivatsioonipakettide mõttes. Kuna töötajate vajadused on sõltuvalt eluetapist erinevad, peaksid ettevõtted pakkuma võimalikult mitmekesist motivatsioonipaketti. Näiteks noored ja aktiivsed töötajad, kes tegelevad riskantsemate hobidega või kellel on pere ülalpidamise kohustus, näevad enda jaoks rohkem kasu elukindlustuses, samas kui vanemad töötajad tunnevad ilmselt rohkem vajadust selle järele, et tööandja panustaks täiendavalt nende pensionisse. Konkurents heade spetsialistide nimel on tihe ning parimaid töötajaid aitab hoida nende igakülgne väärtustamine.

Kuidas koostada motiveerivat paketti?

  1. Mõelge, millised on töötajate tegelikud vajadused.
  2. Lisaks rahalistele motivaatoritele mõelge läbi ka nn mitterahaline motivatsioonisüsteem.
  3. Arvestage töötajate hobide ja elustiiliga.
  4. Arvestage töö iseloomu ja ettevõtte tegevusvaldkonnaga.
  5. Näidakse motivatsioonipaketiga ettevõtte väärtushoiakuid ja vastutustundlikkust.

Kuidas koostada motiveerivat paketti?

  1. Mõelge, millised on töötajate tegelikud vajadused.
  2. Lisaks rahalistele motivaatoritele mõelge läbi ka nn mitterahaline motivatsioonisüsteem.
  3. Arvestage töötajate hobide ja elustiiliga.
  4. Arvestage töö iseloomu ja ettevõtte tegevusvaldkonnaga.
  5. Näidakse motivatsioonipaketiga ettevõtte väärtushoiakuid ja vastutustundlikkust.

Motiveerimisel tasub silmas pidada töö iseloomu

Motivatsioonipaketi koostamisel peaks ka töö iseloomu silmas pidama. Tööinspektsiooni andmetel toimus 2014. aastal kokku üle 4400 tööõnnetuse. Kui ettevõtte tegevusvaldkonnas on õnnetusjuhtumite tõenäosus suurem, nt avalik haldus ja riigikaitse, metallitööstus, kaubandus, ehitus, veondus ja laondus vms, tasub kaaluda motivatsioonipaketi täiendamist just sellise kindlustusega, mis aitaks maandada töötaja elu ja tervisega seotud riske ja tööandja puhul finantsilisi riske.

Luguge lisaks riskikindlustusest siit.

„Me pühendame palju aega ja tähelepanu sellele, et töötajal oleks iga päev hea tööl olla ning lisaks sellele mõtleme ka tulevikule ja töötajate peredele,“ põhjendab kiirkullerfirma TNT personali- ja kvaliteedispetsialist Anni Paves elukindlustuse soetamist ettevõtte töötajatele. Ettevõtte perspektiivist on elukindlustus eriti oluline võtmetöötajate ja spetsialistide puhul, kelle püsiv töövõimetus või surm annaks ettevõttele kõige suurema tagasilöögi.

Motivatsioonipaketid näitavad ettevõtte väärtusi

Motivaatorite ja soodustuste valik väljendab ettevõtte väärtushoiakuid ja suhtumist oma töötajatesse. Vastutustundlike ettevõtete motivatsioonipaketid arvestavad rohkem töötajate pikaajalisi vajadusi – tervise eest hoolitsemine, kvaliteetse pensionipõlve tagamine, pere ja lähedaste eest hoolitsemine.

SEB Grupil on pikaajaline kogemus tööandjapensioni pakkumisel Skandinaavia ja Baltikumi ettevõtetele. Eestis pakutakse sellist võimalust oma töötajatele alates 2012. aastast. „Soovisime muuta motivatsioonipaketti mitmekesisemaks ja olla atraktiivne tööandja. Samas on see ka võimalus pakkuda omalt poolt lahendus ühiskondlikule probleemile ning väärtustada oma töötajaid kõrgemalt,“ kommenteerib personali ja koolituse divisjoni direktor May-Liis Musting SEB valikut.

Lugege täpsemalt tööandjapensionist siit.

Ettevõtted, kelle jaoks vastutustundlikkus on oluline, võiksid oma töötajate kindlustunde tagamisse rohkem panustada. Sellised motivatsioonipaketi osad ei anna töötajale kohest rahalist kasu, kuid pikas perspektiivis loovad tema jaoks olulist lisaväärtust, mis motiveerib ning suurendab tema heaolu.

Elukindlustust ja III pensionisamba kindlustustooteid pakub AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus. SEB pensionifonde valitseb AS SEB Varahaldus.

Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda kindlustuslepingu tingimustega ja/või pensionifondi osakute avaliku pakkumise prospekti, lihtsustatud prospekti ning muu fondi kohta avaldatud teabega Pensionikeskuse kodulehel või SEB toodete osas SEB kodulehel www.seb.ee. Vajadusel pidage nõu AS-i SEB Pank või AS-i SEB Elu- ja Pensionikindlustus töötajaga.

Käesolevat teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena või soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Investeering fondi on alati seotud mitmesuguste riskidega, mis võivad teostudes ebasoodsalt mõjutada investeeringu väärtust või realiseeritavust, investorite õigusi ja muid taolisi asjaolusid.


Kerttu Raie
SEB Elu- ja Pensionikindlustuse turundusspetsialist

 


Veel artikleid

Arhiiv

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.