Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Õppelaen

Õppelaen

Laen õpingutega seotud kulutusteks

 • Riigi tagatud laen õpilasele või üliõpilasele
 • Eestis või välismaal õppimiseks
 • Soodne intress

Õppelaenu võite kasutada näiteks õppemaksu tasumiseks, arvuti ostmiseks või elamiskulude katmiseks.  

Õppelaenu tingimused
Maksimaalne summa

2016/2017 õppeaastal 1920 eurot.
Kui Teie õppekavajärgne õpingute kestus on alla üheksa kuu, saate õppelaenu poole maksimaalmäära ulatuses.

Õppelaenu saamise kordade arv

Õppelaenu saate nii mitu korda, kui pikk on Teie nominaalne õppeaeg. 

Kui jätkate õpinguid samal haridustasemel või haridusastmel (nt teise kõrghariduse omandamisel) ja olete varem õppelaenu võtnud, saate nüüd selle võrra vähem kordi õppelaenu taotleda.

Intressimäär

5% laenujäägilt aastas. 
Intressi tasumise päev on iga aasta 3. november või vastavalt kokkulepitud laenu tagasimaksmise graafikule.

Tähtaeg

Seotud nominaalse õppeajaga ja/või tegeliku õppelaenuõiguslikuna õppimise ajaga vastavalt seadusele.

Tagatised

Õppelaenu saamiseks on vaja kas

 • kahe Eesti kodaniku või pikaajalise elamisloaga isiku, kellel on viimase kolme kuu jooksul olnud regulaarne ja dokumentaalselt tõestatav sissetulek, käendused või
 • hüpoteek Eestis asuvale kinnisvarale
Nõuded taotlejale

Õppelaenu saate taotleda kui

 • olete Eesti Vabariigi kodanik või Teil on pikaajaline elamisluba või alaline elamisõigus
 • Teie õpingute kestus õppekava järgi on vähemalt kuus kuud

Lisaks peate

 • õppima täis- või osakoormusega Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses
 • õppima keskhariduse baasil kutseõppe tasemeõppes Eesti kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis
 • õppima välisriigis eespool loetletud õppeasutusega samaväärses õppeasutuses ja õppevormis.

Te ei saa õppelaenu, kui olete akadeemilisel puhkusel või õppelaenuvõlglane.

Õppelaenu taotlejale esitatavatest nõuetest lähemalt:

 • Teil võib olla kehtiv õppelaenuleping ainult ühe õppelaenu väljastava pangaga.
 • Laenu taotlemisel avame Teile SEB-s arvelduskonto, millele laen välja makstakse ning millelt võtame laenuga seotud makseid.
 • Kui õpite või asute õppima välisriigi õppeasutuses, esitage õppeasutuse tõend, kus on näidatud õppekava, õppevorm, õppekoormus, õpingute algus, nominaalne õppeaeg, ISCED (International Standard Classification of Education) taseme kood. Kui tõend ei ole eesti, inglise või vene keeles, on vaja esitada ka tõendi tõestatud tõlge. Tõendile lisaks täitke välisõppeasutuse tõendi esildis.
Õppelaenu tagasimaksmine

Õppelaenu põhiosa tagasimaksmist peate alustama hiljemalt ühe aasta möödumisel õppe lõpetamisest seoses õppekava täitmisega täies mahus või muul põhjusel, v.a juhul, kui asute enne aasta möödumist õpinguid jätkama.
Pärast õpingute lõpetamist toimub laenu põhiosa ja intressi tasumine vastavalt panga koostatud laenu tagasimaksmise graafikule, üldjuhul igakuiselt võrdsete maksetena (annuiteetgraafik).

Kui õpingud jäävad mingil põhjusel pooleli, on laen vaja tagasi maksta pooleteistkordse õppeasutuses õpitud aja vältel, kuid mitte lühema kui 6-kuulise perioodi jooksul ja mitte pikema perioodi kui õppekava pooleteisekordse nominaalkestuse jooksul.

Maksepuhkus

Maksepuhkust on võimalik saada seoses lapse sünniga, ajateenistusega või õppimisega residentuuris.
Õppelaenu tagasimaksmine ja intressi tasumine peatub lapsehoolduspuhkuse ajaks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni (kui lapse teine vanem ei ole samal alusel õppelaenu maksepuhkust saanud). Samuti peatub õppelaenu ja intressi tasumine ajateenistuses viibimise ja arst-residentidel residentuuri ajaks. Selle perioodi eest tasub pangale kogu õppelaenu intressi riik. 

Soodustuse saamiseks on vajalik pangale esitada õppelaenu maksepuhkuse taotlus ja lapse sünnitunnistus enne lapse kolmeaastaseks saamist või väeosa tõend enne ajateenistuse perioodi lõppu. NB! Soodustus rakendub vastava tõendi ja taotluse esitamise hetkest, mitte soodustust võimaldava perioodi alguskuupäevast tagantjärele.

Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

Õppelaenu krediidi kulukuse esialgne määr on 5,55% aastas järgmistel näidistingimustel:

 • esimese aasta laenusumma 1920 eurot, mis makstakse välja lepingu sõlmimisel;
 • fikseeritud intressimäär 5% aastas laenujäägilt;
 • arvelduskonto kuutasu 0,30 eurot;
 • tagastamine ühe aasta jooksul 12 võrdse, 160 euro suuruse kuumaksena, millele lisandub iga kuu kuni 8 euro suurune intressimakse.

Kliendi makstav kogusumma on 1976,43 eurot.

 

Esmakordne õppelaenu taotlemine

 • Õppelaenulepingu saate sõlmida igas SEB kontoris või SEB internetipangas, kasutades ID-kaarti.
 • Paluge käendajatel sõlmida pangakontoris või SEB internetipangas käenduslepingud vähemalt käesoleval õppeaastal taotletava õppelaenu summa ulatuses, soovitavalt aga suuremas summas, et käendusi ei peaks igal aastal uuendama. Juhul, kui käendajate palk ei laeku SEB-sse, palume käendajatel kaasa võtta viimase 3 kuu palgatõend või muud regulaarse ja dokumentaalselt tõestatava sissetuleku olemasolu tõendav dokument ja täita õppelaenu käenduse taotlus.
 • Kui pakute kinnisvaratagatist, toimub selle vormistamine pangas erakliendihalduri abiga.
 • Õppelaen makstakse Teie kontole SEB-s pärast kõigi laenu saamiseks vajalike tingimuste täitmise kontrollimist.
 • SEB internetipangas sõlmitud laenu- või käenduslepingu puhul informeerib pangatöötaja Teid, kui laenu saamiseks on vajalik esitada täiendavaid dokumente.
 • Laenu saate kätte alates 1. oktoobrist (kui õpite esimesel kursusel) või 15. septembrist (kui õpite teisel või vanemal kursusel).
   

Korduv õppelaenu taotlemine

 • Kui olete varem õppelaenu võtnud, kuid Teie arvelduskontole ei laeku õppelaenu lisasumma automaatselt (näiteks olete automaatsest laenusaamisest eelnevalt keeldunud), palume Teil esitada õppelaenu taotlus kas Teile sobivasse SEB kontorisse või SEB internetipanga kaudu.
 • NB! Kunagi ei kanta õppelaenu summat uue õppeaasta eest automaatselt üle välisriigis õppijatele.

  Välisriigis õppijatele: Palume Teil esitada õppeasutuse tõend, kus on näidatud: õppekava, õppevorm, kas õpite täis- või osakoormusega, õpingute algus, nominaalne õppeaeg, ISCED (International Standard Classification of Education) taseme kood. Juhul, kui tõend ei ole eesti, inglise või vene keeles, on vaja esitada ka tõendi tõestatud tõlge. Tõendi juurde peate täitma ka välisõppeasutuse tõendi esildise.
   
 • Reeglina piisabki õppelaenu lisasumma saamiseks uue taotluse esitamisest ja vajadusel tagatislepingute uuendamisest.
 • Tagatistele on korduvtaotlemisel vajalik tähelepanu pöörata ainult juhul, kui eelmised käendused või kinnisvaratagatis ei ole uue laenusumma taotlemiseks piisavad või kui soovite uue laenusumma võtmisel käendajaid/tagatisvara vahetada.
 • Õppelaen makstakse Teie kontole SEB-s pärast kõigi laenu saamiseks vajalike tingimuste täitmise kontrollimist. Laenu saate kätte alates 1. oktoobrist (kui õpite esimesel kursusel) või 15. septembrist (kui õpite teisel või vanemal kursusel).
 • Kui Te ei soovi laenusumma automaatset väljamaksmist, peate esitama avalduse õppelaenu automaatsest kättesaamisest loobumise kohta internetipangas või ükskõik millises SEB kontoris hiljemalt 12. septembriks.
 • Õppelaenu on võimalik saada igal õppeaastal kuni 1. juunini (k.a).
1. Lepingu sõlmimine  
eraisik  
- väikelaen 1,5% laenusummast, min 35 eurot
- kodulaen 1% laenusummast, min 250 eurot
- arvelduslaen 1,5% laenulimiidist, min 20 eurot
- õppelaen tasuta
- hüpoteeklaen 1% laenusummast, min 150 eurot
juriidiline isik (sh füüsilisest isikust ettevõtja ja talupidaja)  
- arvelduslaen 1% laenulimiidist, min 175 eurot
- käibekapitalilaen 1% laenusummast, min 175 eurot
- investeerimislaen 1% laenusummast, min 175eurot
- stardilaen 1% laenusummast, min 175 eurot
- renoveerimislaen korteriühistutele 1% laenusummast, min 175 eurot
2. Lepingu muutmine  
eraisik  
- väikelaen (1) 35 eurot
- kodulaen, Preemialaen (1) kuni 1% laenujäägist, min 150 eurot
- arvelduslaen (1) 15 eurot
- hüpoteeklaen (1) kuni 1% laenujäägist, min 150 eurot
- limiidilaen (1) kuni 1% laenulimiidist, min 35 eurot
- õppelaenu tagasimaksmise graafiku muutmine alates teisest graafiku muudatusest 7 eurot (2)
- teenustasud, mis kehtivad kõigi eraisiku laenutoodete, v.a õppelaenu korral  
- laenuga seotud arvelduskonto(d)e muutmine
20 eurot
- laenusaaja muutmine või vahetamine kodulaenul, hüpoteeklaenul, preemialaenul
130 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul
tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul
20 eurot
- laenu põhiosa maksepuhkus

