Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Füüsilistele isikutele makstavate intresside teavitamise kohustus

Alates 1. juulist 2005. aastal jõustus intressimakseid tegevatele isikutele kohustus edastada väljamakstavate intresside kohta informatsiooni, mille aluseks on Eesti tulumaksuseaduse § 572 lõige 1. Nimetatud sätte alusel on Euroopa Liidu teises liikmesriigis elavale füüsilisele isikule kalendriaastal intressi maksnud residendist juriidiline isik kohustatud esitama intressi maksmise kohta Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni. Intressideklaratsioonis tuleb esitada andmed nii intressi saaja kohta (nimi, aadress elukohariigis, isikukood, andmed isiku residentsuse kohta), intressi maksja kohta kui ka intressi makse aluseks oleva raha või võlakohustuse ja makstud intressi summa kohta.

Informatsioonikohustuse aluseks on Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ hoiuseintresside maksustamise kohta, mille alusel kõik Euroopa Liidu liikmesriigid kohustusid asjakohased muudatused oma seadusandlusesse sisse viima 1. jaanuarist 2004. Hoiuseintresside direktiiv näeb ette, et kui intressi makstakse teise liikmesriigi residendist füüsilisele isikule, peab intressi maksja esitama maksuhaldurile ennast, intressi saajat ja intressi maksmise alust identifitseerivad andmed. Intressi maksja riigi maksuhaldur esitab need andmed intressi saaja elukohariigi maksuhaldurile. Selline informatsiooni edastamise kohustus lasub kõigil Euroopa Liidu liikmesriikides (va Austria, Belgia ja Luksemburg, kellel on kehtestatut üleminekuperiood) tegutsevatel juriidilistel isikutel, sh pankadel. Seega täidavad seda kohustust ka kõik Eesti pangad.

Esmakordselt esitasid pangad intressideklaratsiooni 2006. aasta 10. aprilliks 2005. aasta teisel poolel mitteresidentidele makstud intresside kohta. Deklareerida tuleb järgmised intressid:

  1. Laenult, väärtpaberilt või muult võlakohustuselt makstud intress
  2. Võlakohustuse tagasiostmisel, tagasivõtmisel või lunastamisel tasutud summa, mis sisaldab võlakohustuselt arvutatud intressi
  3. Väljamakse intressimaksetest, mis on saadud: (a) eurofondilt; (b) ühenduselt, keda käsitatakse intressimakse korral eurofondina; (c) kolmandas riigis asutatud investeerimisfondilt
  4. Väljamakse, mis on saadud eurofondi või intressi maksmisel eurofondina käsitatava ühenduse või kolmandas riigis asutatud investeerimisfondi aktsiate või osakute tagasiostmisel, tagasivõtmisel või lunastamisel, tingimusel, et tema varast on otseselt või ülalnimetatud investeerimisfondi või ühenduse või muu investeerimisfondi kaudu üle 40% investeeritud võlakohustustesse.

Kuna informatsioonikohustus kehtib kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, siis rakendub see ka nendele intressidele, mida Eesti füüsilised isikud saavad teistest liikmesriikidest. Siin tuleb aga arvestada sellega, et Austria, Belgia, ja Luksemburg, kellele on teabe andmise asemel kehtestatud üleminekuperiood, peavad kinni teistesse liikmesriikidesse minevatelt intressimaksetelt tulumaksu. Üleminekuperioodi esimesel kolmel aastal on kinnipeetava tulumaksu määraks 15 %, järgneval kolmel aastal 20 % ja seejärel 35 %. 75 % kinnipeetud maksust kantakse üle intressi saaja elukohariigile.

Lisaks on direktiivi alusel sõlmitud rida kahepoolseid kokkuleppeid liikmesriikide ja Ühendkuningriigi ning Hollandi teatud sõltuvate või assotsieerunud territooriumite vahel. Üleminekuperioodil maksu kinnipidavad territooriumid on Guernsey, Jersey, Mani saar, Briti Neitsisaarte asumaa, Turksi ja Caicose saarte asumaa ja Hollandi Antillid. Koheselt teavet andvad territooriumid on Anguilla, Aruba, Kaimanisaarte asumaa ja Montserrati asumaa. Samuti on sõlmitud viis kahepoolset lepingut, mille üks pool on Euroopa Ühendus ning teine pool Andorra Vürstiriik, Liechtensteini Vürstiriik, Monaco Vürstiriik, San Marino Vabariik ja Sveitsi Konföderatsioon. Nimetatud riikides peetakse tulumaks kinni EL liikmesriikides elevatele isikutele makstavatelt intressidelt.

Kõik riigid, kes intressidelt tulumaksu kinni peavad, on kohustatud tagama intressi saajale võimaluse maksu kinnipidamist vältida. Selleks peab intressi saaja andma nõusoleku tema isikut ja intressimakset puudutavate andmete edastamiseks elukohariigile.

Kui Eesti residendist füüsiline isik on saanud intressi, millelt tulenevalt hoiuseintresside direktiivist või selle direktiivi alusel sõlmitud lepingust on tulumaks kinni peetud, võib kinni peetud tulumaksu maha arvata Eestis sama maksustamisperioodi tulult tasutavast tulumaksust (tulumaksuseaduse § 45 lg 8). Mahaarvamata tulumaksu osa tagastatakse.

Täiendava informatsiooniga saab tutvuda ka Rahandusministeeriumi kodulehel ja Eesti Maksu-ja Tolliameti kodulehel

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.