Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Pangalingi tehniline spetsifikatsioon (kuni 30.04.2016)

  • Kaupmehe internetiserverisse paigaldatakse lisamoodulid, mis vahetavad päringuid pangaga ning koostavad ja kontrollivad digitaalseid allkirju.
  • Kaupmees genereerib digitaalse allkirja ja edastab selle pangale (eservice@seb.ee).
  • Lisamoodulite paigaldamisel ja digitaalse allkirja genereerimisel pakuvad abi IT-ettevõtted.

Maksefunktsiooniga teenuste kirjeldused

Teenus 1001
Teenindaja saadab Panka Kliendi sooviavalduse Tehingu tegemiseks.

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (1001)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Päringu koostaja ID (Kaupluse ID)
4 VK_STAMP 20 Päringu ID
5 VK_AMOUNT 12 Maksmisele kuuluv summa
6 VK_CURR 3 Valuuta lühend: EUR
7 VK_ACC 34 Saaja konto number
8 VK_NAME 70 Saaja nimi
9 VK_REF 35 Maksekorralduse viitenumber
10 VK_MSG 95 Maksekorralduse seletus
- VK_CHARSET 12 Sõnumi kodeering. Mittekohustuslik parameeter.
Lubatud ISO-8859-1(vaikeväärtus) või UTF-8
- VK_MAC 700 Kontrollkood e. allkiri
- VK_RETURN 255 URL, kuhu vastatakse edukal tehingu sooritamisel
- VK_CANCEL 255 URL, kuhu vastatakse ebaõnnestunud tehingu puhul
- VK_LANG 3 Soovitav suhtluskeel

Teenus 1002
Teenindaja saadab Panka Kliendi sooviavalduse Tehingu tegemiseks. Makse saaja nimi ja konto number võetakse Panga ja Teenindaja vahelisest lepingust.

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (1002)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Päringu koostaja ID (Kaupluse ID)
4 VK_STAMP 20 Päringu ID
5 VK_AMOUNT 12 Maksmisele kuuluv summa
6 VK_CURR 3 Valuuta lühend: EUR
7 VK_REF 35 Maksekorralduse viitenumber
8 VK_MSG 95 Maksekorralduse seletus
- VK_CHARSET 12 Sõnumi kodeering. Mittekohustuslik parameeter.
Lubatud ISO-8859-1(vaikeväärtus) või UTF-8
- VK_MAC 700 Kontrollkood e. allkiri
- VK_RETURN 255 URL, kuhu vastatakse edukal tehingu sooritamisel
- VK_CANCEL 255 URL, kuhu vastatakse ebaõnnestunud tehingu puhul

Teenus 1101
Vastus Tehingu aktsepteerimise kohta

Jrk. Välja nimi Kirjeldus
1 VK_SERVICE Teenuse number (1101)
2 VK_VERSION Kasutatav krüptoalgoritm 008
3 VK_SND_ID Päringu koostaja ID (Panga ID)
4 VK_REC_ID Päringu vastuvõtja ID (Kaupluse ID)
5 VK_STAMP Päringu ID
6 VK_T_NO Maksekorralduse number
7 VK_AMOUNT Makstud summa
8 VK_CURR Valuuta lühend: EEK (Alates 01.01.2011 EUR)
9 VK_REC_ACC Saaja konto number
10 VK_REC_NAME Saaja nimi
11 VK_SND_ACC Maksja konto number
12 VK_SND_NAME Maksja nimi
13 VK_REF Maksekorralduse viitenumber
14 VK_MSG Maksekorralduse selgitus
15 VK_T_DATE Maksekorralduse kuupäev
- VK_CHARSET Sõnumi kodeering. Mittekohustuslik parameeter.
Lubatud ISO-8859-1(vaikeväärtus) või UTF-8
- VK_MAC Kontrollkood e. allkiri
- VK_LANG Soovitav suhtluskeel
- VK_AUTO Näitab seda, kas pakett oli saadetud automaatselt (`Y`) või mitte (`N`)

Teenus 1901
Vastus Tehingu aktsepteerimata jätmise kohta

Jrk. Välja nimi Kirjeldus
1 VK_SERVICE Teenuse number (1901)
2 VK_VERSION Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_SND_ID Päringu koostaja ID (Panga ID)
4 VK_REC_ID Päringu vastuvõtja ID (Kaupluse ID)
5 VK_STAMP Päringu ID
6 VK_REF Maksekorralduse viitenumber
7 VK_MSG Maksekorralduse selgitus
- VK_CHARSET Sõnumi kodeering. Mittekohustuslik parameeter.
Lubatud ISO-8859-1(vaikeväärtus) või UTF-8
- VK_MAC Kontrollkood e. allkiri
- VK_LANG Soovitav suhtluskeel
- VK_AUTO Näitab seda, kas pakett oli saadetud automaatselt (`Y`) või mitte (`N`)

Teenus 1902
Kasutatakse ebaõnnestunud tehingutest teatamiseks. Lisaks on väli VK_ERROR_CODE, mis näitab kokkulepitud veakoodi

