Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Euroopa Liidu toetusega projektide rahastamine

Euroopa Liidu toetusega projektide rahastamine

Hea nõu ja sobiv finantseerimislahendus

 • Keskkonnakaitse-, maaelu- ja põllumajandusprojektid
 • Inimressursside ja infrastruktuuri arendamine
 • Ettevõtte konkurentsivõime suurendamine

Kui kavatsete ellu viia Euroopa Liidu toetusrahadega finantseeritavat projekti, pöörduge meie poole kohe projekti alguses. Meilt saate omafinantseeringu katteks laenu ja väärt nõuandeid projekti edukaks kavandamiseks.

Euroopa Liidu toetuse saamiseks peavad ka abi soovijad oma panuse andma. Toetuse maksmisel on kaks peamist põhimõtet: omafinantseering ja järelfinantseerimine.

 • Euroopa Liidu struktuurifondidest toetuse taotlemisel on omafinantseeringu määr 10–80% projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringu määr oleneb sellest, kas toetuse taotleja on mittetulundusühing, omavalitsus või äriühing ja kas tegu on kasumliku või ühiskondliku projektiga. Omafinantseeringut arvestatakse abikõlblike kulude summast.
 • Järelfinantseerimine tähendab seda, et toetussumma makstakse välja pärast projekti lõppu ehk siis, kui tööd on tehtud ja projekti lõpparuanne esitatud. Suurema projekti puhul on võimalik koostada ka vahearuandeid ja saada toetus kätte osade kaupa.

Lisainfo

Euroopa Liidu toetusega projektide rahastamise koostööpartnerid
Euroopa Liidu struktuurifondide koduleht
Sihtasutus KredEx
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Maaelu Edendamise Sihtasutus 
Põllumajanduse ja maaelu toetused www.pria.ee ja www.agri.ee/MAK
Kalandussektori toetused
Euroraha käsiraamat

Projekti esialgseks rahastamiseks vajate tõenäoliselt panga abi, sest Euroopa Liidu fondide toetussummad laekuvad alles projekti lõpuks.

SEB-l on Euroopa Liidu programmidest raha taotlemisel suur kogemustepagas. Teeme koostööd kõigi peamiste Euroopa Liidu toetusprojekte nõustavate konsultatsioonifirmadega.

Võtke kliendihalduriga ühendust juba projekti ettevalmistamise faasis.

Projekti kulud võivad jaguneda abikõlblikeks ja abikõlbmatuteks. Abikõlblikud kulud on määratud seadusandlike aktidega.


Euroopa Liidu toetussumma arvutatakse abikõlblike kulude põhjal.

Toetussumma arvutamise näide

Projekti kogumaksumus on 50 000 eurot, millest abikõlblikud kulud on 75% ehk 37 500 eurot. Projekt võib toetust saada 50% ulatuses. Seega on Euroopa Liidu toetuse summa 18 750 eurot ehk 50% 37 500 eurost. Projekti ülejäänud kulude (31 250 eurot) katmiseks peab ettevõte kasutama oma raha või leidma projektile kaasfinantseerija.

Projekti saate rahastada sildfinantseerimise ja pikaajalise finantseerimise teel

 • Sildfinantseerimist pakume Euroopa Liidu toetusega samas mahus. Laenu saate kätte pärast seda, kui rakendusüksus (näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) on teinud projekti toetamise kohta positiivse otsuse. Laenu maksate pangale tagasi pärast Euroopa Liidu toetuse laekumist.
 • Pikaajalise finantseerimisega võite katta projekti ülejäänud kulusid, mille tegemist Euroopa Liit rahaliselt ei toeta. Pikaajaliseks finantseerimiseks saate kasutada investeerimislaenu või liisingut.

Euroopa Liidu toetusega projektide käsitlemine võib olla iga kord veidi erinev olenevalt projektist ja ka toetusmeetmest. Enamasti tuleb aga projekti elluviimiseks läbida üheksa etappi.

 1. Töötage välja projekti idee.
 2. Koostage idee kohta arendusprojekt või äriplaan. SEB-st saate abistavaid nõuandeid juba projekti ettevalmistamise faasis.
 3. Koostage finantseerimisskeem. SEB-ga tasub Teil ühendust võtta kohe projekti koostamise alguses, et saaksime koos välja töötada parima lahenduse projekti rahastamiseks. Nõustame Teid ka projektiplaani ja taotluste koostamisel. Taotlege pangalt rahastamist. Koguge kokku vajalikud dokumendid ning esitage need kliendihaldurile. Nende dokumentide eesmärk on anda pangale täpne ülevaade nii hetkeseisust kui ka kavandatavast investeeringust – mida, miks ja kuidas on Teil plaanis teha. Panga jaatava krediidiotsuse korral valmistame ette finantseerimislepingu.
 4. Vajaduse korral tehke projekti ettevalmistustööd: ehitusprojekt, detailplaneeringud või uuringud.
 5. Taotlus toetuse saamiseks esitage asjakohasele rakendusüksusele. Näiteks ettevõtete toetuste puhul on rakendusüksuseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Rakendusüksus teeb projekti toetamise kohta otsuse ja teavitab sellest Teid kui taotlejat. Teil tuleb rakendusüksuse otsus edastada pangale.
 6. Rakendusüksuse jaatava otsuse korral saate hakata panga finantseeringu abil projekti teostama.
 7. Kui projekt on valmis, esitage rakendusüksusele sellekohased aruanded. Rakendusüksusel on õigus projekti teostamist kontrollida.
 8. Toetused kantakse Teie kui taotleja kontole.
 9. Laekunud toetustest tuleb Teil tagasi maksta pangalt saadud sildfinantseering.

