Muuda keelt:

Hinnakiri

Paragraphs

Avamine ja sulgemine

Väärtpaberikonto Eraisik Juriidiline isik
1. Pangasisese väärtpaberikonto avamine tasuta tasuta
2. Balti väärtpaberikonto avamine internetipangas tasuta pangakontoris 3 eurot 25 eurot
3. Balti väärtpaberikonto üleviimine teise kontohalduri juurde (21) 15 eurot 15 eurot
4. Balti väärtpaberikonto ületoomine teise kontohalduri juurest tasuta tasuta
5. Pandikonto avamine - 35 eurot
6. Konto sulgemine tasuta tasuta
7. Lapse eriliigiline konto (4) 50 eurot -

SEB väljastatavad väljavõtted (11)

Väärtpaberikonto Eraisik Juriidiline isik
1. Pangasaalist saadud väljavõte 4 eurot 4 eurot
2. Regulaarne pangasisese väärtpaberikonto kuuväljavõte e-postiga tasuta tasuta
3. Börsitehingu kinnitus pangasaalist tasuta tasuta

Balti keskdepositooriumi väljastatavad väljavõtted (11)

Väärtpaberikonto Eraisik Juriidiline isik
1. Väärtpaberikonto avamisteatis posti teel 1 euro 1 euro
2. Regulaarsete väljavõtete tellimine Balti keskdepositooriumist (7) 1,60 eurot 1,60 eurot
3. Päeva-, dekaadi-, kuu- kvartali- ja aastatehingute väljavõte    
- posti teel Eesti piires 4 eurot 4 eurot
- posti teel välismaale 6 eurot 6 eurot
- e-postiga 0,30 eurot 0,30 eurot
Väärtpaberite maaklertasu (1, 2, 15, 16, 23) Eraisik ja juriidiline isik
1. Eesti, Läti, Leedu (Nasdaq Tallinn, Riga, Vilnius) aktsiad ja võlakirjad 0,1%, min 1 euro
2. Norra, Rootsi (Nasdaq Stockholm), Soome, Taani, Austria, Belgia, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Saksamaa (Xetra), Šveitsi aktsiad 0,14%, min 9 eurot
3. Suurbritannia, Iirimaa aktsiad (8) 0,14%, min 9 eurot
4. USA aktsiad 0,14%, min 9 eurot (aga mitte vähem kui 0,015 USD aktsia kohta)
5. Kanada aktsiad 0,14%, min 9 eurot (aga mitte vähem kui 0,025 CAD aktsia kohta)
6. Rootsi (Spotlight) 0,4%, min 9 eurot
7. Poola, Tšehhi, Ungari, Venemaa aktsiad 0,25%, min 25 eurot
8. Muud aktsiad kokkuleppe kohaselt
9. Börsi oksjonikeskkonna kaudu läbiviidavad aktsiate ostu-ja müügipakkumised ning emissioonid 0,3%, min 1 euro
10. Kauplemiskonto vastava riigi maaklertasu
Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Eraisik
1. Balti ja välisväärtpaberid (22)  
kuni 35 000 eurot tasuta
35 000 eurot ületavalt osalt 0,009%, max 7,5 eurot
2. Kauplemiskonto 0,025%, min 3,20 eurot

Balti väärtpaberid

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Juriidiline isik
1. Tühja Balti väärtpaberikonto kuuhooldustasu 4,80 eurot
2. Eesti väärtpaberid kuni 2 000 000 eurot 0,004%, min 8 eurot
3. Eesti väärtpaberid üle 2 000 000 euro 80 eurot + 0,001% 2 000 000 eurot ületavast mahust
4. Ainult Eesti mittekaubeldavad väärtpaberid (v.a fondiosakud) (10) 4,80 eurot
5. Läti väärtpaberid 0,008%, min 8 eurot
6. Leedu väärtpaberid 0,005%, min 8 eurot

Põhja-Euroopa aktsiad

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14)   Miinimumtasu kuus
1. Norra, Oslo SE 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Rootsi, Nasdaq Stockholm 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
3. Rootsi, Spotlight 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
4. Soome, Nasdaq Helsinki 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
5. Taani, Nasdaq Copenhagen 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta

Lääne-Euroopa aktsiad

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Miinimumtasu kuus
1. Austria, Vienna SE 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Belgia, Euronext Brussels 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
3. Iirimaa,Dublin SE (8) 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
4. Itaalia, Milan SE 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
5. Hispaania, Madrid SE 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
6. Holland, Euronext Amsterdam 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
7. Portugal, Euronext Lisbon 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
8. Prantsusmaa, Euronext Paris 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
9. Saksamaa, Xetra 0,025% 4 eurot riikide grupi kohta
10. Suurbritannia, London SE (8) 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
11. Šveits, SIX Swiss SE 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta

