Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Kindlustus

Kindlustus

Kindlustus annab turvatunde

 • Mugav ja lihtne asjaajamine
 • Lai kindlustuskaitse
 • Soodne hind

SEB abiga saate sõlmida lepingu ettevõtte hoonete, sõidukite ja seadmete kindlustamiseks.

PZU* Kindlustuse* kindlustuslepingu eelised

 • SEB klientidele kehtivad kindlustuslepingu sõlmimisel tavapärasest soodsamad tingimused.
 • Aastase varakindlustuse makset on võimalik tasuda koos liisingumaksega või eraldi maksena ühes kuni neljas osas.
 • Iga kord pärast kindlustuslepingu sõlmimist või pikendamist ei ole vaja selle kohta esitada tõendavaid dokumente, PZU* Kindlustus edastab need meile Teie eest.
 • Kindlustuslepingu lõppemisel võetakse Teiega ühendust, et kokku leppida uued kindlustustingimused.

Nõuded liisitud vara kindlustuslepingule

 • Kindlustusandja peab olema SEB aktsepteeritud kindlustusselts.
 • Vara peab olema kogu liisinguperioodi vältel kindlustatud vähemalt turuväärtusele vastava summa ulatuses.
 • Kindlustusleping tuleb sõlmida väikseima omavastutusega, mida kindlustusandja võimaldab.
 • Kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks märkida AS SEB Pank.
 • Kindlustuslepingu tingimustega tuleb tagada hüvitise täies ulatuses väljamaksmine vara varguse, röövimise, tulekahju, veekahju, loodusõnnetuse, liiklusõnnetuse ja võimalike muude kahjujuhtumite toimumisel tekkida võiva kahju korral.
 • Kindlustusleping peab olema sõlmitud aastaseks perioodiks.

Kui Te sõlmite kindlustuslepingu mõne teise teenusepakkujaga, palume saata meile viis päeva enne kehtiva kindlustuspoliisi lõppu uue kindlustuspoliisi ja kindlustusmakse tasumist tõendava maksekorralduse koopiad. Dokumendid saate saata e-posti aadressile või faksile 665 5103.

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Ettevõtte sõidukite kindlustus
PZU* sõidukikindlustusega* saate kindlustada ettevõttele kuuluvad veoautod, bussid, haagised, mootorrattad ja ATV-d.
Sõidukikindlustus katab kahjud, mis on tekkinud liiklusõnnetuse, loodusõnnetuse, lahtipääsenud tule (sh suitsu, tahma ja kustutustööde), plahvatuse (sh lõhkekeha plahvatuse), pikselöögi või sõidukile veose peale-mahalaadimise tagajärjel.

Ettevõtte sõiduautode kaskokindlustus
Kaskokindlustus hüvitab õnnetusjuhtumi tagajärjel sõiduautole tekkinud kahju, kindlustusvõtja kanda jääb omavastutuse osa. Kaskokindlustus katab kahjud, mille põhjuseks on:

 • liiklusõnnetus;
 • loodusõnnetus;
 • tulekahju (sh suits, tahm ja kustutustööd);
 • vandalism;
 • vara või selle osade vargus või rööv;
 • liisingväärtuse kindlustus.

Kaskokindlustusega on kindlustatud ka sõiduki lisavarustus, hüvitamispiiriks on lisavarustuse turuväärtus. Lisavarustuseks loetakse sõidukile statsionaarselt paigaldatud meelelahutus-, multimeedia-, navigatsiooni-, side- ja olmeseadmeid, lisalaternaid, sõiduki väljanägemist ning aerodünaamikat muutvaid elemente, valuvelgi, lisakaitseraudu, taksoseadmeid jms. Pärast sõiduki esmamüüki paigaldatud lisavarustuse hüvitispiir on 1000 eurot.

Esiklaasi parandamise ja vahetamise korral on omavastutus 10% kahjust. Bussidel rakendatakse klaasikahju korral põhiomavastutust.

Teele tõstmine ja transport – kindlustusjuhtumi tõttu vajalikud ja põhjendatud sõiduki teele tõstmise kulud ning lähimasse või PZU* Kindlustuse määratud remondi- või hoiukohta toimetamise kulud hüvitatakse 1500 euro ulatuses.

