Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Kodukindlustus

Kodukindlustus

Rahaline abi koduga juhtunud õnnetuse korral

 • Riskide maandamine ootamatute ja ettenägematute sündmuste korral
 • Pikemal kindlustusperioodil väiksemad kindlustusmaksed
 • Elektriliste või mehaaniliste rikete kindlustuskaitse kuni nelja aasta vanusele kodusele varale ja integreeritud köögitehnikale
 • Koduse vara kindlustuskaitse kindlustusvõtjale ja pereliikmetele kogu maailmas

Vahendades PZU Kindlustuse* teenuseid, pakume oma klientidele laiaulatuslikku kindlustuskaitset, mis sisaldab hoone omaniku vastutuskindlustust ja ajutise elukoha üürikulude kindlustust. Ühe lepinguga saad kindlustada mitu hoonet.

PZU kodukindlustuse eelised:

 • lepingu saab sõlmida kuni kolmeks aastaks: pikema perioodi puhul väiksem makse;
 • kahjud hüvitatakse taastamisväärtuses ja kulumit arvesse ei võeta**;
 • kodune vara kindlustatakse põhimõttel "uus vana vastu";
 • kindlustusvõtja ja pereliikmetega kaasas olev vara on kindlustatud ka väljaspool kodu***, kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas;
 • klaasid ja lukud asendatakse omavastutuseta;
 • vastutuskindlustus kehtib kogu Eesti piires, mitte ainult kindlustuskohas;
 • kindlustatud on ka sisseehitatud mööbel ja integreeritud köögitehnika, hoone juurde kuuluvad rajatised, kommunikatsioonitrassid, kuni 20 m2 väikehooned ja korteri juurde kuuluv keldriboks või panipaik;
 • tasuta ajutise elukoha üürikulude kindlustus 3000 euro väärtuses.

PZU kodukindlustusega on hoone või korter kindlustatud koguriskikindlustuse põhimõttel ootamatult ja ettenägematult tekkinud kahju vastu. Arvestama peab kindlustustingimustes toodud välistustega.

Teil on võimalik lepingule juurde lisada järgmised kindlustuskaitsed:

 • üleujutuskindlustus hüvitab looduslikust üleujutusest, erakorralisest veetaseme tõusust ja lume sulamisest tingitud kahjud;
 • koduse vara kindlustusega on Teie vara kindlustatud ootamatult ja ettenägematult tekkinud kahjude vastu, muuhulgas ka murdvarguse vastu. Kindlustatud on ka pereliikmetega nii Eestis kui ka välismaal kaasas olev vara.***
 • vastutuskindlustus naabrite ja muude kolmandate isikute ees aitab juhul, kui kindlustusvõtjal ja/või tema pereliikmel on tekkinud kahju hüvitamise kohustus;
 • ajutise elukoha üürikulude kindlustus katab alalise koduga samaväärse ajutise elukoha leidmise, edasi-tagasi kolimise ja üürikulu, kui kodu on kindlustusjuhtumi tõttu muutunud elamiskõlbmatuks, samuti üüritulu, kui korter oli välja renditud. See lisakindlustus on tasuta, kui ajutise elukoha üürikulu on kindlustatud 3000 euro väärtuses.

PZU Kodukindlustuse lepingu saate sõlmida igas SEB pangakontoris. Samuti saate kodukindlustuse pakkumist küsida ja lepingu sõlmida internetipangas. Soovitame võtta võrdluseks mitu pakkumist ja seejärel otsustada, milliseid kindlustuskaitseid soovid oma lepingusse lisada.

 

** PZU Kindlustus ei kindlusta hooneid, mis on vanemad kui 50 aastat, juhul kui neid ei ole viimase 20 aasta jooksul renoveeritud.
*** Kindlustatud ei ole kahju, mille põhjuseks on avalik vargus (k.a näiteks hoovist või rõdult varastatud vara), kaotamine, kadumine või unustamine.
 
*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni.
AS SEB Pank tegutseb AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

 

Kas PZU Kindlustus võtab kahju hüvitamisel arvesse ehitise kulumit?
Ei, kõik ehitisega seotud kahjud hüvitatakse kuni taastamisväärtuseni ja kulumit arvesse ei võeta. Samas ei kindlusta PZU Kindlustus hooneid, mis on vanemad kui 50 aastat, juhul kui neid ei ole viimase 20 aasta jooksul renoveeritud.

Kas tormist tingitud üleujutuse tagajärjel tekkinud kahju hüvitatakse?
Jah, selleks peab olema valitud üleujutuse kindlustuskaitse.

Kas üleujutuse kaitse on koguriskikindlustuses sees või on seda võimalik lisariskina juurde osta?
Üleujutuse kaitset saab eraldi juurde osta. Koguriskikindlustuses üleujutuse kaitse ei sisaldu.

Kui veeavarii tõttu kahjustatakse naabrite korterit, kas PZU Kindlustus hüvitab ka naabritele tekitatud kahju?
Jah, selleks peab olema valitud vastutuskindlustuse kaitse. PZU Kindlustus hüvitab kahjunõude kuni vastutuskindlustuse  hüvitispiirini.