Ida-Euroopa aktsiad

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Miinimumtasu kuus
1. Poola, Warsaw SE (9) 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Tšehhi, Prague SE 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
3. Ungari, Budapest SE 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta

Venemaa aktsiad

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Miinimumtasu kuus
Venemaa, Moscow SE 0,07% 25 eurot

Põhja-Ameerika aktsiad

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Miinimumtasu kuus
1. Kanada, aktsia väärtus alla 20 CAD 0,015% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Kanada, aktsia väärtus üle 20 CAD 0,015% 4 eurot riikide grupi kohta
3. USA, aktsia väärtus alla 7,5 USD 0,015% 4 eurot riikide grupi kohta
4. USA, aktsia väärtus üle 7,5 USD 0,015% 4 eurot riikide grupi kohta

Muud aktsiad

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Miinimumtasu kuus
1. Muud riigid (nt Jaapan, Hong Kong, Austraalia) 0,05% või kokkuleppe kohaselt 4 eurot
2. Kauplemiskonto 0,025% 3,20 eurot

Põhja-Euroopa võlakirjad

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Miinimumtasu kuus
1. Norra 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Rootsi 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
3. Soome 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
4. Taani 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta

Lääne-Euroopa võlakirjad

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Miinimumtasu kuus
1. Austria 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Belgia 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
3. Iirimaa 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
4. Itaalia 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
5. Hispaania 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
6. Holland 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
7. Portugal 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
8. Prantsusmaa 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
9. Saksamaa 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
10. Suurbritannia 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
11. Šveits 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
12. Eurovõlakirjad (XS algusega ISIN) 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta

Ida-Euroopa võlakirjad

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Miinimumtasu kuus
1. Poola 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Tšehhi 0,025% 4 eurot riikide grupi kohta
3. Ungari 0,025% 4 eurot riikide grupi kohta

Venemaa võlakirjad

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Miinimumtasu kuus
Venemaa 0,05% 4 eurot

Põhja-Ameerika võlakirjad

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Miinimumtasu kuus
1. Kanada 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
2. USA (20) 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta

Börsil kaubeldavaid fondiosakuid (ETF) käsitletakse kui aktsiaid.

Väärtpaberite arveldustasu (1)

Arveldustasu (aktsiad) (2, 16) rakendub turuvälistele väärtpaberiülekannetele Eraisik ja juriidiline isik
1. Põhja-Euroopa aktsiad (Norra, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa), USA aktsiad 14 eurot
2. Austria, Ungari, Venemaa aktsiad 45 eurot
3. Belgia, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Šveitsi, Tšehhi, Kanada aktsiad 28 eurot
4. Poola aktsiad (9) 28 eurot
5. Iirimaa aktsiad (8) 28 eurot
6. Suurbritannia aktsiad (8) 20 eurot
7. Muude riikide aktsiad 75 eurot või kokkuleppe kohaselt
8. Kauplemiskonto vastava riigi arveldustasu
Arveldustasu (võlakirjad) (2, 16) Eraisik ja juriidiline isik
1. Norra, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa, eurovõlakirjad (XS algusega ISIN) 20 eurot
2. Austria, Belgia, Iirimaa, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Suurbritannia, Šveitsi, Tšehhi, Ungari, Kanada võlakirjad 28 eurot
3. Itaalia võlakirjad (20) 28 eurot
4. Poola võlakirjad (9) 28 eurot
5. Venemaa võlakirjad 75 eurot
6. USA võlakirjad (20) 20 eurot
7. Muude riikide võlakirjad 75 eurot
8. SEB Panga levitatavad struktureeritud välisvõlakirjad (13) 20 eurot
9. SEB Panga vahendatavad struktureeritud välisvõlakirjad vastava riigi arveldustasu

SEB Investment Management AB Luksemburgis registreeritud U-klass fondid (17)

Fonditehingud (19) Arveldustasu Kuuhooldustasu (3, 11) Haldustasu (24)
1. Ost tasuta tasuta 0,035%
2. Müük tasuta tasuta 0,035%
3. Vahetamine tasuta tasuta 0,035%
4. Ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta tasuta 0,035%

Muud SEB Investment Management AB Luksemburgis registreeritud fondid (17)