KredExi garantiid

Projekti esialgseks rahastamiseks vajate tõenäoliselt panga abi, sest Euroopa Liidu fondide toetussummad laekuvad alles projekti lõpuks.

SEB-l on Euroopa Liidu programmidest raha taotlemisel suur kogemustepagas. Teeme koostööd kõigi peamiste Euroopa Liidu toetusprojekte nõustavate konsultatsioonifirmadega.

KredExi tagatis suurendab laenuvõimalusi
Ettevõtetel on võimalik pangast laenu taotleda ka siis, kui neil endal piisavat tagatist ei ole või kui nad on tegutsenud ainult lühikest aega. Puudujääva tagatise võib pangale tagatislepingu vormis anda Sihtasutus KredEx, kes pakub tagatisi nii pangalaenule, liisingule kui ka pangagarantiidele.

Võtke kliendihalduriga ühendust juba projekti ettevalmistamise faasis

KredExi tagamistingimused

 • Ettevõtja on krediidivõimeline , puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused, juhid on usaldusväärsed ja prognoositavast rahavoost piisab kohustuste teenindamiseks.
 • KredExi laenutagatis katab kuni 75% laenu või garantiisummast; kuni 75% laenu- või garantiilimiidist, kuni 75% liisingvara tasumata käibemaksuta väljaostuhinnast
 • maksimaalne käendussumma on 1 917 349 eurot.
 • Ettevõtja võtab endale esmase vastutuse, pandib tagatisvara, seab hüpoteegi ja/või annab isikliku käenduse laenu/liisingu/pangagarantii tagastamise kohta.
 • Laenutagatise kasutamiseks esitage pangale laenutaotlus. Täiendava tagatise väljastamise taotluse saadab pank KredExile ise. Teil ei ole vaja lisadokumente vormistada.
 • Lugege KredExi tagatiste kohta veebilehelt www.kredex.ee.

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus

Maaelu Edendamise Sihtasutus katab osa panga tagatisest
Maapiirkonnas tegutsev ettevõte võib pangast laenu taotleda ka siis, kui tal endal piisavat tagatist ei ole. Puudujääva tagatise võib pangale tagatislepingu vormis anda Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES).

MES-i tagamistingimused

 • Ettevõtte või mittetulundusühingu peamine tegevuskoht või investeeringuobjekt asub väljaspool Tallinna.
 • Tagatakse väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjate, mittetulundusühingute ja sihtasutuste võlakohustusi. VKE-de kategooriasse kuuluvad ettevõtted (sh korrapärase majandustegevusega ühing ja ühendus), millel on vähem kuni 250 töötajat ja mille aastakäive ei üle 50 miljonit eurot ja/või bilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot ning ta on sõltumatu.
 • Ettevõtte omakapital vastab seaduses ettenähtud nõuetele ning ettevõttel puuduvad ajatamata maksuvõlgnevused.
 • MES-i laenutagatis katab kuni 80% laenust.
 • Laenutagatise kasutamiseks esitage pangale laenutaotlus. Täiendava tagatise väljastamise taotluse saadab pank MES-ile ise. Teil ei ole vaja lisadokumente vormistada.
 • Lugege MES-i tagatiste kohta veebilehelt www.mes.ee.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on peamine ettevõtjale suunatud Euroopa Liidu struktuurifondide toetus- ja arendusprogrammide pakkuja.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile finantseerimisteenuseid, nõustamist, koostöövõimalusi ning koolitust.

EAS tegutseb viies valdkonnas:

 • Eesti ettevõtete konkurentsivõime suurendamine välisturgudel
 • välismaiste otseinvesteeringute kaasamine
 • turismiekspordi ja siseturismi arendamine
 • tehnoloogiaalaste ja innovaatiliste toodete ning teenuste väljatöötamine
 • Eesti ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna arendamine

Euroopa Liidu suurim teadusuuringuid ja innovatsiooni toetav programm Horisont 2020

 

Baasintressimäärad

Kehtivad seisuga 14.04.2021
1 kuu EURIBOR® -0,5500
3 kuu EURIBOR® -0,5380
6 kuu EURIBOR® -0,5090
12 kuu EURIBOR® -0,4820
EONIA® -0,4780
€STR -0,5600
Panga baasintress (PBI) 0,0000
SEB baasintress 0,0000
EURIBOR® määrade ajalugu
EONIA® määrade ajalugu
€STR määrade ajalugu
SEB baasintress määrade ajalugu
Baasintressimäärade info

Euribori (benchmark) ja Eonia (benchmark) haldur on Euroopa Rahaturu Instituut (European Money Markets Institute (EMMI)).
Panga baasintressi haldab ja määrab AS SEB Pank.
Halduri määratav baasintressi määr võib ajas väheneda või suureneda. See muutus mõjutab lepingulist intressi. Kui lepingujärgsel baasintressi fikseerimise päeval on baasintressi uus määr võrreldes varasemaga näiteks suurenenud, siis suurenevad ka intressimaksed.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.