kodulaen ja hüpoteeklaen 50 eurot;

väikelaen 20 eurot
- laenusumma suurendamine  
- väikelaen
1,5% lisasummast, min 35 eurot
- kodulaen
1% lisasummast, min 250 eurot
- hüpoteeklaen
1% lisasummast, min 150 eurot
- arvelduslaen
1,5% täiendavast krediidilimiidist, min 20 eurot
- juriidiline isik (sh füüsilisest isikust ettevõtja ja talupidaja)  
- laenusumma/-limiidi suurendamine
1% juurde antud laenusummast/ -limiidist, min 175 eurot
- laenulepingu muutmine
1% laenu jäägist/limiidist, min 175 eurot
3. Leppetrahvid  
- eraisik  
- leppetrahv lepingus toodud teabe esitamise kohustuse rikkumise eest, sh tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest
32 eurot
- leppetrahv laenulepingus toodud muu mitterahalise kohustuse rikkumise eest
kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
- juriidiline isik  
- leppetrahv laenulepingus toodud kohustuse rikkumise eest
kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
4. Ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
5. Võlateatis laenusaajale  
meeldetuletus võla kohta tasuta
võlanõudekiri 5 eurot

(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).
(2) Õppelaenu tagasimaksegraafiku muutmine seoses maksepuhkusega (laenusaaja ajateenistuses viibimise ajaks või kolmeks aastaks pärast lapse sündi) – tasuta.

Annuiteet on muutumatu suurusega makse, mis sisaldab nii laenu põhiosa kui ka laenujäägilt arvutatud intressi. Laenu tagasimaksmist alustades on annuiteedis suurem osakaal intressidel, laenu tagastamise tähtaja lähenemisel aga laenu põhisummal.

Sisestage vajalik laenusumma, laenu tähtaeg ja intressimäär (protsentides laenujäägilt aastas). Teile väljastatakse annuiteetgraafik kogu laenu tagasimaksmise perioodiks kuude kaupa. Graafikust leiate annuiteetmakse suuruse ja saate jälgida laenu põhiosa vähenemist ning intressimaksete suurust.

et

Õppelaenu ülekandmine SEB-sse

Õppelaenu on võimalik teisest pangast ka SEB-sse üle tuua. Ületoomine toimub järgmiselt:

 1. Esmalt tulge SEB kontorisse ja esitage õppelaenu ülekandmise taotlus.
 2. Laenu teisest pangast ületoomise otsusest informeerib Teid pangatöötaja, kellega saate kokku leppida ka uue õppelaenulepingu ning käenduslepingute vormistamise üksikasjad.
 3. Pärast SEB-ga uue õppelaenulepingu sõlmimist on vajalik, et tasute senisele pangale uue õppelaenulepingu sõlmimiseni arvestatud intressi. Täpse summa teatab senine pank.
 4. Seejärel maksab SEB Teie SEB kontole summa, mis võrdub Teie õppelaenu jäägiga ning see summa kantakse kohe edasi senisele õppelaenuandjale õppelaenu tagasimaksmiseks.
 5. Nüüd on Teil laen vanale pangale täies mahus tagasi makstud ja edaspidi on Teil õppelaenu osas vaja suhelda ainult SEB-ga.

Baasintressimäärad

Kehtivad seisuga 22.02.2017
1 kuu EURIBOR® -0,3710
3 kuu EURIBOR® -0,3300
6 kuu EURIBOR® -0,2390
12 kuu EURIBOR® -0,1110
EONIA® -0,3600
Panga baasintress (PBI) 0,0000
EURIBOR® määrade ajalugu
EONIA® määrade ajalugu

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.