Fonditehingud (19) Arveldustasu Kuuhooldustasu (3, 11) Haldustasu (24)
1. Ost 3,20 eurot tasuta -
2. Müük 3,20 eurot tasuta -
3. Vahetamine tasuta tasuta -
4. Ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta tasuta -

Muud Eestis registreeritud fondid (1, 17)

Fonditehingud (19) Arveldustasu Kuuhooldustasu (3, 11) Haldustasu (24)
1. Ost 3,20 eurot Erakliendile: kuni 6 500€ - 0.8€;
6 500–65 000€ - 2.5€;
65 000€+ - 5€
Juriidilisele kliendile Eesti väärtpaberite hinnakirja järgi
-
2. Müük 3,20 eurot Erakliendile: kuni 6 500€ - 0.8€;
6 500–65 000€ - 2.5€;
65 000€+ - 5€
Juriidilisele kliendile Eesti väärtpaberite hinnakirja järgi
-

Muud tehingutasud

Balti keskdepositooriumi väärtpaberid ja muud Eesti väärtpaberid
1. Makse vastu tehing määratud vastaspoolega 3,20 eurot
2. Makseta tehing määratud vastaspoolega 4,80 eurot
3. Tehing Balti keskdepositooriumi ja välisdepositooriumi vahel 20 eurot
4. Väärtpaberite märkimine (19) 3,20 eurot
5. Börsitehingu kinnitamine 3,20 eurot
6. Pandi registreerimine 15 eurot
7. Panditud väärtpaberite kanne 15 eurot

Välisväärtpaberid

1. SEB Eesti sisene ülekanne 4,80 eurot
2. Tehing määratud vastaspoolega (maksega, makseta) vastava riigi arveldustasu
3. Välisväärtpaberite märkimine (19) vastava riigi arveldustasu
4. Struktureeritud võlakirjade märkimine (19) 3,20 eurot
5. Vabatahtlikud korporatiivsündmused (12) vastava riigi arveldustasu
6. Tehingu tingimuste muutmine või korralduse tühistamine (ainult kokkuleppel pangaga) min arveldustasu või tegelikud kulud

Muud teenused (11, 18)

1. Osalemine aktsionäride koosolekul kokkuleppel pangaga
2. Tulumaksu ennetamine Baltikumi väärtpaberite puhul 10 eurot
3. Tulumaksu ennetamine välisväärtpaberite puhul (18) 20 eurot + tegelikud kulud
4. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine Baltikumi väärtpaberite puhul 20 eurot + tegelikud kulud
5. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine välisväärtpaberite puhul (18) 100 eurot + tegelikud kulud
6. Lapse eriliigilise konto menetlustasu (5) 25 eurot