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Päringu koostaja ID (Panga ID)
4 VK_REC_ID 15 Päringu vastuvõtja ID (Kaupluse ID)
5 VK_STAMP 20 Päringu ID
6 VK_REF 35 Maksekorralduse viitenumber
7 VK_MSG 95 Maksekorralduse selgitus
8 VK_ERROR_CODE 4 Maksekorralduse selgitus
- VK_CHARSET 12 Sõnumi kodeering. Mittekohustuslik parameeter.
Lubatud ISO-8859-1(vaikeväärtus) või UTF-8
- VK_MAC 700 Kontrollkood e. allkiri
- VK_LANG 3 Soovitav suhtluskeel
- VK_AUTO 1 Näitab seda, kas pakett oli saadetud automaatselt (`Y`) või mitte (`N`)

Näide:
VK_SERVICE=1901&VK_VERSION=002&VK_SND_ID=HP&VK_REC_ID=EPL001&
VK_STAMP=37306e24&_REF=200002086&VK_MSG=Maksekorraldus%3A+Aastatellimus& VK_MAC=g40uYkOzfwH5QhQaKBgNYua%2FxfE%3D&VK_LANG=EST

Näide: Kontrollkoodi VK_MAC leidmine versiooni 008 alusel
Allkiri MAC008 (VK_MAC) arvutatakse kasutades avaliku võtme algoritmi RSA ning räsialgoritmi SHA1.
MAC008(x1,x2,..., xn):= RSA (SHA-1(p(x1) || x1 || p(x2) || x2 || ... || p(xn) || xn),d,n)

Selgitused:
|| - stringi liitmise tehe
x1, x2, ..., xn - päringu parameetrid (spetsifikatsioonis nummerdatud) .
p - funktsioon parameetri pikkusest baitides. Pikkus on number kolmekohalise stringi kujul
d RSA - salajane eksponent
n RSA - modulus

Autentimisteenused

Teenus 3001
Teenindajale edastatakse kasutaja indifikaator ning paketi genereerimise kuupäev ja kellaaeg.

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (3001)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptologaritm (008)
3 VK_USER 16 Kokkuleppeline kasutaja indifikaator
4 VK_DATE 10 Paketi genereerimise kuupäev
5 VK_TIME 8 Paketi genereerimise kellaaeg
6 VK_SND_ID 15 Päringu koostaja ID (Panga ID)
- VK_CHARSET 12 Sõnumi kodeering. Mittekohustuslik parameeter.
Lubatud ISO-8859-1(vaikeväärtus) või UTF-8
- VK_MAC 700 Kontrollkood e.allkiri

Teenus 3002
Teenindajale edastatakse kasutaja indifikaator ning paketi genereerimise kuupäev ja kellaaeg. Väli VK_INFO sisaldab infot Teenindajaga kokkulepitaval kujul. Üks võimalusi on, et väli sisaldab semikoolonitega eraldatud paare kujul "NIMI:VÄÄRTUS"

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (3002)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptologaritm (008)
3 VK_USER 16 Kokkuleppeline kasutaja indifikaator
4 VK_DATE 10 Sõnumi genereerimise kuupäev
5 VK_TIME 8 Sõnumi genereerimise kellaaeg
6 VK_SND_ID 15 Sõnumi koostaja ID (Panga ID)
7 VK_INFO 300 Kokkuleppel standardiseeritav kasutaja isikuandmeid sisaldav väli
- VK_CHARSET 12 Sõnumi kodeering. Mittekohustuslik parameeter.
Lubatud ISO-8859-1(vaikeväärtus) või UTF-8
- VK_MAC 700 Kontrollkood e. allkiri

Teenus 4001
Kaupmehe poolt saadetav päring internetipanga kasutaja identifitseerimiseks

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Info esitatud päringust
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptologaritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Sõnumi koostaja (partneri) ID
4 VK_REPLY 4 Oodatava vastuspaketi kood (3002)
5 VK_RETURN 255 Kaupmehe URL, kuhu vastatakse
6 VK_DATE 10 Sõnumi genereerimise kuupäev
7 VK_TIME 8 Sõnumi genereerimise kellaaeg
  VK_CHARSET 12 Sõnumi kodeering. Mittekohustuslik parameeter.
Lubatud ISO-8859-1(vaikeväärtus) või UTF-8
- VK_MAC 700 Kontrollkood e. allkiri

Teenus 4002
Kaupmehe poolt saadetav päring internetipanga kasutaja identifitseerimiseks

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (4002)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptologaritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Sõnumi koostaja (partneri) ID
4 VK_REC_ID 15 Sõnumi saaja (panga) ID
5 VK_NONCE 50 Päringu saatja poolt genereeritud juhuslik nonss (kasutatakse värskuse tagamiseks)
6 VK_RETURN 255 URL, kuhu suunatakse autenditud kasutaja.
- VK_CHARSET 12 Sõnumi kodeering. Mittekohustuslik parameeter.
Lubatud ISO-8859-1(vaikeväärtus) või UTF-8
- VK_MAC 700 Kontrollkood e. allkiri

Teenus 3003
Kaupmehele edastatakse kasutaja isikukood ja nimi

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (3003)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptologaritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Sõnumi koostaja ID (Panga ID)
4 VK_REC_ID 15 Sõnumi saaja (partneri) ID
5 VK_NONCE 50 Päringus olnud nonsi koopia
6 VK_INFO 300 Kokkuleppel standardiseeritav autenditava inimese isikuandmeid sisaldav väli
- VK_CHARSET 12 Sõnumi kodeering. Mittekohustuslik parameeter.
Lubatud ISO-8859-1(vaikeväärtus) või UTF-8
- VK_MAC 700 Kontrollkood e. allkiri

 

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.