Kas PZU Kindlustus hüvitab ka kahju, mille põhjuseks on vee või lume ( sh sulamisvee) sissetungimine läbi hoone konstruktsioonide?
Jah, kui see juhtub tormi tagajärjel tekkinud kahju tõttu (nt kui torm vigastab katust või katusekatet). Kui vesi või lumi tungib sisse ehitusvea tõttu, siis seda kahju PZU Kindlustus ei hüvita.

Kas torustiku ummistuse kindlustuskaitse sisaldub ainult koguriskikindlustuses?
Ei sisaldu koguriskikindlustuses. Kui ummistus on majasisene, siis hüvitatakse see veekahju kaitse alt. Kui ummistus on väljaspool maja, siis hüvitatakse kahju üleujutuse kaitse alt.

Kas koduse vara elektririkke kaitse sisaldub ainult koguriskikindlustuses?
Jah, elektrist tingitud kahjud kaetakse koguriskikaitse alt. Pikselöögist tekkinud ülepinge hüvitatakse tulekahju kaitse alt.

Kas kindlustuslepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasneb mingi trahv?
Trahvi ei kaasne, kindlustusmakse tagastatakse pro rata ehk proportsionaalselt.

Kas lammutuse ja prahi äraveo kulud hüvitatakse?
Hüvitatakse alati, ka siis, kui kahjude ning kulude kogusumma ületab kindlustussumma (10% kindlustussummast, mitte üle 100 000 euro.)

Kas rajatiste kaitse on hinna sees?
Jah, rajatiste kaitse on hinna sees kuni 10 000 euro eest. Kui rajatiste väärtus on suurem, siis tuleks nimetatud summat ületav osa eraldi juurde kindlustada.

Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga, kui jalgratas varastatakse oma kodu hoovist või siseõuest?
Ei, kindlustusjuhtumiks on murdvargus. Vargus (kui lukustamata jalgratas on hoovis) ei ole kindlustusjuhtum.

Kas lukustatud jalgratas, mis varastatakse poe ukse eest, on kodukindlustusega kaetud?
Kindlustatud ei ole kahju, mille põhjuseks on vargus, kaotamine, kadumine või unustamine. Lukustatud või lukustamata jalgratta vargus poe eest on vargus. Kindlustusjuhtumiks on murdvargus või röövimine. Lukustatud või lukustamata jalgratta vargus autost, kodust, garaažist või keldrist on murdvargus ja jalgratta väevõimuga omanikult ära võtmine on röövimine.

Kas koduloomade tegevuse tagajärjel tekkinud kahju hüvitatakse?
PZU Kindlustus ei hüvita koguriskikindlustuse puhul kahjusid, mille tekitavad mikroorganismid (seened, vamm jms), koduloomad, linnud, taimed, kahjurid või putukad.

Kodukindlustuse kahjujuhtumite näiteid

 • Vandalismi kaitse
  Majja üritati sisse murda, mille tagajärjel rikuti ka ust. PZU Kindlustus hüvitas ukse remondiks tehtud kulutused.

 • Elektrooniliste seadmete ja koduse vara kaitse
  1. Elektrikerise termostaat läks rikki, mille tagajärjel kuumenes keris üle ja tekkis tulekahju. PZU Kindlustus hüvitas terve korteri siseviimistluse uuenduse, saunaruumide taastamise, sisustuse puhastamise ja osalise vahetuse.

  2. Suurendusklaasiga peegel oli jäetud puidust aknalauale, mis päikese mõjul  süütas puidust aknalaua - tahma kahjustusi sai terve tuba. PZU Kindlustus hüvitas tekkinud kahjud.

  3. Maasoojuspumba rike , käsitluse käigus selgus et lekkis maa sees olev torustik. PZU Kindlustus hüvitas remondikulud

  4. Kolme aasta vanusel arvutil tekkis emaplaadi rike, mis remonditi ja PZU Kindlustus hüvitas remondikulu.

  5. Välismaal reisil olles, murti sisse sõiduki pagasiruumi ja varastati isiklikke esemeid üle 3000 eurot väärtuses. Juhtum oli kohaliku politsei poolt registreeritud ning PZU Kindlustus hüvitas tekkinud kahju.

  6. Äikese tormi ajal tekkinud elektri ülepinge tõttu läksid rivist välja nii digibox, ruuter kui ka arvuti. PZU Kindlustus hüvitas kahju.

 • Üleujutuse kaitse
  Pika ja tugeva vihmaperioodi ajal tekkinud üleujutuse tagajärjel tungis pinnasevesi majja, ujutades maja üle u 40 cm kõrguselt maapinnast. Klient oli lisanud üleujutuskindlustuskaitse ning PZU Kindlustus hüvitas kahju, mis oli üleujutuse tõttu tekkinud majale ja kodusele varale.

 

PZU Kindlustus ei kindlusta hooneid, mis on vanemad kui 50 aastat, juhul kui neid ei ole viimase 20 aasta jooksul renoveeritud.

Kindlustatud ei ole kahju, mille põhjuseks on vargus (k.a näiteks hoovist või rõdult varastatud vara), kaotamine, kadumine või unustamine.

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni.
AS SEB Pank tegutseb AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

 

Vaatan kodukindlustuse tingimusi

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni.
AS SEB Pank tegutseb AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

 

Kontaktid

 • Klienditugi

  622 4545

 • E-post

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.