(1) Balti väärtpabereid hoitakse Balti väärtpaberikontol ja välisväärtpabereid hoitakse pangasisesel kontol.
(2) Lisandub välispankade võetud teenustasu, mis ületab SEB Eesti tehingutasu.
(3) Eraisiku väärtpaberikonto hooldustasu arvutatakse üks kord kuus väärtpaberikontodel hoitavate väärtpaberite viimase pangapäeva summaarse väärtuse alusel. Juriidilise isiku väärtpaberikonto hooldustasu arvutatakse üks kord kuus ühe rahakontoga seotud väärtpaberikontodel hoitavate väärtpaberite viimase pangapäeva summaarse väärtuse alusel.
Väärtpaberite väärtuse arvutamisel lähtub pank fondiosakute puhul fondiosaku puhasväärtusest (NAV), võlakirjade puhul nominaalväärtusest, kaubeldavate aktsiate puhul turuväärtusest või pangale viimasest teadaolevast hinnast.
Ülejäänud väärtpaberite puhul lähtub pank väärtpaberi nimiväärtusest või väärtpaberi arvestuslikust nimiväärtusest. Kui infotarnesüsteemis puudub info nimiväärtuse kohta puudub, arvestatakse nimiväärtuseks 1.
Väärtpaberikonto hooldustasu ja väljavõtte tasu arvestatakse maha kliendi väärtpaberikontoga seotud rahakontolt kord kuus hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. kuupäevaks. Mitme väärtpaberikontoga erakliendilt võetakse hooldustasu vanema väärtpaberikontoga seotud rahakontolt.
(4) Perekonnaseadusest tulenev alaealise või piiratud teovõimega täisealise, kellele on seatud eestkoste (edaspidi lapse), nimel avatud väärtpaberikonto väärtpaberitehingute tegemiseks vanema või eestkostja vara arvel. Balti väärtpaberikonto avamisel lisandub hinnakirjajärgne teenustasu.
(5) Lapse eriliigilise kontoga seotud väärtpaberitehingute menetlemine, mis nõuab täiendavat analüüsi selgitamaks tehingute lubatavust lapse eriliigilisel kontol (varasemalt lapsevanema või eestkostja vara arvel soetatud väärtpaberid, klientidevahelised väärtpaberitehingud jms.). Maksimaalne menetlemise aeg 5 tööpäeva.
(6) ADR (American Depositary Receipt) ja GDR (Global Depositary Receipt) väärtpaberite puhul võivad lisanduda hoidmisega seotud otsekulud, mida pank debiteerib kliendilt sõltuvalt konkreetse ADRi või GDRi tingimustes toodust, kas kord kuus, kvartalis, poolaastas või aastas.
(7) Üks kord kalendriaastas väljastab Balti keskdepositoorium väärtpaberikonto omajale igakordse taotluse alusel tasuta väärtpaberikonto saldoteatise.
(8) Suurbritannia ja Iirimaa väärtpaberite ostutehingutele lisandub üldjuhul Stamp Duty, mis on Suurbritannias 0,5% ja Iirimaal 1%.
(9) Teatud Poola väärtpaberi tehingute puhul (nt maakleri vahenduseta tehtud turuväline tehing) võib lisanduda Stamp Duty 1% tehingusummalt. Stamp Duty peab tasuma ja vajaliku dokumentatsiooni esitama väärtpaberite ostja otse Poola maksuametile.
(10) Kui väärtpaberikontol hoitakse nii kaubeldavaid kui ka mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) Balti keskdepositooriumis registreeritud Eesti väärtpabereid, siis Eesti mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) väärtpabereid portfelli väärtuse hulka ei arvestata.
(11) Teenustasule lisatakse käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele. Kuuhooldustasule käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol on ainult investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakud või aktsiad.
(12) Vabatahtlikel korporatiivsündmustel osalejate tehingutasudele lisanduvad võimalikud out of pocket fees (nt notarikulud, transpordikulud), mis jagatakse korporatiivsündmusel osalejate vahel proportsionaalselt nende väärtpaberite kogusele.
(13) Struktureeritud võlakirjad, mille emitentideks on krediidiasutused ja mille esmasemissiooni on pank kliendile tutvustanud.
(14) Kuuhooldustasust vabastatakse Balti keskdepositooriumilt saadud andmete põhjal kontod, millel hoitakse ainult pankrotis või likvideerimisel olevate Eesti äriühingute väärtpabereid. Kuuhooldustasu ei arvestata juhul, kui terve kalendrikuu jooksul on väärtpaberikontol hoitud vaid pankrotis või likvideerimisel olevaid Eesti äriühingute väärtpabereid.
(15) Maakleritehingute teenustasu protsent arvutatakse tehingusummast.
(16) Tehingule võib lisanduda vastava riigi finantstehingute maks (nt Prantsusmaa emitendi väärtpaberi ostutehingu puhul 0,3% tehingusummast ja Hispaania ostutehingu puhul 0,2% ostusummast).
(17) Väärtpabereid hoitakse pangasisesel väärtpaberikontol.
(18) Teatud riikide välisväärtpaberite puhul ei pruugi pank pakkuda tulumaksu ennetamist ja enam makstud tulumaksu tagasitaotlemist.
(19) Tehingule võib lisanduda vastava väärtpaberi pakkumisdokumentides reguleeritud tasu.
(20) Võlakirjatehingute tegemise eelduseks on vajaliku maksudokumentatsiooni esitamine. Selleks palume pangaga enne tehingu tegemist ühendust võtta.
(21) Kehtib, kui kontol on kuni viie erineva ISIN-koodiga väärtpaberid. Kuuenda ja iga järgneva erineva ISIN-koodiga väärtpaberipositsioonide üleviimise eest lisandub makseta väärtpaberitehingu tasu.
(22) Balti väärtpaberid – Eesti, Läti, Leedu. Välisväärtpaberid: Norra, Rootsi, Soome, Taani, Austria, Belgia, Iirimaa, Itaalia, Hispaania, Holland, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Šveits, Poola, Tšehhi, Ungari, Venemaa, Kanada, USA, Muud riigid.
(23) Tasud kehtivad korraldustele, mis on esitatud internetipangas või pangakontoris.
(24) SEB Investment Management U-klassi fondide haldustasu on toodud kuises arvestuses ja seda arvutatakse iga päeva lõpu vastavate fondiosakute väärtuse (NAV) summaarselt jäägilt. Haldustasu võetakse kord kuus, hiljemalt 20-ndal kuupäeval eelmise kuu eest ja väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.