Kohustuslik liikluskindlustus
Liikluskindlustuse alusel hüvitatakse kahju, mille sõiduki juht on tekitanud kolmandatele osapooltele.
Liikluskindlustuse tavaleping sõlmitakse tähtajatult. Liisitud sõiduki korral sõlmitakse liikluskindlustus maksekohustusega ehk jah-lepinguna.

 • Maksekohustusega ehk jah-lepingu puhul väljastab kindlustusmaakler või kindlustusselts poliisi lõppedes automaatselt uue poliisi, mille ta saadab koos arvega kindlustuslepingus märgitud e-posti või postiaadressile.
 • Maksekohustuseta ehk ei-lepingu puhul ei väljasta kindlustusselts või kindlustusmaakler uut poliisi automaatselt, vaid teeb seda kliendi soovil.

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Ehitusmasinate kindlustus aitab maandada seadmetega seotud riske.

Ehitusmasinate kindlustus on mõeldud erinevate iseliikuvate, statsionaarsete, järeleveetavate, külgeriputatavate või -haagitavate ehitus-, töö-, põllumajandus- vmt masinate kindlustamiseks. 

Kindlustatud ese ei tohi kindlustamise hetkel olla vanem kui 15 aastat (jooksev aasta –15.) ja peab olema tehniliselt korras.

Ehitusmasinate kindlustuse raames hüvitatakse ka järgmised lisakulud:

 • kindlustusjuhtumi korral tekkinud kahju mõistlikud ärahoidmise või vähendamise kulud, isegi kui need ei andnud soovitud tulemust;
 • kulud, mis kaasnevad öö- ja ületundidega, riiklikel pühadel töötamisega, kiirveostega (sh õhuveostega);
 • kindlustatud eset remontiva tootjatehase, importija või edasimüüja esindajate sõidu- ja majutuskulud;
 • kindlustatud eseme päästekulud (k.a kindlustatud eseme puhastamise kulud);
 • avariilise eseme sündmuskohalt äravedamise kulud, vajalikud ja põhjendatud lahtivõtmise ja kokkupaneku kulud ning remonditöökotta ja sealt tagasi vedamise kulud.

Kindlustusjuhtumi tagajärgede likvideerimisega seotud lisakulud hüvitatakse kuni 10% ulatuses kindlustatud eseme kindlustusväärtusest.

Sõlmides ehitusmasinate kindlustuse SEB vahendusel, ei rakendu klaaside kindlustamisele omavastutust.

Varakindlustusega saab kindlustada ettevõttele kuuluva vara. Varakindlustusele on võimalik lisada äritegevuse katkemise kindlustust, elektrooniliste seadmete kindlustust ja vastutuskindlustust. Ühe lepinguga saab kindlustada mitu hoonet ja mitu kindlustuskohta (nt kaupluste kett).

PZU* varakindlustuse* eelised

 • Ühe kindlustuslepingu raames saate lisaks varakindlustusele vormistada äritegevuse katkemise kindlustuse, elektrooniliste seadmete kindlustuse ja vastutuskindlustuse.
 • Hoonete kindlustamisel loetakse automaatselt ilma täiendava kindlustusmakseta kindlustatuks ka selle juurde kuuluvad statsionaarselt paigaldatud hoonevälised kommunikatsioonitrassid (nt gaasi-, õli-, kütte-, veevarustus-, kanalisatsioonitorustikud ning elektrijuhtmed kuni kinnistu piirini), hoone väliskülgedele paigaldatud antennid, markiisid, jälgimiskaamerad, valgustid, reklaamsildid, valgusreklaamid.
 • Vara nimekirjaga kindlustamisel loetakse automaatselt ilma täiendava kindlustusmakseta kindlustatuks ka nimekirjas loetlemata esemed, mis on soetatud kindlustusperioodil. Need objektid on kindlustatud kuni 10% ulatuses nimekirja kantud esemete kindlustussummast, maksimaalselt 10 000 euro väärtuses.

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.